archive-ee.com » EE » T » TTK.EE

Total: 736

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  23 59 02 02 15 02 02 02 15 02 kevadsemestriks kuni 15 02 kell 23 59 ÕIS Deklaratsioon Deklareeri aine minu õppekavast Lisa vastav õppeaine Deklaratsiooni üliõpilane ise ei pea kinnitama seda teeb süsteem deklareerimisperioodi lõpus Igal õppeainel saab osaleda määratud arv üliõpilasi Kui piirarv on täitunud siis õppeaine deklareerimine lõppeb automaatselt Kui minimaalne üliõpilaste arv õppeaine avamiseks täis ei tule siis võetakse üliõpilasega enne esimese loengu algust e posti teel ühendust ning pakutakse võimalust osaleda mõnes teises õppeaines 2014 2015 õppeaasta vaba ja valikained Valik ja vabaained 2014 2015 õppeaastal õppeaine Ettevõtlikkuse arendamine tegevused 2014 2015 õppeaastal Deklareerides valik ja vabaaine võtab üliõpilane endale kohustuse see sooritada Kui õppeaine jääb tegemata on üliõpilasel õppevõlgnevus Kui selgub et tunniplaan ei sobi vmt siis on võimalik õppeainest loobuda ühe nädala jooksul peale aine alguskuupäeva e posti teel kai dot kell at ttk dot ee Lisainformatsioon Kai Kell õppetöö spetsialist telefon 6 711 763 e post kai kell ttk ee Call Send SMS Call from mobile Add to Skype You ll need Skype Credit Free via Skype Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Valik ja vabaained Valik ja vabaaineid saavad üliõpilased deklareerida õppeinfosüsteemis ÕIS ttk ois ee

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/valik-ja-vabaained-20122013/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive


 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  kõrgkooli nõukogu otsusega kolmeks aastaks 32 Õppekava nõukogu tööd juhib õppetooli juhataja 33 Õppekava nõukogu tuleb kokku vastavalt vajadusele kuid mitte vähem kui üks kord aastas VI Õppekava muutmine 34 Õppekava muudatuseks loetakse muudatust mida tehakse EHISesse esitatud versioonis 35 Kehtivate õppekavade muudatuse algatab õppetooli osakonna juhataja 36 Õppekava muudatuse kiidab heaks õppekava nõukogu ja kinnitab kõrgkooli nõukogu õppekava haldava õppetooli osakonna juhataja ettepanekul 37 Kui muudatus puudutab ka teisi kõrgkooli õppekavasid kooskõlastatakse muudatus vastava te õppetooli de juhatajaga tega 38 Järgneva õppeaasta õppekava uue versiooni esitab õppetooli osakonna juhataja kõrgkooli nõukogule hiljemalt 1 maiks elektrooniliselt ja paberkandjal 39 Õppekava uue versiooni koos lisaandmetega esitab õppetooli osakonna juhataja õppeosakonda peale kõrgkooli nõukogus kinnitamist õppeosakond kannab õppekava ÕIS i hiljemalt 1 juuniks VII Õppekava arendus 40 Juhul kui õppekavasse muudatusi ei planeerita esitab õppetooli juhataja järgneva õppeaasta õppekava koos lisaandmetega õppeosakonda 15 veebruariks Õppeosakond kannab õppekava ÕIS i hiljemalt 15 märtsiks 41 Õppekava lisaandmed on 41 1 Õppekava moodulites olevate õppeainete ajaline jaotus õppeaasta semester 41 2 Valikained koos eesmärkide väljundite ja ajalise jaotusega õppeaasta semester 42 Aineprogrammi kohustuslikud osad õppemeetodid hindamine iseseisev töö ja kirjandus täidab ÕIS aine õppejõud hiljemalt 2 nädalat peale semestri algust VIII Õppekava sulgemine 43 Algatus õppekava sulgemiseks tuleb kõrgkoolilt või vastava haldusala ministeeriumilt 44 Õppekava suletakse haldusala ministri käskkirja alusel 45 Õppekava sulgemisel tagab kõrgkool koostöös haldusala ministeeriumiga üliõpilastele võimaluse jätkata õpinguid samas või teises kõrgkoolis samal või lähedasel õppekaval IX Rakendussätted 46 Käesolev statuut jõustub selle vastuvõtmise hetkest kõrgkooli väljundipõhiste õppekavade osas vastuvõtt alates 2009 2010 õppeaastast 47 Kui käesolev statuut on vastuolus teiste õppekavade avamist kinnitamist muutmist või sulgemist käsitlevate Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli dokumentidega kehtivad käesolevas dokumendis sätestatud põhimõtted Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Õppekava statuut lisa Outcome Based Curriculum Statute of Tallinn Health Care Colleg e KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 19 04 2011 a otsusega nr 5 1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli väljundipõhise õppekava statuut Statuut kehtestatakse lähtudes Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärusest ja see on kooskõlas Ülikooliseaduse Rakenduskõrgkooli seaduse ning Kõrgharidusstandardiga Kutsehariduse õppekavade korral lähtutakse Kutseõppeasutuse seadusest ja Kutseharidusstandardist I Üldsätted 1 Statuut reguleerib rakenduskõrgharidusõppe ja kutseõppe üldnõudeid õppekavale õppekava avamist hoidmist muutmist arendamist ja sulgemist Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis edaspidi kõrgkool 2 Rakenduskõrgharidusõppe õppekava on õppe alusdokument mis määrab kindlaks läbiviidava õppe eesmärgid oodatavad õpiväljundid õppe nominaalkestuse ja mahu õppe alustamise tingimused õppeainete loetelu ja mahu lühikirjeldused ning valikuvõimalused ja tingimused spetsialiseerumisvõimalused ja õppe lõpetamise tingimused KHS 3 Kutseõppe

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/171219/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Kutseõppe õpilasel on võimalik taotleda sõidukulude hüvitamist kui tema alaline elukoht paikneb väljaspool haldusüksust kus asub õppeasutus või selle filiaal Sõidusoodustuste taotlemise aluseks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õpilaste sõidukulu hüvitamise eeskiri vaata ka punkt 3 Taotlemine aruandlus ja väljamaksed Taotlemiseks esitatakse Avaldus sõidukulu hüvitamiseks Sõidukulu hüvitamise aruanne Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/soidukulude-kompenseerimine/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  on õigus taotleda täis ja osakoormusega õppivatel kõrghariduslikule õppekavale immatrikuleeritud üliõpilastel ISIC õpilaspiletit on õigus taotleda kutseõppe õppekavale immatrikuleeritud õpilastel Tellida on võimalik 1 ja 2 aastase kehtivusajaga ISIC üli õpilaspileteid Perioodil 1 august kuni 31 detsember väljastatud 1 aastase kehtivusajaga ISIC kaardid kehtivad järgmise kalendriaasta lõpuni tellides kaart perioodil 01 01 31 07 kehtib kaart käesoleva kalendriaasta lõpuni 2 ja 3 aastase kehtivusajaga kaardid kehtivad õppeaasta algusest kuni ülejärgmise ning üleülejärgmise aasta lõpuni Vaata ka www isic ee Eesti üli õpilaspiletit ja ISIC üli õpilaspiletit saab tellida elektrooniliselt läbi MinuKool kaardiväljastuskeskkonna www minukool ee valides kättesaamiskohaks kõrgkooli või koduse aadressi Valides kättesaamiskohaks kõrgkooli saab Eesti üli õpilaspileti ISIC üli õpilaspileti kätte valvelauast Eesti üli õpilaspilet ja ISIC üli õpilaspilet funktsioneerivad kõrgkooli raamatukogu kaardina samuti nimekaardina kõrgkoolis ja praktikabaasis Küsimuste korral pöördu Tallinnas üliõpilas ja õpilasesinduse aseesimehe Kirsika Piiskopi ruum 107 e post kirsikapiiskop gmail com või Kohtla Järvel Ulvi Jõesaare e post ulvi joesaar ttk ee poole Eesti üliõpilaspiletite pikenduskleebiseid saab Tallinnas kõrgkooli valvelauast administraatorilt ja Kohtla Järvel sekretäri käest ISIC üli õpilaspileteid ei pikendata Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eesti üliõpilaspilet õpilaspilet Eesti üli õpilaspilet tõendab üli õpilasstaatust Eesti piires Kaardiomanik

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/uliopilaspilet-opilaspilet/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  eurot kutseõppes 1 AP 48 eurot va massaaži eriala kus 1 AP on 78 eurot Õ ppekulude hüvitamine toimub vastavalt õppeteenuse lepingule mis sõlmitakse vabakuulajaga kuni üheks aastaks pikendamisvõimalusega Õppekulude hüvitamisel lähtutakse kõrgkoolis kehtivast korrast Vabakuulajaks kinnitamine ja õppeainete deklareerimine Isikul kes soovib tasemeõppes vabakuulajana õppida tuleb esitada avaldus kõrgkooli õppeosakonda ruum 102 vähemalt kaks nädalat enne õppetöö algust Vabakuulajaks kinnitamise avaldusele märgitakse õppeained mida jooksval eelseisval õppeaastal semestril läbida soovitakse Õppeainete sooritamine toimub vastavalt kõrgkoolis pakutavatele võimalustele vt õppeaineid õppeinfosüsteemis ÕIS https ttk ois ee subject Vabakuulajaks kinnitamine kooskõlastatakse vastava õppetooli kutseõppe osakonnaga ja positiivse otsuse korral kinnitatakse isik käskkirjaga kõrgkooli vabakuulajaks deklareeritakse soovitud õppeained õppeinfosüsteemis ÕIS ning vormistatakse vabakuulaja ja kõrgkooli vaheline õppeteenuse leping Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele Õppeainete deklareerimine jooksval eelseisval õppeaastal semestril vabakuulajana toimub avalduse alusel mis esitatakse õppeosakonda ruum 102 vähemalt kaks nädalat enne õppetöö algust jooksva eelseisva õppeaasta semestri kohta Lisainformatsioon Kai Kell õppetöö spetsialist telefon 6 711 763 e post kai kell ttk ee Call Send SMS Add to Skype You ll need Skype Credit Free via Skype Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Auditoorse õppetöö ajad Akadeemiline kalender Õppekorralduseeskiri Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend Uurimissuunad Kui praktikabaasis toimub streik Valik ja vabaained VÕTA Õppekava statuut Õppetoetused Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele Üliõpilaspilet õpilaspilet Eksternide õpe Vabakuulajate õpe Vabakuulajaks kinnitamise avaldus Vabakuulaja õppeainete deklareerimise avaldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Vabakuulajate õpe Vabakuulaja on isik kellel on

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/oppekorraldus/vabaope/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele ARENDUS JA KOOSTÖÖ Siseriiklik koostöö Rahvusvahelistumise strateegia Rahvusvahelised suhted Kutseharidus Trükised Üliõpilasesindus Üliõpilas ja õpilasesindusest Teated Esinduse koosseis ÜE valimised 2015 Toetav liige Telli ISIC ITIC Eesti Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Tegevused Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Riigikeele õpe Soovitusi keeleõppeks Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Täppisotsing Otsi Ühte sõnadest Kõiki sõnu Täpset fraasi Ei sisalda Rubriigist Avaleht Kõrgkoolist Sisseastujale Rektori veerg Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Raamatukogu Kontakt e Õpe Viimati muudetud Millal iganes Eile Viimane nädal Viimane 1 kuu Viimased 3 kuud Viimased 6 kuud Viimane aasta Relevantsuse järgi Uuemad enne Pealkirja järgi Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Riigikeele õpe Soovitusi keeleõppeks Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Täppisotsing Otsi Ühte sõnadest Kõiki sõnu Täpset fraasi Ei sisalda

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/keeleope-2/?op=advsearch (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  õpilasesindusest Teated Esinduse koosseis ÜE valimised 2015 Kandidaadid Toetav liige Telli ISIC ITIC Eesti Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Strateegia Tegevused Tervist edendavad loengud ja praktikumid Tervisekontroll Ekskursioon Tervisetähtpäevad Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Lisa 2 Lisa 3 Täname jõulutervituste eest Raamatukogu Raamatukogu Tutvustus Arengukava Kasutamise eeskiri Juhendid Infootsing EBSCO s Infootsing RIKSWEBis Laenutusautomaadi kasutusjuhend Individuaal ja rühmatööruumid Tasulised teenused Raamatukogu tasulise teenuse määramise alused ja kord Tasuliste teenuse hinnakiri Paljundamine printimine skaneerimine Organisatsioonid Lugejate küsitluse tulemused Tehtud muudatused ja parendused Presentatsioonid 2012 2013 2011 2012 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 2006 2007 Korduma kippuvad küsimused E Raamatukogu Kataloogid E Ajakirjad E Raamatud Andmebaasid Info õppeportaalid Ajalehed Sõnastikud Terviseportaalid Kasulikud lingid Kasutajakoolitus Juhendmaterjal uurijale Loa taotlemine uuringute läbiviimiseks Intellektuaalomand Intellektuaalomandi nõustamise süsteem Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Lisateavet intellektuaalomandist Üliõpilastööde koostamine Eetikakomiteed Eetikakoodeksid Rakendusuuringud Avalduse taotluse esitamine bioeetika komisjonile Õigusaktid Deklaratsioonid ja koodid Materjalide esitamise tähtajad Publitseerimine kõrgkoolis Publitseerimisvõimalused mujal ETIS Kasulikke materjale Kasulikke linke Isikuandmete töötlemine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Kontakt Üldkontaktid Arendus ja rahvusvahelised suhted Farmaatsia õppetool Finants haldus ja infotehnoloogia Hambatehnika õppetool Keeleõpe Kohtla Järve struktuuriüksus Kutseõppe osakond Optomeetria õppetool Raamatukogu Tegevusteraapia õppetool Tervisedenduse õppetool Õenduse õppetool Õppeosakond Ämmaemanduse õppetool Üliõpilaskodu Meie asukohad kaardil e Õpe E õppe uudised Uudiskirjad Telli uudised e mailile E õppe keskkonnad Moodle Echo 360 Kuidas kasutada Kratt Kursused õppejõududele Kõrgkoolisisesed koolitused Koolituskava Multimeedia keskus Valminud videote varamu Eesti keelsed videod Inglise keelsed videod E õppe kvaltiteet Kontaktid Haridustehnoloogid Loengute salvestamine Õppematerjalid ja juhendid Juhendid Trükised Arengukava e Õppe programm BeST lõppenud Valminud õpiobjektid ja e kursused 2009 2010 2011 2012 2013 Osalemine BeSt programmis BeSt juhendid BeSt ajakava Kvaliteedinõuded e VÕTI lõppenud Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Riigikeele õpe Soovitusi keeleõppeks Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Sisukaart Avaleht Kõrgkoolist Tutvustus Ajalugu Galerii kõrgkoolist Põhiväärtused Rektori veerg Rektor Rektori tervitus Arhiiv Rektori inauguratsioon Töökorraldus kõrgkoolis Juhtimine Nõunike Kogu Nõukogu Rektoraat Struktuur Auliikmed Kvaliteedijuhtimine Kvaliteedi töörühma töökord Kvaliteedi töörühma koosseis Kutseõppe kvaliteediauhind Kaardistatud põhiprotsessid Tagasiside Tagasiside plaan Vastuvõtu korralduse küsitlus 2013 Vastuvõtu korralduse küsitlus oktoober 2012 Põhimäärus Arengukava Missioon ja visioon Arengukava 2009 2012 Arengukava 2006 2009 Riiklikud strateegiad Kõrgkooli komisjonid ja töörühmad Arendus ja rahvusvahelised suhted Atesteerimiskomisjon Sisekasutuseks Bioeetika Eetika Rakendusuuringud ning teadus ja arendustegevus Töökeskkond Kutsete omistamine Optomeetria valdkond Õe ja ämmaemanda teooria ja praktikaeksam Majandusaasta aruanded 2014 majandusaasta aruanne 2013 majandusaasta aruanne 2012 majandusaasta aruanne 2011 majandusaasta aruanne 2010 majandusaasta aruanne 2009 majandusaasta aruanne 2008 majandusaasta aruanne Tervist edendav kõrgkool Tervis ja tervisedendus Toitumine Sportimisvõimalused Tervisespordist Kus trenni teha Tubakavaba kõrgkool Tööpakkumised Vilistlased Vilistlaste registreerimine Vilistlased meedias Ämmaemand 2015 Cum Laude lõpetajad Kõrgkooli dokumendid Tööd reguleerivad dokumendid Töötajale Arendustegevuse eeskiri IKT raamdokument Asjaajamiseeskiri Kommunikatsioonikord 2012 2016 Kuvariga tööks ettenähtud prillide või muu nägemisteravust korrigeerivate abivahendite

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/keeleope-2/?op=sitemap (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  oskuse nõuded ja hindamise kord 2012 aastal ja enne seda immatrikuleeritud üliõpilastele Soovitusi keeleõppeks Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Riigikeele õpe 2014 15 õa Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik 2014 15 õppeaasta suvisel vastuvõtul kõrgkooli õppima asunud eesti keelest erineva emakeelega üliõpilastel õpilastel õppida vajadusepõhiselt täiendavat riigikeelt Meie eesmärk on üliõpilaste õpilaste keeleoskuse arendamine selleks et üliõpilased õpilased saaksid keeleliselt hästi hakkama erialastes tundides ja ka praktika ajal erinevates praktikabaasides Riigikeele õpe sisaldab nelja osaoskuse kuuldu ja loetu mõistmine rääkimine ning kirjutamine arendamist üldkeeles ja õppekavale spetsiifilise terminoloogia arendamist Keeleõpe lähtub Euroopa keeleõppe raamdokumendis kehtestatud B2 taseme kriteeriumitest 2014 15 õppeaastal õpivad õpilased üliõpilased kes ei ole omandanud põhi kesk või kõrgharidust eesti keeles Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis täiendavat riigikeelt mahus 10 EAP Tallinnas õpe kestab 1 õppeaasta ja 20 EAP Tallinnas ja Kohtla Järvel õpe kestab 2 õppeaastat Riigikeele õpingud toimuvad paralleelselt kutseala õpingutega Riigikeele õppe alguses ja lõpus toimub keeletestimine Nii algus kui lõputestis kontrollitakse üliõpilase õpilase kuuldu ja loetu mõistmise rääkimise ning kirjutamise oskust Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Riigikeele õpe Riigikeele oskuse nõuded hindamise kord alates 2013 aastal immatrikuleeritud õppuritele Riigikeele oskuse nõuded ja hindamise kord 2012 aastal ja enne seda immatrikuleeritud üliõpilastele Soovitusi keeleõppeks Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Riigikeele õpe 2014 15 õa Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik 2014 15 õppeaasta suvisel vastuvõtul kõrgkooli õppima asunud eesti keelest erineva emakeelega üliõpilastel õpilastel õppida vajadusepõhiselt täiendavat riigikeelt Meie eesmärk on üliõpilaste õpilaste keeleoskuse arendamine selleks et

  Original URL path: http://www.ttk.ee/oppimine/keeleope-2/riigikeel/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive