archive-ee.com » EE » T » TTK.EE

Total: 736

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  tudengitele ARENDUS JA KOOSTÖÖ Siseriiklik koostöö Rahvusvahelistumise strateegia Rahvusvahelised suhted Kutseharidus Trükised Üliõpilasesindus Üliõpilas ja õpilasesindusest Teated Esinduse koosseis ÜE valimised 2015 Toetav liige Telli ISIC ITIC Eesti Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Tegevused Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõputöö retsensioon Infootsingu meelespea Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Lõputööde retsensioon Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõputöö retsensioon Infootsingu meelespea

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/162248/187855/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive


 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  tudengitele ARENDUS JA KOOSTÖÖ Siseriiklik koostöö Rahvusvahelistumise strateegia Rahvusvahelised suhted Kutseharidus Trükised Üliõpilasesindus Üliõpilas ja õpilasesindusest Teated Esinduse koosseis ÜE valimised 2015 Toetav liige Telli ISIC ITIC Eesti Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Tegevused Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõputöö retsensioon Infootsingu meelespea Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Infootsingu meelespea Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõputöö retsensioon Infootsingu meelespea

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/162248/171518/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Kehtetu alates 14 01 2014 5 VÕTA TEENUSTASUD 5 1 VÕTA rakendamine varasemat kutseharidust nõudvate õppekavade õppekohtadele kandideerimisel on tasuta 5 2 VÕTA rakendamine punktides 2 1 ja 3 1 sätestatud juhtudel on tasuline va Kõrgkoolis varasemalt VÕTA rakendamisel hinnatud õppeaine te arvestamine 5 3 Taotluste läbivaatamise eest maksab Taotleja vastavalt Kõrgkooli rektori käskkirjaga kinnitatud VÕTA tasudele talle esitatud teenustasu arve alusel pangaülekandega või Spetsialistile sularahas 6 KONTROLL JA RAKENDAMINE 6 1 Komisjonil on õigus varasemate õpingute või töökogemuse hindamiseks kaasata eksperte teha järelpärimisi nt taotluses viidatud töö ja praktikakohtadesse anda Taotlejale praktilisi ülesandeid vestelda või hinnata õppija teadmisi ja oskusi muul viisil 6 2 Taotluse õigeaegse ja nõuetele vastava esitamise eest vastutab Taotleja Taotlusi saab esitada ajavahemikul 01 09 30 05 perioodil 01 06 31 08 taotluste hindamist ei toimu Taotlus täidetakse kahe nädala jooksul alates õppeaine algusest Esimese õppeaasta esimesel kuul algavate õppeainete taotlused esitatakse esimese kuu jooksul 6 3 Kõrgkoolil on õigus jätta rahuldamata mitteõigeaegselt ja nõuetele mittevastavad taotlused 6 4 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppekava täitmiseks ei kohaldata Kõrgharidusstandardi 7 lg 2 8 lg 2 9 lg 2 nimetatud lõpetamise nõuete täitmiseks ja vastavalt Kutseharidusstandardi 8 2 lg 3 VÕTAt ei ole võimalik rakendada lõpueksami või lõputöö arvestamiseks 6 5 Õigeaegse pädeva otsuse tegemise eest VÕTA rakendamisel kohustuslike õppeainete valik ja vabaainete ning praktika arvestamise puhul vastutab Komisjon 6 5 1 Komisjon viib läbi põhjaliku Taotluse ning lisadokumentide analüüsi 6 5 2 Komisjonil on õigus teha järelepärimisi Kõrgkooli nimel koos taotlusega esitatud dokumentide väljaandjatele nende õigsuse ja sisulise vastavuse kontrolliks 6 6 Õppijal on võimalik tulemus vaidlustada vastavalt Kõrgkooli Õppekorralduseeskirja peatükile 7 6 7 Käesoleva korra üldise koordineerimise eest vastutab õppeprorektor Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Tingimused ja kord Teenustasud Komisjonid Taotluse näidis The recognition of prior learning Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 16 09 2009 a otsusega nr 5 1 MUUDETUD kõrgkooli nõukogu 14 02 2012 a otsusega nr 2 1 MUUDETUD kõrgkooli nõukogu 25 09 2012 a otsusega nr 2 1 MUUDETUD kõrgkooli nõukogu 14 01 2014 a otsusega nr 3 1 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 1 ÜLDSÄTTED 1 1 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise edaspidi VÕTA korra koostamise aluseks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis edaspidi Kõrgkool on Kõrgharidusstandardi 12 lg 1 Kutseharidusstandardi 8 2 lg 1 ja Kõrgkooli õppekorralduseeskirja punkt 4 6 1 2 Käesolev kord reguleerib varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist Kõrgkooli sisseastumisel

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/vota/vota-kord/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Teenustasud KÄSKKIRI Tallinn 19 detsember 2013 a nr 1 4 39 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise edaspidi VÕTA taotluste menetlustasude kinnitamine Vabariigi Valitsuse 29 jaanuari 2009 a määruse nr 28 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus RTI 06 02 2009 10 64 8 ning VÕTA ja vastuvõtuspetsialist Inna Semjonova 13 12 2013 a esildise nr 1 11 284 alusel 1 Kinnitan varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise taotluste menetlustasud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alates 01 01 2014 a alljärgnevalt VÕTA arvestamine õppekava täitmiseks mahus kuni 15 EAP või üks õppeaine 15 eurot VÕTA arvestamine õppekava täitmiseks mahus üle 15 EAP 25 eurot 2 Vastavad VÕTA teenustasud kehtivad kõrgkooli üliõpilastele õpilastele ja eksternidele Samuti VÕTA rakendamisel sisseastumisel 3 Vabakuulajatel ja täiendusõppuritel VÕTAt rakendada võimalik ei ole 4 VÕTA komisjonidel on õigus erandkorras vabastada taotleja VÕTA menetlustasust 5 Tunnistan kehtetuks rektori 19 aprilli 2011 a käskkirja nr 1 4 10 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise VÕTA teenustasude kinnitamine Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Tingimused ja kord Teenustasud Komisjonid Taotluse näidis The recognition of prior learning Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Teenustasud KÄSKKIRI

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/vota/vota-teenustasud/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Tingimused ja kord Teenustasud Komisjonid Taotluse näidis The recognition of prior learning Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt VÕTA komisjonide koosseisud Farmaatsia õppetool Lilian Ruuben Merle Kiloman Hambatehnika õppetool Tõnu Kauba Marit Paljak Optomeetria õppetool Vootele Tamme Elo Olonen Tegevusteraapia ja tervisedenduse õppetool Karin Lilienberg Moonika Viigimäe Õenduse õppetool Kristi Puusepp Marina Kopti Ämmaemanduse õppetool Ave Kõrve Marika Merits Kutseõppe osakond Piret Tamme Merike Kravets Tatjana Vetštomova Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/vota/vota-komisjonid/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Taotluse näidis Taotleja logib sisse ÕIS i vali Minu andmed VÕTA taotlus Lisa taotlus 1 Aine ülekandmine Varasemalt sooritatud aine arvestamiseks õppekavasse tuleb toimida järgmiselt Lisa komplekt täida ära avanenud tabelis kõik lahtrid ja SALVESTA tabel vali vasakpoolsest lahtrist oma õppekavas olev vastavusaine Lisa taotletav õppeaine ja SALVESTA Suurema vaate nägemiseks vajuta allolevale pildile 2 Töökogemuse ülekandmine Varasemalt saadud erialase töökogemuse arvestamiseks õppekavasse tuleb toimida järgmiselt Lisa komplekt täida ära avanenud tabelis kõik lahtrid ja SALVESTA tabel vali vasakpoolsest lahtrist oma õppekavas olev vastavusaine Lisa taotletav õppeaine ja SALVESTA Suurema vaate nägemiseks vajuta allolevale pildile 3 Täendkoolituse ülekandmine Varasemalt sooritatud täiendkoolituse arvestamiseks õppekavasse tuleb toimida järgmiselt Lisa komplekt täida ära avanenud tabelis kõik lahtrid ja SALVESTA tabel ja vali vasakpoolsest lahtrist oma õppekavas olev vastavusaine Lisa taotletav õppeaine Lisa õppekavaväline aine ja SALVESTA Suurema vaate nägemiseks vajuta allolevale pildile Liigu tekstini DOKUMENDI LISAMINE ja lisa oma taotlusele tõendavad dokumendid diplom akadeemiline õiend hinneteleht ainete sisu kirjeldus õpiväljundid kursuste tunnistused tõend töölt SALVESTA TAOTLUS ja vajuta KINNITA Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Tingimused ja kord Teenustasud Komisjonid Taotluse näidis The recognition of prior learning Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Taotluse näidis

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/vota/taotluse-naidis/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  a curriculum RPL makes it possible to recognise Prior studies in educational institutions Learning acquired through in service training or independent studies Knowledge and skills acquired through professional and other experience For more detailed information on the possibilities of RPL see http vota archimedes ee For the applicant the process of RPL consists of the following stages Counselling and self assessment of the applicant The applicants consult an RPL specialist Then they analyse their knowledge and skills as well as the way these fit into the context of the current curriculum Preparation and submission of the application In this stage the applicant fills in an RPL application form The application forms are available at the home page as well as on paper from the RPL specialist The application must be filed with all evidence certifying the existence of the knowledge and skills acquired i e self analysis subject syllabus certificates diplomas etc Assessment of the application The application is assessed by an RPL Committee The RPL Committee has a right to require additional evidence conduct an interview with the applicant ask the applicant to demonstrate his her skills carry out an on the spot observation etc Decision and feedback The assessment committee makes a decision after completing the assessment process The RPL specialist gives feedback on the decision records the decision in the RPL register and in the event of a positive decision enters the course recognised in the study information system SIS Contestation if necessary The learner has a right to contest the decision pursuant to the Study Regulations Inna Semjonova RPL and student admissions specialist 6711 734 inna dot semjonova ÄT ttk dot ee Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Tingimused ja kord Teenustasud Komisjonid Taotluse näidis The recognition of prior learning Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele The recognition of prior learning The purpose and possibilities of use of RPL The recognition of prior learning RPL is a process that helps a competent authority assess the competence of an applicant based on specific criteria i e how the applicant s knowledge skills and attitudes adhere to the enrolment criteria of the educational institution the learning outcomes of the curriculum or its part s or the competency requirements of the professional standard If the applicant s competences meet the requirements they will be taken into account with respect to fulfilment of the enrolment criteria completion of the curriculum or upon

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/vota/eng-2/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Vajaduspõhine õppetoetus üliõpilastele kes on immatrikuleeritud alates 2013 2014 õppeaasta 1 2 kursus Vajaduspõhine õppetoetus on riiklik õppetoetus mis toetab majanduslikult ebasoodsas olukorras üliõpilaste ligipääsu kõrgharidusele nende edukaid õpinguid ja õppekava nominaalkestusega läbimist Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemist ja maksmist koordineerib Haridus ja Teadusministeerium Vajaduspõhist õppetoetust saab üliõpilane kes on kõrgkooli immatrikuleeritud 2013 2014 õppeaastal või hiljem kelle perekonna kuu keskmine sissetulek ühe pereliikme kohta on alla 329 euro vastav summa võib muutuda aastate lõikes kes õpib täiskoormusel st õppekava täidetus vähemalt 75 kusjuures õppe mahu arvestus onn semestrite lõikes kumulatiivne Akadeemilisel puhkusel olles üliõpilane vajaduspõhist õppetoetust taotleda ei saa vajaduspõhine õppetoetus ei sõltu üliõpilase õppetulemustest hinnetest Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust sellepärast soovitame siiski taotlus esitada semestri esimesel kuul septembris või veebruaris Toetuse saamise tingimused Taotlemisprotsess Toetuse suurus Haridus ja Teadusministeeriumi koduleheküljel oleva informatsiooni leiate siit Vaata ka Korduma Kippuvad Küsimused KKK mille leiate siit Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Õppekava statuut Õppetoetused Vajaduspõhine õppetoetus üliõpilastele 1 2 kursus Toetuse saamise tingimused Taotlemisprotsess Toetuse suurus Vajaduspõhine eritoetus üliõpilastele 1 2 kursus Tulemusstipendium üliõpilastele 1 2 kursus Õppetoetused üliõpilastele 3 5 kursus Õppetoetused kutseõppe õpilastele 1 2 kursus Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/162245/vajaduspohine-oppetoetus-alates-20132014-o-a-immatrikuleeritud-uliopilastele-3/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive