archive-ee.com » EE » T » TTK.EE

Total: 736

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  ISIC ITIC Eesti Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Tegevused Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Ajalugu Kontaktid Osakonna tööd reguleerivad dokumendid Info Praktika Õppekavad Koostöö Arendustegevus Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Kutseõpe Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli struktuuris on kutseõppe osakond kes koordineerib õppetööd hooldustöötaja erakorralise meditsiini tehniku lapsehoidja ja massaaži eriala kutseõppe õppekavadel Kutseõppe osakonna tööd korraldab juhataja kelle ülesandeks on osakonna tegevuse vastavuse tagamine seadusandlike regulatsioonide Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimääruse ja dokumentatsiooni ning muude õigusaktidega Juhataja vastutab õppetöö korralduse õppekavade arendamise ja akrediteerimise ning õpetajate arenduskava eest Kõrvalolevatele erialadele vajautades leiate informatsiooni kutseõppe osakonna ja vastavate õppekavade kohta Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Ajalugu Kontaktid Osakonna tööd reguleerivad dokumendid Info Praktika Õppekavad Koostöö Arendustegevus Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Kutseõpe Tallinna Tervishoiu

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/173769/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive


 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  ehk mentor Mentoriks on kõrgharidusega praktiseeriv kutseala spetsialist kellel on vähemalt kahe aastane praktilise töö kogemus Praktika juhendamisel lähtutakse individuaalse juhendamise põhimõttest Praktikabaasidega kokkuleppel viib kõrgkoolipoolne juhendaja läbi töökeskkonnas vestlusi üliõpilaste ja mentoritega selgitab välja üliõpilaste praktika eesmärkide täitmise võimalused hindab töökeskkonda õpikeskkonnana valmisolekut töökeskkonnas toimetulekuks nii teooria alaselt kui ka üliõpilase isiksusliku valmisoleku osas Vastavalt kõrgkoolipoolse juhendaja ja mentori koostööle reguleeritakse üliõpilase õppimisvõimalusi praktikal toetatakse hindamise ja tagasiside protsesse Suuremate praktikabaasidega on kõrgkoolil sõlmitud praktika korralduse lepingud Kõrgkoolis on õppurite parema nõustamise eesmärgil õppeosakond Osakonna töötajate nõustamisvaldkonnad on VÕTA valik ja vabaained infotehnoloogia alane nõustamine Õenduse õppetoolil on üliõpilaste arvukuse tõttu eraldi sekretär nõustaja ja praktikaspetsialisti ametikohad Üliõpilaste parema informeerimise ja nõustamise eesmärgil on kinnitatud esimese kursuse õpperühmadele tugiõppejõud Tugiõppejõud on üliõpilaste esmane nõustaja ja toetaja õppetöö osas Ainealane nõustamine ja järeleaitamine toimub õppeainete raames vastavalt individuaalsetele kokkulepetele üliõpilase ja õppejõu vahel Üliõpilaste psühholoogilist nõustamist pakuvad kõrgkoolis tasuta vastava ettevalmistusega psühholoogid kelle juurde on võimalik üliõpilasel individuaalselt registreeruda Psühholoogilise nõustamise teenus on tagatud Tallinnas ja Kohtla Järvel Lisaks pakub kõrgkool tasuta psühholoogilist nõustamist kõikidele soovijatele Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Õppekorraldus Õppetöö läbiviimise alusdokument on õppekorralduseeskiri ÕKE mis sätestab õppeprotsessi puudutavad põhireeglid Kogu õppeaasta

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Riigikeele õpe Soovitusi keeleõppeks Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Keeleõpe Keeleõpe Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 2014 15 õa Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õpetatakse õppekavadel järgmiseid keeli eesti keel inglise keel ja ladina keel Eesti keele loengutes keskendutakse akadeemilise keeleoskuse arendamisele nii kirjalikes kui suulistes töödes Valikainena on võimalik õppida vene keelt Lisaks pakutakse suvisel vastuvõtul kõrgkooli õppima asunud õppijatele vajaduspõhist täiendavat riigikeele õpet eesti keelest erineva emakeelega üliõpilastele õpilastele kelle riigikeele oskuse tase ei ole piisav selleks et õppima asuda eestikeelsel õppekaval Täpsem info vt Riigikeele õpe Võõrkeelte õpetamisel lähtutakse Euroopa keeleõppe raamdokumendis välja toodud ühtsetest keeleoskustasemetest ja tegeldakse nelja osaoskuse kuuldu ja loetu mõistmine rääkimine ning kirjutamine arendamisega üldkeeles ning õppekavale spetsiifilise terminoloogia arendamisega Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Riigikeele õpe Soovitusi keeleõppeks Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Keeleõpe Keeleõpe Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 2014 15 õa Tallinna Tervishoiu

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/keeleope-2/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  jmt nt erivajadusega üliõpilaste stipendium koordineerimine Inna Semjonova VÕTA ja vastuvõtuspetsialist I korrus ruum 102 õppurite vastuvõtt E N 10 00 12 30 14 00 16 15 Ametikoha põhieesmärk õppurite varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise VÕTA koordineerimine õppurite vastuvõtu planeerimine ja korraldamine töötajate õppurite ja kandidaatide nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes Kristel Soolepp haridustehnoloog I korrus ruum 102 õppurite vastuvõtt E N 10 00 12 30 14 00 16 15 Ametikoha põhieesmärk õppeinfosüsteem ÕISi Sisseastumise Infosüsteem SAISi kodulehekülje haldamine ja tehniline konsultatsioon e õppe tehniline konsultatsioon ja vastavasisulises arenduses osalemine esitlustehnika kasutuse koordineerimine ja kasutamise tugi töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes Kairi Ainjärv haridustehnoloog I korrus ruum 104 vastuvõtt kokkuleppel e posti või telefoni teel Ametikoha põhieesmärk haridustehnoloogia e õpe õpikeskkonnad tugiteenuste pakkumine töötajatele ja õppuritele e õppe vajaduste väljaselgitamine ning uute arengusuundade väljatöötamine ja elluviimine tugiteenus õppe ja turundusmaterjalide kujundamisel õppevideode ja kõrgkooli tutvustavate videode salvestamine ja montaaž e õppe alase teavituse koolituse sisutootmise ja koostöö korraldamine koordineerimine ning arendamine töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes Õppeosakonna arengukava Õppeosakonna põhimäärus Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Õppeosakond Kontaktid Õppeosakond tegeleb õppekorralduse koordineerimisega kõrgkoolis Osakonna põhiülesandeks on tagada kvaliteetne ja häireteta toimiv õppetöö Kai Kell õppetöö spetsialist I korrus ruum 102 õppurite vastuvõtt E N 10 00 12 30 14 00 16 15 Ametikoha põhieesmärk õppurite deklaratsioonide õppetulemuste ja protokollidega seonduva korrasoleku tagamine töötajate ja õppurite sellekohane nõustamine eksternide ja vabakuulajate nõustamine vaba ja valikainete koordineerimine lõputööde ja eksamite koordineerimine õppetoetuste

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/251304/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Karjäärinõustamine Psühholoogiline nõustamine Tuutorlus Õpinõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Õppurite nõustamine Õpinõustamine õppetöökorraldus praktikakorraldus akadeemine puhkus eksmatrikuleerimine vahetusüliõpilasena õpilasena õppimine varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine erivajadusega õppijad Psühholoogiline nõustamine isiksuse arenguprobleemid tervisehäiretest tingitud psühholoogiliste seisundite toetamine kriisiabi õppimisega seotud probleemid Karjäärinõustamine haridus ja tööelu analüüs õpi ja töökogemuste analüüs karjäärivõimalused ja väljavaated kutsekindlus tööeetika alased väärtused töömotivatsioon konkurentsivõimelisus Tuutorlus üliõpilasest nõustajad ehk tuutorid kelle eesmärgiks on esimese kursuse üliõpilaste ja väliskülalisüliõpilaste toetamine ning nende toimetuleku parendamine Palju vajalikku informatsiooni on ka 2013 2014 õppeaasta Õppeteatmikus mille leiad siit Üliõpilaspiletite Õpilaspiletite kohta tellimine pikendamine jmt leiad informatsiooni siit Ülevaate üliõpilaste nõustamisvajadusest Eesti kõrgkoolides leiate siit Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Karjäärinõustamine Psühholoogiline nõustamine Tuutorlus Õpinõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Õppurite nõustamine Õpinõustamine õppetöökorraldus praktikakorraldus akadeemine puhkus eksmatrikuleerimine vahetusüliõpilasena

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/28837/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Trükised Üliõpilasesindus Üliõpilas ja õpilasesindusest Teated Esinduse koosseis ÜE valimised 2015 Toetav liige Telli ISIC ITIC Eesti Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Tegevused Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Õppeteatmik esmakursuslastele Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeteatmik on mõeldud esmakursuslastele ning sisaldab ülevaadet kõrgkooliga seonduvast alates kõrgkooli üldinfost kuni otseselt õppetööd puudutava informatsioonini 2014 2015 õppeaasta õppeteatmiku leiate siit Kõrgkoolis on õppeteatmiku ilmunud alates 2006 2007 õppeaastast elektroonselt on õppeteatmik kõrgkooli koduleheküljel kättesaadav alates 2010 2011 õppeaastast Eelnevate õppeaastate õppeteatmikud leiate alljärgnevalt 2010 2011 õppeaasta õppeteatmik 2011 2012 õppeaasta õppeteatmik 2012 2013 õppeaasta õppeteatmik 2013 2014 õppeaasta õppeteamik Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Õppeteatmik esmakursuslastele Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeteatmik on mõeldud esmakursuslastele ning sisaldab ülevaadet kõrgkooliga seonduvast

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppeteatmik-2009/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Erivajadusega õppija stipendium Tulemusstipendium RKRN Riigieelarveväliste vahendite arvelt makstavate stipendiumide määramise alused ja maksmise kord Uurimis ja arendustöö Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Stipendiumid Kõrgkool peab oluliseks õppijate toetamist läbi erinevate stipendiumite Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/stipendiumid/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  ÕISist leiab õppur kogu vajaliku informatisooni oma õppekava tunniplaani ja õppesoorituste kohta Lisaks on võimalik deklareerida vaba ja valikaineid lõpueksami või lõputöö sooritamist ning taotleda õppetoetust ÕISi saab siseneda aadressil ttk ois ee KASUTAJATUNNUSTE TEGEMINE ÕISis uued õppurid ja töötajad Sisselogimine toimub ID kaardi või kasutajakoodidega nimi parool aadressil ttk ois ee Eelnevalt on vaja arvutisse installeerida ID kaardi tarkvara www id ee paigaldada kaardilugeja ning tagada PIN koodide olemasolu ÕISi kasutajanime ja salasõna saab ttk ois ee Registreeri määra uus salasõna ning sisesta isikukood Edasised juhised saadetakse e postile Seetõttu on väga oluline et ÕISis oleks korrektne e posti aadress ÕISiga seotud küsimuste korral palume pöörduda õppeosakonna ruum 102 haridustehnoloog Kristel Soolepp a poole telefoni 671 1712 või e posti teel kristel soolepp ttk ee Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Õppeinfosüsteem Kõrgkooli elektrooniline õppeinfosüsteem ÕIS tagab õppetööalase informatsiooni kättesaadavuse ÕISist leiab õppur kogu vajaliku

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/160770/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive