archive-ee.com » EE » T » TTK.EE

Total: 736

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  lapse kolmeaastaseks saamiseni Akadeemilist puhkust ja selle katkestamist taotletakse õppetooli kutseõppe osakonnaga eelnevalt kooskõlastatud vormikohase avalduse ja ringkäigulehe esitamisel õppeosakonda koos nõutud dokumentidega ja see vormistatakse käskkirjaga Akadeemilisele puhkusele võivad üliõpilased õpilased minna omal soovil alates teisest semestrist Vastavat avaldust saab õppeosakonda esitada kuni 15 veebruarini kevadsemestril ja 15 septembrini sügissemestril Kaitseväeteenistuskohustuse täitmiseks ja lapse hooldamiseks lubatakse üliõpilane õpilane akadeemilisele puhkusele igal ajal õppeaasta jooksul Kaitseväeteenistuskohuse täitmiseks akadeemilisele puhkusele jäämisel peab üliõpilane õpilane esitama õppeosakonda teatise kaitseväeteenistusse kutsumisest lapse hooldamiseks akadeemilisele puhkusele jäämisel lapse sünnitunnistuse Tervislikel põhjustel lubatakse üliõpilane õpilane akadeemilisele puhkusele igal ajal õppeaasta jooksul Tervislikel põhjustel akadeemilise puhkuse taotlemisel peab üliõpilane õpilane esitama õppeosakonda arstitõendi millel on arsti soovitus akadeemilisele puhkusele jäämiseks Alates 2013 2014 õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilastel ei ole akadeemilisel puhkusel viibides õigust täita õppekava sealhulgas sooritada õppeaine hindamisi välja arvatud juhul kui ta on keskmise raske või sügava puudega isik alla 3 aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja akadeemilisel puhkusel seoses kaitseväeteenistuse läbimisega Nimetatud erisuse kasutamise aluseks olevad d okumendid esitab üliõpilane õppeosakonda nt koos akadeemilise puhkuse avalduse ja ringkäigulehega Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Karjäärinõustamine Psühholoogiline nõustamine Tuutorlus Õpinõustamine Akadeemiline puhkus Avaldus puhkusele jäämiseks Avaldus puhkuse pikendamiseks Avaldus puhkuse lõpetamiseks Õppeaja pikendamine Eksmatrikuleerimine Ringkäiguleht Terviseameti vormi näidis Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Akadeemiline puhkus Akadeemiline puhkus on üliõpilase õpilase omal soovil õppetööst vabastamine üheks või mitmeks semestriks Üliõpilane õpilane võib akadeemilisel puhkusel viibida omal soovil kuni kaks semestrit tervislikel põhjustel kuni neli semestrit kaitseväeteenistuse korral kuni kaks semestrit lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/28837/opinoustamine/160761/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive


 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Karjäärinõustamine Psühholoogiline nõustamine Tuutorlus Õpinõustamine Akadeemiline puhkus Avaldus puhkusele jäämiseks Avaldus puhkuse pikendamiseks Avaldus puhkuse lõpetamiseks Õppeaja pikendamine Eksmatrikuleerimine Ringkäiguleht Terviseameti vormi näidis Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Akadeemilisele puhkusele minemise taotlus Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/28837/opinoustamine/160761/160764/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Tutvustus Tegevused Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Karjäärinõustamine Psühholoogiline nõustamine Tuutorlus Õpinõustamine Akadeemiline puhkus Õppeaja pikendamine Avaldus Eksmatrikuleerimine Ringkäiguleht Terviseameti vormi näidis Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Õpingute pikendamine Alates 2013 2014 õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilastele 1 kursus õppeaja pikenduse võimalust ei ole Enne 2013 2014 õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilased 2 5 kursus Kutseõppe õpilased 1 2 kursus Õpinguid võib akadeemilise mahajäämuse likvideerimiseks pikendada üks kord õppeperioodi jooksul Selleks tuleb esitada õppetooli juhatajale avaldus koos individuaalse õppevõlgnevuste likvideerimise ajakavaga Akadeemiline võlgnevus tuleb likvideerida vähemalt 12 kuu jooksul Õpingute pikendamise aeg arvestatakse nominaalse õppeaja hulka Pärast nominaalse õppeaja lõppu viiakse üliõpilane õpilane üle riigieelarvevälisele õppekohale Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Karjäärinõustamine Psühholoogiline nõustamine Tuutorlus Õpinõustamine Akadeemiline puhkus Õppeaja pikendamine Avaldus Eksmatrikuleerimine Ringkäiguleht Terviseameti vormi näidis Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/28837/opinoustamine/160765/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Eesti Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Tegevused Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Karjäärinõustamine Psühholoogiline nõustamine Tuutorlus Õpinõustamine Akadeemiline puhkus Õppeaja pikendamine Avaldus Eksmatrikuleerimine Ringkäiguleht Terviseameti vormi näidis Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Õppeaja pikendamise taotlus Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/28837/opinoustamine/160765/160766/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  õpilane võidakse eksmatrikuleerida vääritu käitumise tõttu järgmistel juhtudel õppetöös sealhulgas hindamisel abimaterjalide elektroonilised paberkandjal jmt kasutamisel kui õppejõud ei ole andnud luba neid kasutada õppetöös sealhulgas hindamisel informatsiooni lubamatul vahetamisel etteütlemine mahakirjutamine jmt kellegi teise kirjaliku töö või selle osa esitamisel oma nime all või refereerimisel tsiteerimisel ilma nõuetekohase viitamiseta plagiaat iseenda kirjaliku töö uuesti esitamisel kui selle eest on juba EAP AP sid saadud teise üliõpilase õpilase eest hindamisel osalemisel või teisel isikul enda nimel hindamisel osalemise võimaldamisel toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel rängal eksimisel üldtunnustatud käitumisnormide vastu valeandmete võltsitud dokumentide vmt esitamisel oma töödes taotlustes sealhulgas VÕTA taotlus Üliõpilase õpilase vääritu käitumise tõttu eksmatrikuleerimise põhjendatuse otsustab õppeprorektor õppetooli kutseõppe osakonna juhataja esildise alusel mis esitatakse 10 tööpäeva jooksul alates eksimuse tuvastamisest Õppeprorektor kaasab vajadusel otsustusprotsessi üliõpilas ja õpilasesinduse ning teised kõrgkooli üksused töörühmad otsustuskogud Alternatiivina eksmatrikuleerimisele on õigus teha üliõpilasele õpilasele noomitus vääritu käitumise eest Ettepanek üliõpilane õpilane vääritu käitumise tõttu eksmatrikuleerida või rakendada noomitust esitatakse rektori nimele eksmatrikuleerimine noomitus vormistatakse rektori käskkirjaga Üliõpilase õpilase surma korral on eksmatrikuleerimise aluseks surma tõendav dokument Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Karjäärinõustamine Psühholoogiline nõustamine Tuutorlus Õpinõustamine Akadeemiline puhkus Õppeaja pikendamine Eksmatrikuleerimine Avaldus Ringkäiguleht Terviseameti vormi näidis Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Eksmatrikuleerimine Üliõpilane õpilane eksmatrikuleeritakse alljärgnevatel juhtudel seoses õppekava täitmise ja diplomi lõputunnistuse väljastamisega üliõpilase õpilase soovil isikliku avalduse alusel õppetöös edasijõudmatuse õpivõlgnevuste tõttu õppetöös mitteosalemise tõttu vääritu käitumise tõttu õppeteenustasu tasumata jätmise tõttu teovõimetuks tunnistamise tõttu surma korral Üliõpilane õpilane eksmatrikuleeritakse seoses õppekava täitmise ja diplomi lõputunnistuse väljastamisega kui

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/28837/opinoustamine/160767/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Tegevused Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Karjäärinõustamine Psühholoogiline nõustamine Tuutorlus Õpinõustamine Akadeemiline puhkus Õppeaja pikendamine Eksmatrikuleerimine Avaldus Ringkäiguleht Terviseameti vormi näidis Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Üliõpilaste nimekirjast kustutamise taotlus Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/28837/opinoustamine/160767/251309/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Erasmus Kontakt Erasmus üliõpilase harta Erasmus programmis osalemise tingimused Kuidas minna Erasmusega õppima või praktikale Erasmus õpirände kestus Partnerkõrgkoolide nimekiri Erasmus stipendium Erasmus praktikabaas Äsjalõpetanute praktika Kindlustus õpirände ajaks Õpirände tunnustamine Erasmus keelenõuded Erasmus harta Statistika Muud projektid Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Eve Epner Välissuhete juht eve dot epner ÄT ttk dot ee 6 711 713 ruum 105A Kännu 67 Heili Sõrmus Arendus ja rahvusvaheliste suhete spetsialist heili dot sormus ÄT ttk dot ee 6 711 713 ruum 105 Kännu 67 Triin Jerlei Õenduse õppetooli välissuhete spetsialist triin jerlei ÄT ttk ee 6711 762 ruum 227 Kännu 67 Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Erasmus Kontakt Erasmus üliõpilase harta Erasmus programmis osalemise tingimused Kuidas minna Erasmusega õppima või praktikale Erasmus õpirände kestus Partnerkõrgkoolide

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/100400/100401/kontakt-4/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  ARENDUS JA KOOSTÖÖ Siseriiklik koostöö Rahvusvahelistumise strateegia Rahvusvahelised suhted Kutseharidus Trükised Üliõpilasesindus Üliõpilas ja õpilasesindusest Teated Esinduse koosseis ÜE valimised 2015 Toetav liige Telli ISIC ITIC Eesti Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Tegevused Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Erasmus Kontakt Erasmus üliõpilase harta Erasmus programmis osalemise tingimused Kuidas minna Erasmusega õppima või praktikale Erasmus õpirände kestus Partnerkõrgkoolide nimekiri Erasmus stipendium Erasmus praktikabaas Äsjalõpetanute praktika Kindlustus õpirände ajaks Õpirände tunnustamine Erasmus keelenõuded Erasmus harta Statistika Muud projektid Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Erasmus üliõpilase harta Erasmus üliõpilase ning saatva ja vastuvõtva kõrgkooli peamised õigused ja kohustused on sätestatud Erasmus tudengi hartas Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Erasmus Kontakt Erasmus üliõpilase harta Erasmus programmis osalemise tingimused Kuidas minna Erasmusega õppima või praktikale Erasmus õpirände kestus Partnerkõrgkoolide

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/100400/100401/erasmus-tudengi-harta/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive