archive-ee.com » EE » T » TKTK.EE

Total: 894

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus | Tallinna Tehnikakõrgkool
  veokorraldaja kursused eesti keeles Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused vene keeles Muud kursused Üldised kursused Prindi Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus Sihtrühm autokoolide õpetajad Toimumisaeg 16 01 2016 Teenusgrupi nimetus Täiendõpe Kursuse maht 70 EAP Õppekeel Eesti keel Õppevorm õppetöö toimub kaks korda kuus reedel ja laupäeval Koolituse hind 2100 30 1 EAP millele lisandub tunnistuse maksumus 16 koolitusele ei lisandu täiendavalt käibemaksu Sissejuhatus NB Koolituse eest tasumine toimub kolmes osas I 700 II 700 ja III 716 Esimene kokkusaamine toimub 16 jaanuar 2016 kell 10 00 ruumis 125 Õppetöö algab jaanuari lõpus 2016 Registreerimine kuni 31 12 2015 Kursuse sisu Teema EAP 1 Andragoogika alused Õpetamise metoodikad 9 2 Liiklusalased õigusaktid 4 3 Liiklusõnnetused ja nende põhjused 1 4 Liiklusohutus 4 5 Liikluspsühholoogia 5 6 Autoõpetus sh säästliku sõidu alused lisa ja mugavusseadmed 6 7 Nõuded mootorsõiduki tehnoseisundile ja tehnoseisundi määramine 2 8 Mootorsõiduki eripära arvestav sõiduki tundmine ja kasutamine 2 9 Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord Õppekavad 1 10 Transpordiplaneerimise põhimõtted 1 11 Ainedidaktika teooriaõpe 2 12 Ainedidaktika sõiduõpe 2 13 Vältimatu esmaabi alused 1 14 Sõiduõpe 5 15 Libedasõidu koolitus 5 16 Õppepraktika autokoolis 15 17 Eksam 5 Kokku 70 EAP Kokku 70 EAP Koolituse õpiväljundid Õppekava täismahus läbinul on järgmised kompetentsused tunneb liiklusvaldkonna problemaatikat ning oskab leida probleemidele lahendusi tunneb liiklusohutuse aluseid ja oskab erialaseid teadmisi edasi anda valdab erialast terminoloogiat ja orjenteerub liiklusalastes õiguslikes regulatsioonides oskab ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata oma erialase tegevuse rolli tegevuse tulemusi ja võimalikke tagajärgi laiemas kontekstis Tunniplaan MSK Loengute graafik 2016 AJAKAVA Registreerimine Koolitusel osaleja andmed Koolitusel osaleja eesnimi Koolitusel osaleja perekonnanimi Koolitusel osaleja isikukood Kontakttelefon Osaleja e postiaadress Ettevõtte maksja andmed Ettevõte maksja Ettevõtte maksja aadress Ettevõtte maksja üldine e postiaadress Ettevõtte firma reg number Koolituse info Koolitusele registreeimine 16 01 2016 Lisainfo Nõutavad dokumendid Haridust tõendab dokument Kirjalik

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/mootorsoidukijuhi-opetaja-koolitus-70-eap (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Maanteeveol töötava ohutusnõuniku kursus | Tallinna Tehnikakõrgkool
  TTK Täienduskoolitused Kõik valdkonnad Maanteeveol töötava ohutusnõuniku kursus Lisainformatsioon Täiendusõpe Kõik valdkonnad Arhitektuuri ja keskkonnatehnika kursused Ehitusvaldkonna kursused Mehaanikavaldkonna kursused Rõiva ja tekstiilivaldkonna kursused Transpordivaldkonna kursused Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused eesti keeles Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused vene keeles Muud kursused Üldised kursused Prindi Maanteeveol töötava ohutusnõuniku kursus Toimumisaeg 28 03 31 03 2016 Teenusgrupi nimetus Täiendõpe Kursuse maht 30 tundi Õppekeel Eesti keel Õppevorm auditoorne õppetöö ning iseseisev Koolituse hind 320 Korraldav struktuuriüksus Transporditeaduskond Avatud Kõrgkool Kursuse sisu Ohutusnõuniku õiguslikud alused Ohtlike veoste klassifitseerimine Saadetiste märgistamine ohumärgistega Veovahendi tähistamine ohumärgistega ja ohtliku veose tunnusmärgiga Üldised pakendamise nõuded pakendite tüübid koodid markeerimine katsetamine Ohtlike kaupade saatmine parvlaeval Ohud pakitud kemikaalide veol Veokis olevad dokumendid veokiri ohutusjuhend jt Ainete nimekirja struktuur identifitseerimine Piiratud koguste ja väikeste koguste vedu veetavate koguste piirangud ja koguste erandid Liikluseeskirjad ja piirangud parkimine valvamine Kaubasaatja ja vedaja kohustused ohtliku kauba veol Veoga kaasnevad lisatoimingud Nõuded transpordivahenditele ja paakidele Meeskonna kutseõpe Ohutusjuhendite kasutamine meeskonna individuaalsed kaitsevahendid Lõpudokumendid TTK täiendkoolituse tunnistus Lektorid T Mägi J Arro Registreerimine Koolitusel osaleja andmed Koolitusel osaleja eesnimi Koolitusel osaleja perekonnanimi Koolitusel osaleja isikukood Kontakttelefon Osaleja e postiaadress Ettevõtte maksja andmed Ettevõte maksja Ettevõtte maksja aadress Ettevõtte maksja üldine e postiaadress Ettevõtte

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/maanteeveol-tootava-ohutusnouniku-kursus (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30h) | Tallinna Tehnikakõrgkool
  nimekiri Täienduskoolitused Arhitektuuri ja keskkonnatehnika kursused Ehitusvaldkonna kursused Mehaanikavaldkonna kursused Rõiva ja tekstiilivaldkonna kursused Transpordivaldkonna kursused Üldised kursused Lisainformatsioon Täienduskoolituskursuste hinnakiri Blogi TTK 100 Menüü Menüü Avaleht Kõrgkool Üliõpilasele Sisseastujale Ettevõtjale Täienduskoolitused Blogi TTK 100 Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus 30h TTK Täienduskoolitused Kõik valdkonnad Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus 30h Lisainformatsioon Täiendusõpe Kõik valdkonnad Arhitektuuri ja keskkonnatehnika kursused Ehitusvaldkonna kursused Mehaanikavaldkonna kursused Rõiva ja tekstiilivaldkonna kursused Transpordivaldkonna kursused Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused eesti keeles Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused vene keeles Muud kursused Üldised kursused Prindi Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus 30h Teenusgrupi nimetus Täiendõpe Kursuse maht 30 tundi Õppekeel Eesti keel Õppevorm auditoorne õppetöö Koolituse hind 320 Korraldav struktuuriüksus Transporditeaduskond Avatud Kõrgkool Kursuse sisu Ohutusnõuniku kutseoskuse nõuded ohutusnõuniku kohustuste täitmine Kemikaal selle olemus ja mõju keskkonnale Kemikaalid raudteeveol raudteevedude iseärasused Üldised pakendamist puudutavad sätted k a paagid paakkonteinerid Ohtlike kaupade raudteevedude regulatsioonid ja õigusaktid viimase aja muudatused Rahvusvahelised kaubaveo kokkulepped ja regulatsioonid SMGS ja Cotiff kaubaruumis viimase aja muudatused Rahvusvahelised kaubaveo kokkulepete lisad ohtlike kaupade veoks raudteel Ohtlike veoste vedu Üldised ohutusmeetmed raudteel Liiklusohutus rikked inimlik eksitus vääramatu jõud Ohtliku kauba veovahendid laadimine puhastamine Ohtliku kauba klassifitseerimine ja veovahendi märgistamine Raudteeveeremi tehniline konstruktsioon ja ohtlike kaupade laadimisskeemid ning vagunite täitmise normid saadetiste märgistamine ja ohumärgid Ohtliku kauba info kandjad saatedokumentatsioon ohukaardid Veokirjas sisalduv informatsioon veodokumendid Õnnetus raudteel ohtliku kaubaga Õnnetusjuhtumid avarii ja avarii eelseisundi olukorras Raudtee ettevõtete päästevõimekus väljaõpe ja koostöö Päästeametiga Hädaolukord selle põhjused ennetamine ja tagajärgede likvideerimine Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise alused Riskianalüüs Ohutusjuhendid Töötajate ohutusalane väljaõpe Ohutusnõunike töötulemuste analüüs Lõpudokumendid TTK täiendkoolituse tunnistus Lektorid M Kupper T Mägi N Luik D Käger P Siitan J Agamalova V Kirsipuu Tunniplaan Tunniplaan Registreerimine Koolitusel osaleja andmed Koolitusel osaleja eesnimi Koolitusel osaleja perekonnanimi Koolitusel osaleja isikukood Kontakttelefon Osaleja e postiaadress Ettevõtte maksja andmed Ettevõte maksja Ettevõtte maksja aadress Ettevõtte firma

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/raudteeveol-tootava-ohutusnouniku-kursus (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h) | Tallinna Tehnikakõrgkool
  Laborite nimekiri Täienduskoolitused Arhitektuuri ja keskkonnatehnika kursused Ehitusvaldkonna kursused Mehaanikavaldkonna kursused Rõiva ja tekstiilivaldkonna kursused Transpordivaldkonna kursused Üldised kursused Lisainformatsioon Täienduskoolituskursuste hinnakiri Blogi TTK 100 Menüü Menüü Avaleht Kõrgkool Üliõpilasele Sisseastujale Ettevõtjale Täienduskoolitused Blogi TTK 100 Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus 12h TTK Täienduskoolitused Kõik valdkonnad Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus 12h Lisainformatsioon Täiendusõpe Kõik valdkonnad Arhitektuuri ja keskkonnatehnika kursused Ehitusvaldkonna kursused Mehaanikavaldkonna kursused Rõiva ja tekstiilivaldkonna kursused Transpordivaldkonna kursused Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused eesti keeles Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused vene keeles Muud kursused Üldised kursused Prindi Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus 12h Teenusgrupi nimetus Täiendõpe Kursuse maht 12 tundi Õppekeel Eesti keel Õppevorm auditoorne õppetöö Koolituse hind 195 Korraldav struktuuriüksus Transporditeaduskond Avatud Kõrgkool Kursuse sisu Õigusaktide ja kaubaveokokkulepete muudatused Ohtlike ainete klassifitseerimine ja veonõuded COTIF konventsiooni lisa RID ja SMGS lisa 2 alusel Saadetiste ja veeremi ohumärgistus Veokirjas sisalduv informatsioon veodokumendid Raudteekaubavedusid saatev informatsioon ja veodokumendid Muudatused SMGS saatelehe vormis Õnnetusjuhtumid raudteel ohtliku kaubaga Ennetustegevus Riskianalüüs Ohutusjuhendid ja töötajate väljaõpe Ohutusnõunike töötulemuste analüüs Lõpudokumendid TTK täiendkoolituse tunnistus Lektorid M Kupper T Mägi J Agamalova V Kirsipuu Registreerimine Koolitusel osaleja andmed Koolitusel osaleja eesnimi Koolitusel osaleja perekonnanimi Koolitusel osaleja isikukood Kontakttelefon Osaleja e postiaadress Ettevõtte maksja andmed Ettevõte maksja Ettevõtte maksja

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/raudteeveol-tootava-ohutusnouniku-kursus-12-t (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolitus (6 EAP) | Tallinna Tehnikakõrgkool
  EAP Sihtrühm autokoolide õpetajad Teenusgrupi nimetus Täiendõpe Kursuse maht 6 EAP Õppekeel Eesti keel Koolituse hind 184 Korraldav struktuuriüksus Transporditeaduskond Avatud Kõrgkool Koolituse õpiväljundid Õppekava täismahus läbinul on järgmised kompetentsused tunneb liiklusvaldkonna problemaatikat ning oskab leida probleemidele lahendusi tunneb liiklusohutuse aluseid ja oskab erialaseid teadmisi edasi anda valdab erialast terminoloogiat ja orjenteerub liiklusalastes õiguslikes regulatsioonides oskab ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata oma erialase tegevuse rolli tegevuse tulemusi ja võimalikke tagajärgi laiemas kontekstis Lõpudokumendid TTK täiendõppe tunnistus Lektorid I Gorislavskaja H Vennikas M Nigol S Andresen T Sulger S Kreek J Suursoo T Mägi Tunniplaan Koht Tallinna Tehnikakõrgkool aine lektor akadeemilised tunnid EAP 9 00 12 10 Suhtlemistreening Inna Gorislavskaja 4 1 13 00 14 30 Sõidukite tehnoseisund Sven Andresen 2 0 5 14 40 17 50 Kaasaaegne M3 kat sõiduk ainult D kat õpetajatele Sven Andresen 4 1 9 00 10 30 Teadmiste kontroll liiklusteoorias üldpõhimõtted ja testiküsimused Juri Ess 2 0 5 10 45 12 00 Säästlik sõit Sven Andresen 2 0 5 13 00 16 10 Hübriid ja elektriautod Sven Andresen 4 1 9 00 12 10 Linnaliiklus Tarmo Sulger 4 1 13 00 16 10 Liikluskindlustus Lauri Potsepp 4 1 16 20 17 50 Lisa ja mugavusseadmed Henri Vennikas 2 0 5 9 00 12 10 Liiklusohutusalased uuringud Margus Nigol 4 1 13 00 17 50 Liiklusohutus Sven Kreek 6 1 5 C kat õp Veoseohutus loeng toimub lektor Jüri Suursoo või Tõnu Mägi 1 C ja D kat õp Töö ja puhkeaeg loeng toimub lektor Tõnu Mägi 1 D kat õp Sven Andresen vt ajakavast Märkused Mootorsõidukijuhi õpetaja täiendõppe kohustuslik maht on 6 EAP Kui õpetaja on viimase viie aasta jooksul läbinud mõne kursuse mille teema on aktsepteeritav autoõpetaja täiendkoolitusena siis on võimalik käesolevat programmi läbida ka vähendatud mahus Seejuures on nõutav et TTK s

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/mootorsoidukijuhi-opetaja-taiendkoolitus-6-eap (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Fiata koolituse õppemoodulid | Tallinna Tehnikakõrgkool
  Toimumisaeg Erinevad Õppekeel Eesti keel Sissejuhatus Rahvusvaheliselt tunnustatud FIATA DIPLOMA KOOLITUS ekspedeerijatele ja logistikutele Kogu kursuse läbinu omandab ekspedeerimisalase pädevuse ja talle väljastatakse rahvusvaheliselt tunnustatud FIATA diplom Korraldaja Tallinna Tehnikakõrgkool koostöös Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooniga Tabelis on toodud koolituse õppemoodulid Koolitusele registreerimiseks saada e kiri aadressile koolitus tktk ee Registreerimisel märkida kas soovite läbida kogu kursuse või täpsustage milliseid õppemooduleid Erinevaid õppemooduleid on võimalik läbida kas täienduskursuse raames kursuse mahu ja maksumuse leiate tabelist või ainepunktipõhiselt tasemeõppe juures 1 ainepunkti EAP maksumus on 25 Ainepunktipõhisele õppele registreerimisel sügissemestril toimuvatele moodulitele tuleb täita avaldus mille leiate siit AVALDUS Sügissemestril toimuvate moodulite toimumise ajad selguvad 22 augustil 2016 ja avalduse esitamise aeg on 22 08 02 09 2016 NB FIATA diplomi taotlemiseks peavad olema läbitud kõik 13 moodulit 4 aasta jooksul Fiata koolituse õppekava inglise keeles Fiata koolitusluba Täiendkoolituse ainepunktide ülekandmine tasemeõppesse Kursuse sisu Teema Lektor Akad tunnid Hind Toimumise aeg Ekspedeerimise alused Käsitletakse veose saatjate ja saajate kommertslepingutest tulenevaid ootusi ekspedeerimisele ja ekspedeerimise erinevaid aspekte sellest tulenevalt Jüri Suuroo Tõnu Mägi Sügissemester 2016 Logistika Logistika olemus ja rahvusvahelise logistika põhimõtted Tõnis Hintsov 5 EAP Sügissemester 2016 Maanteetransport Kevadsemestril 2016 toimub 2 kursust Maanteetranspordi korraldamisest eriveo viiside ja tehnoloogiate rakendamine ja seadusandliku tausta tutvustamine Jüri Suursoo Tõnu Mägi 40 350 1 7 03 8 03 14 03 17 03 2 perioodil 02 17 05 loengu kuupäevad täpsustamisel Lennutransport Lennutranspordi aluspõhimõtted lennuagentide tegevus FIATA regulatsioonid Valter Veedler 40 Kuupäev täpsustamisel Raudteetransport Raudteetranspordi korraldamisest SMGS ja COTIFI konventsiooni piirkondades veoste eripärast tulenevad regulatsioonid Marius Kupper 28 Kuupäev täpsustamisel Meretransport Meretranspordi korraldamine riskid ja erinevatest veostest tulenevad eripärad Anatoli Alop 33 Kuupäev täpsustamisel Laovarude juhtimine Laovarude optimeerimine ajaline planeerimine Ain Tulvi 3 EAP Sügissemester 2016 Inter ja multimodaalne transport Käsitletakse intermodaalseid tehnoloogiaid põhiliselt Euroopa majandusruumis ja multimodaalset transporti globaalselt Tõnu Mägi Sügissemester 2016 Tollindus

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/fiata-koolituse-oppemoodulid (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vedurijuhtide koolitus | Tallinna Tehnikakõrgkool
  arendus ja loometegevus Raamatukogu Nõustamine VÕTA Esmakutse ERASMUSega välismaale ÕIS E õpe Õppekulude hüvitamine Stipendiumid õppetoetused ja õppelaen Akadeemiline puhkus Tudengielu Kontaktid Vilistlasele Tudengiteatmik 2015 2016 Ettevõtjale Tehnoloogiasiire Pakutavad teenused Intellektuaalomandi õiguskaitse Partnerid Teostatud projektid Ettevõttega alustamine Spin off Innovatsiooni ja arendusosak nutikas spetsialiseerumine Laborite nimekiri Täienduskoolitused Arhitektuuri ja keskkonnatehnika kursused Ehitusvaldkonna kursused Mehaanikavaldkonna kursused Rõiva ja tekstiilivaldkonna kursused Transpordivaldkonna kursused Üldised kursused Lisainformatsioon Täienduskoolituskursuste hinnakiri Blogi TTK 100 Menüü Menüü Avaleht Kõrgkool Üliõpilasele Sisseastujale Ettevõtjale Täienduskoolitused Blogi TTK 100 Vedurijuhtide koolitus TTK Täienduskoolitused Transpordivaldkonna kursused Vedurijuhtide koolitus Lisainformatsioon Täiendusõpe Kõik valdkonnad Arhitektuuri ja keskkonnatehnika kursused Ehitusvaldkonna kursused Mehaanikavaldkonna kursused Rõiva ja tekstiilivaldkonna kursused Transpordivaldkonna kursused Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused eesti keeles Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused vene keeles Muud kursused Üldised kursused Prindi Vedurijuhtide koolitus Teenusgrupi nimetus Täienduskoolitus Õppekeel Eesti keel Õppevorm päevaõpe Korraldav struktuuriüksus Transporditeaduskond Sissejuhatus Kursuse sisu Vedurijuhtide baaskoolituse õppeprogramm Registreerimine Koolitusel osaleja andmed Koolitusel osaleja eesnimi Koolitusel osaleja perekonnanimi Koolitusel osaleja isikukood Kontakttelefon Osaleja e postiaadress Ettevõtte maksja andmed Ettevõte maksja Ettevõtte maksja aadress Ettevõtte maksja üldine e postiaadress Ettevõtte firma reg number Koolituse info Vali koolituse algusaeg Jaga Kõrgkool Kontaktid Sündmused Konverentsid seminarid Meedia Arhiiviteatise päring Sisseastujale Korduma kippuvad küsimused Vastuvõtt 2016 Vastuvõtuarvud Kaugõpe

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/vedurijuhtide-koolitus (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ekspedeerija baaskoolitus | Tallinna Tehnikakõrgkool
  100 Ekspedeerija baaskoolitus TTK Täienduskoolitused Transpordivaldkonna kursused Ekspedeerija baaskoolitus Lisainformatsioon Täiendusõpe Kõik valdkonnad Arhitektuuri ja keskkonnatehnika kursused Ehitusvaldkonna kursused Mehaanikavaldkonna kursused Rõiva ja tekstiilivaldkonna kursused Transpordivaldkonna kursused Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused eesti keeles Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused vene keeles Muud kursused Üldised kursused Prindi Ekspedeerija baaskoolitus Sihtrühm Erialast ettevalmistust mitteomavad isikud kes töötavad või soovivad töötada ekspedeerimisega tegelevates ettevõtetes Samuti isikud kelle ülesandeks on koostöö korraldamine ekspedeerijatega Kursuse maht 40 akadeemilist tundi Õppekeel Eesti keel Kursuse sisu Käsitletakse veose saatjate ja saajate kommertslepingutest tulenevaid ootusi ekspedeerimisele ja ekspedeerimise erinevaid aspekte sellest tulenevalt Koolituse õpiväljundid Kursuse läbija saab algteadmised rahvusvaheliste kaupade ostu müügilepingute realiseerimiseks ja teadmised transpordivõrgustikes tegutsemiseks Lektorid Jüri Suursoo Registreerimine Koolitusel osaleja andmed Koolitusel osaleja eesnimi Koolitusel osaleja perekonnanimi Koolitusel osaleja isikukood Kontakttelefon Osaleja e postiaadress Ettevõtte maksja andmed Ettevõte maksja Ettevõtte maksja aadress Ettevõtte maksja üldine e postiaadress Ettevõtte firma reg number Koolituse info Vali koolituse algusaeg Lisainfo Käsitletakse ekspedeerimise ja kaasaegse logistikateadmiste seoseid ja käsitletakse ekspedeerimise objekti ja eesmärke logistiliste teadmiste vaatevinklist Käsitletakse ekspedeerimist reguleerivaid seadusandlikke regulatsioone ja tavaõiguse põhimõtteid Käsitletakse kvaliteedi probleeme ja kuidas need on reguleeritud standarditega ja millised on transpordisüsteemide kasutajate ootused Käsitletakse rahvusvaheliste kaupade ostu müügilepingute erinevaid aspekte Käsitletakse tolli funktsioone

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/ekspedeerija-baaskoolitus (2016-02-18)
  Open archived version from archive