archive-ee.com » EE » T » TTK.EE

Total: 736

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  internet Sissekorraeeskiri Üliõpilaskodu rahulolu küsitlus Täiendusõpe Kursused Üldinfo Kursused ja registreerimine Täienduskursused 2015 Täiendusõppe vormid ja läbiviimise kord Koolitusvajaduse analüüs Tagasiside ESF kursused Küsi lisainfot Tööpakkumised tudengitele ARENDUS JA KOOSTÖÖ Siseriiklik koostöö Teadus ja arendus Rakendusuuringud Projekti rahastamise taotlus Tunnustused Eksperdid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajate ekspertluse eeskiri 2014 2015 2013 2014 2012 2013 2011 2012 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 2006 2007 2005 2006 2004 2005 2003 2004 ERDF Liidud ja ühingud Tervishoiuasutused Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu Õppeasutused Ministeeriumid Integratsiooni ja Migratsiooni SA Koostöölepingud Võrgustikud Rahvusvahelistumise strateegia Rahvusvahelised suhted Õppejõudude töötajate mobiilsus Erasmus Kuidas minna Erasmus raames välismaale õpetama või koolitusele Erasmus lähetuse kestus Erasmus lähetuse toetused DoRa T8 Üliõpilaste õpilaste mobiilsus Erasmus Nordplus Nordplus Handbook 2012 2016 Norlys Intensiivkursused Õppejõudude vahetus Üliõpilaste vahetus NordCare Intensiivkursused Prevention of intimate partner violence in primary nursing practice Rahvusvahelised koostööprojektid Koostööleping Tampere Ülikooliga Combating Risk Behaviour Among Youngsters CRBAY INEC Naiste tervishoiu ja IT alase kutsehariduse kvaliteedi tõstmine Põhja ja Ida Afganistanis Rahvusvahelised võrgustikud Arhiiv ESF Muud projektid Programmid Nordplus NordCare Läänemere Regiooni Programm 2007 2013 Tempus LLP Grundtvig Täiskasvanuhariduse personali koolitus Socrates Erasmus 2001 2007 Erasmus Üliõpilaste õppejõudude õpiränne Erasmus koostöö Euroopa kõrgkoolidega Erasmus temaatilised võrgustikud Erasmus ettevalmistavad lähetused tsentraliseeritud programmides osalemiseks ARION Vaatlus ja uuendus LLP Erasmus 2007 2013 Erasmus harta Kontakt Õppejõudude personali õpiränne Üliõpilaste õpiränne Üliõpilaste ja õppejõudude tagasiside 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 Intensiivprogrammid Võrgustikud Kutseharidus LLP Leonardo da Vinci Partnerlused Kogukonna programm kutseõppes Innovatsiooni vahendus Vahetusprojektid Ettevalmistavad lähetused Trükised Üliõpilasesindus Üliõpilas ja õpilasesindusest Teated Esinduse koosseis ÜE valimised 2015 Kandidaadid Toetav liige Telli ISIC ITIC Eesti Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Strateegia Tegevused Tervist edendavad loengud ja praktikumid Tervisekontroll Ekskursioon Tervisetähtpäevad Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Lisa 2 Lisa 3 Täname jõulutervituste eest Raamatukogu Raamatukogu Tutvustus Arengukava Kasutamise eeskiri Juhendid Infootsing EBSCO s Infootsing RIKSWEBis Laenutusautomaadi kasutusjuhend Individuaal ja rühmatööruumid Tasulised teenused Raamatukogu tasulise teenuse määramise alused ja kord Tasuliste teenuse hinnakiri Paljundamine printimine skaneerimine Organisatsioonid Lugejate küsitluse tulemused Tehtud muudatused ja parendused Presentatsioonid 2012 2013 2011 2012 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 2006 2007 Korduma kippuvad küsimused E Raamatukogu Kataloogid E Ajakirjad E Raamatud Andmebaasid Info õppeportaalid Ajalehed Sõnastikud Terviseportaalid Kasulikud lingid Kasutajakoolitus Juhendmaterjal uurijale Loa taotlemine uuringute läbiviimiseks Intellektuaalomand Intellektuaalomandi nõustamise süsteem Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Lisateavet intellektuaalomandist Üliõpilastööde koostamine Eetikakomiteed Eetikakoodeksid Rakendusuuringud Avalduse taotluse esitamine bioeetika komisjonile Õigusaktid Deklaratsioonid ja koodid Materjalide esitamise tähtajad Publitseerimine kõrgkoolis Publitseerimisvõimalused mujal ETIS Kasulikke materjale Kasulikke linke Isikuandmete töötlemine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Kontakt Üldkontaktid Arendus ja rahvusvahelised suhted Farmaatsia õppetool Finants haldus ja infotehnoloogia Hambatehnika õppetool Keeleõpe Kohtla Järve struktuuriüksus Kutseõppe osakond Optomeetria õppetool Raamatukogu Tegevusteraapia õppetool Tervisedenduse õppetool Õenduse õppetool Õppeosakond Ämmaemanduse õppetool Üliõpilaskodu Meie asukohad kaardil e Õpe E õppe uudised Uudiskirjad Telli uudised e mailile E õppe keskkonnad Moodle Echo 360 Kuidas kasutada Kratt Kursused õppejõududele Kõrgkoolisisesed koolitused Koolituskava Multimeedia keskus Valminud videote varamu Eesti keelsed videod Inglise keelsed videod E õppe kvaltiteet Kontaktid Haridustehnoloogid Loengute salvestamine Õppematerjalid ja juhendid Juhendid Trükised Arengukava e Õppe programm BeST lõppenud Valminud õpiobjektid ja e kursused 2009 2010 2011 2012 2013 Osalemine BeSt programmis BeSt juhendid BeSt ajakava Kvaliteedinõuded e VÕTI lõppenud Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender 2014 2015 õppeaasta 2015 2016 õppeaasta Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Sisukaart Avaleht Kõrgkoolist Tutvustus Ajalugu Galerii kõrgkoolist Põhiväärtused Rektori veerg Rektor Rektori tervitus Arhiiv Rektori inauguratsioon Töökorraldus kõrgkoolis Juhtimine Nõunike Kogu Nõukogu Rektoraat Struktuur Auliikmed Kvaliteedijuhtimine Kvaliteedi töörühma töökord Kvaliteedi töörühma koosseis Kutseõppe kvaliteediauhind Kaardistatud põhiprotsessid Tagasiside Tagasiside plaan Vastuvõtu korralduse küsitlus 2013 Vastuvõtu korralduse küsitlus oktoober 2012 Põhimäärus Arengukava Missioon ja visioon Arengukava 2009 2012 Arengukava 2006 2009 Riiklikud strateegiad Kõrgkooli komisjonid ja töörühmad Arendus ja rahvusvahelised suhted Atesteerimiskomisjon Sisekasutuseks Bioeetika Eetika Rakendusuuringud ning teadus ja arendustegevus Töökeskkond Kutsete omistamine Optomeetria valdkond Õe ja ämmaemanda teooria ja praktikaeksam Majandusaasta aruanded 2014 majandusaasta aruanne 2013 majandusaasta aruanne 2012 majandusaasta aruanne 2011 majandusaasta aruanne 2010 majandusaasta aruanne 2009 majandusaasta aruanne 2008 majandusaasta aruanne Tervist edendav kõrgkool Tervis ja tervisedendus Toitumine Sportimisvõimalused Tervisespordist Kus trenni teha Tubakavaba kõrgkool Tööpakkumised Vilistlased Vilistlaste registreerimine Vilistlased meedias Ämmaemand 2015 Cum Laude lõpetajad Kõrgkooli dokumendid Tööd reguleerivad dokumendid Töötajale Arendustegevuse eeskiri IKT raamdokument Asjaajamiseeskiri Kommunikatsioonikord 2012 2016 Kuvariga tööks ettenähtud prillide või muu nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse osaline hüvitamine Kutseõppe osakonna õpetajate stažeerimise kord Matusetoetuse maksmise kord Mentorlussüsteem Mobiiltelefonide kasutamise kord Personali statistilised näitajad Personali koolituspõhimõtted Rahvusvahelistumise strateegia Õppejõudude teadustöötajate atesteerimise ja kutseõppe õpetajate enesehindamise tingimused ning kord Taksoteenuse kasutamise kord TAL rahastamise strateegia Tervisekontrolli kord Töökorralduse reeglid Töölähetuseeskiri Töötasujuhend Vaba semestri taotlemine Õppejõudude teadustöötajate ja teiste töötajate tööaja planeerimise alused ning aruandluse kord Õppetööd puudutavad juhendid Õppejõudude teadustöötajate ja kutseõppe õpetajate kvalifikatsiooninõuded Õppejõudude ja teadustöötajate ning kutseõppe osakonna õpetajate kandideerimise ja valimise kord Töötajate sisekoolituste plaan Tänukirja Statuut Rektori Ametiraha Statuut Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli sümbolite kehtestamise ja kasutamise kord Töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise kord Auliikme Statuut Hangete läbiviimise juhend Riigieelarve vahendite ja omavahendite kasutamise eeskiri Tasuliste teenuste osutamise tingimused ja kord Rektori allkirjaõiguse edasivolitamine Tõendite väljastamise hinnakiri Isikuandmete töötlemine Institutsionaalne akrediteerimine 2012 Dokumendiregister Teabenõue Sündmused ja üritused Aastapäeva tegevused 73 72 Aastapäeva programm Tallinnas Aastapäeva programm Kohtla Järvel 71 70 Pildid Fotokonkurss Konverents Ajalookogumik 2014 2013 Pildigalerii 2012 Pildigalerii 2011 Pildigalerii Uudised Meist meedias 2015 2014 2013 Sisseastujale Suvine vastuvõtt Õppekavad Nõutavad dokumendid Vastuvõtutingimused õppekavati Vastuvõtukalender Vastuvõtueeskiri Vastuvõtu arvud 2015 2016 Erivajadusega sisseastujale Täiendusõpe Vastuvõtutesti infopäevad Riigikeele suvekool Arvutiõppe suvekool Üliõpilaskodusse koha taotlemine KKK Admission to the Tallinn Health Care College Rektori veerg

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/akadeemiline-kalender-20132014/?op=sitemap (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  22 12 04 01 Õppurite puhkus 2015 aasta 05 01 Lõpueksamile ja lõputöö kaitsmisele lubatute käskkirja avalikustamine 09 01 Lõputööde kaitsmiseks esitamise tähtaeg 19 01 23 01 Lõputööde kaitsmise ja lõpueksamite toimumise nädal 29 01 Vastuvõetute immatrikuleerimise käskkirja avalikustamine talvine vastuvõtt 29 01 30 01 LÕPUAKTUS Kohtla Järve Tallinn 01 02 Sügissemestri lõpp 2014 2015 õppeaasta kevadsemester 02 02 Kevadsemestri algus 02 02 15 02 Kevadsemestri valik ja vabaainete lõputöö ja lõpueksami deklareerimine 15 02 Sügissemestri õppetööalaste liikumiste ja õppevõlgnevuste likvideerimise lõpp ning 2013 2014 õppeaastal ja hiljem immatrikuleeritute õppekoormuse ja mahu fikseerimine 16 02 26 02 Õppetoetuse taotluste esitamine 2012 2013 õppeaastal ja varem immatrikuleeritud üliõpilased ja kõik õpilased 25 02 Õppekulude hüvitamise makse tähtaeg 01 03 31 03 2015 2016 õppeaasta planeerimine 10 03 Õppetoetuste saajate käskkirja avalikustamine 2012 2013 õppeaastal ja varem immatrikuleeritud üliõpilased ja kõik õpilased 19 03 Avatud uste päev 13 04 15 05 Kevadine vastuvõtt 25 05 Lõpueksamile ja lõputöö kaitsmisele lubatute käskkirja avalikustamine 29 05 Lõputööde kaitsmiseks esitamise tähtaeg 08 06 12 06 Lõputööde kaitsmise ja lõpueksamite toimumise nädal 18 06 19 06 LÕPUAKTUS Tallinn Kohtla Järve 21 06 Kevadsemestri lõpp 22 06 05 07 Õppeaasta järelnädalad õppevõlgnevuste likvideerimine 06 07 16 08 Õppurite puhkus 01 06 30 07 Suvine vastuvõtt 10 08 27 08 Riigikeele testimine ja suvekoolid kevadine ja suvine vastuvõtt 17 08 30 08 2015 2016 õppeaasta eelnädalad õppevõlgnevuste likvideerimine 24 08 Kevadsemestri õppetööalaste liikumiste ja õppevõlgnevuste likvideerimise lõpp ning 2013 2014 õppeaastal ja hiljem immatrikuleeritute õppekoormuse ja mahu fikseerimine 26 08 Vastuvõetute immatrikuleerimise käskkirja avalikustamine kevadine ja suvine vastuvõtt 30 08 2014 2015 õppeaasta lõpp õppetöö korraldusest tulenevalt võib õppuri puhkus paikneda mõnel teisel ajaperioodil Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender 2014 2015 õppeaasta 2015 2016 õppeaasta Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele 2014 2015 õppeaasta Akadeemiline kalender 2014 2015 pdf KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 18 02 2014 a otsusega nr 5 1 MUUDETUD kõrgkooli nõukogu 15 04 2014 a otsusega nr 5 1 MUUDETUD kõrgkooli nõukogu 17 02 2015 a otsusega nr 5 1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Akadeemiline kalender 2014 2015 õppeaasta 2014 2015 õppeaasta sügissemester 2014 aasta 01 09 2014 2015 õppeaasta ja sügissemestri algus 01 09 02 09 AVAAKTUS Tallinn Kohtla Järve 15 09 2013 2014 õppeaasta õppetööalaste liikumiste lõpp õppurite staatuse fikseerimine üleviimine järgmisele kursusele 15 09 28 09 Sügissemestri valik ja vabaainete lõputöö ning lõpueksami deklareerimine 15 09 28 09 Õppetoetuse taotluste esitamine 2012 2013 õppeaastal ja

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/akadeemiline-kalender-20132014/20142015-oppeaasta/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  esitamise tähtaeg 18 01 22 01 Lõputööde kaitsmise ja lõpueksamite toimumise nädal 29 01 Vastuvõetute immatrikuleerimise käskkirja avalikustamine talvine vastuvõtt 28 01 29 01 LÕPUAKTUS Kohtla Järve Tallinn 31 01 Sügissemestri lõpp 2015 2016 õppeaasta kevadsemester 01 02 Kevadsemestri algus 01 02 07 02 Lõputöö ja lõpueksami deklareerimine 01 02 14 02 Kevadsemestri valik ja vabaainete deklareerimine 15 02 Sügissemestri õppetööalaste liikumiste ja õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg ning alates 2013 2014 õppeaastal immatrikuleeritud üliõpilaste õppekoormuse ja mahu fikseerimine jaanuaris immatrikuleeritud üliõpilaste üleviimine järgmisele kursusele 15 02 25 02 Õppetoetuse taotluste esitamine 2012 2013 õppeaastal ja varem immatrikuleeritud üliõpilased ja kõik õpilased 20 02 Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise tähtaeg alates 2013 2014 õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilased 27 02 Tulemusstipendiumi taotluste esitamise tähtaeg alates 2013 2014 õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilased 01 03 31 03 2016 2017 õppeaasta planeerimine 10 03 Õppetoetuste saajate käskkirjade avalikustamine 16 03 Avatud uste päev 11 04 19 05 Kevadine vastuvõtt 23 05 Lõputöö kaitsmisele ja lõpueksamile lubatute käskkirja avalikustamine 26 05 27 05 Lõputööde kaitsmiseks esitamise tähtaeg 06 06 10 06 Lõputööde kaitsmise ja lõpueksamite toimumise nädal 16 06 17 06 LÕPUAKTUS Kohtla Järve Tallinn 19 06 Kevadsemestri lõpp 20 06 03 07 Õppeaasta järelnädalad õppevõlgnevuste likvideerimine 04 07 14 08 Õppurite puhkus 01 06 21 07 Suvine vastuvõtt 08 08 26 08 Riigikeele testimine ja suvekoolid kevadine ja suvine vastuvõtt 15 08 28 08 2016 2017 õppeaasta eelnädalad õppevõlgnevuste likvideerimine 22 08 Kevadsemestri õppetööalaste liikumiste ja õppevõlgnevuste likvideerimise lõpp ning alates 2013 2014 õppeaastal immatrikuleeritud üliõpilaste õppekoormuse ja mahu fikseerimine 26 08 Vastuvõetute immatrikuleerimise käskkirja avalikustamine kevadine ja suvine vastuvõtt 28 08 2015 2016 õppeaasta lõpp õppetöö korraldusest tulenevalt võib õppuri puhkus paikneda mõnel teisel ajaperioodil Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender 2014 2015 õppeaasta 2015 2016 õppeaasta Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele 2015 2016 õppeaasta Akadeemiline kalender 2015 2016 õppeaasta pdf KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 17 02 2015 a otsusega nr 5 2 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Akadeemiline kalender 2015 2016 õppeaasta 2015 2016 õppeaasta sügissemester 2015 aasta 31 08 2015 2016 õppeaasta ja sügissemestri algus 31 08 01 09 AVAAKTUS Tallinn Kohtla Järve 15 09 2014 2015 õppeaasta õppetööalaste liikumiste lõpp õppurite staatuse fikseerimine augustis ja septembris immatrikuleeritud õppurite üleviimine järgmisele kursusele 31 08 06 09 Lõputöö ja lõpueksami deklareerimine 14 09 27 09 Sügissemestri valik ja vabaainete deklareerimine 14 09 24 09 Õppetoetuse taotluste esitamine 2012 2013 õppeaastal ja varem immatrikuleeritud üliõpilased ja kõik õpilased 20 09 Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/akadeemiline-kalender-20132014/2015-2016-oppeaasta/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Trükised Üliõpilasesindus Üliõpilas ja õpilasesindusest Teated Esinduse koosseis ÜE valimised 2015 Toetav liige Telli ISIC ITIC Eesti Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Tegevused Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Üldkontaktid Arendus ja rahvusvahelised suhted Farmaatsia õppetool Finants haldus ja infotehnoloogia Hambatehnika õppetool Keeleõpe Kohtla Järve struktuuriüksus Kutseõppe osakond Optomeetria õppetool Raamatukogu Tegevusteraapia õppetool Tervisedenduse õppetool Õenduse õppetool Õppeosakond Ämmaemanduse õppetool Üliõpilaskodu Meie asukohad kaardil Raamatukogu Kontakt Täppisotsing Otsi Ühte sõnadest Kõiki sõnu Täpset fraasi Ei sisalda Rubriigist Avaleht Kõrgkoolist Sisseastujale Rektori veerg Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Raamatukogu Kontakt e Õpe Viimati muudetud Millal iganes Eile Viimane nädal Viimane 1 kuu Viimased 3 kuud Viimased 6 kuud Viimane aasta Relevantsuse järgi Uuemad enne Pealkirja järgi Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Üldkontaktid Arendus ja rahvusvahelised suhted Farmaatsia õppetool Finants haldus ja infotehnoloogia Hambatehnika õppetool Keeleõpe Kohtla Järve struktuuriüksus Kutseõppe osakond Optomeetria õppetool Raamatukogu Tegevusteraapia õppetool Tervisedenduse õppetool Õenduse õppetool Õppeosakond Ämmaemanduse õppetool Üliõpilaskodu

  Original URL path: http://www.ttk.ee/kontakt/kohtla-jarve_struktuuriuksus/?op=advsearch (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Ämmaemanduse õppetool Üliõpilaskodu Meie asukohad kaardil Raamatukogu Kontakt Üldkontaktid Ülle Ernits rektor ylle dot ernits ÄT ttk dot ee ruum A9 6 711 700 Käthlin Haak dokumendihalduse spetsialist info ÄT ttk dot ee kathlin dot haak ÄT ttk dot ee ruum A7 6 711 701 Ulvi Kõrgemaa õppeprorektor ulvi dot korgemaa ÄT ttk dot ee ruum A2 6 711 716 Piret Gilden personalispetsialist rektori assistent piret dot gilden ÄT ttk dot ee ruum A8 6 711 714 Alates 01 07 2015 lapsehoolduspuhkusel Agnes Pärnamägi personalispetsialist rektori assistent agnes dot parnamagi ÄT ttk dot ee ruum A8 6 711 714 Alates 01 07 2015 Kärt Ojasaar turundus ja kommunikatsioonispetsialist kart dot ojasaar ÄT ttk dot ee ruum A1 6 711 732 Tallinna Koolihoone Administraator 6 711 717 Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Üldkontaktid Arendus ja rahvusvahelised suhted Farmaatsia õppetool Finants haldus ja infotehnoloogia Hambatehnika õppetool Keeleõpe Kohtla Järve struktuuriüksus Kutseõppe osakond Optomeetria õppetool Raamatukogu Tegevusteraapia õppetool Tervisedenduse õppetool Õenduse õppetool Õppeosakond Ämmaemanduse õppetool Üliõpilaskodu

  Original URL path: http://www.ttk.ee/kontakt/uldkontaktid/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  ÄT ttk dot ee 6 711 721 ruum 226 Analüütiline keemia Farmatseutiline keemia Orgaaniline keemia Merle Kiloman Õppejõud assistent merle dot kiloman ÄT ttk dot ee 6 711 761 ruum 301 Helve Kirm Õppejõud assistent helve dot kirm ÄT ttk dot ee 6 711 761 ruum 301 Farmakoloogia Farmatseutilise kauba tundmine Veterinaarfarmaatsia Biofarmaatsia Farmaatsia ajalugu Farmaatsia korraldus Farmatseutiline tehnoloogia Seadusandlus Sotsiaalfarmaatsia Ülle Lill Õppejõud õpetaja ylle dot lill ÄT ttk dot ee 6 711 726 ruum 302 Udo Margna Õppejõud lektor udo dot margna ÄT ttk dot ee 6 711 725 ruum 300 Botaanika Fütoteraapia Ravimtaimed Farmatseutiline keemia Farmakognoosia Laine Parts Õppejõud lektor laine dot parts ÄT ttk dot ee 6711 721 ruum 226 Alar Sepp Õppejõud lektor alar dot sepp ÄT ttk dot ee 6711 725 ruum 300 Biokeemia Biofüüsika Dietoloogia Raseda toitumine Toitumisõpetus ja dietoloogia Toitumisõpetuse alused Ökoloogia Uurimustöö metoodika Tervishoiu ja sotsiaalkaitse korraldus Eetika Töötervishoiu psühholoogia Epidemioloogia ja biostatistika Anne Siig Õppejõud õpetaja anne dot siig ÄT ttk dot ee 6 711 721 ruum 226 Iivi Reisser Laborant 6 711 721 ruum 226 Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Üldkontaktid Arendus ja rahvusvahelised suhted Farmaatsia õppetool Finants haldus ja infotehnoloogia Hambatehnika õppetool Keeleõpe Kohtla Järve struktuuriüksus Kutseõppe osakond Optomeetria õppetool Raamatukogu Tegevusteraapia õppetool Tervisedenduse õppetool Õenduse õppetool Õppeosakond Ämmaemanduse õppetool Üliõpilaskodu Meie asukohad kaardil Farmaatsia õppetool Konsultatsiooniajad kokkuleppel õppejõuga Erakorraliste õppejõududega saab ühendust õppetooli juhataja kaudu Lilian Ruuben Juhataja õppejõud lilian dot ruuben ÄT ttk dot ee 6 711 721 ruum 226 Analüütiline keemia Farmatseutiline keemia Orgaaniline keemia Merle Kiloman Õppejõud assistent merle dot kiloman ÄT ttk dot ee 6 711

  Original URL path: http://www.ttk.ee/kontakt/167072/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  ja infotehnoloogia Hambatehnika õppetool Keeleõpe Kohtla Järve struktuuriüksus Kutseõppe osakond Optomeetria õppetool Raamatukogu Tegevusteraapia õppetool Tervisedenduse õppetool Õenduse õppetool Õppeosakond Ämmaemanduse õppetool Üliõpilaskodu Meie asukohad kaardil Raamatukogu Kontakt Finants haldus ja infotehnoloogia Ave Perve finants ja haldusdirektor ave dot perve ÄT ttk dot ee ruum A3 6 711 711 Esta Gross finantsspetsialist esta dot gross ÄT ttk dot ee ruum A3 6 711 789 Ene Sirtse finantsspetsialist ene dot sirtse ÄT ttk dot ee ruum A3 6 711 789 Paul Tšižikov haldusjuht paul dot tsizikov ÄT ttk dot ee ruum A5 6 711 733 Andrei Pugatšov infotehnoloogia spetsialist andrei dot pugatsov ÄT ttk dot ee ruum 113 6 711 708 Mikhail Bendera infotehnoloogia spetsialist mikhail dot bendera ÄT ttk dot ee ruum 113 6 711 708 Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Üldkontaktid Arendus ja rahvusvahelised suhted Farmaatsia õppetool Finants haldus ja infotehnoloogia Hambatehnika õppetool Keeleõpe Kohtla Järve struktuuriüksus Kutseõppe osakond Optomeetria õppetool Raamatukogu Tegevusteraapia õppetool Tervisedenduse õppetool Õenduse õppetool Õppeosakond Ämmaemanduse õppetool Üliõpilaskodu

  Original URL path: http://www.ttk.ee/kontakt/finants_haldus_ja_infotehnoloogia/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Üldkontaktid Arendus ja rahvusvahelised suhted Farmaatsia õppetool Finants haldus ja infotehnoloogia Hambatehnika õppetool Keeleõpe Kohtla Järve struktuuriüksus Kutseõppe osakond Optomeetria õppetool Raamatukogu Tegevusteraapia õppetool Tervisedenduse õppetool Õenduse õppetool Õppeosakond Ämmaemanduse õppetool Üliõpilaskodu Meie asukohad kaardil Raamatukogu Kontakt Hambatehnika õppetool Konsultatsiooniajad õppejõududega leppida kokku e posti vahendusel individuaalselt Erakorraliste osakoormusega õppejõududega saab ühendust õppetooli juhataja kaudu Tõnu Kauba juhataja dotsent tonu kauba ÄT ttk ee htoppetool ÄT ttk ee 6 711 715 ruum 233 Sissejuhatus õppimisse Juhtimisõpetus Rahvatervis Kursusetöö uurimistöö metoodika Närvihaigused optometristidele õdedele ämmadele tegevusterapeutidele Õppepraktika üldjuhendamine Heli Kuuse õppejõud õpetaja heli kuuse ÄT ttk ee 6 711 722 ruum 234 Külli Levo laborant 6 711 722 ruum 219 Kerli Elmaste tehniline assistent 6 711 722 ruum 219 Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Üldkontaktid Arendus ja rahvusvahelised suhted Farmaatsia õppetool Finants haldus ja infotehnoloogia Hambatehnika õppetool Keeleõpe Kohtla Järve struktuuriüksus Kutseõppe osakond Optomeetria õppetool Raamatukogu Tegevusteraapia õppetool Tervisedenduse õppetool Õenduse õppetool Õppeosakond Ämmaemanduse õppetool Üliõpilaskodu

  Original URL path: http://www.ttk.ee/kontakt/hambatehnika_oppetool/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive