archive-ee.com » EE » U » UT.EE

Total: 306

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tartu ülikool: avatud ülikooli õpe säilib | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  Reform kaotab riigieelarvelised ja riigieelarvevälised õppekohad ning uuel õppeaastal sisse astuvad üliõpilased saavad õpingute alguses võrdse lähtepositsiooni Tasuta õpingute alustamise ja jätkamise tingimuseks on eestikeelse õppekava täitmine täies mahus Tasuta õppimise õigus õpingute vältel sõltub tudengi panusest ja maksimaalsest pühendumusest õppetööle Praegused üliõpilased ehk enne 2013 2014 õppeaastat nii päevasesse kui avatud ülikooli õppesse sisseastunud saavad jätkata oma õpinguid samadel tingimustel nagu seni kuni 2015 16 õppeaasta lõpuni Õppetasu rakendumine ja hüvitamine avatud ülikooli õppes Kui üliõpilasel jääb vajalik õppekava maht täitmata aga ta täidab siiski täiskoormuse nõuded 75 tuleb vaid sooritamata jäänud õppetöö maht ülikoolile ainepunkti hinna alusel hüvitada ehk õppekulud tuleb hüvitada vaid osaliselt mitte täielikult nagu seni riigieelarvevälistel õppekohtadel nii päevases kui ka avatud ülikooli õppevormis oli Võimalus õppida osakoormusega ning eksternina Õppida on võimalik ka osakoormusega õppes ja eksternina Mõlemal juhul hüvitab tudeng ise oma õpingud Kui üliõpilane suudab osakoormusega õpingute vältel õppida rohkem vastates täiskoormusega õppe nõuetele rakenduvad ka temale tasuta õppimise reeglid Eksternina valib tudeng endale ise kõige sobivama õppekoormuse Täiskasvanud õppija ülikoolis Ekslik arvamus avatud ülikooli sulgemisest on süvendanud väärarusaama kus ülikool ei arvesta täiskasvanud õppijaga Hoolimata TÜ otsusest käesoleval aastal paljudele õppekavadele avatud ülikooli õppes vastuvõttu mitte välja kuulutada on mitmed Tartu

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikool-avatud-ulikooli-ope-sailib-2 (2014-02-05)
  Open archived version from archive


 • Läänemeresoome keelte konverents tähistab emeriitprofessor Viitso 75. sünnipäeva | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  emeriitprofessor Viitso 75 sünnipäeva 04 03 2013 7 ja 8 märtsil toimub Tartu ülikoolis läänemeresoome väikekeelte ja kultuuride konverents mille 37 sektsioon ja neli plenaarettekannet on pühendatud emeriitprofessor Tiit Rein Viitso 75 sünnipäevale Rahvusvaheline konverents Läänemeresoome keeled kultuurid ja kohavaim toob 7 ja 8 märtsil Tartusse erinevate teadusalade uurijad Konverentsil luuakse interdistsiplinaarne diskussioon ja tutvustatakse uuemaid teadustulemusi läänemeresoome keelte ja kultuuride ajaloost ning tänasest olukorrast Kaks konverentsipäeva pakuvad osalejatele võimalust kaasa mõelda 37 sektsioonettekandele ning neljale plenaarettekandele Läänemeresoome väikekeelte ja kultuuride konverents on pühendatud Tartu ülikooli läänemeresoome keelte emeriitprofessor Tiit Rein Viitsole kes tähistas konverentsi eel 75 sünnipäeva Tartu ülikooli emeriitprofessor Tiit Rein Viitso on laialdasemate huvidega eesti keeleteadlasi läbi aegade kinnitab juubilari kolleeg akadeemik Karl Pajusalu Pika teadlastee jooksul on teda huvitanud eesti keele kõrval lähemad ja kaugemad sugulaskeeled ning veel paljud teised keeled kuni Ameerika põliskeelteni Pikaajalise töö eest eesti keele uurimisel ja arendamisel pälvis Viitso 2011 aastal Wiedemanni preemia mis on Eesti Vabariigi kõrgeim tunnustus keeleteadlasele Konverentsi korraldavad TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut koostöös kultuuriteaduste ja kunstide instituudiga Konverentsi kaaskorraldajad on keeleteaduse filosoofia ja semiootika doktorikool ja kultuuriteooria tippkeskus Konverentsi toimumist toetavad haridus ja teadusministeerium hõimurahvaste programm Eesti teadusagentuur grant nr 9271 Euroopa liit Euroopa sotsiaalfondi ja

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/uudised/laanemeresoome-keelte-konverents-tahistab-emeriitprofessor-viitso-75-sunnipaeva (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Lotmani seminaril vaatavad teadlased tagasi semiootiku teaduspärandile | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  teadlased tagasi semiootiku teaduspärandile 26 02 2013 Lotmani seminaril vaatavad teadlased tagasi semiootiku teaduspärandile 28 veebruarist 2 märtsini tähistatakse Tartu ülikoolis Juri Lotmani 91 sünniaastapäeva rahvusvahelise seminariga 31 ettekandega meenutavad Lotmani tema loomingut ja teadustööd mitmed Lotmani sõbrad kolleegid õpilased ja kaheksa riigi teadlased Seminari korraldaja Tartu ülikooli vene kirjanduse professori Ljubov Kisseljova sõnul on seminaril käsitletavate teemade ring mitmekesine millest tulenevalt kujuneb seminari teadusfoorum interdistsiplinaarseks Seminari esimene osa on pühendatud Lotmani pärandi tundmaõppimisele räägib Kisseljova lisades Ettekannetes räägitakse teiste teemade seas vene kirjanduskaanonist rahvusliku identiteedi konstrueerimisest kirjandus ja maalikunsti tekstide poeetikast olmekäitumise poeetikast esitatakse uurimusi intertekstuaalsusest komparativistikast kirjanduse ja filosoofia sidemetest Seminari avapäeval kuulutatakse välja Lotmani stipendiumi laureaadid Seminari tööosa algab kahe kollektiivse monograafia esitlusega Esitlusele tuleb esimene ingliskeelne monograafia Jaan Krossi loomingust Jaan Kross and Russian Culture ja uuele veebilehele Territoria et populi sub specie ideologiae paigutatud elektrooniline monograafia Vene impeeriumi ideoloogiline geograafia ruum piirid elanikud Mõlemad monograafiad on tihedalt seotud eesti vene kultuurisidemete uurimisega sõnab Kisseljova Lotmani seminaril osalevad õpetlased Saksamaalt Itaaliast Inglismaalt Soomest Ukrainast USA st Venemaalt ja Eestist Osalejate hulgas on slavistid eesti filoloogid ajaloolased semiootikud ja politoloogid Seminar toimub 28 veebruarist 2 märtsini aadressil Lossi 3 215 Seminari töökeeled on vene ja inglise keel

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/uudised/lotmani-seminaril-vaatavad-teadlased-tagasi-semiootiku-teadusparandile-0 (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • 20. veebruaril kell 14.15 kaitseb TÜ senati saalis oma doktoritööd Tiit Hennoste teemal "Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises vestluses". | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  Õppimine Teadus Teaduskonnast Avaleht Faculty Structure of the Faculty 20 veebruaril kell 14 15 kaitseb TÜ senati saalis oma doktoritööd Tiit Hennoste teemal Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises vestluses 20 veebruaril kell 14 15 kaitseb TÜ senati saalis oma doktoritööd Tiit Hennoste teemal Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises vestluses 19 02 2013 Tiit Hennoste Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises vestluses Kuupäev 20 02 2013 14 15 kuni 16 00 20 veebruaril kell 14 15 kaitseb TÜ senati saalis oma doktoritööd Tiit Hennoste teemal Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises vestluses Juhendaja professor Helle Metslang Oponent professor Pirkko Nuolijärvi Kodumaa keelte keskus Soome Kokkuvõte Väitekirja Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises vestluses moodustavad seitse varem avaldatud artiklit ja sissejuhatav peatükk Viimane annab ülevaaate uurimisülesandest meetodist ja materjalist esitab artiklites saadud tulemused ja järeldused Artikleid ühendavaks teemaks on keele abil tehtavate sotsiaalsete tegevuste nt küsimine käskimine keeleline vormistamine erinevates suhtlusjärjendites suulises spontaanses eestikeelses suhtluses Artiklid uurisid erinevatel keeletasanditel olevad vorme a erinevad lausungitüübid küsilausung ja väitlausung b küsimuste moodustamise erinevad vahendid nt kas vä jah c sama verbivormi erinevad variandid ei ole pole ja d sama sõna erinevad grammatilised vormid et komplementalause saatelauses ütlesin ütlen jm Küsimuste puhul lisandub

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/uudised/20-veebruaril-kell-1415-kaitseb-tu-senati-saalis-oma-doktoritood-tiit-hennoste-teemal (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Emeriitdotsent keeleteadlane Valve-Liivi Kingisepp pälvis Wiedemanni keeleauhinna | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  Avaleht Faculty Structure of the Faculty Emeriitdotsent keeleteadlane Valve Liivi Kingisepp pälvis Wiedemanni keeleauhinna Emeriitdotsent keeleteadlane Valve Liivi Kingisepp pälvis Wiedemanni keeleauhinna 19 02 2013 Valitsus määras 2013 aasta Wiedemanni keeleauhinna Tartu ülikooli filosoofiateaduskonna emeriitdotsent keeleteadlane Valve Liivi Kingisepale Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel korraldamisel õpetamisel propageerimisel või kasutamisel Valve Liivi Kingisepale määrati preemia asjatundliku pühendumise eest eesti vana kirjakeele uurimisele tarmuka

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/uudised/emeriitdotsent-keeleteadlane-valve-liivi-kingisepp-palvis-wiedemanni-keeleauhinna (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Arheoloogia vanemteadur Andres Tvauri pälvis riigi teaduspreemia | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  Teadus ja arendusosakond Turundus ja kommunikatsiooniosakond Õppeosakond Üliõpilasesindus Sisseastumine Õppimine Teadus Teaduskonnast Avaleht Faculty Structure of the Faculty Arheoloogia vanemteadur Andres Tvauri pälvis riigi teaduspreemia Arheoloogia vanemteadur Andres Tvauri pälvis riigi teaduspreemia 19 02 2013 Humanitaarteaduste alal uurimuste seeria The Migration Period Pre Viking Age and Viking Age in Estonia eest pälvis teaduspreemia arheoloogia vanemteadur Andres Tvauri Monograafias antakse ülevaade kogu senisest Eesti ala rahvasterännu eelviikingi ja viikingiaega käsitlevast uurimistööst

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/uudised/arheoloogia-vanemteadur-andres-tvauri-palvis-riigi-teaduspreemia (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Sel kevadel annab Kultuuriteaduste ja kunstide instituudis loenguid Konstanzi Ülikooli anglistika/amerikanistika eriala külalisprofessor dr Monika Reif-Hülser. | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  üksusi Tugiüksused Elukestva õppe keskus Infotehnoloogia osakond Kantselei Kinnisvaraosakond Personaliosakond Rahandusosakond Rektoraat Rektoraadi büroo Teadus ja arendusosakond Turundus ja kommunikatsiooniosakond Õppeosakond Üliõpilasesindus Sisseastumine Õppimine Teadus Teaduskonnast Avaleht Faculty Structure of the Faculty Sel kevadel annab Kultuuriteaduste ja kunstide instituudis loenguid Konstanzi Ülikooli anglistika amerikanistika eriala külalisprofessor dr Monika Reif Hülser Sel kevadel annab Kultuuriteaduste ja kunstide instituudis loenguid Konstanzi Ülikooli anglistika amerikanistika eriala külalisprofessor dr Monika Reif Hülser 19 02 2013 Sel kevadel annab Kultuuriteaduste ja kunstide instituudis loenguid Konstanzi Ülikooli anglistika amerikanistika eriala külalisprofessor dr Monika Reif Hülser Huvilistel on võimalik osa võtta kolmest kursusest FLKU 05 214 Sissejuhatus postkolonialismi postkolonialismi ajaloo teooria ning postkolonialistliku kirjanduse alused bakalaureuseõpe xml namespace prefix o Aine keskendub olulisematele postkolonialismidiskursuse terminitele nagu kolonialism hübriidsus Teine mälu kultuuriidentiteet migratsioon jt Kursuse raames analüüsitakse postkolonialismi vaatenurgast ka ilukirjanduslikke tekste FLKU 00 149 Kultuuriteaduslik seminar I magistriõpe Kursuse alateemaks on Colonialism postcolonialism and beyond Seminarivormis kursusel käsitletakse keskseid kolonialismi ja postkolonialismiga seotud kultuuriteoreetilisi mõisteid ja teoreetilisi raamistikke eri distsipliinide vaatepunktist Kultuuriruumiliselt on fookuses India ja Lõuna Aafrika samuti postkolonialismi ja postsotsialismi problemaatika FLKU 05 017 Tekstianalüüsi kaasaegsed meetodid doktoriõpe Kursuse alateemaks on Humanities in the Globalizing World Seminarivormis kursuse eesmärgiks on globaliseerumise teema käsitlemine kultuuri ning

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/uudised/sel-kevadel-annab-kultuuriteaduste-kunstide-instituudis-loenguid-konstanzi-ulikooli (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • 2013 | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  edetabelis humanitaarvaldkonnas 263 kohale 10 09 2013 Orientalistika seminar alustab teist hooaega 05 09 2013 Üleülikoolilised teaduskondade üliõpilaskogude valimised 9 12 september 05 09 2013 Rahvusteaduste loengusari 02 09 2013 Tartu ülikooli õppejõud pälvisid Prantsusmaa riikliku autasu 22 08 2013 TÜ eetikakeskus kutsub arutlema eestlaste rände teemadel 28 06 2013 Etnoloogide ja folkloristide kongress keskendub kultuurivormide ringlusele 26 06 2013 Tartu ülikoolis räägitakse vene rahvusmüütidest 19 06 2013 Pikaajaline ungari keele õpe toob Ungari Vabariigi presidendi Tartu ülikooli külastama 06 06 2013 Tartu ülikooli uus vabade kunstide professor on Arvo Pärt 06 06 2013 Maalikunsti eriala tudengite lõputööde näitused Tartus 06 06 2013 Maalikunsti eriala tudengite lõputööde näitused Tartus 04 06 2013 Konverentsil kohtuvad soome ugri keelte grammatika uurijad 24 05 2013 TÜ ajaloo muuseumist leitud hauakastist paljastus elusuuruses skelett 23 05 2013 Konverents vaatleb Kierkegaardi pärandit tänapäeva ühiskonna kontekstis 17 05 2013 TÜ ja rahvusarhiiv allkirjastasid koostööleppe 15 05 2013 Tartu ülikool on nüüdiskeelte uurimises maailma 200 parima ülikooli hulgas 14 05 2013 Interdistsiplinaarne töötuba akadeemilise identiteedi uurimisest 14 05 2013 Rahvusvahelised noored folkloristid kogunevad Tartu ülikoolis 14 05 2013 Tartu ülikool võõrustab esimest korda Baltikumis nimekaid Saksamaa kirjanikke ja luuletajaid 14 05 2013 10 12 mail toimub slaavi filoloogia osakonnas rahvusvaheline konverents Vanausuliste keel ja kultuur 14 05 2013 Looduslikud pühapaigad vajavad suuremat kaitset 30 04 2013 Saksamaa keele ja luule akadeemia konverents 16 18 mail Tartus 30 04 2013 Rahvusvahelisel konverentsil uuritakse Tartu ja Riia rolli ja kujutamist kirjanduses 23 04 2013 TÜ eetikakeskus kutsub osalema kollokviumil How True are Memories A Sympathetic yet Critical Reflection on the South African Truth and Reconciliation Commission mis toimub 2 mail 2013 kell 16 15 Tartus Jakobi 2 336 23 04 2013 Lasteülikoolid oluline on luua võimalused laste toomiseks teaduse ja ülikoolide juurde 23 04 2013 29 aprillil kell 12

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/news-archive/2013?mini=2014-01 (2014-02-05)
  Open archived version from archive •