archive-ee.com » EE » V » VORU.EE

Total: 472

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Võru
  a määrusega nr 98 Võru linna üldplaneeringu kehtestamine kehtestati Võru linna üldplaneering Määrus jõustus 1 aprillil 2009 a Üldplaneering on kehtestatud järgmises koosseisus Lisa 1 Võru linna üldplaneeringu seletuskiri Lisa 2 Üldplaneeringu ja KSH protsessi aruanne Lisa 3 Maakasutusplaan Lisa 4 Sadeveekanalisatsioon Lisa 5 Kanalisatsioon Lisa 6 Veevarustus Võru linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused Tulenevalt planeerimisseaduse 29 lg 3 kohaselt peavad kohalikud omavalitsused kuue kuu jooksul peale kohalike omavalitsuste korralisi valimisi üle vaatama kehtivad üldplaneeringud Ülevaatamise eesmärgiks on selgitada välja kehtiva üldplaneeringu ajakohasus ja hinnata kas arengu suunamisel ning maakasutuse edasisel kavandamisel on vajalik teha planeeringutes muudatusi Võru Linnavalitsuse 30 aprilli 2014 otsusega nr 17 kinnitati Võru linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused Üldplaneeringu ülevaatamise tulemusena leiti et Võru linna planeerimisalane olukord on hea Võru Linnavolikogu 11 märtsi 2009 a määrusega nr 98 kehtestatud Võru linna üldplaneering on asjakohane ning planeeringu edasine elluviimine võimaldab tasakaalustatult jätkata linna ruumilist arendamist kaasates võimalikult palju erinevaid osapooli ning huvitatud isikuid Üldplaneeringu mõju Võru linna arengule on olnud positiivne sest kehtestatud maakasutus ja ehitustingimused aitavad kaasa tuleviku prioriteediks oleva polüfunktsionaalse linnakeskuse väljaarendamisele soosivad puhkealade rajamist ja elamumaade kasutuselevõtmist mis mõjub positiivselt linna sotsiaalsele kultuurilisele ja looduskeskkonnale Tööstusalade planeerimise ja arendamisega luuakse pikemas perspektiivis võimalused uute töökohtade ja

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=97&Area=1 (2015-06-19)
  Open archived version from archive


 • Võru
  ja ksh algatamata jätmine 07 06 Võrukivi tehnopargi maa ala detailplaneeringu planeeritava maa ala muutmine 10 05 Järve tn 37 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 09 04 Kivi tn 12a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine 09 04 Võrukivi tehnopargi maa ala detailplaneeringu koostamise algatamine 02 04 Tallinna mnt 15 Mooni tn 5 Mooni tn 4 ja Tallinna maantee T1 kinnistute vahelise maa ala detailplaneeringu kehtestamine 14 03 L Koidula tn 5 Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 18 02 Liiva tn 3 5 Uus tn 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku avalik arutelu 11 02 L Koidula tn 5 Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku avalik arutelu 05 02 Tallinna mnt 15 Mooni tn 5 Mooni tn 4 ja Tallinna mnt T1 kinnistute vahelise maa ala detailplaneeringu avalik väljapanek 17 12 L Koidula tn 5 Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek 17 12 Liiva tn 3 5 Uus tn 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek 23 11 Tallinna mnt Võhandu jõe Koreli oja ning Liitva tn 4 ja Tallinna mnt 38 kinnistute endise linavabriku territooriumi detailplaneeringu kehtestamine 06 09 Tallinna mnt 15 Mooni tn 5 Mooni tn 4 ja Tallinna mnt T1 kinnistute vahelise maa ala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 05 09 Võru Linnavalitsuse 22 juuni 2004 a korralduse nr 666 Detailplaneeringu algatamine kehtetuks tunnistamine 29 08 Tartu Vilja Vabaduse tänavate ja Koreli oja vahelise maa ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 24 08 Järve tn 37 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 10 08 Endise linavabriku territooriumi detailplaneeringu avalik väljapanek ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 20 06 Võru linnakalmistu ja selle ümbruse detailplaneeringu kehtestamine 05 06 L Koidula tn 5 Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu 16 05 Tallinna mnt 15 Mooni tn 5 Mooni tn 4 ja Tallinna maantee T1 kinnistute vahelise maa ala detailplaneeringu algatamine 12 04 Roo tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 30 03 L Koidula tn 5 Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 15 02 Roo tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek 02 02 Võru linnakalmistu ja selle ümbruse detailplaneeringu korduv avalik väljapanek 12 01 Võru linnakalmistu ja selle ümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 24 11 Võru linnakalmistu ja selle ümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 18 11 Vabaduse tn 12 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade 22 09 Endise linavabriku territooriumi detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu 22 09 Roo tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu 21 09 Luha maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 16 08 Vabaduse 12 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 08 08 Roo tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade 27 07 Luha maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 30 06 Luha maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu 30 05 Lauluväljaku tn 3 kinnistu ja lähiala

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=98&Area=1 (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 10 12 2008 Tulbi tn 2a kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 08 10 2008 Jaama tn 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 10 09 2008 F R Kreutzwaldi tn 59c kinnistu detailplaneering kehtestatud 10 09 2008 Kivi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 02 07 2008 Pikk tn 21b kinnistu ning lähiala detailplaneering kehtestatud 04 06 2008 VL 1984 kinnistu kü 91901 013 0720 ning lähiala detailplaneering kehtestatud 28 05 2008 Kooli tn 4 ja Kooli tn 6 kinnistute ja lähiala detailplaneering kehtestatud 16 04 2008 Võrumõisa tee 2 Võrumõisa tee 2a 2f ning Võrumõisa tee 4 kinnistute ja lähiala detailplaneering kehtestatud 09 04 2008 Niidu tn 6 ja Niidu tn 8 kinnistute detailplaneering kehtestatud 30 01 2008 Tulba 72 I Tulba 72 II kinnistute ja lähiala detailplaneering kehtestatud 16 01 2008 Vilja 28 krundi ja sellega piirneva maa ala detailplaneering kehtestatud 24 10 2007 Kubja põik 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 17 10 2007 Vilja 14B krundi ja sellega piirneva maa ala detailplaneering kehtestatud 10 10 2007 Allika 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 10 10 2007 Vabaduse väljaku vabaduse ja Jüri tänavate vahelise maa ala kuni Jüri tn 19 krundini detailplaneering kehtestatud 12 09 2007 Räpina mnt 9b kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 05 09 2007 Kreutzwaldi 89 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 09 05 2007 Roosi 7 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 18 04 2007 Roosi 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 30 03 2007 Kubja tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 30 03 2007 Kindsaare maatükk 3 katastritunnusega 91901 014 0613 detailplaneering kehtestatud 14 03 2007 Lembitu 2a krundi ja lähiala detailplaneering kehtestatud 21 02 2007 Piiri 3 krundi ja lähiala detailplaneering kehtestatud 24 01 2007 Antsla mnt 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 24 01 2007 Jüri 25 25a 27 ja Liiva 10 kinnistute ja lähiala detailplaneering kehtestatud 17 01 2007 Jüri 41 krundi ja lähiala detailplaneering kehtestatud 10 11 2006 Kalmuse 16 krundi ja sellega piirneva maa ala detailplaneering kehtestatud 08 11 2006 Lille 3 krundi ja lähiala detailplaneering kehtestatud 25 10 2006 Kindsaare maatükk 2 katastritunnusega 91901 014 0612 detailplaneering kehtestatud 11 10 2006 Vilja 16c krundi ja lähiala detailplaneering kehtestatud 11 10 2006 Katariina allee 6 krundi ja lähiala detailplaneering kehtestatud 05 10 2006 Kesklinna pargi maa ala detailplaneering kehtestatud 05 10 2006 Uus tn 21 krundi detailplaneering kehtestatud 09 08 2006 Kreutzwaldi tn 48 Vee tn 31 kinnistute ja kinnistutega piirneva maa ala detailplaneering kehtestatud 12 07 2006 Kooli 2 kinnistu detailplaneering kehtestatud 12 07 2006 Räpina mnt 22 krundi ja sellega piirneva maa ala detailplaneering kehtestatud 14 06 2006 Vee 3 detailplaneering kehtestatud 14 06 2006 Kubja tee 7 kinnistu ja sellega piirneva tänavaala detailplaneering kehtestatud 14 11 2005 Räpina mnt 20a ja sellega piirneva maa ala detailplaneering kehtestatud 14 11 2005 L Koidula 26 kinnistu ja piirneva tänavaala detailplaneering kehtestatud 14 11 2005 Lepa 2 ja Lepa 2a kinnistute ning nendega piirneva tänavaala detailplaneering kehtestatud 14 11 2005 Vabaduse

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&Area=1 (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  VLV 1 Eterniidi tn 12 25 08 2014 7 1 1 14 1658 VLV 1 Kalda tn 14 14 08 2014 7 1 1 Liiva tn T3 01 07 2014 7 1 1 14 1281 VLV 1 Vilja tn 1 10 06 2014 7 1 1 14 1089 VLV Roosi tn 5 20 05 2014 7 1 1 14 0247 VLV 1 F R Kreutzwaldi tn 111 21 01 2014 7 1 1 13 1625 VLV Kalmuse 27 Võru linn 05 08 2013 7 1 1 12 2512 VLV Räpina mnt 20a 03 12 2012 7 1 1 12 1001 VLV Kooli 7 16 05 2012 7 1 1 12 0710 VLV Jüri tn 83 04 04 2012 7 1 1 12 0638 VLV Jüri tn 18 22 03 2012 7 1 1 11 0965 VLV Liiva 12b 05 04 2011 7 1 1 11 0356 VLV 1 F R Kreutzwaldi tn 119 119a 02 02 2011 7 1 1 11 0320 VLV 1 Liiva tn 18b 25 01 2011 7 1 1 10 4257 VLV 1 Räpina mnt 9b 30 11 2010 7 1 1 10 3174 VLV Savi 16 19 08 2010 7 1 1 10 2346 VLV

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=99&Area=1 (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  T K N R L P 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 05 01 05 10 Tatjana Kutsjuba digigraafika näitus Pillide müsteerium 05 06 29 08 Sumedad suveõhtud Tamula rannas 08 06 05 07 Näitus Pühad kassid ja Atlantis Kõik üritused Võru Linna Leht juuni 2015

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=67&Area=1 (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  Ettevõtlus Toetuste taotlemine Toitlustusettevõtted Majutusettevõtted Teenindusettevõtted Ehitus ja planeerimine Üldplaneering Detailplaneeringute teated Detailplaneeringud Projekteerimine Kaubandus ja teenused Linnast Turismiinfokeskus Vaatamisväärsused Aktiivne puhkus Meelelahutus Majutus Toitlustus Kaubandus Teenused Avaleht Linnast Ajalugu Linn arvudes Sümboolika Võru Linna Leht juuni 2015 Arhiiv Ilm võrus Seisuga 19 06 11 35 Temperatuur 15 8 C Õhurõhk 756 mmHG Kasulikke linke Riigiportaal eesti ee Ametlikud Teadaanded Elektrooniline Riigi Teataja Osalusveeb Võru Maavalitsus Lõuna Eesti Haigla AS

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=281&Area=1 (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  Meelelahutus Majutus Toitlustus Kaubandus Teenused Avaleht Turismiinfokeskus VÕRU TURISMIINFOKESKUS Jüri tn 12 Tel 782 1881 e post voru visitestonia com www visitvoru ee www visitestonia com 15 05 15 09 E R 10 18 L P 10 15 16 05 14 05 E R 10 17 Tutvu erinevustega Eesti Läti ja Venemaa liikluseeskirjades vaata siit Võru Linna Leht juuni 2015 Arhiiv Ilm võrus Seisuga 19 06 11 35 Temperatuur 15

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=282&Area=1 (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  Estonia katastroofis hukkunute mälestusmärk Katariina kiriku kõrval asuval haljasalal Võru Maavalitsuse hoone 1938 a valminud funktsionalistlik administratiivhoone Antikvariaat KARMA Koidula 14 Katariina kiriku kõrval Üks suuremaid antikvariaate Eestis Vana linnaapteegi hoone Võrumaa Muuseum ülevaade elust Võrumaal kiviajast tänapäevani Fr R Kreutzwaldi mälestussammas ja park Tamula kaldal Rippsild Tamula järve põhjanurgas Roosisaarele Tamula rannapromenaad ja Katariina allee Võru Kultuurimaja Kannel Fr R Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum 1941 Vabadussõjas langenute kalmistu ja mälestussammas taastatud

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=156&Area=1 (2015-06-19)
  Open archived version from archive