archive-ee.com » EE » V » VET.EE

Total: 76

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eesti Loomaarstide Ühing
  Koostada tuleb organisatsiooni struktuuri kirjeldus Personali iga liige peab teadma millised on tema kohustused Juhtkond peab määrama töötaja kes vastutab kvaliteedi eest ning on volitatud langetama vajalikke otsuseid 3 C e Organisatsiooni eesmärkide saavutatust ja asjakohasust tuleb hinnata ja etteplaneeritud ajavahemike järel üle vaadata Eesmärkide saavutatust tuleb hinnata võttes selleks otstarbeks arvesse siseauditite tulemusi tagasisidet klientidelt protsesside teostamise analüüse ning ettekandeid puuduste kohta Organisatsiooni strateegiat tuleb täiustada protsesside ülevaated juhtimise ülevaated 3 D Ressursside juhtimine Eesmärkide saavutatust tuleb hinnata võttes selleks otstarbeks arvesse siseauditite tulemusi tagasisidet klientidelt protsesside teostamise analüüse ning ettekandeid puuduste kohta Organisatsiooni strateegiat tuleb täiustada protsesside ülevaated juhtimise ülevaated 3 D a Organisatsioon peab juurutama inimressursside juhtimise efektiivse strateegia Organisatsioon peab juurutama inimressursside juhtimise efektiivse strateegia võttes arvesse normatiivaktide nõudeid eeldatavat töökoormust töötajate asendamise vajadust ning personali kompetentsust Iga ametikoha jaoks organisatsioonis peab ametijuhend olema kättesaadaval Töötajaid värvates tuleb arvesse võtta nende töö iseloomu ja rakendada sobivaid valikukriteeriume Uute töötajate värbamisel peab organisatsioon tagama et neil oleks olemas antud ametikohtadel töötamiseks nõutav ametlik kvalifikatsioon et üle võtta ja edasi täita tegevusi mille jaoks nad tõõle võeti ning et nad vastaksid nende kohta käivatele erialastele nõuetele Organisatsiooniga liitunud töötajatele tuleb korraldada firmasiseseid koolitusi Personali teadmiste ja oskuste täiendamist tuleb soodustada ja tagada see regulaarselt ülevaadatava arendustegevuse programmi alusel Personali puudutavad dokumendid nagu näiteks töölepingud ametijuhendid ametliku kutsealase kvalifikatsiooni olemasolu ja täiendkoolituste läbimist kinnitavad tõendid peavad olema nõuetekohaselt koostatud ja säilitatud 3 D b Organisatsioon peab juurutama oma materiaalsete vahendite efektiivse haldamise 3 D b 1 Hooned ja nende ümbrus Hooned ja nende ümbrus peavad sobima organisatsiooni vajadustele ja tegevusalale ning vastama ka normatiivaktides sätestatud nõuetele Koostatud peab olema hoonete ja nende ümbruse üld ja kasutusplaan Hoonete ja nende ümbruse ohutus ja korrashoid tuleb tagada ning dokumenteerida Hoonete ja nende ümbruse puhastus ja või desinfektsioon peab olema planeeritud dokumenteeritud ja vastama hügieenireeglitele Hoonete ja nende ümbruse seisundit ning haldamist tuleb dokumenteerida hinnata ning planeeritud ajavahemike tagant üle vaadata 3 D b 2 Inventar varustus ja seadmed Inventar peab sobima organisatsiooni vajadustele ja tegevusalale ning vastama ka normatiivaktides sätestatud nõuetele Inventari nimekiri ja spetsifikatsioonid peavad olema kättesaadavad Seadmete hooldus ja kalibreerimine peab olema planeeritud ning dokumenteeritud Seadmete puhastamine tuleb planeerida ning dokumenteerida ja läbi viia kooskõlas hügieenireeglitega Inventari seisundit ja selle haldamist tuleb dokumenteerida hinnata ning planeeritud ajavahemike tagant üle kontrollida 3 D b 3 Tugiprotsessid Tuleb luua kliendiregister ja sellega seotud dokumentide haldamise tõhus süsteem Tuleb tagada kaasaegse erialakirjanduse kättesaadavus Puhastustööd desinfitseerimine ja steriliseerimine peavad olema korraldatud kooskõlas osutatavate teenuste iseloomu ning normatiivaktide ja hügieeninõuetega Jäätmekäitlus peab olema kooskõlas normatiivaktide ja hügieeninõuetega Vajalike ohutusmeetmete kasutamine peab olema organiseeritud ja tagatud Tugiprotsessid ja nende juhtimine peavad olema dokumenteeritud hinnatud ning planeeritud ajavahemike tagant üle kontrollitud 3 D c Organisatsioon peab rakendama töökeskkonna efektiivset haldust Organisatsioonisisene töötervishoidu ja ohutust tule ja elektrioht röntgenkiirgus ohtlikud ained loomade fikseerimine kutsehaigused jne puudutav reeglistik peab olema koostatud ja selle järgimine tuleb tagada Töötingimused tuleb planeeritud ajavahemike tagant üle kontrollida Personali rahulolu uurimine peab olema planeeritud ja dokumenteeritud Töökeskkond ja selle haldamine peavad olema dokumenteeritud hinnatud ning planeeritud ajavahemike tagant üle kontrollitud 3 E Teenuste osutamine Veterinaarteenused hõlmavad paljusid omavahel ühendatud tegevusi protsesse Nende tegevuste kindlaksmääramine ja vastastikuste mõjude hindamine võimaldab nende omavahelist sidusust parendada ja teenuseid tõhusamaks muuta 3 E a Organisatsioon peab määratlema oma protsessid Organisatsioon peab tuvastama oma erinevad protsessid Protsesside vastastikused mõjud tuleb kindlaks määrata 3 E b Organisatsioon peab kliendiga suhtlema Organisatsioon peab klientide nõudmised välja selgitama Organisatsioon peab arvestama kehtivate normatiivaktide nõuetega Organisatsioon peab kliente informeerima selgitavad bukletid meeldetuletuskaardid Organisatsioon peab klientide kaebused registreerima 3 E c Organisatsioon peab oma protsesse dokumenteerima Iga protsessi jaoks tuleb eraldada vajalikud ressursid materjal seadmed tarvikud ravimid Iga protsessi jaoks tuleb määrata selle eest vastutav isik Standardsete tegevusprotseduuride kirjeldused või tööjuhendid peavad olema kättesaadaval Iga protsessi jaoks tuleb määratleda kvaliteedinäitajad 3 E d Organisatsioon peab järjekindlalt juhtima oma horisontaalprotsesse kliendiregistri pidamine haigusjuhtude käsitlemine ravimite ja tarvikute kasutamine retseptide ning tõendite väljastamine 3 E d 1 Kliendiregister Iga kliendi registriandmed peavad olema üksikasjalikud loetaval ja mõistetaval kujul ning vastavalt normatiivaktides sätestatud nõuetele kirja pandud Klientide konfidentsiaalsus peab olema tagatud Registriandmed peavad olema süstematiseeritud ja pidevalt kättesaadavad Kliendi registriandmetes peavad sisalduma konsultatsiooni põhjused ja patsiendi esmase läbivaatuse lõpptulemused Kliendi registriandmetes peavad kronoloogilises järjekorras kajastuma kõik sooritatud protseduurid Kliendi registriandmetes peab sisalduma täiendav teave nt laboratoorsed analüüsid või viide sellele Kliendi registriandmetes peab sisalduma administratiivset laadi teave tasumata arved tulevikumaksed kaebused või viide sellele 3 E d 2 Haigusjuhtude käsitlemise protseduur Veterinaarorganisatsioon peab välja töötama haigusjuhtude katkematu vastuvõtu süsteemi ning tagama selle toimivuse Kui see ei ole võimalik tuleb välja töötada protseduur klientide edasisuunamiseks teise veterinaarorganisatsiooni Korrektne ja arusaadav informatsioon teise organisatsiooni vastuvõtule pääsemise kohta peab olema kättesaadav mõne tavapärase kommunikatsioonivahendi kaudu Kõigile järelepärimistele ja muudele kontaktidele tuleb vastata operatiivselt ja viisakalt Peab olema välja töötatud tegevusjuhis kiiret abi vajavate haigusjuhtumite käsitlemiseks Kui mingit laadi abi osutamine ei kuulu organisatsiooni pädevusse peab ta olema valmis ja suuteline suunama haigusjuhtumi teise organisatsiooni Haigusjuhtumi esmase ja järgnevate korraliste läbivaatuste tulemused tuleb kliendile mõistetavalt lahti seletada Klienti tuleb teavitada talle osutatavate teenuste eelistest riskidest ja maksumusest ning enne ükskõik millise teenuse osutamist tuleb kliendilt selleks teadlik nõusolek saada Organisatsioon peab klienti oma hinnakirjast teavitama Hinnakirja rakendamisel tuleb lähtuda ühesugustest printsiipidest Kliendile tuleb väljastada detailne arve millel kajastuvad kõik osutatud teenused ja kasutatud tooted Looma erivajadused kartlikkus valu heaolu puudumine tuleb ära tunda ja neile asjakohaselt reageerida Kliendi erivajadused tuleb ära tunda ja neile asjakohaselt reageerida Tagada tuleb teenuste osutamise järjepidevus 3 E d 3 Ravimid ja tarvikud Organisatsioonidel millel on ravimite ja tarvikute varu peab olema dokumenteeritud süsteem selleks et oleks tagatud nende tellimine vastuvõtmine ladustamine haldamine jaotamine väljakirjutamine ning kahjutustamine viisil mis arvestab kehtivate normatiivaktide nõudeid ja tootjate soovitusi Koostada tuleb loetelu omadused ja kogus ravimitest ja tarvikutest mille puhul on nõutav alalise varu olemasolu Varude haldamine tellimine vastuvõtt tarnimine ja ringlus tuleb nõuetekohaselt korraldada ja dokumenteerida Dokumendid peavad olema säilitatud nii et oleks tagatud jälitatavus Ravimite ja tarvikute aegumistähtaegu kasutusaegu ning seisundit tuleb regulaarselt kontrollida Tooteid ja tarnijaid tuleb valida ettemääratletud kvaliteedikriteeriumite alusel 3 E d 4

  Original URL path: http://www.vet.ee/?a=yhingust&art=30 (2016-02-07)
  Open archived version from archive


 • Eesti Loomaarstide Ühing
  soovitatav miinimumhinnakiri Eesti Loomaarstide Koda Fotokonkurss Juhatus Põhikiri Ajalugu Liikmed 2016 aasta tähtsamad sündmused 05 märts ELÜ üldkoosolek 06 07 august Loomaarstide suvepäevad 28 29 oktoober Konverents Veterinarmeditsiin 2016 Aasta loomaarst 2013 Enn Ernits ja Esta Nahkur 2012 Toivo Järvis

  Original URL path: http://www.vet.ee/?a=yhingust&art=39 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Eesti Loomaarstide Ühing
  vormid ELÜ soovitatav miinimumhinnakiri Eesti Loomaarstide Koda Fotokonkurss Juhatus Põhikiri Ajalugu Liikmed 2016 aasta tähtsamad sündmused 05 märts ELÜ üldkoosolek 06 07 august Loomaarstide suvepäevad 28 29 oktoober Konverents Veterinarmeditsiin 2016 Elutööpreemia 2013 Nikolai Koslov 2012 Margit Veelman 2011 Lembit

  Original URL path: http://www.vet.ee/?a=yhingust&art=49 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Eesti Loomaarstide Ühing
  Veterinarmeditsiin 2016 Dimela Missiooniauhinna statuut Dimela annab välja iga aastase missiooniauhinna looma tervise arendamise ja edendamise eest Missiooniauhind antakse isikule ettevõttele või teole kes või mis on silma paistnud veterinaarvaldkonnas eriliste saavutuste eest Terve looma nimel Missiooniauhind kujutab endast Tartuga seotud taiest kuna Eesti veterinaaria sünnikoduks on Tartu Missiooniauhind antakse välja iga aastasel Veterinaarkonverentsil Tunnustusauhinna pälvija osas teeb otsuse Dimela kollektiiv Dimela Missiooniauhinna laureaadid 2010 Kalmer Kalmus tugeva missioonitunde eest

  Original URL path: http://www.vet.ee/?a=yhingust&art=54 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Eesti Loomaarstide Ühing
  Dokumentide vormid ELÜ soovitatav miinimumhinnakiri Eesti Loomaarstide Koda Fotokonkurss Juhatus Põhikiri Ajalugu Liikmed 2016 aasta tähtsamad sündmused 05 märts ELÜ üldkoosolek 06 07 august Loomaarstide suvepäevad 28 29 oktoober Konverents Veterinarmeditsiin 2016 ELÜ poolt soovitatavd dokumentide vormid Loomapidaja ravimiarvestuse pidamine

  Original URL path: http://www.vet.ee/?a=yhingust&art=33 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Eesti Loomaarstide Ühing
  Tava Aasta loomaarsti laureaadid Elutöö auhinna laureaadid Dimela Missiooniauhinna laureaadid Dokumentide vormid ELÜ soovitatav miinimumhinnakiri Eesti Loomaarstide Koda Fotokonkurss Juhatus Põhikiri Ajalugu Liikmed 2016 aasta tähtsamad sündmused 05 märts ELÜ üldkoosolek 06 07 august Loomaarstide suvepäevad 28 29 oktoober Konverents

  Original URL path: http://www.vet.ee/?a=yhingust&art=32 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Eesti Loomaarstide Ühing
  1 koja esimehe ja abiesimehe valimine ametist vabastamine ja tagandamine 2 juhatuse liikmete ning nende asetäitjate valimine ja ametist vabastamine ja tagandamine 3 koja tegevuskava läbivaatamine ja vastuvõtmine 4 koja valitud tegelaste vastutusele võtmise otsustamine 5 koja distsiplinaarkohtu esimehe ja liikmete ning tarviliku arvu asetäitjate valimine 6 koja kulude ja tulude eelarvete ning aruannete läbivaatamine ja vastuvõtmine 7 koja juhatuskirja vastuvõtmine ja muutmine 8 koja osakondade ja esinduste asutamise otsustamine 9 kinnisvara omandamise võõrandamise ja pantimise ning laebnude tegemise otsustamine 10 koja liikmemaksu suuruse ja selle aluste 7 ning tasumise korra määramine 11 koja juhatusele ning revisjonikomisjonile juhtnööride andmine 12 toimkondade moodustamine nõukogu poolt määratavate ülesannete täitmiseks 13 küsimuste arutamine mis nõukogule esitatud Põllutööministri või Veterinaartalituse direktori poolt RT 1938 37 332 VII 24 Nõukogu koosolekud on korralised ja erakorralised Nõukogu korraline koosolek peetakse vähemalt kord aastas erakorralised kas Põllutööministri või Veterinaartalituse direktori nõudel või juhatuse kutsel või vähemalt 1 5 nõukogu liikmete nõudel Nõukogu koosoleku aeg päevakord ja koht teatatakse nõukogu liikmetele kirjalikult vähemalt kümme päeva enne koosolekut RT 1938 37 332 VII 25 Nõukogu liikmed on kohustatud osa võtma nõukogu koosolekutest Nõukogu liige võib puududa koosolekult ainult vabandatavail põhjustel milliste üle otsustab koja juhatus Selle eeskirja vastu eksijaid karistatakse koja distsiplinaarkohtu poolt rahatrahviga mitte üle 30 krooni Vabandavaks põhjuseks loetakse igal juhul riigiteenistuses või tegelikus sõjaväeteenistuses või omavalitsuseteenistuses oleva loomaarsti ametikohuste täitmine RT 1937 15 116 III 26 Nõukogu koosolek loetakse otsusevõimeliseks kui on koos vähemalt pool nõukogu liikmetest 27 Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega välja arvatud 1 kinnisvarade omandamine võõrandamine ja pantimine 2 laenude tegemine ja 3 koja juhatuskirja vastuvõtmine mis otsustatakse koosolekust osavõtjate 2 3 häälteenamusega Häälte poolnemisel otsustab nõukogu juhataja hääl 28 Nõukogu otsused käesoleva seaduse 23 pp 3 6 ja 9 tähendatud aladel astuvad jõusse pärast nende kinnitamist Põllutööministri poolt Juhatus 29 Loomaarstide Koja juhatus koosneb koja esimehest abiesimehest ja kolmest liikmest Loomaarstide Koja esimees abiesimees ja juhatuse liikmed valitakse nõukogu poolt neljaks aastaks Ühelgi nõukogu liikmel ei ole õigust loobuda juhatuse liikme kohast välja arvatud 1 koja liikmed kes vanad üle 55 aasta 2 koja liikmed kes täitsid eelmise nõukogu ajal koja juhatuse liikme kohuseid 3 koja liikmed kes seisavad tegelikus sõjaväeteenistuses 4 kes ei saa täita juhatuse liikme kohuseid muudel mõjuvatel põhjustel milliste üle otsustab koja nõukogu RT 1937 15 116 III 30 Loomaarstide Koja esimees või tema äraolekul abiesimees on eriti volitamata seaduslik Loomaarstide Koja esindaja 31 Koja juhatuse võimkonda kuulub 1 koja nõukogu otsuste täideviimine 2 koja liikmete vastuvõtmine ja nimekirjast kustutamine 3 koja liikmete tegevuse üle valvamine ja seaduste piirides tarvilikkude korralduste tegemine 4 koja varanduste valitsemine 5 nõukogu otsustamisele kuuluvate ettepanekute läbitöötamine ja ettekandmine 6 koja tegevusaasta tulude ja kulude eelarve kava koostamine 7 koja tegevusaasta aruande koostamine 8 koja teenistuses olevate isikute palkamine ja vabastamine ning nõukogule ettepanekute tegemine tasumäärade kohta 9 koja liikmete nimekirja pidamine ja avaldamine 10 koja liikmetesse puutuvate tunnistuste ja teatiste andmine 11 kõikide ülesannete täitmine mis Loomaarstide Koja ülesannetesse kuuluvad ja mis ei kuulu nõukogu või nende organite võimkonda 32 Juhatuse koosolekud kutsutakse

  Original URL path: http://www.vet.ee/?a=yhingust&art=31 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Eesti Loomaarstide Ühing
  Tava Aasta loomaarsti laureaadid Elutöö auhinna laureaadid Dimela Missiooniauhinna laureaadid Dokumentide vormid ELÜ soovitatav miinimumhinnakiri Eesti Loomaarstide Koda Fotokonkurss Juhatus Põhikiri Ajalugu Liikmed 2016 aasta tähtsamad sündmused 05 märts ELÜ üldkoosolek 06 07 august Loomaarstide suvepäevad 28 29 oktoober Konverents Veterinarmeditsiin 2016 Alates 2008 aastast on ELÜ korraldanud fotokonkurssi kahes kategoorias Parim veterinaarne pilt ja Parim varia pilt Fotokonkursil osalenud piltide seast on valminud kalender 12 1 pilti Fotokonkurssidel osalenud

  Original URL path: http://www.vet.ee/?a=yhingust&art=38 (2016-02-07)
  Open archived version from archive •