archive-ee.com » EE » V » VINNIVALD.EE

Total: 453

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Detailplaneeringud - Vinni Vallavalitsus
  kinnistutele juurdepääsutee rajamiseks Toimetaja MART VILLUP Detailplaneeringu avalikustamine 14 11 14 Piira küla Riki kinnistu ja selle lähialade detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17 11 2014 kuni 30 11 2014 Piiral C T von Neffi tn 2 Lääne Virumaa Veterinaarkeskuse fuajees ja Pajustis Tartu mnt 2 vallamaja II korrusel Planeeritava ala suurus on 4 ha Planeeringu eesmärgid on piiritleda hoonestatavad alad ning moodustada Riki kinnistu piirides kaks krunti tehnorajatistele kaks metsamaa kinnistut ning kuus eramukrunti määrata kruntide ehitusõigused teenindavate tehnovõrkude ja rajatiste asukohad vajalikud kujad ning selgitada teest ja tehnorajatistest tingitud kitsenduste vajalikkus ja ulatus Ehitusõigused lubavad igale krundile kuni 3 hoonet Juurdepääsuks moodustatavatele kruntidele nähakse ette olemasoleva Pähklimäe tee rekonstrueerimine Detailplaneering on vastavuses 25 02 2010 kehtestatud Vinni valla üldplaneeringuga Märkused ja ettepanekud planeeringu kohta palume esitada Vinni Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 30 novembriks 2014 postiaadressil 46603 Tartu mnt 2 Pajusti Lääne Virumaa või e postiga aadressil vallavalitsus vinnivald ee Märkuste ja ettepanekute laekumisel toimub detailplaneeringu avalik arutelu 03 detsembril 2014 kell 16 00 Pajustis vallamaja III korruse saalis Riki DP seletuskiri Riki DP maakasutuse sihtotstarbed Riki DP elektrivarustuse skeem Riki DP detailplaan ja tehnovõrgud 14 08 2014 Toimetaja MART VILLUP Teated detailplaneeringute algatamisest 6 06 14 Vinni Vallavolikogu 27 märtsi 2014 otsusega nr 19 algatati detailplaneering Mäetaguse külas asuvale Metsavälja kinnistule katastritunnus 90002 001 0559 Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on määratleda Metsavälja kinnistu ehitusõigus piiritleda hoonestusala määrata vajalikud kujad ja teenindavate tehnovõrkude ja rajatiste asukohad selgitada kinnisomandi kitsenduste vajalikkus ja ulatus planeeritaval maa alal Planeeringuga määratakse hoonete olulisemad arhitektuuri või ehitustingimused ning haljastuse ja heakorrastuse üldised põhimõtted Planeeritava ala suurus on 0 3 ha Planeering ei näe ette kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmist Vinni Vallavolikogu 29 mai 2014 otsusega nr 27 algatati detailplaneering Piira külas asuvale Riki kinnistule katastritunnus 90002 001 0150 ja selle lähialale Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on piiritleda hoonestatav maa

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/detailplaneeringud (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Hanked - Vinni Vallavalitsus
  ja planeerimine Keskkond Sport ja vaba aeg Külad Kaart Ametnikud Üldplaneering Teemaplaneeringud Detailplaneeringud Hanked Ehitus ja kaeveluba Hajaasustus programm Koha aadresside korrastamine Teabenõude vorm Teavita probleemist Blanketid Vormid ja blanketid Lingid Kasulikud lingid Dokumendiregister Sotsiaalmeedia Riigihanked 9 04 15 Informatsiooni Vinni Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate riikliku riigihangete registri elektroonilisest bülletäänist kui kirjutate rubriiki Hankija nimi sõna Vinni Vallavalitsus Vinni valla hankekord Hankeplaan Toimetaja MART

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/hanked1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Ehitus- ja kaeveluba - Vinni Vallavalitsus
  Teavita probleemist Blanketid Vormid ja blanketid Lingid Kasulikud lingid Dokumendiregister Sotsiaalmeedia Maakorraldus toimingud 14 07 15 Katastriüksuse jagamise avaldus Hoonestuõiguse seadmise avaldus Avaldus siilude erastamiseks Toimetaja MART VILLUP Teatiste ja taotluste vormid 14 07 15 Projekteerimistingimuste taotlus Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul Kasutusteatis Ehitusteatis Ehitise täieliku lammutamise teatis Ehitamise alustamise teatis Andmete esitamise teatis Ehitusloa taotlus Ehitusloa taotluse lisa 1 Ehitusloa taotluse lisa 2 Kasutusloa taotlus Kasutusloa taotluse lisa 1 Kasutusloa

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/ehitus-ja-kaeveluba (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Hajaasustus programm - Vinni Vallavalitsus
  Viru Nigula ja Väike Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01 01 2015 Programmist toetatakse järgmisi valdkondi veesüsteemid kanalisatsioonisüsteemid juurdepääsuteed autonoomsed elektrisüsteemid Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest Toetuse summast mis on maksimaalselt 66 67 abikõlblikest kuludest tuleb 50 riigilt ja 50 kohalikelt omavalitsustelt Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33 33 ning toetus ei saa olla suurem kui 2 3 projekti üldmaksumusest seega taotleja peab arvestama vähemalt 1 3 osas oma rahalise panusega Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse nii eelmistest hajaasustuse programmi voorudest kui ka aastatel 2010 2012 hajaasustuse elektriprogrammist ja veeprogrammist saadud toetuse summa Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 11 mai 2015 a Programmdokument lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel Kohalike omavalitsuste programmi menetlejate kontaktid on üleval Lääne Viru Maavalitsuse kodulehel hajaasustuse programmi all Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne Viru Maavalitsuse arengu ja planeeringuosakonna peaspetsialist Mari Knjazev tel 325 8013 e post mari knjazev laane viru maavalitsus ee Hajaasustuse

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/hajaasustus-programm (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Koha-aadresside korrastamine - Vinni Vallavalitsus
  rahvastikuregistrile mille põhjal viiakse automaatselt muudatused sisse kõigis riiklikes registrites näit äriregister maksuamet kinnistusamet haigekassa jne Valla kaudu lähevad uued aadressid veel Eesti Energiale Eesti Postile Eesti Politseile Ragn Sells ile Päästeametile samuti kaardimaterjaliga tegelevatele asutustele Maa ametile maakatastrile Ehitisregistrisse teeb muudatused vallavalitsus Seega ei ole uue aadressi saanud majade omanikel elanikel vajadust ülalloetletud ametkondi muudatustest eraldi informeerida Ajalehtede kirjade tõrgeteta kohalejõudmise tagamiseks oleme postiljonide jaoks ette valmistanud uute aadressiandmetega kaardid ja vastavad nimekirjad Momendil kehtivad ajalehtede ajakirjade tellimused vormistab uutele aadressidele ümber Eesti Post Kui siiski tekib väljaannete kättesaamisel tõrkeid helistage Rakvere kojukandekeskusesse tel 3255005 või Eesti Posti kojukandekeskusesse tel 74406455 Uute tellimuste juures ärge unustage juba uut aadressi märkida Majaomanike või elanike kohustuseks jääb teavitada muutunud aadressist eelkõige oma lepingupartnereid mobiilioperaatoreid EMT Elisa Tele 2 jne panku kindlustus ja liisingufirmasud kommunaalteenuseid pakkuvaid firmasid jne aga ka oma kirjasõpru Uutele tänavatele nimesiltide ja viitade paigaldamise korraldab vallavalitsus Selle tööga on kavas valmis saada maikuu jooksul Majanumbrite soetamise ja ülespanemise kohustus lasub majaomanikel Teie aja ja jalavaeva vähendamiseks ning majanumbrite ühtse kujundusstiili tagamiseks viisime läbi pakkumise mille tulemusena on võimalik soodsa hinnaga numbrimärke tellida vallavalitsusest Majaomanikule läheb numbrimärk maksma 5 Majanumbri saab osavalla olemasolul tellida osavallast Vinni Pajusti Piira piirkonnas

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/koha-aadresside-korrastamine (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Jäätmemajandus - Vinni Vallavalitsus
  ja Vinni valla jäätmehoolduseeskirjas tühjendamise sageduse ja mahuti suurusele kehtestatud nõuete alusel Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakiri Vinni vallas Segaolmejäätmete veo ja konteinerite hindade võrdlus Vinni vallas Korraldatud jäätmeveoga liitumine Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunud kui vallavolikogu on oma määrusega kehtestanud korraldatud jäätmeveo veopiirkonnad vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra Alus Jäätmeseadus 69 Seega loetakse kõik Vinni valla haldusterritooriumil olevate kinnistute omanikud jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 01 01 2010 millal rakendus Vinni vallas korraldatud jäätmevedu Alus Vinni Vallavolikogu 24 04 2014 määrus nr 10 Jäätmehoolduseeskiri 17 Jäätme äraveo sagedus Tiheasustusaladel Vinni Pajusti Viru Jaagupi Roela ja Tudu alevikud peab toimuma jäätmemahutite tühjendamine vähemalt üks kord 28 päeva 4 nädala jooksul ja minimaalne jäätmemahuti maht on 80 liitrit Hajaasustuses peab toimuma jäätmemahutite tühjendamine vastavalt jäätmevaldaja vajadusele kuid mitte vähem kui üks kord kvartalis ja minimaalne jäätmemahuti maht on 80 liitrit Jäätmemahutite minimaalne tühjendamissagedus on planeeritud nii et need ei levitaks haisu ega põhjustaks ohtu tervisele Alus Vinni Vallavolikogu 27 03 2014 määrus nr 6 Korraldatud jäätmevedu 4 Võtke MTÜ le Lääne Viru Jäätmekeskusega ühendust kui Teil puudub konteiner ja Te soovite seda laenutada või osta Teie jäätmemahuti erineb veograafikus ja lepingus toodud mahuti suurusest Te soovite konteinerit lasta tühjendada sagedamini kui lepingus ja veograafikus kirjas Täiendavate küsimuste korral võib jäätmevaldaja helistada tööpäevadel 9 00 17 30 Lääne Viru Jäätmekeskuse kliendiinfo telefonile 616 5165 või saata e kirja aadressil klient lvjk ee Ühise jäätmemahuti kasutamine Kinnistute omanikel on võimalik ka mitme peale kasutada ühist jäätmekogumismahutit esitades vastavasisulise ühise avalduse Vinni vallavalitsusele Ühise jäätmekogumismahuti kasutamise kokkulepe Suvekodu omanikud Juhul kui jäätmevaldaja elab ja toimetab oma kinnistul ainult suviti siis on tal võimalik kohalikust omavalitsusest taotleda jäätmeveost vabastust ajavahemikuks 01 oktoobrist kuni 01 maini Sellisel juhul taodeldakse hooajalist jäätmevedu

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/jaatmemajandus (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Pakendikonteinerid - Vinni Vallavalitsus
  1 m³ konteiner ETO 3 Mõisa tn 22 Piira küla keskus 2 5 m³ konteiner ETO 4 Piira küla Lääne Viru Jäätmekeskus 4 5 m³ konteiner ETO 5 Piira küla Lääne Viru Jäätmekeskus 1 5 m³ konteiner ETO 6 Kakumäe küla Kakumäe küla keskus 1 5 m³ konteiner Pakendiringlus 7 Vana Vinni Vana Vinni bussipeatus 3 0 m³ konteiner Pakendiringlus 8 Sõpruse tn 1a Vinni Päevakeskus 1 1 m³ konteiner ETO 9 Kesk tn 23 Viru Jaagupi aleviku saun 2 5 m³ konteiner ETO 10 Puka Puka küla keskus 1 1 m³ konteiner ETO 11 Aravuse tee 6 Küti küla keskus 2 5 m³ konteiner ETO 12 Järve tn 1 Roela kool 1 1 m³ konteiner ETO 13 Rakvere mnt 13 Tudu kool 1 1 m³ konteiner ETO 14 Tamme 9 Vinni Pajusti Gümnaasium 1 1 m³ konteiner ETO 15 Aida tn 3 Roela alevik 1 5 m³ konteiner TVO 16 Pärna tn 2 Kadila küla keskus 1 5 m³ konteiner TVO 17 Kooli tn 7 Viru Jaagupi endine kool 1 5 m³ konteiner TVO 18 Veskikaare tn 3 Roela alevik korterelamud 1 5 m³ konteiner TVO 19 Sõpruse tn 1a Vinni Päevakeskus 1 5 m³ konteiner TVO 20 Tartu

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/pakendikonteinerid (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Ohtlike jäätmete vastuvõtt - Vinni Vallavalitsus
  elektroonikaseadmed peavad olema komplektsed Ohtlikud jäätmed ja koduelektroonika on võimalik viia Jäätmekeskusesse alltoodud vastuvõtuaegadel Kodumajapidamistes tekkivaid ohtlikke jäätmeid võetakse vastu tasuta piiratud koguses 20 kg inimese kohta aastas Lääne Viru Jäätmekeskus võtab veel tasuta vastu akusid ja patareisid eelsorteeritud pakendit eelsorteeritud puitu oksi metalli vanarehve komplekseid elektroonikaseadmeid vanapaberit Lääne Viru Jäätmekeskus asub aadressil Piira küla Vinni vald Lääne Virumaa 46607 tel 372 622 6048 e post info lvjk ee Vinni

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott (2015-12-04)
  Open archived version from archive