archive-ee.com » EE » U » UT.EE

Total: 306

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Filosoofiateaduskonnas kaitstud doktoritööd | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  лексиконе Eve Annuk Ilmi Kolla ja tema aeg Biograafilise lähenemisviisi võimalusi nõukogude aja uurimise kontekstis Kadri Muischnek Verbi ja noomeni püsiühendid eesti keeles Heili Orav Isiksuseomaduste sõnavara semantika eesti keeles Piret Viires Postmodernism eesti kirjanduskultuuris Marin Laak Kirjandusloo mittelineaarsed mudelid teksti ja konteksti probleeme digitaalses keskkonnas Ljudmila Dubjeva Историческая наука в Тартуском университете в конце XIX начале XX вв Liina Lukas Baltisaksa kirjandusväli 1890 1918 Kristina Mullamaa Towords a dynamic role conception of liaison interpreters An etnographic study of self descriptions of practising liaison interpreters in Estonia Niina Aasmäe Stress and Quantity in Erzya Kanni Labi Eesti regilaulude verbisemantika Leena Kurvet Käosaar Embodied Subjectivity in the diaries of Virginia Woolf Aino Kallas and Anais Nin Viljar Peep Eesti sotsiaalpoliitilise õigusloome arengujooned 1 omariiklusajal Raili Põldsaar Critical Discourse Analysis of Anti Feminist Rhetoric in the United States in the 1970s 1980s Anu Treikelder Le passe de l ancien francais semantique et contexte Une etude sur corpus en contraste avec le passe compose en francais moderne Tanel Lepsoo Autorifiguuri avaldumine tänapäeva prantsuse näitekirjanduses representatiivsest isesubjektist efemeerse isesubjektini Katrin Karu Уступителные конструкции в эстонском и русском языках 2007 Erki Russow Importkeraamika Lääne Eesti linnades 13 17 sajandil Raili Pool Eesti keele teise keelena omandamise seaduspärasusi täis ja osasihitise näitel Timur Guzairov Жуковский историк и идеолог николаевского царствования Tatjana Kuzovkina Феномен Булгарина проблема литературной тактики Oksana Palikova Kakskeelne sõnaraamat ja sõna funktsionaalsed seosed Katre Talviste Baudelaire et la poesie estonienne Anu Korb Siberi eesti kogukonnad folkloristliku uurimisallikana Eda Kalmre Hirm ja võõraviha sõjajärgses Tartus Pärimuslooline uurimus kannibalistlikest kuulujuttudest Sirje Tamul Eraalgatuslikest stipendiumidest Tartu Ülikoolis 1802 1918 Ergo Hart Västrik Vadjalaste ja isurite usundi kirjeldamine keskajast 20 sajandi esimese pooleni alliktekstid representatsioonid ja tõlgendused Pilvi Rajamäe John Buchan s heroes and the Chivalric ideal gentlemen born Merili Metsvahi Indiviid mälu ja loovus Ksenia Müürsepa mõttemaailm folkloristi pilgu läbi Janika Päll Form style and syntax Towards a method of description and analysis of Greek prose rhythm The example of Helen s encomium by Gorgias Klaarika Kaldjärv Autor narrador traductor Autoficciones de Borges en estonio Ivo Volt Character description and invective Peripatetics between ethics comedy and rhetoric Larissa Degel Intellektuaalsfäär intellektuaalseid võimeid tähistavate sõnade kasutuse põhjal eesti ja vene keeles Sulev Iva Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteem Marek Volt The Epistemic and Logical Role of Definition in the Evaluation of Art Peet Lepik Universaalidest Juri Lotmani semiootika kontekstis 2008 Meelis Mihkla Kõne ajalise struktuuri modelleerimine eestikeelsele tekst kõne sünteesile Olga Burdakova V produktiivse klassi verbide imperfektivatsioon tänapäeva vene keeles Mari Sarv Loodud loomiseks regivärsimõõt traditsiooniprotsessis Marten Seppel Näljaabi Liivi ja Eestimaal 17 sajandist 19 sajandi alguseni Petar Kehayov An areal typological perspective to evidentiality the cases of the Balkan and Baltic linguistic areas Mari Uusküla Basic colour terms in Finno Ugric and Slavonic languages myths and facts Daniele Monticelli Wholeness and its remainders theoretical procedures of totalization and detotalization in semiotics philosophy and politics Pille Penjam Eesti kirjakeele da ja ma infinitiiviga konstruktsioonid Evar Saar Võrumaa kohanimede analüüs enamlevinud nimeosade põhjal ja traditsioonilise kogukonna nimesüsteem Arvi Tavast The translator

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/kaitstud-doktoritood (2014-02-05)
  Open archived version from archive


 • Instituudid | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  Veel muid üksusi Tugiüksused Elukestva õppe keskus Infotehnoloogia osakond Kantselei Kinnisvaraosakond Personaliosakond Rahandusosakond Rektoraat Rektoraadi büroo Teadus ja arendusosakond Turundus ja kommunikatsiooniosakond Õppeosakond Üliõpilasesindus Sisseastumine Õppimine Teadus Teaduskonnast Teaduskonnast Struktuur ja töötajad Instituudid Juhtimine Koostööpartnerid Ruumide rent Uudised Avaleht Teaduskonnast Instituudid Instituudid Ajaloo ja arheoloogia instituut Eesti ja üldkeeleteaduse instituut Filosoofia ja semiootika instituut Germaani romaani ja slaavi filoloogia instituut Kultuuriteaduste ja kunstide instituut Keelekeskus Teaduskonna Facebooki lehekülg Facebook Teaduskonna

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/instituudid (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Juhtimine | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  Rektoraadi büroo Teadus ja arendusosakond Turundus ja kommunikatsiooniosakond Õppeosakond Üliõpilasesindus Sisseastumine Õppimine Teadus Teaduskonnast Teaduskonnast Struktuur ja töötajad Instituudid Juhtimine Teaduskonna põhimäärus Dekaan Nõukogu Valitsus Koostööpartnerid Ruumide rent Uudised Avaleht Teaduskonnast Juhtimine Juhtimine Filosoofiateaduskonna kõrgeim otsustuskogu on filosoofiateaduskonna nõukogu Nõukogule nõu andev kogu on teaduskonna valitsus Teaduskonna tegevust juhib dekaan Teaduskonna tegevuse alused ja korra sätestab teaduskonna põhimäärus Nõukogu Teaduskonna kõrgeim otsustuskogu on 39 liikmeline teaduskonna nõukogu Nõukogusse kuuluvad dekaan prodekaanid struktuuriüksuste juhid lisaks korralised täistööajaga õppejõud ja teadustöötajad ning üliõpilaste esindajad kes valitakse nõukokku vastavalt põhimääruses sätestatud korrale Nõukogu koosseis ja nõukogu tööd reguleerivad õigusaktid Dekaan Teaduskonna tööd juhib dekaan kes valitakse teaduskonna korraliste professorite hulgast kolmeks aastaks rektori poolt kehtestatud korras Filosoofiateaduskonna dekaan on alates jaanuarist 2013 praktilise filosoofia professor Margit Sutrop Dekaan juhib mh teaduskonna nõukogu tööd teostab järelvalvet teaduskonna struktuuriüksuste tegevuse üle esindab ülikooli vastavalt rektori antud volitustele Dekaan määrab ametisse prodekaanid Filosoofiateaduskonna õppeprodekaan on dotsent Liina Lukas ja teadusprodekaan vanemteadur Bruno Mölder Dekaan ja tema tööd reguleerivad õigusaktid Valitsus Nõuandva koguna on moodustatud teaduskonna valitsus kuhu kuuluvad dekaan prodekaanid kõigi struktuuriüksuste juhid ja teised dekaani poolt määratud isikud Valitsuse koosseis Instituudid ja keelekeskus Instituut on teaduskonna struktuuriüksus mille põhiülesanne on koordineerida õppe teadus ja arendustöö

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/juhtimine (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Koostööpartnerid | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  TÜ Sihtasutus TÜ Üliõpilasesindus Üliõpilasorganisatsioonid Veel muid üksusi Tugiüksused Elukestva õppe keskus Infotehnoloogia osakond Kantselei Kinnisvaraosakond Personaliosakond Rahandusosakond Rektoraat Rektoraadi büroo Teadus ja arendusosakond Turundus ja kommunikatsiooniosakond Õppeosakond Üliõpilasesindus Sisseastumine Õppimine Teadus Teaduskonnast Teaduskonnast Struktuur ja töötajad Instituudid Juhtimine Koostööpartnerid Eesti Ajaloomuuseum Eesti Kirjandusmuuseum Eesti Rahva Muuseum Rahvusarhiiv Ruumide rent Uudised Avaleht Teaduskonnast Koostööpartnerid Koostööpartnerid Filosoofiateaduskonnal on pikk koostöötraditsioon erinevate asutustega Riigisisene koostöö on eelkõige suunatud õppe ja teadustöö arendamisele Ülikoolil on mitmeid ühiseid teadusprojekte mille raames tehakse uurimistööd kõige erinevamates valdkondades Lisaks sellele korraldatakse koostööpartneritega koos mitmeid teadusüritusi ning arendatakse andmebaase ja teaduskogusid Koostööpartnerite juures töötavad teadlased ja praktikud annavad väga suure panuse ka ülikooli õppetöösse peetakse nii üksikuid ettekandeid kui loetakse ainekursusi Lisaks sellele toimub koostööpartnerite juures suur osa üliõpilaste praktikatest samuti leiavad paljud tudengid oma juhendajad just nendest asutustest Lisaks pikaajalistele lepingulistele koostööpartneritele tehakse instituutides koostööd ka paljude teiste asutustega näiteks kirjastused raamatukogud festivalid uurimisinstituudid jpt Rahvusvaheliste koostööpartneritega toimuva suhtluse eesmärk on kultuurisidemete loomine ja arendamine ning enamasti tegutsetakse iga koostööpartneri kultuuriruumiga seotud õpetuse raames vastava riigi keel kultuuri ajalugu Teaduskond teeb koostööd paljude välisriikide esindustega ning suure hulga teadusasutuste ja ülikoolidega Meie lepingulised partnerid Eestis Eesti Ajaloomuuseum Eesti Kirjandusmuuseum Eesti Rahva Muuseum Rahvusarhiiv Praktikad Sisseastumine Õppekavadest

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/koostoopartnerid (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Ruumide rent | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  TÜ Kliinikum TÜ Sihtasutus TÜ Üliõpilasesindus Üliõpilasorganisatsioonid Veel muid üksusi Tugiüksused Elukestva õppe keskus Infotehnoloogia osakond Kantselei Kinnisvaraosakond Personaliosakond Rahandusosakond Rektoraat Rektoraadi büroo Teadus ja arendusosakond Turundus ja kommunikatsiooniosakond Õppeosakond Üliõpilasesindus Sisseastumine Õppimine Teadus Teaduskonnast Teaduskonnast Struktuur ja töötajad Instituudid Juhtimine Koostööpartnerid Ruumide rent Loenguruum Jakobi 2 114 Nõupidamisteruum Jakobi 2 115 Ringauditoorium Jakobi 2 226 Uudised Avaleht Teaduskonnast Ruumide rent Ruumide rent Philosophicumi seminari ja konverentsiruumid Tartu südames otse ülikooli peahoone kõrval asuvas Philosophicumis endine Keemiahoone Jakobi 2 on valminud uued värskelt renoveeritud seminari ja konverentsiruumid Hoones on võimalik korraldada mitmesuguse suurusega üritusi Vastvalminud ruumid esimesel korrusel sobivad hästi koolituste seminaride ja nõupidamiste korraldamiseks kuid meie suurim auditoorium mahutab ka kuni 270 inimest Lisaks nendele on suuremate ürituste ajal võimalik kasutada ka hulka tavaauditooriume Meie ruume kaunistavad Tartu Ülikooli maalikunsti õppetooli tudengite ja õppejõudude tööd Loenguruum Jakobi 2 114 48 kohta Nõupidamisteruum Jakobi 2 115 12 kohta Ringauditoorium Jakobi 2 226 270 kohta Ruumide rentimiseks palume pöörduda Helena Teemets helena dot teemets ät ut dot ee tel 737 5341 Ruumikasutuse taotlusvormid Ruumikasutuse taotlus ülikoolivälistele kasutajatele Ruumikasutuse taotlus ülikoolivälistele kasutajatele digitaalselt allkirjastamiseks Ruumikasutuse taotlus ülikoolisisestele kasutajatele Ruumikasutuse taotlus ülikoolisisestele kasutajatele digitaalselt allkirjastamiseks Jakobi 2 ruumid Sisseastumine Õppekavadest Bakalaureuseõpe Magistriõpe Doktoriõpe

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/ruumide-rent (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Kontakt | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  üksusi Tugiüksused Elukestva õppe keskus Infotehnoloogia osakond Kantselei Kinnisvaraosakond Personaliosakond Rahandusosakond Rektoraat Rektoraadi büroo Teadus ja arendusosakond Turundus ja kommunikatsiooniosakond Õppeosakond Üliõpilasesindus Sisseastumine Õppimine Teadus Teaduskonnast Teaduskonnast Struktuur ja töötajad Teaduskonna struktuur Dekanaat Töötajate kontaktid Instituudid Juhtimine Koostööpartnerid Ruumide rent Uudised Avaleht Teaduskonnast Struktuur ja töötajad Töötajate kontaktid Kontakt Kontakt Jakobi 2 116 121 51014 Tartu Tartumaa Eesti Telefon 372 737 5341 E post filos ät ut dot ee Veeb

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/kontakt (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Site map | Faculty of Philosophy
  College Narva College Pärnu College Viljandi Culture Academy Institutions The UT Botanical Garden Estonian Genome Center UT Museums University Library The Gifted and Talented Development Centre Other Units Tartu Student Village Tartu Students Club Tartu University Academic Sports Club Tartu University Press Tartu University Hospital Tartu University Foundation Student Council of the University of Tartu Student Organisations Support Units Administrative Office Estates Office Finance Office Information Technology Office Lifelong Learning Centre Marketing and Communication Office Office of Academic Affairs Office of Research and Development Personnel Office Rector s Strategy Office Student Council Admissions Studies Research Faculty Home Site map Site map Main menu for Filosoofiateaduskond Admissions Bachelor s Bachelor s Studies in Estonian Master s Degree in English Semiotics Degrees in Estonian PhD Why choose Tartu Studies Estonian Language Studies Study Regulations Procedures and Guidelines Governing Teaching and Study at the Faculty of Philosophy DoRa Programme Research Graduate Schools Graduate School of Culture Studies and Arts Graduate School of Linguistics Philosophy and Semiotics Centre for Ethics The Centre of Excellence in Cultural Theory Faculty Structure of the Faculty Evolution of the Faculty of Philosophy Contact Employee contacts News Admissions Bachelor s Master s PhD Why choose Tartu Studies Study Regulations

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/en/sisukaart (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Vastuvõtust 2014. aastal | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  vastuvõtutingimused ka sisseastumise veebilehel Järgnevalt on välja toodud olulisemad punktid järgmise aasta vastuvõtu kohta Sisseastumiseksamid Sisseastumiseksamite osakaal suureneb kuid sisseastumiseksameid ei nõuta kõikidel õppekavadel Sisseastumiseksam ei ole kõigil õppekavadel kohustuslik Osadel õppekavadel saab üliõpilaskandidaat ise valida kas ta kandideerib matemaatika riigieksami tulemuse alusel või sooritab ülikoolis erialase sisseastumiseksami Näiteks arstiteaduskonda ning loodus ja tehnoloogiateaduskonda sisseastumisel võib valida kas kandideerida laia matemaatika riigieksami tulemusega või sooritada erialane sisseastumiseksam Sisseastumiseksamite sisulised nõuded kinnitatakse ja avalikustatakse hiljemalt 3 jaanuaril Juba praegu on võimalik tutvuda loodus ja tehnoloogiateaduskonna sisseastumiseksamitega bioloogia keemia füüsika geograafia mida saab sooritada alternatiivina laia matemaatika riigieksamile Kandideerides arstiteaduskonda võib sooritada loodus ja tehnoloogiateaduskonna valikust bioloogia või keemia eksami Õppekavadel kus sel aastal oli nõutud sisseastumiseksami sooritamine jätkatakse valdavalt samasuguste sisseastumiseksamitega Eesti keele riigieksam Eesti keele riigieksami tulemus on vajalik enamustele õppekavadele kandideerimisel Eesti keele riigieksami tulemuse kõrval arvestatakse ka eesti keele teise keelena riigieksami tulemust Varem vene õppekeelega kooli lõpetanutel vaadatakse samuti emakeele asemel eesti keele teise keelena riigieksami või B2 tasemeeksami tulemust Matemaatika riigieksam Kõikidel õppekavadel matemaatika riigieksamit ei nõuta Osadel õppekavadel võib matemaatika riigieksami asemel sooritada ka erialase sisseastumiseksami Laia matemaatika tulemust eeldatakse kandideerimisel arstiteaduskonda loodus ja tehnoloogia teaduskonda matemaatika informaatika teaduskonda majandusteaduskonda ning osadele sotsiaal ja haridusteaduskonna õppekavadele Ülejäänud teaduskondades võidakse nõuda kitsast matemaatikat Varasematel aastatel sooritatud matemaatika riigieksam loetakse võrdseks laia matemaatika riigieksami tulemustega Kui üliõpilaskandidaat kandideerib laia matemaatika tulemusega õppekavale kus nõutakse kitsa matemaatika tulemust siis tema tulemused teisendatakse Kitsa matemaatika riigieksami tulemusega ei ole võimalik kandideerida õppekavale kus nõutakse laia matemaatika riigieksami tulemust Võõrkeele riigieksam Alates 2014 aastast väljastatakse võõrkeele riigieksami sooritanutele omandatud keeletase B1 või B2 ning punktiskaalal tulemust väljastada enam ei plaanita Seetõttu Tartu Ülikooli sisseastumisel võõrkeele riigieksami tulemust ei arvestata Selleks et aga ülikooliõpingutega edukalt toime tulla on vajalik võõrkeeleoskus tasemel B2 Varasemate aastate riigieksamid Varasematel aastatel sooritatud eesti keele matemaatika

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/vastuvotust-2014-aastal (2014-02-05)
  Open archived version from archive •