archive-ee.com » EE » V » VORU.EE

Total: 472

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Võru
  ja planeerimine Ehitus ja planeerimine Võru linna kohalike teede nimekiri pdf Võru linna teede väljakute ja parkide skeem pdf Võru Linna Leht juuni 2015 Arhiiv Ilm võrus Seisuga 19 06 10 05 Temperatuur 15 0 C Õhurõhk 756 mmHG Kasulikke linke Riigiportaal eesti ee Ametlikud Teadaanded Elektrooniline Riigi Teataja Osalusveeb Võru Maavalitsus Lõuna Eesti Haigla AS Võru Kultuurimaja Kannel Võrumaa Keskraamatukogu SA Võru Spordikeskus Danpower Eesti AS Pakendikonteinerite asukohad Võrumaa

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=66&Lang=est (2015-06-19)
  Open archived version from archive


 • Võru
  järgmises koosseisus Lisa 1 Võru linna üldplaneeringu seletuskiri Lisa 2 Üldplaneeringu ja KSH protsessi aruanne Lisa 3 Maakasutusplaan Lisa 4 Sadeveekanalisatsioon Lisa 5 Kanalisatsioon Lisa 6 Veevarustus Võru linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused Tulenevalt planeerimisseaduse 29 lg 3 kohaselt peavad kohalikud omavalitsused kuue kuu jooksul peale kohalike omavalitsuste korralisi valimisi üle vaatama kehtivad üldplaneeringud Ülevaatamise eesmärgiks on selgitada välja kehtiva üldplaneeringu ajakohasus ja hinnata kas arengu suunamisel ning maakasutuse edasisel kavandamisel on vajalik teha planeeringutes muudatusi Võru Linnavalitsuse 30 aprilli 2014 otsusega nr 17 kinnitati Võru linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused Üldplaneeringu ülevaatamise tulemusena leiti et Võru linna planeerimisalane olukord on hea Võru Linnavolikogu 11 märtsi 2009 a määrusega nr 98 kehtestatud Võru linna üldplaneering on asjakohane ning planeeringu edasine elluviimine võimaldab tasakaalustatult jätkata linna ruumilist arendamist kaasates võimalikult palju erinevaid osapooli ning huvitatud isikuid Üldplaneeringu mõju Võru linna arengule on olnud positiivne sest kehtestatud maakasutus ja ehitustingimused aitavad kaasa tuleviku prioriteediks oleva polüfunktsionaalse linnakeskuse väljaarendamisele soosivad puhkealade rajamist ja elamumaade kasutuselevõtmist mis mõjub positiivselt linna sotsiaalsele kultuurilisele ja looduskeskkonnale Tööstusalade planeerimise ja arendamisega luuakse pikemas perspektiivis võimalused uute töökohtade ja elanikkonna suurenemiseks Võru Linna Leht juuni 2015 Arhiiv Ilm võrus Seisuga 19 06 10 05 Temperatuur 15 0 C Õhurõhk 756

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=97&Lang=est (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 09 04 Kivi tn 12a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine 09 04 Võrukivi tehnopargi maa ala detailplaneeringu koostamise algatamine 02 04 Tallinna mnt 15 Mooni tn 5 Mooni tn 4 ja Tallinna maantee T1 kinnistute vahelise maa ala detailplaneeringu kehtestamine 14 03 L Koidula tn 5 Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 18 02 Liiva tn 3 5 Uus tn 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku avalik arutelu 11 02 L Koidula tn 5 Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku avalik arutelu 05 02 Tallinna mnt 15 Mooni tn 5 Mooni tn 4 ja Tallinna mnt T1 kinnistute vahelise maa ala detailplaneeringu avalik väljapanek 17 12 L Koidula tn 5 Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek 17 12 Liiva tn 3 5 Uus tn 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek 23 11 Tallinna mnt Võhandu jõe Koreli oja ning Liitva tn 4 ja Tallinna mnt 38 kinnistute endise linavabriku territooriumi detailplaneeringu kehtestamine 06 09 Tallinna mnt 15 Mooni tn 5 Mooni tn 4 ja Tallinna mnt T1 kinnistute vahelise maa ala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 05 09 Võru Linnavalitsuse 22 juuni 2004 a korralduse nr 666 Detailplaneeringu algatamine kehtetuks tunnistamine 29 08 Tartu Vilja Vabaduse tänavate ja Koreli oja vahelise maa ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 24 08 Järve tn 37 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 10 08 Endise linavabriku territooriumi detailplaneeringu avalik väljapanek ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 20 06 Võru linnakalmistu ja selle ümbruse detailplaneeringu kehtestamine 05 06 L Koidula tn 5 Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu 16 05 Tallinna mnt 15 Mooni tn 5 Mooni tn 4 ja Tallinna maantee T1 kinnistute vahelise maa ala detailplaneeringu algatamine 12 04 Roo tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 30 03 L Koidula tn 5 Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 15 02 Roo tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek 02 02 Võru linnakalmistu ja selle ümbruse detailplaneeringu korduv avalik väljapanek 12 01 Võru linnakalmistu ja selle ümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 24 11 Võru linnakalmistu ja selle ümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 18 11 Vabaduse tn 12 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade 22 09 Endise linavabriku territooriumi detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu 22 09 Roo tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu 21 09 Luha maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 16 08 Vabaduse 12 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 08 08 Roo tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade 27 07 Luha maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 30 06 Luha maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu 30 05 Lauluväljaku tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 31 03 Vabaduse tn 12 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu 14 01 Võru Linnavalitsus

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=98&Lang=est (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  Jaama tn 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 10 09 2008 F R Kreutzwaldi tn 59c kinnistu detailplaneering kehtestatud 10 09 2008 Kivi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 02 07 2008 Pikk tn 21b kinnistu ning lähiala detailplaneering kehtestatud 04 06 2008 VL 1984 kinnistu kü 91901 013 0720 ning lähiala detailplaneering kehtestatud 28 05 2008 Kooli tn 4 ja Kooli tn 6 kinnistute ja lähiala detailplaneering kehtestatud 16 04 2008 Võrumõisa tee 2 Võrumõisa tee 2a 2f ning Võrumõisa tee 4 kinnistute ja lähiala detailplaneering kehtestatud 09 04 2008 Niidu tn 6 ja Niidu tn 8 kinnistute detailplaneering kehtestatud 30 01 2008 Tulba 72 I Tulba 72 II kinnistute ja lähiala detailplaneering kehtestatud 16 01 2008 Vilja 28 krundi ja sellega piirneva maa ala detailplaneering kehtestatud 24 10 2007 Kubja põik 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 17 10 2007 Vilja 14B krundi ja sellega piirneva maa ala detailplaneering kehtestatud 10 10 2007 Allika 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 10 10 2007 Vabaduse väljaku vabaduse ja Jüri tänavate vahelise maa ala kuni Jüri tn 19 krundini detailplaneering kehtestatud 12 09 2007 Räpina mnt 9b kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 05 09 2007 Kreutzwaldi 89 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 09 05 2007 Roosi 7 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 18 04 2007 Roosi 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 30 03 2007 Kubja tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 30 03 2007 Kindsaare maatükk 3 katastritunnusega 91901 014 0613 detailplaneering kehtestatud 14 03 2007 Lembitu 2a krundi ja lähiala detailplaneering kehtestatud 21 02 2007 Piiri 3 krundi ja lähiala detailplaneering kehtestatud 24 01 2007 Antsla mnt 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 24 01 2007 Jüri 25 25a 27 ja Liiva 10 kinnistute ja lähiala detailplaneering kehtestatud 17 01 2007 Jüri 41 krundi ja lähiala detailplaneering kehtestatud 10 11 2006 Kalmuse 16 krundi ja sellega piirneva maa ala detailplaneering kehtestatud 08 11 2006 Lille 3 krundi ja lähiala detailplaneering kehtestatud 25 10 2006 Kindsaare maatükk 2 katastritunnusega 91901 014 0612 detailplaneering kehtestatud 11 10 2006 Vilja 16c krundi ja lähiala detailplaneering kehtestatud 11 10 2006 Katariina allee 6 krundi ja lähiala detailplaneering kehtestatud 05 10 2006 Kesklinna pargi maa ala detailplaneering kehtestatud 05 10 2006 Uus tn 21 krundi detailplaneering kehtestatud 09 08 2006 Kreutzwaldi tn 48 Vee tn 31 kinnistute ja kinnistutega piirneva maa ala detailplaneering kehtestatud 12 07 2006 Kooli 2 kinnistu detailplaneering kehtestatud 12 07 2006 Räpina mnt 22 krundi ja sellega piirneva maa ala detailplaneering kehtestatud 14 06 2006 Vee 3 detailplaneering kehtestatud 14 06 2006 Kubja tee 7 kinnistu ja sellega piirneva tänavaala detailplaneering kehtestatud 14 11 2005 Räpina mnt 20a ja sellega piirneva maa ala detailplaneering kehtestatud 14 11 2005 L Koidula 26 kinnistu ja piirneva tänavaala detailplaneering kehtestatud 14 11 2005 Lepa 2 ja Lepa 2a kinnistute ning nendega piirneva tänavaala detailplaneering kehtestatud 14 11 2005 Vabaduse tänava Koreli oja Uue tänava ja Petseri tänava vahelise ala välja arvatud positsioon 41 detailplaneering kehtestatud 17 10 2005 Lauluväljaku tn

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&Lang=est (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  7 1 1 Liiva tn T3 01 07 2014 7 1 1 14 1281 VLV 1 Vilja tn 1 10 06 2014 7 1 1 14 1089 VLV Roosi tn 5 20 05 2014 7 1 1 14 0247 VLV 1 F R Kreutzwaldi tn 111 21 01 2014 7 1 1 13 1625 VLV Kalmuse 27 Võru linn 05 08 2013 7 1 1 12 2512 VLV Räpina mnt 20a 03 12 2012 7 1 1 12 1001 VLV Kooli 7 16 05 2012 7 1 1 12 0710 VLV Jüri tn 83 04 04 2012 7 1 1 12 0638 VLV Jüri tn 18 22 03 2012 7 1 1 11 0965 VLV Liiva 12b 05 04 2011 7 1 1 11 0356 VLV 1 F R Kreutzwaldi tn 119 119a 02 02 2011 7 1 1 11 0320 VLV 1 Liiva tn 18b 25 01 2011 7 1 1 10 4257 VLV 1 Räpina mnt 9b 30 11 2010 7 1 1 10 3174 VLV Savi 16 19 08 2010 7 1 1 10 2346 VLV 1 Aida tn 13 17 05 2010 7 1 1 10 1499 VLV 1 Laane tn 20 26 03 2010 7

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=99&Lang=est (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  ja planeerimine Ehitus ja planeerimine Võru linna kohalike teede nimekiri pdf Võru linna teede väljakute ja parkide skeem pdf Võru Linna Leht juuni 2015 Arhiiv Ilm võrus Seisuga 19 06 10 05 Temperatuur 15 0 C Õhurõhk 756 mmHG Kasulikke linke Riigiportaal eesti ee Ametlikud Teadaanded Elektrooniline Riigi Teataja Osalusveeb Võru Maavalitsus Lõuna Eesti Haigla AS Võru Kultuurimaja Kannel Võrumaa Keskraamatukogu SA Võru Spordikeskus Danpower Eesti AS Pakendikonteinerite asukohad Võrumaa

  Original URL path: http://www.voru.ee/?Menu=66 (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 05 01 05 10 Tatjana Kutsjuba digigraafika näitus Pillide müsteerium 05 06 29 08 Sumedad suveõhtud Tamula rannas 08 06 05 07 Näitus Pühad kassid ja Atlantis Kõik üritused Võru Linna Leht juuni 2015 Arhiiv Ilm võrus Seisuga 19 06 10 05 Temperatuur 15 0 C Õhurõhk 756 mmHG Kasulikke linke Riigiportaal eesti

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=67&Lang=est (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  osutab igapäevaselt kella 10 00 21 00 mõlemas rannas AS G4S Eesti Võru linnavalitsus juhib omalt poolt tähelepanu järgmistele olulisele punktidele millega arvestamine teeb kõigile rannas viibimise meeldivaks ja ohutuks rannas ei tarbita alkoholi v a Tamula rannas selleks ettenähtud alal rannabangolo terrassil Alkoholi avalikus kohas tarbijad alkoholi ja klaastaaraga ringijalutajad ning kaaspuhkajaid häirivad tegevused toovad kaasa rannavalve meeskonna poolt hoiatuse ja halvemal juhul rahatrahvi vanemad tagavad lastele rannas järelevalve ja ohutuse nii rannaalal kui suplusvees loodame ka kaaspuhkajate hoolivusele ja tähelepanelikkusele kõigi rannas viibivate laste suhtes Omapäi rannas viibivate laste vanematega võetakse kontakti ja suunatakse nõustamisele skuutritega ja teiste mootorsõidukitega on lubatud sõita suplusakvatooriumist mööda mitte lähemalt kui 150 m kauguselt et tagada ujujatele ohutus mitte liialt segada vett ja sellega häirida järve põhjakihtide elustikku Nõude rikkumine toob kaasa menetluse koos rahatrahviga lemmikloomad ei ole rannas ka rannapromenaadil lubatud Seda põhjusel et lisaks võimalikule reostusele liivapinnasele või haljastusele võib puhkajate seas olla allergilisi või loomi tavapärasest rohkem pelgavaid inimesi Võru linna koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine toob kaasa haldus või halvemal juhul väärteomenetluse koos rahatrahviga Tiina Randjärv keskkonna ja järelevalve spetsialist Võru Linnavalitsus telefon 7850915 e mail tiina randjarv voru ee Lisatud pildid Autor Võru Linna Leht juuni

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=2&ID=2583 (2015-06-19)
  Open archived version from archive