archive-ee.com » EE » T » TKTK.EE

Total: 894

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ettevõtluskoolitus | Tallinna Tehnikakõrgkool
  turuniši leidmine Tarbijavajadused ja tarbijakäitumine 2 päev 12 04 2016 kl 15 30 18 40 lektor Mari Suurväli Äriidee ja turupotentsiaal Äriidee otsing analüüs ja eduperspektiivi hindamine Probleemidest ärivõimaluste genereerimine erinevad loovtehnikad Turg turudünaamika ja turuvõimaluste leidmine ning hindamine 3 päev 15 04 2016 kl 15 30 18 40 lektor Ivar Soone Turuvajaduste analüüs ja väärtuspakkumise loomine Väärtusloome turunduse kaudu Turuvajaduste analüüs ja väärtuspakkumise loomine Turunduse olemus instrumendid ja mudeli Tooted ja teenused nende väärtusloome eripärad Parimad praktikad turunduses 4 päev 19 04 2016 kl 15 30 18 40 lektor Ivar Soone Väärtuspakkumise kohandamine sihtrühma spetsiifiliseks Turu segmentimine ja väärtuspakkumise positsioneerimine turul Kliendisegmentide määratlemine ja sihtklientide profileerimine Kliendiprofiilide koostamise kaasaegsed meetodid ja lahendused 5 päev 22 04 2016 kl 15 30 18 40 lektorIvar Soone Turu tundmine ja turu uuringute roll turuedu tagamisel Turuinfo roll äri väärtuspakkumise turuedu tagamisel Adekvaatse turuinfo hankimise võimalused väikeettevõtja jaoks Turu uuringute meetodid ja nende kasutamine 6 päev 26 04 2016 kl 15 30 18 40 lektor Martin Toding Toote ja teenusearendus tootmisprotsess ja tarneahel Toote ja teenuse strateegia väljatöötamine sh sortimendi planeerimine Tootearendus ja innovatsioon Tootmis ja teenindusprotsessi kirjeldus ja tootmisprotsessi etappide ajakulu Tootmisvõimsuse planeerimine Tööjõu vajaduse määratlemine Tarneahel 7 päev 29 04 2016 kl 15 30 18 40 lektor Martin Toding Omahind hinnakujundus müük ja finantsprognoosid Kulude liigitus püsi ja muutuvkuludeks ja toote omahinna kalkuleerimine Hinnakujunduse meetodid ja strateegiad ning optimaalse hinna leidmine Müügiprognooside koostamine tuginedes turuanalüüsile Väikeettevõtjale sobivad müügitoetusvõtted ja müügitoetuse plaani koostamine koos eelarvega 8 päev 03 05 2016 kl 15 30 18 40 lektor Ivar Soone Turunduskommunikatsioon ja brändi loomine Turunduskommunikatsiooni olemus vahendid ja levinumad edustrateegiad Sõnumi koostamine vastavalt sihtrühmale ja tootele teenusele Väikeettevõttele sobivate kommunikatsioonikanalite leidmine Kuidas pääseda meediasse ja kuidas end meedia eest kaitsta Brändi ja kuvandi loomine toote teenuse väärtuse kasvatamiseks 9 päev 06 05 2016 kl

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/ettevotluskoolitus (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Mootorsõidukijuhi õpetaja koolitus: C-, CE- JA D-kategooria | Tallinna Tehnikakõrgkool
  keel Sissejuhatus Koolitus koosneb teooriaõppest Tallinna Tehnikakõrgkoolis TTK ja teooria ning sõiduõppest Kehtna Majandus ja Tehnoloogiakoolis Kehtna MTK Kursus lõppeb eksamiga teooria ja sõit mis toimuvad Kehtna MTK s Teooriaeksam tuleb ära sooritada enne sõidueksamit Mõlemad eksamid peavad olema sooritatud enne õppepraktikat autokoolis Eksamineerimiseks moodustatakse komisjon kuhu kuuluvad TTK ja Kehtna MTK esindajad Sõiduõppega saab alustada alates 17 augustist Ajakava lepitakse kokku iga õppijaga individuaalselt Sõidutunnid peavad olema läbitud hiljemalt 15 septembriks Õppepraktika toimub vastavat kategooriat õpetavas autokoolis praktikajuhendi alusel Õppepraktika läbiviimiseks sõlmib TTK vastava koostöölepingu praktikabaasiks oleva autokooliga Kursuse sisu Aine Lektor Toimumise koht at Liiklusohutus kõik koos Sven Kreek TTK 6 Keskkonnakaitse Säästlik sõit kõik koos Sven Andresen TTK 3 Õigusaktid ja töödokumentatsioon Sõidumeerik Kõik koos Tõnu Mägi TTK 3 Klienditeenindus Kutse eetika Töökeskkond Kõik koos Jelizaveta Janno TTK 3 Klienditeenindus Kutse eetika Töökeskkond D kat Jelizaveta Janno TTK 3 C kat sõiduki liikumisdünaamika ja õiged juhtimisvõtted Aimar Lukk TTK 4 C kat sõiduk ja sellele kehtestatud nõuded Tehniline hooldus Aimar Lukk TTK 2 D kat sõiduk ja sellele kehtestatud nõuded Tehniline hooldus Sven Andresen TTK 4 C kat sõiduk ja sellele kehtestatud nõuded Tehniline hooldus Aimar Lukk TTK 6 C kat sõiduk ja sellele kehtestatud nõuded Tehniline hooldus Aimar Lukk TTK 4 Klienditeenindus Kutse eetika Töökeskkond D kat Jelizaveta Janno TTK 3 D kat sõiduk ja sellele kehtestatud nõuded Tehniline hooldus Sven Andresen TTK 4 D kat sõiduki liikumisdünaamika ja õiged juhtimisvõtted Sven Andresen TTK 2 D kat sõiduki liikumisdünaamika ja õiged juhtimisvõtted Sven Andresen TTK 4 D kat sõiduk ja sellele kehtestatud nõuded Tehniline hooldus Sven Andresen TTK 4 C kat sõiduki liikumisdünaamika ja õiged juhtimisvõtted Aimat Lukk TTK 2 Autorongid CE kat Aimar Lukk TTK 4 C kat mootorsõidukijuhi koolitamise õppekava Kehtna MTK 3 D kat mootorsõidukijuhi koolitamise õppekava Kehtna MTK 3 indiv graafik Sõiduõpe

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/mootorsoidukijuhi-opetaja-koolitus-c-ja-d-kategooria (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolitus 6 EAP (vene keeles) | Tallinna Tehnikakõrgkool
  kuni 2025 Vitali Nester 4 AK 1 EAP Kaasaegne D kat sõiduk Sven Andresen 2 AK 0 5 EAP Hübriid ja elektriauto Sven Andresen 2 AK 0 5 EAP Säästlik sõit Sven Andresen 2 AK 0 5 EAP Sõidukile esitatavad tehnotingimused Aimar Lukk 2 AK 0 5 EAP Eriveoliste sõidukite käitumine teel Aimar Lukk 2 AK 0 5 EAP Uus liikluskindlustuse seadus Juri Ess 2 AK 0 5 EAP Transpordi planeerimine Juri Ess 4 AK 1 EAP Liiklusalased õigusaktid Juri Ess 2 AK 0 5 EAP Koolituse õpiväljundid Õppekava täismahus läbinul on järgmised kompetentsused tunneb liiklusvaldkonna problemaatikat ning oskab leida probleemidele lahendusi tunneb liiklusohutuse aluseid ja oskab erialaseid teadmisi edasi anda valdab erialast terminoloogiat ja orjenteerub liiklusalastes õiguslikes regulatsioonides oskab ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata oma erialase tegevuse rolli tegevuse tulemusi ja võimalikke tagajärgi laiemas kontekstis Lõpudokumendid TTK täiendõppe tunnistus Lektorid I Gorislavskaja V Nester S Andresen A Lukk Juri Ess T Mägi Tunniplaan aine lektor akadeemilised tunnid EAP 10 00 13 10 Suhtlemistreening Inna Gorislavskaja 4 1 14 00 17 10 Liikluspsühholoogia alused Inna Gorislavskaja 4 1 17 20 18 50 Kaasaegne M3 kat sõiduk Sven Andresen 2 0 5 10 00 11 30 Uus liikluskindlustuse seadus Juri Ess 2 0 5 11 40 15 30 Transpordi planeerimine Juri Ess 4 1 15 40 17 10 Liiklusalased õigusaktid Juri Ess 2 0 5 10 00 13 10 Liiklusteooria ja sõidutunni didaktika Vitali Nester 4 1 14 00 17 10 Liiklusohutuse strateegia kuni 2025 Vitali Nester 4 1 10 00 11 30 Hübriid ja elektriauto Sven Andresen 2 0 5 11 40 13 10 Säästlik sõit Sven Andresen 2 0 5 14 00 15 30 Sõidukile esitatavad tehnotingimused Aimar Lukk 2 0 5 15 40 17 10 Eriveoliste sõidukite käitumine teel Aimar Lukk 2 0 5 Ühildatud veoseveokorraldajate koolitusega

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/mootorsoidukijuhi-opetaja-taiendkoolitus-6-eap-vene-keeles (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Insenerihariduse alusõpingute kursus I moodul Füüsika | Tallinna Tehnikakõrgkool
  I moodul Füüsika Sihtrühm Sisseastujad Toimumisaeg 29 10 26 11 2016 Teenusgrupi nimetus Üldised kursused Kursuse maht 26 akadeemilist tundi kontaktõpet 26 tundi iseseisvat tööd 2EAP Õppekeel Eesti keel Koolituse hind 90 Korraldav struktuuriüksus Reaalainete keskus Sissejuhatus Kursuse eesmärgiks on ettevalmistada nii gümnaasiumi kui kutseõppeasutuse lõpetajaid kelle järjepidevus õpingutes on katkenud õpingute jätkamiseks TTK inseneriõppes Insenerihariduse alusõpingute kursus koosneb kahest moodulist I Füüsika 26 h ja II Matemaatika 64 h Kursused lõppevad eksamitega Insenerihariduse kursuse lõpetanud saavad TTKsse kandideerimisel Füüsika mooduli läbimise eest 0 5 lisapunkti Matemaatika mooduli läbimisel ja eksami positiivsele hindele sooritamise tulemusel saab 1 lisapunkti Kursuse tulemusi arvestatakse ka Tallinna Tehnikakõrgkooli tasemeõppes reaalainete läbimisel Kursuse sisu PROGRAMM aines FÜÜSIKA 26 tundi SKAALARID JA VEKTORID KINEMAATIKA ALUSED 1 Kulgliikumise kinemaatika 2 Ringliikumise kinemaatika DÜNAAMIKA ALUSED 1 Kulgliikumise dünaamika 2 Pöördliikumise dünaamika 3 TÖÖ VÕIMSUS ENERGIA VÕNKUMISED 1 Harmooniline võnkumine 2 Matemaatiline ja füüsikaline pendel LAINED JA AKUSTIKA 1 Lained elastses keskkonnas 2 Akustika elemendid MOLEKULAARFÜÜSIKA 1 Termodünaamika 1 printsiip 2 Isotermiline protsess 3 Isobaariline protsess 4 Isokooriline protsess 5 Ideaalse gaasi oleku võrrand 6 Aine agregaatoleku muutused ELEKTROSTAATILINE VÄLI 1 Laengute vastastikune toime 2 Elektrimahtuvus 3 Kondensaator ALALISVOOL 1 Elektrivool Elektromotoorne jõud 2 Ohmi seadus ed MAGNETISM 1 Magnetväli vaakumis 2 Biot Savart i Laplace i seadus ELEKTROLÜÜS 1 Elektrolüüs Faraday seadused 2 Elektrolüüsi kasutamine tehnikas OPTIKA 1 Optika põhiseadused 2 Valguse parameetrid Koolituse õpiväljundid Kursuse läbinud õppija omab süvendatud teadmisi füüsikas Ta tunneb ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ja arenguvõimalusi Õppija on võimeline alustama tasemeõppe õpinguid rakenduskõrgkoolis Lõpudokumendid Tallinna Tehnikakõrgkooli täienduskoolitustunnistus Lektorid Füüsika lektor Peeter Otsnik Tunniplaan 29 10 2016 kell 10 00 15 00 ruumis 315 05 11 2016 kell 10 00 15 00 12 11 2016 kell 10 00 15 00 19 11 2016 kell 10 00 15 00 26 11 2016 kell 10 00 15

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/insenerihariduse-alusopingutekursus-sisseastujatele-64h (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus | Tallinna Tehnikakõrgkool
  kursused Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused eesti keeles Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused vene keeles Muud kursused Üldised kursused Prindi Töötervishoiu ja tööohutusalane koolitus Sihtrühm Tööandjad töökeskkonnaspetsialistid töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed Toimumisaeg 05 04 07 04 2016 07 06 09 06 2016 Kursuse maht 24 tundi Õppekeel Eesti keel Õppevorm auditoorne õppetöö Koolituse hind 150 Lõpudokumendid TTK täiendkoolituse tunnistus Lektorid Marit Pajulaid Priit Siitan Jaanika Jelistratov Tunniplaan 24 tunnise töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppe kursuse ajaline kava algus igal päeval kell 9 00 I päev teisipäev 05 04 Ruum 9 00 10 30 Töötaja töövõime säilitamise eesmärk EL ja Eesti töökeskkonna strateegia Töötervishoiu ja tööohutuse seadus Seaduse rakendusala Töökeskkond Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõtte tasandil 2 tundi lektor Priit Siitan 10 45 12 15 Eelmise teema jätk 2 tundi lektor Priit Siitan 12 45 14 15 Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid 2 tundi lektor Priit Siitan 14 30 16 00 Ergonoomiline arvutitöökoht praktiline esitlus Loeng 2 tundi lektor Marit Pajulaid II päev kolmapäev 06 04 Ruum 9 00 10 30 Töökeskkonna keemilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele 2 tundi lektor Krista Silbaum 10 45 12 15 Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid 2 tundi lektor Krista Silbaum 12 45 14 15 Töökeskkonna psühholoogilised ja bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele 2 tundi lektor Priit Siitan 14 30 16 00 Töötajate tervisekontroll 2 tundi lektor Priit Siitan III päev neljapäev 07 04 Ruum 9 00 12 15 Töötajate töökeskkonnaalane väljaõpe ja juhendamine Töökeskkonna riskianalüüs Tegevuskava Sisekontroll 4 tundi lektor Krista Silbaum 12 45 14 15 Töökeskkond 2012 millised on põhirikkumised ettevõtetes Tööinspektsiooni andmetel Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Euroopas ja Eestis Tööõnnetuste uurimise ja registreerimise kord 2 tundi lektor Priit Siitan 14 30 16 00 Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest Kohtupraktika Hea tava mõiste Euroopas Mis paneb tööandja

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/tootervishoiu-ja-tooohutusalane-koolitus (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Plagiaadi koolitus | Tallinna Tehnikakõrgkool
  kursused Mehaanikavaldkonna kursused Rõiva ja tekstiilivaldkonna kursused Transpordivaldkonna kursused Üldised kursused Lisainformatsioon Täienduskoolituskursuste hinnakiri Blogi TTK 100 Menüü Menüü Avaleht Kõrgkool Üliõpilasele Sisseastujale Ettevõtjale Täienduskoolitused Blogi TTK 100 Plagiaadi koolitus TTK Täienduskoolitused Üldised kursused Plagiaadi koolitus Lisainformatsioon Täiendusõpe Kõik valdkonnad Arhitektuuri ja keskkonnatehnika kursused Ehitusvaldkonna kursused Mehaanikavaldkonna kursused Rõiva ja tekstiilivaldkonna kursused Transpordivaldkonna kursused Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused eesti keeles Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused vene keeles Muud kursused Üldised kursused Prindi Plagiaadi koolitus Sihtrühm Üliõpilased ja õppejõud Toimumisaeg Tellimisel Teenusgrupi nimetus Üldised kursused Kursuse maht 4 akadeemilist tundi Õppekeel Eesti keel Õppevorm auditoorne Koolituse hind Hind koolitusgrupile 200 00 Korraldav struktuuriüksus TTK humanitaarainete keskus ja avatud kõrgkool Sissejuhatus Plagiaadist plagiaadituvastaja pilgu läbi Kursuse sisu Tänasel päeval tuleb oluliselt rohkem kui varasematel aegadel hoolt kanda selle eest et ei esitataks plagiaadina käsitletavaid teoseid Kursusel tuleb juttu asjaoludest miks see nii on Esitlemisele tulevad mõningad konkreetsed näidisjuhtumid Näidete varal selgitatakse miks on tegemist eksimustega kooli ja teadusajakirjade eeskirjade vastu ja eksimustega seaduste vastu On ilmne et igasugused eksimused viitamisel ei too veel endaga kaasa plagiaadisüüdistust Näitematerjali põhjal selgitatakse umkaudseid piire mida ei maksa ületada Koolituse õpiväljundid Koolituse läbinu tajub plagiaadi esitamist riskantse tegevusena annab oma hinnangu musternäidetele kus tegemist on

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/plagiaadi-koolitus (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Arvutijoonestamine | Tallinna Tehnikakõrgkool
  veoseveo veokorraldaja kursused vene keeles Muud kursused Üldised kursused Prindi Arvutijoonestamine Sihtrühm ehituse teedeehituse mehaanika ja teiste tehnika valdkondade inseneridele Kursuse maht auditoorne töö 24 tundi iseseisev töö 28 tundi Õppekeel Eesti keel Õppevorm auditoorne ja iseseisev töö Koolituse hind 240 Korraldav struktuuriüksus Reaalainete keskus Avatud kõrgkool Sissejuhatus Inseneride ümberõppe kursus on ette nähtud ehituse teedeehituse mehaanika ja teistele tehnika valdkondade inseneridele Kursuse maht on 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 28 tundi iseseisvat tööd Kursus annab 2EAP Kursuse sisu 1 Insenerigraafika põhimõistete tundmine joonise vormistamise reeglid erinevad kujutamisvõtted 2 Arvutigraafika oskuse omandamine Solid Edge 2D joonestamise keskkonnas 3 Jooniste parandamine edastamine ja väljaprintimine Koolituse õpiväljundid Kursuse läbinud spetsialist 1 tunneb jooniste vormistamist 2 valdab arvutigraafikat oskab pilte värve mõõtmeid ja teiste programmide võimalusi kasutada 3 oskab valmistada ja vormistada erinevate konstruktsioonide ja plaanide jooniseid elektriskeeme kasutades mõõtmeid kihte ja plokke 4 oskab jooniseid edastada ning välja printida Lõpudokumendid TTK täiendkoolituse tunnistus Lektorid Olga Ovtšarenko Tunniplaan Õppetöö sisu ja ajakava Kuup Temaatika Tund Kodutööd 04 11 Joonise vormistamise reeglid ISO le vastavalt Programmi ülevaade Joonestamise tööriistade häälestus Jooniste faili salvestamine printimine 3 Vormistatud A4A31 kodutöö 06 11 Primitiivid nende töötlemine mõõtmete kandmine Sujuvühendused Paljundamine 3 11 11 Kujutamisvõtted projektsioonid lõiked ristlõiked Konstruktsioonid metallkonstruktsioon r b konstruktsioon 3 2 kodutöö 13 11 2D keskkond ja joonise pind Plaani eskiisimine mõõtmestamine Ruumi plaani joonestamine Akna ukse mööbli eseme kujutise plaanile kandmine 3 3 kodutöö 18 11 Bloki valmistamine muutmine Blokide raamatukogu koostamine ja kasutamine Elektriskeemid 3 4 kodutöö 5 kodutöö 20 11 Kihi kasutamine joonise valmistamisel Parameetrite stiili muutmine uue stiili loomine Mõõtmete kandmine Tabeli vormistamine ruumide loetelu ja pindala kasutatud leppemärkide seletus 3 25 11 Teise arvutiprogrammi DWG jooniste kasutamine muutmine salvestamine ja edastamine Kasutaja kohandatud programmi interfeisi koostamine 3 27 11 Kontrolltöö ja ARVESTUS 3 Kokku 24 Registreerimine Koolitusel osaleja andmed

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/50145 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Töökeskkonna teabepäev | Tallinna Tehnikakõrgkool
  kursused Töökeskkonna teabepäev Lisainformatsioon Täiendusõpe Kõik valdkonnad Arhitektuuri ja keskkonnatehnika kursused Ehitusvaldkonna kursused Mehaanikavaldkonna kursused Rõiva ja tekstiilivaldkonna kursused Transpordivaldkonna kursused Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused eesti keeles Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused vene keeles Muud kursused Üldised kursused Prindi Töökeskkonna teabepäev Sihtrühm tööandjad personalijuhid töökeskkonnaspetsialistid töökeskkonnavolinikud töökeskkonnanõukogu liikmed ja teised ohutust töökeskkonnast huvitatud Kursuse maht 6 akadeemilist tundi Õppekeel Eesti keel Koolituse hind Tasuta Korraldav struktuuriüksus Transporditeaduskond Avatud Kõrgkool Sissejuhatus 28 aprillil 2015 möödub 22 aastat päevast mil esmakordselt kolmepoolselt lepiti kokku et augustiks 1993 on tööõnnetus ja kutsehaiguskindlustuse seaduse TÕKS eelnõu välja töötatud Valitsuse esindajana allkirjastas kokkuleppe tolleaegne sotsiaalminister Marju Lauristin TÕKS i ei ole seniajani Kursuse sisu Teabepäev teemal Tööandja vastutus tööõnnetuste ja kutsehaiguste korral Kohtupraktika Mida teha välistamaks kohtuprotsesse ja vastutust Uued suunad töötaja töövõime säilitamisel Lõpudokumendid Koolitustõend 3 5 täienduskoolituse ainepunkti Lektorid Priit Siitan Annika Küüdorf Mart Jesse Eva Põldis Tunniplaan 10 00 10 10 Avasõnad Priit Siitan Tallinna Tehnikakõrgkooli raudteetehnika õppetooli hoidja Tööõigus tööohutus ja töötervishoid lektor 10 10 11 30 Tööandja vastutus tööõnnetuse korral Konkreetne kohtulahend Priit Siitan 11 30 11 45 Kohvipaus 11 45 12 30 Mis on kutsehaiguste diagnoosimise alused Kohtuvaidluste praktika Annika Küüdorf Töökeskkonna Haldus OÜ töötervishoiuarst 12 30 13

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/tookeskkonna-teabepaev (2016-02-18)
  Open archived version from archive