archive-ee.com » EE » V » VKHK.EE

Total: 220

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mehhatroonika erialad | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  Ajalugu Ajaraamat Uudised Projektid Aktuaalsed projektid Läbiviidud projektid Kompetentsikeskus Tehnikaring Galerii Edulood Tööpakkumised Kontakt Sisseastujale Vastuvõtueeskiri Õppekohad Erialad Toitlustusteeninduse erialad Turismi ja majutusteeninduse erialad Kaubanduse erialad Äriteenuste erialad Puhastusteeninduse erialad Mehhatroonika erialad Metallide töötlemise erialad Ehituse erialad Infotehnoloogia erialad Puidutöötlemise erialad Konkurss VÕTA KKK Õppijale Akadeemiline kalender Õppekavad Tunniplaan Konsultatsioonid Õppetöö graafik Sessiooniplaan Hinneteleht Infoteatmik Nõustamine VÕTA Õppetoetused E õpe Õpiobjektid Praktika ERASMUS Üliõpilasele Õppejõud ja töötajad Praktikapäevik Tulemused Kokkuvõtted KKK Õpilasesindus Vaba aeg ISIC kaart Õpetajale Intranet Tunniplaan Ruumide tunniplaan Postkast Postkast uus Õppevaldkonnad Teenindus Kaubandus Puhastusteenindus Tervishoid ja sotsiaalteenused Turismi toitlustus ja majutusteenindus Äriteenused Tehnoloogia Ehitus Info ja kommunikatsioonitehnoloogia Energeetika ja automaatika Mehaanika ja metallitöötlus Puitmaterjalide töötlus Rakendusuuringud ja arendustegevus Vilistlasuuring Õpilasküla Õpilasküla sisekorraeeskiri Esmakursuslasele Toad Raamatukogu Eeskiri Uuele lugejale Teenused RIKSWEB Uudiskirjandus Arvuti kasutamise kord Infopäring Täiskasvanute koolitus Registreerimise kord Koolituskalender Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue Mehhatroonika Õppekava Õppeliik Õppeaeg Õppetase Õpingute algus Mehhatroonik esmaõpe 3 aastat tase 4 september Mehhatroonik esmaõpe 2 aasta tase 5 september Mehhatroonik jätkuõpe 1 aasta tase 5 september Mehhatroonik õppekava rakendus kava 4 taseme kutseõpe õppeaeg 3 aastat Mehhatroonik on väga nõutud ja universaalne spetsialist erinevate valdkondade ettevõtetes kõikjal kus on tegemist seadmetega tehnikaga automaatikaga infotehnoloogiaga Mehhatrooniku ülesanne on ettevõtte tehnoloogiliste seadmete toimimise tagamine nende hooldamine ja rikete avastamine Mehhatroonik õpib tundma mehhaanikat masinaelemendid ja nende rakendused pneumaatika hüdraulika elektrit ja automaatikat skeemide koostamine vooluahelad elektrimõõtmised elektrimasinad elektroonika alused automaatikasüsteemid informaatikat tööstuskontrollerid ja nende programmeerimine protsesside visualiseerimine Mehhatroonik õppekava rakendus kava 5 taseme kutseõpe õppeaeg 2 aastat 5 taseme Mehhatroonik õppekava esmaõppe lõpetanul on kutse eri ja ametialane ettevalmistus mis on piisav töötamiseks ametiala pearühma Keskastme spetsialistid ja tehnikud või Ametnikud liigituvates ametites Õppekava läbinud isik on võimeline asuma tööle tootmisseadmete seadistajana automaatikuna tehnoloogina väikeettevõtte tehnikaspetsialistina Õppekava annab teadmised elektripaigaldiste

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/sisseastujale/erialad2/mehhatroonika-erialad/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive


 • Metallide töötlemise erialad | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  Õppetase Õpingute algus Metallitöötlemispinkidel töötaja esmaõpe 3 aastat tase 4 september APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator osakutse lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator esmaõpe 0 5 aastat tase 4 november Keevitaja osakutsega poolautomaatkeevitaja esmaõpe 1 aasta tase 4 september Metallide töötlemise tehnik tehnoloog esmaõpe 2 aastat tase 5 september Metallide töötlemise tehnik tehnoloog jätkuõpe 1 aasta tase 5 september Metallilõikepinkidel töötaja spetsialiseerumine APJ treipingil töötaja jätkuõpe 0 5 aastat tase 5 november Metallitöötlemispinkidel töötaja õppekava 4 taseme kutseõpe õppeaeg 3 aastat Metalliala töötaja on väga universaalsete teadmiste ja oskustega kes leiab rakendust praktiliselt kõikides tööstus ja majandusharudes kus on tegemist masinate ja seadmetega nende ekspluatatsiooni hoolduse ja remondiga Metallitöötlemispinkidel töötaja eriala ühendab endas mitmeid traditsioonilisi metallitöötlusalasid treial freesija lukksepp jne Antud erialal õpitakse tundma masinaehituses kasutatavaid materjale ja nende omadusi Omandatakse tehnilise joonestamise oskused ning saadakse jooniste arvutil koostamise kogemused Õpitakse tundma metallitööpinkide ehitust ja tööpõhimõtteid metallide töötlemisel kasutatavaid lõikeriistu samuti mõõtevahendeid millega kontrollida tehtud töö kvaliteeti Omandatakse praktilise töö oskused töötamiseks trei frees ja lihvpinkidel Lisaks omandatakse esialgsed teadmised ja oskused keevitamisest Täiendavalt õpitakse arvprogrammjuhtimise aluseid Metallitöö tegijalt nõutakse loogilist mõtlemist visuaalset mälu head ruumi ja kujunditaju liigutuste täpsust ja head koordinatsiooni iseseisvust ja vastutusvõimet ning loomulikult õpivalmidust kuna tehnika ja tehnoloogia areneb väga kiiresti Metallitöötleja eriala on üks huvitavamaid ja tasuvamaid Metallitööstuse arenguväljavaated järgnevatel aastatel on head ja see võimaldab leida töökoha metalli ja masinatööstuse valdkonnas APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator laserlõikepinkide operaator õppekava rakendus kava 4 taseme kutseõpe õppeaeg 6 kuud Kui tunned huvi tulevikus lehtmetalli töötlemisvaldkonnas tegutsemiseks siis oled teinud õige valiku APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator on oskustööline kes töötab lehtmetalli töötlemisega tegelevas ettevõttes Tema peamisteks tööülesanneteks on lehtmetallist detailide valmistamine arvprogrammjuhtimisega seadmetel APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator koostab juhtimisprogramme lihtsamatele detailidele või kasutab tööpingi juhtimissüsteemi sisestatud eelnevalt koostatud juhtimisprogramme Ta häälestab töökäsu alusel tööpingi ning tagab töödeldava detaili kvaliteetsuse kasutades kontroll mõõtevahendeid Valdava osa õppekavast moodustab praktiline õpe erinevatel lehetöötlemisseadmetel Teoreetilise õppe osas omandatakse teadmised masinaehituslikest joonistest kasutatavatest materjalidest tehnilistest mõõtmistest ja arvjuhtimise alustest Õppekava lõpetanul on head võimalused edasiõppimiseks tehnika ja tootmise valdkonnas kõrgematel tasemetel Keevitaja osakutsega poolautomaatkeevitaja õppekava rakendus kava 4 taseme kutseõpe õppeaeg 1 aasta Kui tuntakse huvi keevitamise vastu siis on just see eriala sobiv edaspidiseks tööks Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja konstruktsioone valmistavas ettevõttes ja teda vajatakse ehitus paigaldus hoolde ja remonditöödel Keevitaja põhitööks on keevitustööde ettevalmistamine tarindi koostamine vastavalt joonisele keevitusliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuste kontroll Töö nõuab jooniste lugemise oskust töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist Õppimise käigus omandatakse teadmisi järgmiste tööülesannete täitmiseks MIG MAG keevituse tundmine Keevitusseadmete tehnoloogiate ja materjalide tundmine Materjalide ettevalmistamine keevituseks Keevitamine erinevatest asenditest Deformatsioonide erinevate defektide tundmine ja nende ärahoidmisvõtete teadmine Tööjooniste keevisõmbluste kontrollimine Tööohutusnõuete täitmine Lõpetajal on võimalus edasi õppida 4 taseme kutseõppes Metallide töötlemise tehnik tehnoloog õppekava rakendus kava 5 taseme kutseõpe õppeaeg 2 aastat Viienda taseme ehk kutseeriharidusõppe õppekava Metallide töötlemise tehnik tehnoloog annab kutse eri ja ametialase ettevalmistuse mis on piisav töötamiseks keskastme spetsialistina metallitöö valdkonnas Õppekava käigus õpitakse tundma ja rakendama peamisi metallitöötlemisvaldkonna tehnoloogilisi protsesse ja seadmeid omandatakse praktilise töö oskused väga erinevatel

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/sisseastujale/erialad2/metallide-tootlemise-erialad/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Ehituse erialad | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue Ehitus Õppekava Õppeliik Õppeaeg Õppetase Õpingute algus Kivi ja betoonkonstruktsioonide ehitus esmaõpe 3 aastat tase 4 september Müürsepp esmaõpe 1 5 aastat tase 4 oktoober Maaler esmaõpe 1 aasta tase 4 september Kivi ja betoonkonstruktsioonide ehitus õppekava rakendus kava 4 taseme kutseõpe õppeaeg 3 aastat Kivi ja betoonkonstruktsioonide ehitaja tööülesanded hõlmavad tegevusi betooni valmistamisest kuni ehituskonstruktsiooni valmimiseni ja valmis elementide paigaldamiseni ehitusplatsil Ka oma töökoha korraldamine seadmete masinate korrashoid avade katmine ning piirete paigaldamine kuuluvad betoneerija tegevusalasse Sellel erialal töötamise vastutus on väga suur tema tööst oleneb ehitise tugevus ja vastupidavus Spetsialiseeruda võib sarrustajaks ehk ehituskarkasside ehitajaks ja paigaldajaks betoneerijaks betoontoodete valmistajaks Kivi ja betoonkonstruktsioonide ehitajana õpid tundma ehituse üldmõisteid ja termineid betoonitöödel kasutatavate materjalide omadusi betoonitöö tehnoloogiaid ning ehitusseadmeid oskama lugeda ehitusjooniseid mõõta arvestada materjalikulu koostada lihtsaid ehituseskiise oskama teha betoonitöid armeerida valmistada karkasse põrandaid ja vahelagesid ning raketisi Töös tulevad kasuks ka teadmised vundamendi müüri ehituslikest puu krohvi maalri plaatimis ja pottsepatöödest Tähtis on teada ja järgida ohutusnõudeid ning kasutada ergonoomilisi töövõtteid Tööga toimetulek eeldab kohuse ja vastutustunnet loogilist mõtlemist ruumilist kujutlusvõimet planeerimisoskust liigutuste täpsust käelist osavust koormuse talumist õpivalmidust ning oskust töötada meeskonnas Vajalikud on tehniline taip ja hea koordinatsioon Kivi ja betoonkonstruktsioonide ehitaja töötab ehitusettevõttes Kutsetunnistuse olemasolu annab tööturul paremad väljavaated Hea kivi ja betoonkonstruktsioonide ehitaja ametioskused on nõutud nii Eestis kui ka välismaal Ehitusettevõtjaid ühendab ja ehitusala kutsete andmist korraldab Eesti Ehitusettevõtjate Liit Müürsepp õppekava rakendus kava 4 taseme kutseõpe õppeaeg 1 5 aastat Müürsepp on üldehitustööline kes ehitab ja remondib ehitiste kivikonstruktsioone Kuigi müürsepatöö nõuab füüsilist pingutust ja tõsta tuleb raskeid ehitusmaterjale võib müürsepa töö olla loov ja kunstipärane Töö on enamasti välistingimustes tihti tuleb töötada kõrgustes ja turnida ajutistel konstruktsioonidel See nõuab head tervist füüsilist ettevalmistust ja ettevaatlikkust

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/sisseastujale/erialad2/ehituse-erialad/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Infotehnoloogia erialad | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  erialad Infotehnoloogia erialad Puidutöötlemise erialad Konkurss VÕTA KKK Õppijale Akadeemiline kalender Õppekavad Tunniplaan Konsultatsioonid Õppetöö graafik Sessiooniplaan Hinneteleht Infoteatmik Nõustamine VÕTA Õppetoetused E õpe Õpiobjektid Praktika ERASMUS Üliõpilasele Õppejõud ja töötajad Praktikapäevik Tulemused Kokkuvõtted KKK Õpilasesindus Vaba aeg ISIC kaart Õpetajale Intranet Tunniplaan Ruumide tunniplaan Postkast Postkast uus Õppevaldkonnad Teenindus Kaubandus Puhastusteenindus Tervishoid ja sotsiaalteenused Turismi toitlustus ja majutusteenindus Äriteenused Tehnoloogia Ehitus Info ja kommunikatsioonitehnoloogia Energeetika ja automaatika Mehaanika ja metallitöötlus Puitmaterjalide töötlus Rakendusuuringud ja arendustegevus Vilistlasuuring Õpilasküla Õpilasküla sisekorraeeskiri Esmakursuslasele Toad Raamatukogu Eeskiri Uuele lugejale Teenused RIKSWEB Uudiskirjandus Arvuti kasutamise kord Infopäring Täiskasvanute koolitus Registreerimise kord Koolituskalender Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue IT Õppekava Õppeliik Õppeaeg Õppetase Õpingute algus Infotehnoloogia süsteemide noorem spetsialist osaoskus IT kasutajatugi ja dokumendi koostaja esmaõpe 1 aasta tase 3 november Infotehnoloogia süsteemide spetsialist esmaõpe 3 aastat tase 4 september Telekommunikatsiooni spetsialist esmaõpe 2 aastat tase 5 september Infotehnoloogia süsteemide noorem spetsialist osaoskus IT kasutajatugi ja dokumendi koostaja õppekava rakendus kava 3 taseme kutseõpe õppeaeg 1 aasta Õppekava on mõeldud kõigile kes soovivad arendada enda digitaalset kirjaoskust kasutades seda tööl kodus koolis või vabal ajal Arvuti tõhus kasutamine on vajalik põhioskus igas vanuses ning 1 aastane õppekava aitab kõigil tööjõuturul konkurentsivõimet suurendada Tööandjale annab see kindluse et töötajad tulevad kaasaaegsete süsteemidega toime iseseisvalt ja efektiivselt Digitaalse kirjaoskuse olemasolu tähendab et inimene suudab otsida analüüsida ja kasutada teavet kasutada peamisi e teenuseid suhelda digitaalsetes keskkondades nt e posti teel sotsiaalvõrgustikes ja erinevates seadmetes olulisemaid turvakaalutlusi silmas pidades Infotehnoloogia süsteemide spetsialist õppekava rakendus kava 4 taseme kutseõpe õppeaeg 3 aastat Kui on soovi oma edaspidises elus arvutiga töötada siis on IT õppimine hea valik karjääriks IT ja telekommunikatsiooni valdkonnas IT tehnik on hinnatud töötaja igas ettevõttes Tema teadmised ja oskused aitavad kaasa ettevõtte konkurentsivõimele nii Eestis

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/sisseastujale/erialad2/infotehnoloogia-erialad/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Puidutöötlemise erialad | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  Teenused RIKSWEB Uudiskirjandus Arvuti kasutamise kord Infopäring Täiskasvanute koolitus Registreerimise kord Koolituskalender Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue Puit Õppekava Õppeliik Õppeaeg Õppetase Õpingute algus Puidupingioperaator esmaõpe 1 aasta tase 3 november Tisler esmaõpe 3 aastat tase 4 september CNC töötlemiskeskuse operaator esmaõpe 0 5 aastat tase 4 november Pehmemööbli valmistaja esmaõpe 1 aasta tase 4 september Puittoodete tehnoloog esmaõpe 2 aastat tase 5 september Tisler jätkuõpe 0 5 aastat tase 5 01 01 2016 Puidupingioperaator õppekava rakendus kava 3 taseme kutseõpe õppeaeg 1 aasta Kui meeldib töötada puidutöö valdkonnas siis antud õppekava võimaldab põhihariduseta õppuril ühe aastaga omandada erialane ettevalmistus Puidupingi operaator on oskustöötaja kes töötab mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes ja tema tööks on puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel seadistades neid ja sooritades nendel tööoperatsioone Õppimise käigus omandatakse teadmisi järgmiste tööülesannete täitmiseks Puidutöötlemispinkide ja seadmete ehituse ning tööpõhimõtete tundmine Detailide lõiketöötlemise režiimide tundmine Kasutatavate puit ja puidupõhiste materjalide omaduste ja toodete kvaliteedile kehtestatud nõuete tundmine Tööjooniste lugemine Puidupingi operaatorilt eeldatakse tööd meeskonna liikmena tööprotsessist kinni pidamist ja tootlikkust ning toodangu kvaliteedi hoidmist On võimalik taotleda puidupingi operaatori tase 3 kutsekvalifikatsioon Tisler õppekava rakendus kava 4 taseme kutseõpe õppeaeg 3 aastat Kui on soov valmistada puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteedinõuetele vastavat mööblit ja puittooteid ning samas omanda ka keskharidust siis on see eriala ainuõige valik Tislerid töötavad enamasti mööblitööstuses ja puidutöötlemise ettevõtetes Oma töös kasutavad nad erinevaid käsitööriistu ja puidutöötlemise masinaid Praktikatel tutvutakse ettevõtete tootmistegevusega osaletakse lihtsamas tootmistegevuses hiljem tootmisprotsessis individuaalseid ülesandeid täites Lõputööna valmib puidust toode Õppimise käigus omandatakse teadmisi järgmiste tööülesannete täitmiseks Puidutöötlemise positsioonipinkide frees puur saag höövelpinkide käsitsemine Lihvimisseadmete ja teiste elektriliste käsitööriistade käsitsemine Puitmaterjalide viimistlustööde teostamine Tisleri eriala lõpetamine annab võimaluse nii edasiõppimiseks puidutöötlemise erialal kui ka koheseks tööle minekuks Taotleda on võimalik tisleri 3 taseme kvalifikatsiooni CNC töötlemiskeskuse operaator õppekava rakendus kava 4 taseme kutseõpe õppeaeg 6 kuud Kui soovitakse masinatega töötada siis õppimine puidutöötlemise CNC masina operaatoriks on hea valik karjääriks Puidutöötlemise CNC masina operaator tunneb antud masina tööpõhimõtteid ja oskab teostada puitmaterjalidest detailide masintöötlemist ja oskab teostada puitmaterjalidest detailide masintöötlemist CNC juhitaval seadmel Samuti õpetatakse tehnilise dokumentatsiooni ja kasutatavate materjalide tundmist ja selgitatakse töökeskkonnale esitatavate nõuete täitmist Õppimise käigus omandatakse teadmisi järgmiste tööülesannete täitmiseks CNC pinkide ja seadmete ehitus ja programmjuhtimine CNC masina tööpõhimõtete rakendamine CAD CAM programmid käsitsemine CNC seadmel kasutatavad NC koodid käsitsemine Töötervishoiu ja tööohutusnõuete täitmine Puidutöötlemise CNC masina operaatori töö on huvitav pakkudes võimalust töötada uute tehnoloogiatega erinevates töötlemiskeskustes Pehmemööbli valmistaja õppekava rakendus kava 4 taseme kutseõpe õppeaeg 1 aastat Kui meeldib mööbli valmistamine tootmine ja restaureerimine siis on antud valdkonnas õppimine ainuõige Pehme mööbli valmistajad töötavad mööblitööstuses pehme mööbli tootmisettevõtetes või loovad ise oma ettevõtte Nad oskavad oma tööd korraldada tunnevad materjale ja tehnoloogiaid valmistavad ja restaureerivad pehmet mööblit Praktikatel tutvutakse ettevõtete tootmistegevusega osaletakse lihtsamas tootmistegevuses hiljem tootmisprotsessis erinevaid ülesandeid täites Õppimise käigus omandatakse teadmisi järgmiste tööülesannete täitmiseks Mööbli karkassi koostamine Pehme mööbli alus ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine Mööbli karkassi pealistamine polsterdamine ja pakkimine Pehme mööbli

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/sisseastujale/erialad2/puidutootlemise-erialad/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Konkurss | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  Intranet Tunniplaan Ruumide tunniplaan Postkast Postkast uus Õppevaldkonnad Teenindus Kaubandus Puhastusteenindus Tervishoid ja sotsiaalteenused Turismi toitlustus ja majutusteenindus Äriteenused Tehnoloogia Ehitus Info ja kommunikatsioonitehnoloogia Energeetika ja automaatika Mehaanika ja metallitöötlus Puitmaterjalide töötlus Rakendusuuringud ja arendustegevus Vilistlasuuring Õpilasküla Õpilasküla sisekorraeeskiri Esmakursuslasele Toad Raamatukogu Eeskiri Uuele lugejale Teenused RIKSWEB Uudiskirjandus Arvuti kasutamise kord Infopäring Täiskasvanute koolitus Registreerimise kord Koolituskalender Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/sisseastujale/konkurss/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • VÕTA | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  kiiremini kui inimesel on olemas varasem kogemustepagas või teadmised mis sobivad kokku kutsestandardis nõutuga Kellele on VÕTA kasulik VÕTA võib olla abiks inimestele kes soovivad jätkata katkenud õpinguid teadlikult planeerida oma edasist karjääri vahetada õppekava ka koolisiseselt jätkata õpinguid aga neil ei ole valitud õppekaval või kursusel õpingute alustamiseks nõutavat kvalifikatsiooni täiendada oma teadmisi pärast hariduse omandamist või alustada tööd õpinguid teises valdkonnas minna õppima välismaale kuid nende haridustase ei vasta välisülikooli vastuvõtutingimustele taotleda informaalsel teel töö või vaba aja tegevuste kaudu õpitu arvestamist kutse andmise protsessi käigus tõendada oma juba olemasolevaid oskusi ja teadmisi VÕTA protsessi etapid Võrumaa Kutsehariduskeskuses samm VÕTA eesmärkide ja põhimõtetega tutvumine samm Taotleja eneseanalüüs samm Taotluse koostamine samm Taotluse registreerimine õppetooli juhtivõpetaja juures samm Taotluse esitamine koos vajalike dokumentidega õppedirektorile samm Taotluse hindamine VÕTA hindaja komisjoni poolt 30 kalendripäeva jooksul samm Taotleja teavitamine otsusest elektroonselt VÕTA nõustamine VÕTA alast infot saab õppetoolide juhtivõpetajatelt ning nõustamist õppetalitusest Kersti Taul tel 785 0813 Eneseanalüüs Eneseanalüüs on üks olulisemaid osi VÕTA protsessis see on etapp kus taotleja analüüsib oma teadmisi ja oskusi ning nende sobitumist oma käesoleva õppekava või kutsestandardi konteksti Eneseanalüüsil on abiks portfoolio koostamine kus on kokku kogutud kõik tõendid ja tunnistused läbitud õpingute ning töö käigus õpitu kohta Küsimused millele peaks selles etapis leidma vastused Mis on minu oskused ja teadmised mida võiks minu praeguse õppekava kontekstis VÕTA abi arvestada Kas minu õpitu sobib kokku aine mooduli õpiväljunditega Kas minu õpitu on piisaval tasemel et seda arvestada VÕTA abil või oleks mul kasulik midagi juurde õppida Taotluse koostamine ja esitamine Selles etapis täidetakse kooli või kutseandja VÕTA taotlusvorm Taotlus esitatakse paberkandjal Taotlusega tuleb esitada ka kõik tõendusmaterjal mis tõendab omandatud teadmiste oskuste olemasolu õpimapp eneseanalüüs ainekava tunnistused diplomid jne VÕTA taotlusvormi lisad Lisa1 õppeaine arvestamise taotlus Lisa2 töökogemuse arvestamise taotlus Lisa3 täiendusõppe arvestamise taotlus Lisa4

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/sisseastujale/programm-vota/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • KKK | Võrumaa Kutsehariduskeskus
  Õpetajale Intranet Tunniplaan Ruumide tunniplaan Postkast Postkast uus Õppevaldkonnad Teenindus Kaubandus Puhastusteenindus Tervishoid ja sotsiaalteenused Turismi toitlustus ja majutusteenindus Äriteenused Tehnoloogia Ehitus Info ja kommunikatsioonitehnoloogia Energeetika ja automaatika Mehaanika ja metallitöötlus Puitmaterjalide töötlus Rakendusuuringud ja arendustegevus Vilistlasuuring Õpilasküla Õpilasküla sisekorraeeskiri Esmakursuslasele Toad Raamatukogu Eeskiri Uuele lugejale Teenused RIKSWEB Uudiskirjandus Arvuti kasutamise kord Infopäring Täiskasvanute koolitus Registreerimise kord Koolituskalender Koolitusuudised Õppehoonete asukohad Hiirekese lastehoid Dokumendid Põhimäärus Arengukava Sisseastujale Õppijale Praktika Õpetajale Dokumentide register Riigihanked Teabenõue eng est Lingirada Võrumaa Kutsehariduskeskus Sisseastujale KKK KKK ÄRA UNUSTA AJATEENISTUST KUTSEALUNE KES SA OMANDASID KESKHARIDUSE 2012 AASTAL JA JÄTKAD ÕPINGUID EESTI KÕRGKOOLIS Kutsealusel kes omandas keskhariduse 2012 aastal ja asub sügisest omandama kõrgharidust Eesti kõrgkoolis mille lõpetamisel antakse välja riiklikult tunnustatud diplom on võimalus teatada Kaitseressursside Ametile kirjalikult hiljemalt käesoleva aasta 15 septembriks kalendriaasta millal ta kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest alates soovib asuda ajateenistuskohustust täitma 2012 a keskhariduse omandanutel kes asuvad õppima Eesti kõrgkooli on õigus valida 2012 2013 2014 ja 2015 kalendriaastate vahel Valitud kalendriaasta ei või olla hilisem kui eriala nominaalajaga lõpetamise aasta Aasta valikust mitte teatanud kutsealused kutsutakse ajateenistusse üldises korras ESITA TAOTLUS AJATEENISTUSSE ASUMISE AASTA VALIMISEKS Kutsealused kes vahetult pärast keskhariduse omandamist asuvad õppima välisriigi kõrgkooli ja kutsealused kes jätkavad

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/sisseastujale/kkk/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive