archive-ee.com » EE » V » VINNIVALD.EE

Total: 453

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vinni-Pajusti gümnaasiumi abiturientide jõululõuna - Kalender - Vinni Vallavalitsus
  ja vaba aeg Külad Kaart Uudised ja teated Kalender Kodanikukaitse Tutvustus ja asukoht Vabad töökohad Pildigaleriid Statistika Otsing Kinnistute müük Ettevõtlus Teabenõude vorm Teavita probleemist Blanketid Vormid ja blanketid Lingid Kasulikud lingid Dokumendiregister Sotsiaalmeedia Tagasi Vinni Pajusti gümnaasiumi abiturientide jõululõuna Alguskuupäev 21 12 15 Kestus 13 00 15 00 Tüüp Muu Asukoht Vinni Pajusti gümnaasium Tammiku 9 Vinni 46601 Vinni vald Lääne Viru maakond Lisa minu kalendrisse 21 dets kl

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/et/kalender?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.vinnivald.ee%2Fet%2Fkalender%3Fp_p_id%3D8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2&_8_eventId=9712223 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Dokumendiregister - Vinni Vallavalitsus
  Vallavalitsus Ametnikud Vallavalitsuse koosseis Vallavalitsuse istungid Struktuur Vabad töökohad Teabenõude vorm Teavita probleemist Dokumendiregister Vallavolikogu Teenuste hinnad Arengukavad Osavallad Eelarve Palgaandmed Hanked Eeskirjad ja korrad Hallatavad asutused Valla osalusega ettevõtted Asjaajamisjuhised Valimised Teabenõude vorm Teavita probleemist Blanketid Vormid ja blanketid Lingid Kasulikud lingid Dokumendiregister Sotsiaalmeedia Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames Content can be viewed at actual source page https

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/et/dokumendiregister (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Tervishoid - Vinni Vallavalitsus
  15 Vinni Tervisekeskus OÜ Aadress Sõpruse 16 Vinni alevik 46601 Lääne Virumaa Dr Sirje Korsten 329 3980 520 7154 Dr Külli Tamm 329 3982 528 7666 E post hingearst hot ee Arsti vastuvõtt koduvisiidid laboriteenus Dr Sirje Korsten EKNR 9 00 14 00 T 14 00 18 00 Dr Külli Tamm ETNR 9 00 14 00 K 13 00 18 00 Kaie Raja hambaravi OÜ Linnu tee 13 2 Pajusti

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/tervishoid (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalasutused - Vinni Vallavalitsus
  Eeskirjad ja korrad Sotsiaaltoetused Toimetulekutoetus Sotsiaalteenused Sotsiaaltransport Parkimiskaart Abivahendi kaart Võlanõustamine Vajaduspõhine peretoetus Teabenõude vorm Teavita probleemist Blanketid Vormid ja blanketid Lingid Kasulikud lingid Dokumendiregister Sotsiaalmeedia Sotsiaalasutused 2 04 14 Tammiku Kodu Obja küla 46629 Lääne Virumaa Juhataja Ülle Allika tammikukodu vinnivald ee tel 325 3655 526 9408 Vinni Perekodu Päike se 10 Vinni 46601 Lääne Virumaa Juhataja Urve Saar perekodu vinnivald ee tel 325 7387 527 8644 Vinni Päevakeskus

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/sotsiaalasutused (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalkorterid - Vinni Vallavalitsus
  Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt on omavalitsusel kohustus anda eluruum neile inimestele kes ise ei ole suutelised ega võimelised endale või oma perekonnale seda tagama Luues võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks Eluasemeteenuste osutamise korraldamiseks on vastu võetud Vinni Vallavolikogu 25 09 2014 määrus nr 14 Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord 2014 aasta 01 aprilli seisuga on vallal 11 sotsiaalkorterit Seisuga 01 04 2014 on elanikke korterites kokku 13 neist 5 puudega inimest Siinkohal ka väljavõte sotsiaalhoolekande seadusest 14 mis sätestab kohustused omavalitsusele 14 Eluasemeteenused 1 Kohalikud omavalitsusorganid on kohustatud andma eluruumi isikule või perekonnale kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama luues vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks Sotsiaalkorteri andmise ja kasutamise korra kehtestab valla või linnavolikogu elamuseaduse RT 1992 17 254 RT I 1998 71 1199 2000 88 576 2001 85 509 93 565 8 punkti 2 alusel 2 Isikuid kellel on raskusi eluruumis liikumise endaga toimetuleku või suhtlemisega abistab valla või linnavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel Sotsiaalkorterid Vinni vallas 1 Allika küla Vooreallika 1 2 Allika küla Vooreallika 2 3 Allika küla Vooreallika 3 4 Allika küla Vooreallika 4 5 Allika küla Mäeallika 6 6 Veadla küla Lohvardi tee 1 korter 1 7 Veadla

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/sotsiaalkorterid (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Eeskirjad ja korrad - Vinni Vallavalitsus
  ja kord Madala sissetulekupiiri kehtestamine 2015 aastaks Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Puudega lapse vanemale või võõrasvanemale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Sotsiaaltoetuste andmise kord Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine 2015 aastaks Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Materiaalse abi andmise ja annetuste arvelevõtmise ja jaotamise kord Isikliku abistaja teenuse osutamise ja tasustamise kord Tugiiisiku teenuse osutamise ja tasustamise kord Sotsiaaltoetuste ning

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/eeskirjad-ja-korrad1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaaltoetused - Vinni Vallavalitsus
  eelarvest vähekindlustatud isikutele ja peredele Määravaks saab inimese jaoks madala sissetuleku piir mis koos korraga samuti kehtestati Madala sissetuleku piiriks ühe pereliikme kohta kuus on 153 Nimetatud summast madalama sissetulekuga isikud saavad taotleda täiendavaid toetusi Erandiks on valla korra kohaselt toetus ravimitele proteesi abivahendi ostmise või rentimise tasulise ravi või hoolduse ning tervist taastava tegevuse kulude katmisega kus ühe pereliikme sissetuleku piiriks kuus on 236 Muudatuste tegemine sotsiaaltoetuste maksmise korras

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/sotsiaaltoetused (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Toimetulekutoetus - Vinni Vallavalitsus
  m² pere kohta 1 liikmel 33 m² 2 liikmel 51 m² 3 liikmel 69 m² 4 liikmel 87 m² Hüvitamisele kuuluvad vaid kulud normpinna ulatuses Toimetulekutoetuse saajal kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud Toimetulekutoetuse taotlemine Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks avalduse hiljemalt 20 kuupäevaks vallamajja või osavalla vanemale Avalduses märgib taotleja toimetulekutoetuse määramisel arvessevõetavate isikute nimed ja nende isikukoodid või sünniajad Avaldusele lisatakse dokumendid mis tõendavad 1 alalise eluruumi kasutamise õigust ostu müügileping üürileping esitatakse ainult esmapöördumisel 2 kirjalik loetelu taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevatest esemetest kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid sõidukid liiklusseaduse tähenduses väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses esitatakse esmapöördumisel või loetellu kuuluvate esemete koosseisu muutumise korral 3 üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid palgatõend vms ning sellest mahaarvatud tulumaksu ja makstud elatise suurust 4 haiguslehel viibimisel Haigekassa tõend makstud hüvitise kohta 5 töötutel koopia Tööhõiveameti poolt välja antud töötu individuaalsest tööotsimiskavast 6 tõestus et taotleja on ise tasunud oma arved pangaülekandekviitungid ehk taotlemisele eelneva kuu eest tasutud üüri ja kommunaalkulude maksekviitungid 7 üliõpilastel koolitõend stipendiumi õppetoetuse saamise või mittesaamise kohta 8 õpilane ja üliõpilane kelle elukoha aadressandmed ei lange kokku perekonnaliikmete elukoha aadressandmetega esitab tõendi et tema perekond sai eelmisel kuul toimetulekutoetust Toimetulekutoetuse arvestamine Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi TT EK TP S TT toimetulekutoetus EK eluasemekulud kulude piirmäärade ja normpinna ulatuses TP perekonna arvestuslik toimetulekupiir S perekonna sissetulek tulud Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka 1 ühekordseid toetusi mida on üksi elavale isikule perekonnale või selle liikmetele makstud riigi või

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/toimetulekutoetus (2015-12-04)
  Open archived version from archive