archive-ee.com » EE » V » VKHK.EE

Total: 220

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Õppetoetused | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  Äriteenused Tehnoloogia Ehitus Info ja kommunikatsioonitehnoloogia Energeetika ja automaatika Mehaanika ja metallitöötlus Puitmaterjalide töötlus Rakendusuuringud ja arendustegevus Vilistlasuuring Õpilasküla Õpilasküla sisekorraeeskiri Esmakursuslasele Toad Raamatukogu Eeskiri Uuele lugejale Teenused RIKSWEB Uudiskirjandus Arvuti kasutamise kord Infopäring Täiskasvanute koolitus Registreerimise kord Koolituskalender Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue Õppijal on õigus taotleda vastavalt kooli korrale õppetoetust Kutseõppe tasemeõppe õppekaval päevases või statsionaarses õppevormis õppivatele õpilastele ning enne 2013 2014 õa sisseastunud rakenduskõrghariduse õppekaval täiskoormusega õppivatele üliõpilastele jääb kehtima vana toetussüsteem Õppetoetusteks on põhitoetus täiendav toetus majanduslik toetus Põhi ja täiendava toetuse saamiseks koostatakse paremusjärjestused iga õppekava kohta eraldi Majanduslikku toetust saab taotleda õppija kelle majanduslik olukord takistab õpingute jätkamist Nõuetekohane avaldus toetuste taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt 15 septembriks ja 15 veebruariks õppeosakonda õppetooli juhtivõpetajale Sõidukulude toetust on õigus saada päevases või statsionaarses õppevormis kutseõppes põhikooli või gümnaasiumi baasil õpilastel Koolilõuna toetust kehtib põhihariduse nõudeta kutseõppe põhihariduse baasil kutseõppe ja kutsekeskharidusõppe õppekavade järgi täiskoormusega või esmaõppe õppekavade järgi statsionaarses õppevormis õppivatele kuni 20 aastaste ilma keskhariduseta õpilastele Pärast õpilase 20 aastaseks saamist makstakse toetust kuni jooksva õppeaasta lõpuni Toetust ei saa taotleda õppija kelle õppeaeg ületab õppekava nominaalkestust kes on akadeemilisel puhkusel ja kes ei õpi täiskoormusega päevases või statsionaarses õppevormis Alates 2013 14 õa st sisseastunud vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel Üliõpilane esitab taotluse vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks riigiportaali www eesti ee kaudu Taotlust saab esitada kuni viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini Toetust makstakse alates toetuse taotlemise kuust Alates 2013 14 õa st sisseastunud üliõpilastel on õigus taotleda tulemusstipendiumit Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi Tulemusstipendiumi suurus on 100 eurot kuus Üliõpilane esitab taotluse tulemusstipendiumi saamiseks kevadsemestril 15 veebruariks õppetooli juhtivõpetajale Alates 2014 2015 õppeaastast on erivajadustega noortel võimalik taotleda stipendiumi kõrgharidusõpingutes osalemiseks Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60 510 eurot kuus Stipendiumi eraldamise põhimõtted on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 178 Üliõpilaste stipendiumite liigid suurus ja määramise üldtingimused Stipendiumi taotlemise eelduseks on et üliõpilane teavitab kõrgkooli oma erivajadusest enne taotluse esitamist Stipendium taotlemiseks tuleb täita taotlus elektroonilises keskkonnas https taotlused archimedes ee authorization php Vajaduspõhine eritoetus Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda üliõpilane kes on Eesti kodanik või viibib Eestis alalise või tähtajalise elamisloa alusel kes on immatrikuleeritud alates 2013 2014 õppeaastal kes ei ole akadeemilisel puhkusel kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75 ulatuses kes on saanud eritoetuse taotluse esitamisele eelneva kahe nädala jooksul vajaduspõhise õppetoetuse taotluse kohta negatiivse otsuse põhjusel et pereliikmete kuu sissetulek ühe pereliikme kohta kuus ületas 329 eurot Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus Toetuse saamine sõltub üliõpilase ja tema perekonnaliikmete taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu sissetulekust Perekonna keskmine sissetulek arvutatakse tulumaksuga maksustatava tulu alusel arvesse läheb brutotulu Toetust ei saa kui sissetulek pereliikme kohta on üle 329 euro Kuni 24 aastase tudengi perekonnaks on tema vanemad ning alaealised õed vennad poolõed ja vennad

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/oppijale/oppetoetused/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive


 • E-õpe | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  erialad Puhastusteeninduse erialad Mehhatroonika erialad Metallide töötlemise erialad Ehituse erialad Infotehnoloogia erialad Puidutöötlemise erialad Konkurss VÕTA KKK Õppijale Akadeemiline kalender Õppekavad Tunniplaan Konsultatsioonid Õppetöö graafik Sessiooniplaan Hinneteleht Infoteatmik Nõustamine VÕTA Õppetoetused E õpe Õpiobjektid Praktika ERASMUS Üliõpilasele Õppejõud ja töötajad Praktikapäevik Tulemused Kokkuvõtted KKK Õpilasesindus Vaba aeg ISIC kaart Õpetajale Intranet Tunniplaan Ruumide tunniplaan Postkast Postkast uus Õppevaldkonnad Teenindus Kaubandus Puhastusteenindus Tervishoid ja sotsiaalteenused Turismi toitlustus ja majutusteenindus Äriteenused Tehnoloogia Ehitus Info ja kommunikatsioonitehnoloogia Energeetika ja automaatika Mehaanika ja metallitöötlus Puitmaterjalide töötlus Rakendusuuringud ja arendustegevus Vilistlasuuring Õpilasküla Õpilasküla sisekorraeeskiri Esmakursuslasele Toad Raamatukogu Eeskiri Uuele lugejale Teenused RIKSWEB Uudiskirjandus Arvuti kasutamise kord Infopäring Täiskasvanute koolitus Registreerimise kord Koolituskalender Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue Mis on e õpe E õpe on lihtne kaasaegne ja efektiivne õppemeetod milles kasutatakse elektroonilisi kommunikatsioonivahendeid nagu arvuti elektroonilised andmekandjad andmebaasid multimeedia vahendid Internet jne Tänu e õppele on juurdepääs infole ja õppematerjalidele avatud olenemata ajast ja kohast õppijate jälgimine ning tööde haldamine ja parandamine on lihtsam e kursuste sisu on kergesti uuendatav ning õppija ja õppejõu vahel on rohkem suhtlemisvõimalusi E õppe keskkonnad nt IVA ja Moodle pakuvad erinevaid vahendeid õppetöö läbiviimiseks Õppematerjalide esitamise vahendid sh ainekava veebipõhised materjalid ka interaktiivsed multimeedia vahendite kasutusega audio videoelementidega rikastatud sisukorrad viidad lisamaterjalidele Kommunikatsioonivahendid e post foorumid jututoad valge tahvel jne Testimise ja kodutööde esitamise vahendid nt enesetestid päris testid kodutööde kastid jne Õppurite haldamise vahendid Rühmatöö vahendid nt rühma foorumid ja muud rühmatöö esitamise vahendid Vaata ka http www e ope ee Programm VANKeR Aastatel 2008 2013 osaleb Võrumaa Kutsehariduskeskus programmis E õppe arendamine kutsehariduses ehk VANKeR mida koordineerib e Õppe Arenduskeskus koostöös Riikliku Eksami ja Kvalifikatsioonikeskusega Lisainfo programmi kohta http portaal e uni ee vanker Programmi VANKeR raames loodud e kursuste ja õpiobjektide lühikirjaldused ja materjalid on

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/oppijale/e-ope/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Õpiobjektid | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue eng est Lingirada Võrumaa Kutsehariduskeskus Õppijale E õpe Õpiobjektid Õpiobjektid Koolist Missioon Põhimäärus Struktuur Nõunike kogu Kooli Nõukogu Töötajad Tunnustamine Vilistlased Partnerid Sümboolika Ajalugu Ajaraamat Uudised Projektid Aktuaalsed projektid Läbiviidud projektid Kompetentsikeskus Tehnikaring Galerii Edulood Tööpakkumised Kontakt Sisseastujale Vastuvõtueeskiri Õppekohad Erialad Toitlustusteeninduse erialad Turismi ja majutusteeninduse erialad Kaubanduse erialad Äriteenuste erialad Puhastusteeninduse erialad Mehhatroonika erialad Metallide töötlemise erialad Ehituse erialad Infotehnoloogia erialad Puidutöötlemise erialad Konkurss VÕTA KKK Õppijale Akadeemiline kalender Õppekavad Tunniplaan Konsultatsioonid Õppetöö graafik Sessiooniplaan Hinneteleht Infoteatmik Nõustamine VÕTA Õppetoetused E õpe Õpiobjektid Praktika ERASMUS Üliõpilasele Õppejõud ja töötajad Praktikapäevik Tulemused Kokkuvõtted KKK Õpilasesindus Vaba aeg ISIC kaart Õpetajale Intranet Tunniplaan Ruumide tunniplaan Postkast Postkast uus Õppevaldkonnad Teenindus Kaubandus Puhastusteenindus Tervishoid ja sotsiaalteenused Turismi toitlustus ja majutusteenindus Äriteenused Tehnoloogia Ehitus Info ja kommunikatsioonitehnoloogia Energeetika ja automaatika Mehaanika ja metallitöötlus Puitmaterjalide töötlus Rakendusuuringud ja arendustegevus Vilistlasuuring Õpilasküla Õpilasküla sisekorraeeskiri Esmakursuslasele Toad Raamatukogu Eeskiri Uuele lugejale Teenused RIKSWEB Uudiskirjandus Arvuti kasutamise kord Infopäring Täiskasvanute koolitus Registreerimise kord Koolituskalender Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue Pealkiri Õppekäik Autor Malle Peedel Vorming HTML Pealkiri Turismiinfokeskuse töökorraldus Autor

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/oppijale/e-ope/opiobjektid/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Praktika | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  Energeetika ja automaatika Mehaanika ja metallitöötlus Puitmaterjalide töötlus Rakendusuuringud ja arendustegevus Vilistlasuuring Õpilasküla Õpilasküla sisekorraeeskiri Esmakursuslasele Toad Raamatukogu Eeskiri Uuele lugejale Teenused RIKSWEB Uudiskirjandus Arvuti kasutamise kord Infopäring Täiskasvanute koolitus Registreerimise kord Koolituskalender Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue eng est Lingirada Võrumaa Kutsehariduskeskus Õppijale Praktika Praktika Koolist Missioon Põhimäärus Struktuur Nõunike kogu Kooli Nõukogu Töötajad Tunnustamine Vilistlased Partnerid Sümboolika Ajalugu Ajaraamat Uudised Projektid Aktuaalsed projektid Läbiviidud projektid Kompetentsikeskus Tehnikaring Galerii Edulood Tööpakkumised Kontakt Sisseastujale Vastuvõtueeskiri Õppekohad Erialad Toitlustusteeninduse erialad Turismi ja majutusteeninduse erialad Kaubanduse erialad Äriteenuste erialad Puhastusteeninduse erialad Mehhatroonika erialad Metallide töötlemise erialad Ehituse erialad Infotehnoloogia erialad Puidutöötlemise erialad Konkurss VÕTA KKK Õppijale Akadeemiline kalender Õppekavad Tunniplaan Konsultatsioonid Õppetöö graafik Sessiooniplaan Hinneteleht Infoteatmik Nõustamine VÕTA Õppetoetused E õpe Õpiobjektid Praktika ERASMUS Üliõpilasele Õppejõud ja töötajad Praktikapäevik Tulemused Kokkuvõtted KKK Õpilasesindus Vaba aeg ISIC kaart Õpetajale Intranet Tunniplaan Ruumide tunniplaan Postkast Postkast uus Õppevaldkonnad Teenindus Kaubandus Puhastusteenindus Tervishoid ja sotsiaalteenused Turismi toitlustus ja majutusteenindus Äriteenused Tehnoloogia Ehitus Info ja kommunikatsioonitehnoloogia Energeetika ja automaatika Mehaanika ja metallitöötlus Puitmaterjalide töötlus Rakendusuuringud ja arendustegevus Vilistlasuuring Õpilasküla Õpilasküla sisekorraeeskiri Esmakursuslasele Toad Raamatukogu Eeskiri Uuele lugejale Teenused RIKSWEB Uudiskirjandus Arvuti kasutamise kord Infopäring Täiskasvanute koolitus Registreerimise kord Koolituskalender Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue Praktikakorralduse eeskiri sätestab Võrumaa Kutsehariduskeskuses toimuva praktika korralduse 1 Praktikakorralduse eeskiri kehtestatakse vastavalt järgnevale 1 1 Kutseõppeasutuse seadusele KÕS 17 Praktika on õppekava raames töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega tehtav töö 1 2 Kõrgharidusstandardile 5 6 Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus mis on suunatud õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele töökeskkonnas õppeasutuse määratud vormis ning juhendaja juhendamisel Rakenduskõrgharidusõppes moodustab praktika õppekavas määratud õppe mahust vähemalt 15 protsenti 1 3 Praktikal viibimise ajal laienevad õpilastele töötervishoiu ja tööohutusealased õigusaktid 1

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/oppijale/praktikabaasid/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • ERASMUS+ | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  Kooli Nõukogu Töötajad Tunnustamine Vilistlased Partnerid Sümboolika Ajalugu Ajaraamat Uudised Projektid Aktuaalsed projektid Läbiviidud projektid Kompetentsikeskus Tehnikaring Galerii Edulood Tööpakkumised Kontakt Sisseastujale Vastuvõtueeskiri Õppekohad Erialad Toitlustusteeninduse erialad Turismi ja majutusteeninduse erialad Kaubanduse erialad Äriteenuste erialad Puhastusteeninduse erialad Mehhatroonika erialad Metallide töötlemise erialad Ehituse erialad Infotehnoloogia erialad Puidutöötlemise erialad Konkurss VÕTA KKK Õppijale Akadeemiline kalender Õppekavad Tunniplaan Konsultatsioonid Õppetöö graafik Sessiooniplaan Hinneteleht Infoteatmik Nõustamine VÕTA Õppetoetused E õpe Õpiobjektid Praktika ERASMUS Üliõpilasele Õppejõud ja töötajad Praktikapäevik Tulemused Kokkuvõtted KKK Õpilasesindus Vaba aeg ISIC kaart Õpetajale Intranet Tunniplaan Ruumide tunniplaan Postkast Postkast uus Õppevaldkonnad Teenindus Kaubandus Puhastusteenindus Tervishoid ja sotsiaalteenused Turismi toitlustus ja majutusteenindus Äriteenused Tehnoloogia Ehitus Info ja kommunikatsioonitehnoloogia Energeetika ja automaatika Mehaanika ja metallitöötlus Puitmaterjalide töötlus Rakendusuuringud ja arendustegevus Vilistlasuuring Õpilasküla Õpilasküla sisekorraeeskiri Esmakursuslasele Toad Raamatukogu Eeskiri Uuele lugejale Teenused RIKSWEB Uudiskirjandus Arvuti kasutamise kord Infopäring Täiskasvanute koolitus Registreerimise kord Koolituskalender Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue ERASMUS programm Senised koostööprogrammid Euroopa elukestva õppe programm Euroopa Noored ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm Uue programmi nimi on Erasmus ning selle periood on 2014 2020 Võrreldes 2007 2013 väldanud Euroopa eelmise generatsiooni programmidega on rahastust 40 suurendatud ning eelarve uueks programmiperioodiks on 14 7 miljardit eurot Erasmus programmis soovitakse tihedamalt siduda haridus koolitus ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi Oluline on et programm vastaks senisest paremini elukestva õppe paradigmale oleks taotlejate jaoks mõistetavam kasutajasõbralikum ning paindlikum Formaalse mitteformaalse ja informaalse õppimise koondamine ühe programmi alla peaks looma sünergiat ja soodustama hariduse koolituse ja noorsootöö eri valdkondade vahelist koostööd Uue programmi ülesehitus ei järgi varasemat valdkondlikku jaotust vaid hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega a Õpiränne Key Action 1 b Strateegiline koostöö Key Action 2 c Poliitikate kujundamine Key Action 3 Vaata

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/oppijale/erasmus/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Üliõpilasele | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  Rakendusuuringud ja arendustegevus Vilistlasuuring Õpilasküla Õpilasküla sisekorraeeskiri Esmakursuslasele Toad Raamatukogu Eeskiri Uuele lugejale Teenused RIKSWEB Uudiskirjandus Arvuti kasutamise kord Infopäring Täiskasvanute koolitus Registreerimise kord Koolituskalender Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue VÄLISÕPINGUD JA PRAKTIKA Üliõpilastel on võimalik minna õppima või praktikale Erasmus programmi raames Erialalisi piiranguid programmis pole ning Erasmus programmist on võimalik taotleda stipendiumi viibimiseks välismaal vt sihtriigid Üliõpilased võivad leida kooli või ettevõtte välismaal ise kuid Võrumaa Kutsehariduskeskus omab pikaajalisi sidemeid mitmes EL liikmesriigis ning võib olla abiks praktikaettevõtte leidmisel Praktikabaasiks võib olla mistahes ettevõte või organisatsioon mille tegevusala ja profiil sobivad konkreetse üliõpilase praktikale seatud nõuetega Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused nt EV Saatkond Hollandis Õppida saab ainult kõrgkoolides millel on Erasmuse ülikooliharta Üliõpilase kodukõrgkoolil peab olema Erasmuse partnerleping selle kooli või organisatsiooniga kuhu üliõpilane soovib minna Erasmus programmist saavad taotleda stipendiumi üliõpilased kes on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanikud omavad alalist elamisluba Eestis on Eesti riigi poolt tunnistatud kodakondsusteta isikuteks on vähemalt esimese õppeaasta üliõpilased Eesti kõrgkoolis juhul kui praktika on nende õppekava kohustuslik osa VKHK s rakendusliku kõrghariduse õppekavadel õppivad üliõpilased Välisõpingute ja praktika kestus Praktika võib Erasmus programmi raames kesta 2 12 kuud õpingud 3 12 kuud Vajalikud dokumendid AVALDUS esita koordinaatorile LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP PRAKTIKALEPING esita koordinaatorile allkirjastamiseks ning praktikaettevõttele STIPENDIUMILEPING sõlmitakse koordinaatori juures ONLINE KEELETEST link kohustuslikule keeletestile saadetakse osaleja e posti aadressile CERTIFICATE OF ATTENDANCE võta kaasa õpirändele minnes TAGASISIDE ARUANNE link aruandele saadetakse osalejale automaatselt pärast õpirände perioodi lõppu e postiga Lisaks tuleb kõigil üliõpilastel välispraktikale või õppima minejatel vormistada nn Euro pass Euro pass selle leiate www europassikeskus ee Mitu korda võib üliõpilane osaleda Erasmuses Alates 2014 2015 õppeaastast on üliõpilasel võimalik programmis

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/oppijale/erasmus/uliopilased/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Õppejõud ja töötajad | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  Infopäring Täiskasvanute koolitus Registreerimise kord Koolituskalender Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue ÕPPEJÕUDUDE JA TÖÖTAJATE LÄHETUSED Õppejõudude ja töötajate vahetuse toetus hõlmab kahte liiki mobiilsust Töötajate liikuvus õpetamise eesmärgil Kestvus 2 päeva kuni 2 kuud Õpetamistegevust peab olema vähemalt 8 tundi Osaleda saavad õppejõud Töötajate liikuvus enda koolitamise eesmärgil Kestvus 2 päeva kuni 2 kuud Osaleda saavad kõik kõrgkooli töötajad Erasmuse toetuse taotlemine Enne lähetust tuleb nii õppejõududel kui ka töötajatel koostada etteantud vormis tööplaan mis tuleb kooskõlastada nii kodu kui ka vastuvõtva kõrgkooli või ettevõttega Tööplaan peab sisaldama muuhulgas järgmist koolituse õppetöö siht ja eesmärgid läbiviidava koolituse või õpitegevuse oodatavad tulemused ning koolitus õppe perioodi kava Lepingud Õppejõudude ja töötajate puhul on koolil õigus kasutada üliõpilasvahetusega võrreldes erinevat protseduuri ning lähtuda Võrumaa Kutsehariduskeskuse siseselt kehtestatud korrast vt VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE TÖÖLÄHETUSEESKIRI Erasmuse stipendiumi saamiseks sõlmitakse mõlema poole õigusi ja kohustusi sätestav leping Lähetuses osalenud õppejõud koolitusel osalenud töötaja peab naasmisel esitama partnerkõrgkoolis õppetöö läbiviimist kinnitava tõendi koolitusel osalemist kinnitava tõendi ja vormikohase aruande kodukõrgkooli Erasmuse koordinaatorile Lähetuste stipendiumid Erasmuse programmi raames õpetama või koolitusele minemist toetatakse stipendiumiga Stipendium koosneb kahest osast reisitoetusest ning elamistoetusest Reisitoetust makstakse lähtuvalt tegelikest sõidukuludest elamistoetus sõltub lähetusperioodi pikkusest Stipendium ei ole mõeldud õppejõu töötasuna Erasmuse programmi õppejõudude töötajate toetused on mõeldud järgmiste kulude katteks reisikulud lähetuse sihtriiki ja tagasi elamiskulud vastavalt Erasmuse programmi päevamääradele NB Elamiskulude hulka arvestatakse ka reisikindlustus Lõplikud reisikulud põhinevad tegelikel kulutustel Reisikulu koosneb reisiga otseselt seotud transpordikuludest k a viisakulu Kohustuslik on kasutada kõige odavamaid ja otstarbekamaid reisimisvõimalusi Kohalikke reisikulusid kodu ja sihtriigis võib arvestada reisikulude juurde juhul kui need on otseselt selle reisiga seotud nt Võru linnast Tallinna lennuväljale Elamiskulud Elamiskulud on majutuse reisikindlustuse muu kohaliku transpordi ja päevarahade katteks Elamiskulud ei tohi ületada summat mida arvutatakse vastavate piirmäärade ja

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/oppijale/erasmus/oppejoud-ja-tootajad/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Praktikapäevik | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  ja majutusteenindus Äriteenused Tehnoloogia Ehitus Info ja kommunikatsioonitehnoloogia Energeetika ja automaatika Mehaanika ja metallitöötlus Puitmaterjalide töötlus Rakendusuuringud ja arendustegevus Vilistlasuuring Õpilasküla Õpilasküla sisekorraeeskiri Esmakursuslasele Toad Raamatukogu Eeskiri Uuele lugejale Teenused RIKSWEB Uudiskirjandus Arvuti kasutamise kord Infopäring Täiskasvanute koolitus Registreerimise kord Koolituskalender Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue eng est Lingirada Võrumaa Kutsehariduskeskus Õppijale ERASMUS Praktikapäevik Praktikapäevik Koolist Missioon Põhimäärus Struktuur Nõunike kogu Kooli Nõukogu Töötajad Tunnustamine Vilistlased Partnerid Sümboolika Ajalugu Ajaraamat Uudised Projektid Aktuaalsed projektid Läbiviidud projektid Kompetentsikeskus Tehnikaring Galerii Edulood Tööpakkumised Kontakt Sisseastujale Vastuvõtueeskiri Õppekohad Erialad Toitlustusteeninduse erialad Turismi ja majutusteeninduse erialad Kaubanduse erialad Äriteenuste erialad Puhastusteeninduse erialad Mehhatroonika erialad Metallide töötlemise erialad Ehituse erialad Infotehnoloogia erialad Puidutöötlemise erialad Konkurss VÕTA KKK Õppijale Akadeemiline kalender Õppekavad Tunniplaan Konsultatsioonid Õppetöö graafik Sessiooniplaan Hinneteleht Infoteatmik Nõustamine VÕTA Õppetoetused E õpe Õpiobjektid Praktika ERASMUS Üliõpilasele Õppejõud ja töötajad Praktikapäevik Tulemused Kokkuvõtted KKK Õpilasesindus Vaba aeg ISIC kaart Õpetajale Intranet Tunniplaan Ruumide tunniplaan Postkast Postkast uus Õppevaldkonnad Teenindus Kaubandus Puhastusteenindus Tervishoid ja sotsiaalteenused Turismi toitlustus ja majutusteenindus Äriteenused Tehnoloogia Ehitus Info ja kommunikatsioonitehnoloogia Energeetika ja automaatika Mehaanika ja metallitöötlus Puitmaterjalide töötlus Rakendusuuringud ja arendustegevus Vilistlasuuring Õpilasküla Õpilasküla sisekorraeeskiri Esmakursuslasele Toad Raamatukogu Eeskiri Uuele

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/oppijale/erasmus/praktikapaevik/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive