archive-ee.com » EE » T » TKTK.EE

Total: 894

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tööaja mõõtmise süsteem MTM ja tootmisliini balansseerimine (16 t) | Tallinna Tehnikakõrgkool
  Tööaja mõõtmise süsteem MTM ja tootmisliini balansseerimine 16 t Sihtrühm Õmblusliinide juhid meistrid tööõpetajad normeerijad Sihtgrupp on õmblusettevõtete spetsialistid KES EI OLE LÄBINUD TTK s tehnilise disaini õppekava tehnoloogia suunda Toimumisaeg 18 19 04 2016 Kursuse maht 16 tundi Õppekeel Eesti keel Õppevorm Auditoorne õppetöö Koolituse hind 150 Võimalik osaleda ka ühel päeval hinnaga 75 Koolitus toimub kui osalejaid on vähemalt 8 inimest Korraldav struktuuriüksus Tallinna Tehnikakõrgkooli rõiva ja tekstiiliteaduskond Avatud kõrgkool Sissejuhatus Koolitus koosneb kahest moodulist Õppida on võimalik kahte moodulit koos või valida nendest ainult teie tööks vajalike oskuste täiendamiseks üks moodul Õmblusliini balansseerimise koolituse eesmärgiks on anda ülevaade tootmisliini balansseerimisest kui tootmise organiseerimise ühest osast MTM koolituse eesmärgiks on anda teadmisi erinevate töömeetodite kasutamise otstarbekusest töötegevuste ajaliste kulutuste määratlemisest läbi MTM ajamõõtmise süsteemi Kursuse sisu I mooduli koolituskava Balansseerimise eesmärk põhimõtted ja reeglid Oskuste loend töötajate oodatavad tulemused erinevat liiki töödel põhimõtted oskuste arendamisel Teoreetiline balansseerimine ja eelbalanssseerimine Probleemid balansseerimisel Balansseerimise kontrollimine Balansseerimiskaart praktiline õpe II mooduli koolituskava MTM süsteemi olemus Tööliigutuste määratlemine ja normajad Töö analüüsi etapid Käsitsi teostatava töö aja normeerimine Normaja arvestus MTM ajamõõtmiskaart praktiline õpe Koolituse õpiväljundid I mooduli õpiväljund Peale kursuse läbimist oskab kursusel osalenu argumenteerida oma otsuseid tootmise korraldamisel Tunneb tootmisliini ajalisel tasakaalustamisel vajalikku pooltoodangu arvestust ja vajadust kasutada operaatorite oskuste tabelit II mooduli õpiväljund Peale kursuse läbimist peab kursusel osalenu oskama määratleda optimaalset töömeetodit ja aega tööetappide täitmiseks normeerida aegu erinevate tööde täitmiseks Lõpudokumendid TTK täienduskoolituse tunnistus Lektorid Lektorid Mare Ann Perkmann ja Anu Tšistova Tunniplaan 18 19 aprill 2016 Balansseerimine 18 04 2016 kell 9 00 16 00 ruumis 416 Balansseerimise eesmärk põhimõtted ja reeglid Oskuste loend töötajate oodatavad tulemused erinevat liiki töödel põhimõtted oskuste arendamisel Teoreetiline balansseerimine ja eelbalanssseerimine Probleemid balansseerimisel Balansseerimise kontrollimine Balansseerimiskaart praktiline õpe MTM 19 04 2016 kell 9 00 16 00 ruumis 412 MTM

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/tooaja-mootmise-susteem-mtm-ja-tootmisliini-balansseerimine-16-t (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed (48 t) | Tallinna Tehnikakõrgkool
  keeles Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused vene keeles Muud kursused Üldised kursused Prindi Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed 48 t Sihtrühm Keevitaja I või II kutsekvalifikatsiooni taotlejad Toimumisaeg 9 03 31 03 2016 Kursuse maht 24 akadeemilist tundi teooriat ja 24 akadeemilist tundi praktikumi Õppekeel Eesti keel Koolituse hind 674 eurot Korraldav struktuuriüksus TTK Mehaanikateaduskond ja Avatud kõrgkool Sissejuhatus Kursuse lõpetajad omandavad keevitaja algteadmised ja kogemused Kursuse sisu Teoreetiline kursus Materjalide tundmine metallurgilised ja keemilised protsessid keevitamisel Tehniliste jooniste lugemine ja analüüsimine Keevisliidete tähistamine joonistel Füüsikalised ja keemilised protsessid surve ja kaarkeevitusel Keevitusseadmed ja vooluallikad Keevitusmaterjalid keevitusgaasid ja nende tähistamine Keevitusdefektid ja kontrollimeetodid defektide vältimine Metallide keevitatavus erinevate materjalide keevitatavus Keevitusrežiimide valimine Keevitusservade ettevalmistus ja tüübid töötlemine Detailide ja tarindite ettevalmistus keevitamiseks kasutatavad rakised ja abiseadmed Keevitusmeetodi ja lisaainete valimine erinevate materjalide keevitamisel Keevitusprotseduuri spetsifikaadi WPS koostamine ja atesteerimine Keevisliidete ja keevitajate atesteerimine Keevitusalased normatiivaktid ja standardid Praktiline kursus Ohutustehnika keevitamisel Keevitusseadmete praktiline tundmaõppimine Kaare süütamine elektroodkeevitusega Õmbluse tekitamine elektroodkeevitusega Õmbluse tekitamine MIG MAG keevitusega Keevitusservade ettevalmistus Plaatide põkk ja nurkliidete keevitamine asendites PA PB elektroodkeevitusega ja MIG MAG keevitusega vastavalt keevisõmbluse kvaliteeditasemele C visuaalne kontroll standardi EN 5817 järgi Alumiiniumi ja terase keevitamine TIG keevitusega Koolituse õpiväljundid Kursuse läbinu tunneb ja täidab keevituse alast ohutustehnikat kasutab isikukaitsevahendeid ja eririietust Valdab teraste keevitatavuse üldpõhimõtteid Tunneb elektroodkeevituse MMA seadmete tööpõhimõtet Tunneb elektroodide valikupõhimõtteid vastavalt keevitatavale materjalile madala süsinikusisaldusega terased Valdab praktiliselt elektroodkeevituse võtteid Tunneb Kaitsegaaside MIG MAG keskkonnas keevitamise seadmete tööpõhimõtet materjalide valiku põhimõtteid Oskab kasutada kaitsegaase ja määrata nende koguseid Valdab TIG keevituse põhimõtteid alalis ja vahelduvvooluga keevitamisel Suudab teostada praktiliselt keevisõmbluseid vähemalt EN 5817 D kvaliteediklassile vastavalt Lõpudokumendid Koolitustunnistus Lektorid prof Toomas Pihl lektor Ruubo Roots Tunniplaan Kuupäev Kellaaeg Ruum 9 03 2016 10 00 15 15 103 10 03 2016 10 00 15 15 C 109 16 03 2016

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/metallide-keevitustehnoloogia-ja-seadmed-40-t (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (8h) | Tallinna Tehnikakõrgkool
  Täienduskoolitused Kõik valdkonnad Töötervishoiu ja tööohutusalane täiendõpe 8h Lisainformatsioon Täiendusõpe Kõik valdkonnad Arhitektuuri ja keskkonnatehnika kursused Ehitusvaldkonna kursused Mehaanikavaldkonna kursused Rõiva ja tekstiilivaldkonna kursused Transpordivaldkonna kursused Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused eesti keeles Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused vene keeles Muud kursused Üldised kursused Prindi Töötervishoiu ja tööohutusalane täiendõpe 8h Sihtrühm töökeskkonnavolinikud ja nõukogu liikmed töökeskkonnaspetsialistid ja tööandjad ning tööandjad kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid Toimumisaeg 07 04 2016 09 06 2016 Kursuse maht 8 akadeemilist tundi 1 päev Õppekeel Eesti keel Koolituse hind 75 Sissejuhatus Hind sisaldab koolituse materjale ja lõunasööki Kursuse sisu Euroopa Liidu tööohutuse ja töötervishoiu põhiprintsiibid Töökeskkonnapoliitika arengusuunad Euroopa Liidus võimalikud arengusuunad Eestis Töötervishoiu ja tööohutuse seadus TTOS Mida peaks tööandja teadma ennetustegevusest terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks Tööandja kohustused ja õigused TTOS Töötaja kohustused ja õigused TTOS Töökeskkonna alase töö korraldamine ettevõttes Töökeskkonna ohutegurid riskianalüüs riskide haldamine tegevuskava sisekontroll Praktilised juhised riskianalüüsi tegemiseks esitletakse näidisriskianalüüsi Tööõnnetuste kutsehaigestumiste ning tööst põhjustatud haigestumiste statistika tööõnnetuste uurimine Euroopalik hea tava töökeskkonna parendamisel Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest Näiteid kohtupraktikast Lõpudokumendid TTK täiendkoolituse tunnistus Lektorid Priit Siitan TTK transporditeaduskond töötervishoiu tööohutuse lektor tegelenud töötervishoiu ja tööohutuse küsimustega üle 25 aasta Registreerimine Koolitusel osaleja andmed Koolitusel osaleja eesnimi Koolitusel osaleja

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursus/tootervishoiu-ja-tooohutusalane-taiendope-8-t (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kõik valdkonnad | Tallinna Tehnikakõrgkool
  kursused Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused eesti keeles Sõitjate ja veoseveo veokorraldaja kursused vene keeles Muud kursused Üldised kursused Kursused Insenerihariduse alusõpingute kursus I moodul Füüsika 29 10 26 11 2016 26 akadeemilist tundi kontaktõpet 26 tundi iseseisvat tööd 2EAP Töötervishoiu ja tööohutusalane koolitus 05 04 07 04 2016 07 06 09 06 2016 24 tundi Töötervishoiu ja tööohutusalane täiendõpe 8h 07 04 2016 09 06 2016 8 akadeemilist tundi 1 päev CAD projekteerimise kursus Solid Edge ga 75 tundi Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed 48 t 9 03 31 03 2016 24 akadeemilist tundi teooriat ja 24 akadeemilist tundi praktikumi Tööaja mõõtmise süsteem MTM ja tootmisliini balansseerimine 16 t 18 19 04 2016 16 tundi Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus 07 03 22 03 2016 02 05 17 05 2016 88 tundi Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus 07 03 22 03 2016 02 05 17 05 2016 78 tundi Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus vene keeles 04 04 18 04 2016 88 tundi Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus vene keeles 04 04 18 04 2016 78 tundi Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus 16 01 2016 70 EAP Insenerihariduse alusõpingute kursus II moodul Matemaatika 23 01 23 04 2016 64 akadeemilist tundi Kvaliteedikorralduse alused Tellimisel Projektijuhtimise ja planeerimise programm Tellimisel 8 tundi Aja juhtimine ehituses Tellimisel 8 akadeemilist tundi Raha juhtimine ehituses Tellimisel 8 akadeemilist tundi Vene keele kursus ehitusvaldkonna töötajatele Tellimisel 24 tundi Ehituse organiseerimine Tellimisel 8 akadeemilist tundi CAD projekteerimise kursus Solid Edge ga edasijõudnutele 40 tundi Arvjuhtimisega freesimispinkide programmeerimise alused Tellimisel 24 tundi sh 12 t loenguid ja 12 t praktikat Tellimisel Metalliõpetus ja tehnomaterjalid Tellimisel auditoorne õppetöö 32 tundi metallograafika praktikumi 8 tundi 1 AP auditoorne õppetöö 24 tundi metallograafika praktikumi 8 tundi Lõiketöötluse algkursus Tellimisel 64 tundi sh rühmatöö 32 tundi ja individuaaltöö 32 tundi Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING

  Original URL path: http://www.tktk.ee/kursuste_valdkond/koik-valdkonnad (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tehnikakõrgkoolis valmib nüüdisaegne raudteelabor | Tallinna Tehnikakõrgkool
  Transpordivaldkonna kursused Üldised kursused Lisainformatsioon Täienduskoolituskursuste hinnakiri Blogi TTK 100 Menüü Menüü Avaleht Kõrgkool Üliõpilasele Sisseastujale Ettevõtjale Täienduskoolitused Blogi TTK 100 Tallinna Tehnikakõrgkoolis valmib nüüdisaegne raudteelabor TTK Kõrgkool Uudised Tallinna Tehnikakõrgkoolis valmib nüüdisaegne raudteelabor 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Prindi Tallinna Tehnikakõrgkoolis valmib nüüdisaegne raudteelabor 30 10 2015 Tallinna Tehnikakõrgkoolis TTK valmib Euroopa Liidu rahastamisel ligi pool miljonit eurot maksev raudteelabor mis hakkab väljaõpet pakkuma valdkonna tippspetsialistidele TTK transporditeaduskonna dekaani Aimar Luki sõnul on tegemist raudtee koolituskeskusega milles koolitatakse raudteevaldkonna tippspetsialiste ja üliõpilasi vastavalt Euroopa Liidu nõuetele Luki sõnul ei võimalda hetkel raudtee ja vedurite juhtimissüsteemide jätkuv digitaliseerimine töötavatel spetsialistidel saada enam piisavas mahus väljaõpet vastava õppekeskuse puudumisel Koolituskeskuse esimese etapi arendusena on valminud õppelabor kus saab kasutada raudteemudelit koos automaatikalahenduste ja signalisatsiooniseadmetega Laboris on võimalik läbi mängida raudteel ette tulevaid olukordi kasutades pardasignalisatsioon koos simulaatoriga rööbasahelad foore ülesõite ja muud simulatsioonitarkvara Koolituskeskuse teise etapis plaanib kõrgkool soetada simulatsioonikeskkonna ka vedurijuhtide koolituseks Keskkond hakkab koosnema vedurijuhi töökohast milles simuleeritakse tarkvaraliselt veduri käitumist ning võimalik on virtuaalselt sõita läbi erinevaid filmitud raudteelõike Korraldatud hanke tulemusel tarnis ja paigaldas laborisse seadmed Eesti ettevõte Autsec OÜ Laboriruumide remonttööd teostas Vanalinna Ehitus OÜ Projekti juhtimise eest vastutas AS Infragate

  Original URL path: http://www.tktk.ee/uudised/tallinna-tehnikakorgkoolis-valmib-nuudisaegne-raudteelabor (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ettevõtluskoolitus | Tallinna Tehnikakõrgkool
  nimekiri Täienduskoolitused Arhitektuuri ja keskkonnatehnika kursused Ehitusvaldkonna kursused Mehaanikavaldkonna kursused Rõiva ja tekstiilivaldkonna kursused Transpordivaldkonna kursused Üldised kursused Lisainformatsioon Täienduskoolituskursuste hinnakiri Blogi TTK 100 Menüü Menüü Avaleht Kõrgkool Üliõpilasele Sisseastujale Ettevõtjale Täienduskoolitused Blogi TTK 100 Ettevõtluskoolitus TTK Kõrgkool Uudised Ettevõtluskoolitus 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Prindi Ettevõtluskoolitus 15 10 2014 Sihtrühm Ettevõtlushuvilised üliõpilased TTK vilistlased Toimumisaeg 28 10 2014 08 01 2015 Õppekeel Eesti keel Tallinna

  Original URL path: http://www.tktk.ee/uudised/ettevotluskoolitus (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • TTKs käivitus vedurijuhtide koolitus | Tallinna Tehnikakõrgkool
  Partnerid Teostatud projektid Ettevõttega alustamine Spin off Innovatsiooni ja arendusosak nutikas spetsialiseerumine Laborite nimekiri Täienduskoolitused Arhitektuuri ja keskkonnatehnika kursused Ehitusvaldkonna kursused Mehaanikavaldkonna kursused Rõiva ja tekstiilivaldkonna kursused Transpordivaldkonna kursused Üldised kursused Lisainformatsioon Täienduskoolituskursuste hinnakiri Blogi TTK 100 Menüü Menüü Avaleht Kõrgkool Üliõpilasele Sisseastujale Ettevõtjale Täienduskoolitused Blogi TTK 100 TTKs käivitus vedurijuhtide koolitus TTK Kõrgkool Uudised TTKs käivitus vedurijuhtide koolitus 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Prindi TTKs käivitus vedurijuhtide koolitus 03 10 2014 Tallinna Tehnikakõrgkoolis algas 01 10 2014 vedurijuhtide koolitus millest võtab osa 18 tulevast rongijuhti vedurijuhti Koolituse põhitellija on AS Eesti Liinirongid Elron Elroni kaudu koolitusele soovijaid oli üllatavalt palju 5 5 inimest kohale Lisaks 13 le Elroni poolt suunatud õppurile on oma 4 õppurit suunanud koolitusele ka AS EVR Cargo 2 õppurit on suunatud koolitusele Töötukassa kaudu ja nendele on õppeprotsessi eduka läbimise korral tagatud ka töö vedurijuhina Kahe kuu jooksul saavad õppurid põhjaliku teoreetilise ettevalmistuse kokku 368 tunni ulatuses Selle aja jooksul külastatakse ka Eesti suuremaid raudteejaamu olulisemaid liiklussõlmi kus saadakse ülevaade raudtee infrastruktuurist liikluse korraldusest ja ohutuse tagamise meetoditest Loengutel osaleb palju tippspetsialiste lektoreid raudtee ettevõtetest ja teistest raudteega seotud asutustest Teooriaosa järel minnakse praktikale ettevõttesse kus õpitakse konkreetselt rongijuhile vedurijuhile

  Original URL path: http://www.tktk.ee/uudised/ttks-kaivitus-vedurijuhtide-koolitus (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • TTK korraldas töötukassa tellimusel kaks metallide töötlemise koolitust | Tallinna Tehnikakõrgkool
  korraldas töötukassa tellimusel kaks metallide töötlemise koolitust TTK Kõrgkool Uudised TTK korraldas töötukassa tellimusel kaks metallide töötlemise koolitust 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Prindi TTK korraldas töötukassa tellimusel kaks metallide töötlemise koolitust 11 06 2014 Tallinna Tehnikakõrgkooli mehaanikateaduskond koostöös avatud kõrgkooliga korraldas 2014 aasta kevadsemestril hanke korras pakkumise võitnud kaks tööturukoolitust metallide töötlemise koolitus metallitöötlemispinkidel kestusega 320 tundi Kursuste parimatele lõpetajatele väljastati HAASi sertifikaadid TTK on sertifitseeritud HAAS AUTOMATION EUROPE poolt HAAS koolituskeskusena Teoreetilise õppetöö kõrval moodustas 120 tundi praktiline õpe TTK laboris freespingil Mini MILL ja treipingil TL 1 HAAS juhtsüsteemiga ning 80 tundi ettevõttepraktika firmades BLRT Grupp AS Eksamo AS Radius Machining OÜ Oniar OÜ jt Esimeses õpperühmas 21 01 14 04 2014 osales 4 kursuslast kes kõik said kohe kursuse lõppedes tööle Teises rühmas 24 03 10 06 2014 osales 12 kursuslast Koolituse lõpus toimus teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste eksam Teoreetilisi teadmisi testiti vastavuses Arvjuhtimisega APJ metallilõikepinkide operaator I kutsetase nõuetega Kõikidele kursuse läbinud õppuritele väljastati TTK tunnistused Koolituse viisid läbi Valdur Veski kursuse vastutav õppejõud ja õppekava koostaja Mihkel Laurits Marek Pakkin Ruubo Roots Tavo Kangru Janis Piiritalo ja Toomas Talving Kursuslaste tagasiside koolitustele oli hea kursused olid intensiivsed ja

  Original URL path: http://www.tktk.ee/uudised/ttk-korraldas-tootukassa-tellimusel-kaks-metallide-tootlemise-koolitust (2016-02-18)
  Open archived version from archive