archive-ee.com » EE » X » XN--PSTEAMET-0ZAA.EE

Total: 276

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Päästeamet - Hädaolukord
  võiva hädaolukorra mõjusid leevendada Hädaolukordade lahendamise korraldus iga hädaolukorra kohta eraldi kajastatakse hädaolukorra lahendamise plaanides HOLP ides mis koostatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud HOLP ide koostamise eest vastutavate asutuste poolt HOLP ide koostamise korraldus loob meile kindluse et kõige suurema riskiklassiga hädaolukordade kohta on riigis olemas asutusteülesed olukorrapõhised HOLP id Päästeameti juhtimisel koostatakse järgmiste hädaolukordade riskianalüüsid 1 Ulatuslik metsa ja maastikutulekahju 2 Raskete tagajärgedega torm 3 Üleujutus tiheasustusalal 4 Suurõnnetus ohtlikke

  Original URL path: http://xn--psteamet-0zaa.ee/et/paasteamet/kriisireguleerimine/h2daolukord.html (2015-06-19)
  Open archived version from archive


 • Päästeamet - Juhendmaterjalid
  planeerimisel 2 Olemasolevas suurõnnetuse ohuga ettevõttes muudatuste planeerimisel 3 Olemasoleva suurõnnetuse ohuga ettevõtte ümbruse planeerimisel Nimetatud planeeringud tuleb esitada Päästeametile kooskõlastamiseks ning ehitusprojektid heakskiitmiseks Päästeamet on koostanud metoodika millest lähtuda kemikaaliseaduse 14 rakendamisel Käsiraamat Päästeameti tegevused ruumilises planeerimises Ruumilise planeerimise käsiraamat annab ülevaate planeerimise protsessist ja Päästeameti rollist tuues põhimõtted millega planeerimisel arvestada Käsiraamat on mõeldud Päästeameti ruumilise planeerimisega kokkupuutuvatele valdkondade spetsialistidele kriisireguleerimine tuleohutus ja päästetöö Saamaks ülevaadet Päästeameti rollist

  Original URL path: http://xn--psteamet-0zaa.ee/et/paasteamet/kriisireguleerimine/juhendmaterjal.html (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Rahvusvaheline kriisireguleerimine
  teiste riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide vahelisel koostööl See on eelkõige tingitud suurõnnetuste mastaabist kus hädaolukord võib puudutada rohkem kui ühte riiki Näidetena saab tuua õlireostuse metsatulekahju või üleujutuse Teine võimalus on et ühel riigil pole piisavalt võimalusi ja vahendeid et mingi konkreetse hädaolukorraga omal jõul toime tulla Sellisel juhul on ilmtingimata tarvis kiiret ja efektiivset koostööd nii lähinaabrite kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega Pääste ja kriisireguleerimisalaseks koostööks oma lähinaabritega on Eesti

  Original URL path: http://xn--psteamet-0zaa.ee/et/paasteamet/kriisireguleerimine/rahvusvaheline-kriisireguleerimine.html (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Dokumendiregister
  august september oktoober november detsember aasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Saatja kuupäev kuni päev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 kuu jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember aasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Arvesta ajavahemikku Reg kuupäev alates päev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 kuu jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember aasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reg kuupäev kuni päev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 kuu jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember aasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Arvesta ajavahemikku Juurdepääsupiirang Asutusesiseseks kasutamiseks Avalik Juurdepääsupiirang eraelulistele isikuandmetele Juurdepääsupiirangu lõpukv alates päev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 kuu jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember aasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Juurdepääsupiirangu lõpukv kuni päev 1 2 3

  Original URL path: http://xn--psteamet-0zaa.ee/et/paasteamet/dokumendiregister.html (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Palgaandmed
  Palgaandmed Palgaandmed Viimati uuendatud 13 04 2015 Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015 aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel Päästeameti palgaandmed Päästeameti palgaandmed 2014 Päästeameti palgaandmed 2013 alates aprill 2013 Päästeameti palgaandmed 2012 Päästeameti palgaandmed 2011 Päästekeskuste palgaandmed Ida Eesti päästekeskuse palgaandmed 2011 Lõuna Eesti päästekeskuse palgaandmed 2011 Lääne Eesti päästekeskuse palgaandmed 2011 Põhja Eesti päästekeskuse palgaandmed 2011 Päästeameti palgajuhend Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119

  Original URL path: http://xn--psteamet-0zaa.ee/et/paasteamet/personaliinfo/index.html (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Päästeameti isikkoosseis
  Kodanikule Ettevõtjale Vabatahtlikud Päästeamet Organisatsioon Ennetustöö Tuleohutusjärelevalve Kriisireguleerimine Päästetöö Demineerimine Teabenõue Dokumendiregister Personaliinfo Palgaandmed Isikkoosseis Õigusruum Projektid Ajakiri Statistika Tuletõrjesport Päästeamet Personaliinfo Isikkoosseis Päästeameti isikkoosseis Viimati uuendatud 08 06 2015 Päästeameti koosseis 16 09 2014 seisuga Kontakt Raua 2 10124

  Original URL path: http://xn--psteamet-0zaa.ee/et/paasteamet/personaliinfo/isikkoosseis.html (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Isikuandmete töötlemine
  mis on vajalik talle pandud avalike ülesannete täitmiseks ning kodanike kiireks ja kvaliteetseks teenindamiseks Päästeamet hoiab tema kasutuses olevaid isikuandmeid volitamatu ja mittesihipärase kasutamise eest Päästeamet ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul kui vastav kohustus tuleb seadusest või on selleks olemas andmesubjekti luba Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada millises ulatuses ja mis eesmärgil on teda puudutavaid

  Original URL path: http://xn--psteamet-0zaa.ee/et/paasteamet/oigusruum/isikuandmete-toeoetlemine.html (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Riigihanked
  Demineerimine Teabenõue Dokumendiregister Personaliinfo Õigusruum Isikuandmete töötlemine Riigihanked Projektid Ajakiri Statistika Tuletõrjesport Päästeamet Õigusruum Riigihanked Riigihanked Viimati uuendatud 15 01 2015 Päästeameti poolt alustatud riigihanked mille eeldatav maksumus ületab 10 000 ilma käibemaksuta leiate e riigihangete keskkonna veebilehelt Riigihangete läbiviimise

  Original URL path: http://xn--psteamet-0zaa.ee/et/paasteamet/oigusruum/riigihanked.html (2015-06-19)
  Open archived version from archive