archive-ee.com » EE » T » TALLINNAKEELTEKOOL.EE

Total: 451

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Esileht - Keeltekool - Keeleõpe
  Eesti keele kursused Saksa keele kursused Prantsuse keele kursused Hispaania keele kursused Kreeka keele kursused Rootsi keele kursused Itaalia keele kursused Slovaki keele kursused Türgi keele kursused Araabia keele kursused Ungari keele kursused Hiina keele kursused Jaapani keele kursused Suvekursused Asukoht Endla 22 Tallinn 10142 Õppeinfo tel 6 620 996 või info tallinnakeeltekool ee K R kl 8 00 16 00 Kantselei tel 6 620 706 või kantselei tallinnakeeltekool ee

  Original URL path: http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Esileht (2016-04-24)
  Open archived version from archive


 • Главная - Keeltekool - Keeleõpe
  для вас имеется возможность изучения следующих языков на базе русского эстонский финский французский и aнглийский языки в групе и индивидуальные занятия японский язык индивидуальные занятия для различных уровней знаний Есть возможность изучения следующих языков на базе эстонского английский французский испанский немецкий русский финский шведский итальянский арабский турецкий и японский языки для различных уровней знаний Есть возможность изучения следующих языков на базе английского китайский эстонский арабский словацкий венгерский и японский языки

  Original URL path: http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Kursused - Keeltekool - Keeleõpe
  IV B2 5 Inglise keel V VI C1 6 Tööalane inglise keel 7 Inglise keel kooliõpilastele 8 Inglise k vene k baasil 9 Inglise keele eelkool Araabia keel Eesti keel I V 0 C Hiina keel Hispaania keel I VI 0 C1 Itaalia keel I 0 A1 Jaapani keel I II 0 A2 Kreeka keel Prantsuse keel I V 0 C Rootsi keel Saksa keel I V 0 C1 Slovaki

  Original URL path: http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kursused (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Keeleoskustasemed - Keeltekool - Keeleõpe
  pdf Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi lähtutakse kolmest keeleoskustasemest algeline keelekasutus ing Basic User A iseseisev keelekasutus ing Independent User B vaba keelekasutus ing Proficient User C Need kolm taset jagunevad omakorda kaheks kitsamaks tasemeks A1 A2 B1 B2 C1

  Original URL path: http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Keeleoskustasemed (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Maksetingimused - Keeltekool - Keeleõpe
  12 12 2015 vastavalt arvele Proovitund Õppeperioodi keskel Kursusega liitunud õppijale pakub kool 1 proovitunni kursuse kohta Proovitunni tasu on 10 eurot bruto ühe õppekorra eest Kui Õppija liitub antud kursusega loetakse õppemaksust tasutuks proovitunni eest tasutud 10 eurot Proovitund loetakse õppija esimeseks õppekorraks antud kursusel Õppemaksu tasumise võimalused Sularahas kaardimaksega Ülekandega arve alusel MTÜ Keeltemaja Tallinna Keeltekooli kantseleisse Endla 22 ruum 15 I korrus avatud al 2 11 15

  Original URL path: http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Maksetingimused (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Koolitusleping - Keeltekool - Keeleõpe
  õppeaasta lõikes 8 14 õppijat Koolil on õigus avada erirühmi mille õppijate arv ja õppemaks võivad erineda tavarühma omast 2 7 Koolil on õigus Kursuse algus edasi lükata kuni üks kuu või Kursus ära jätta kui kolm tööpäeva enne Kursuse algust on Kursusele registreerunud ja arve tasunud õppijaid vähem kui vastava Kursuse minimaalne õppijate arv 2 8 Kool väljastab Õppijale tunnistuse Kursuse läbimise kohta kui Õppija on osalenud vähemalt 70 Kursuse tundidest Kui Õppija on osalenud vähemalt 50 Kursuse tundidest väljastab Kool Õppijale tunnistuse Kursusel osalemise kohta Kui Õppija on Kursuse lõpuks osalenud vähem kui 50 tundidest ei ole Kool kohustatud väljastama tunnistust ega tõendit Kursuse läbimise ega sellel osalemise kohta Muudel juhtudel õppeaasta keskel tööandja õppeasutuse soovil jne väljastab Kool vastava taotluse alusel Õppijale tõendi Kursusel osalemise kohta 3 Õppemaks ja arveldamise kord 3 1 Kursuse läbiviimise eest makstakse Registreerimislehel märgitud Õppemaks milles sisaldub käibemaks Kool esitab Õppijale vastava arve 3 2 Õppemaks kuulub tasumisele terve õppeaasta kohta Esimese poolaasta osa tasutakse enne Kursuse algust arvel näidatud kuupäevaks Teise poolaasta osa tasutakse enne teise poolaasta algust hiljemalt 12 detsembriks Soovi korral võib Õppija tasuda korraga terve õppeaasta eest 3 3 Erandkorras võivad Pooled kokku leppida teistsuguse tasumise korra mis fikseeritakse Registreerimislehel 3 4 Õppemaksule lisandub õppematerjali maksumus Kui õppeaasta jooksul õpitakse rohkem kui ühe õpiku alusel siis väljastab Kool iga järgmise õpiku arve Õppijale enne kui rühm alustab õppimist vastavast õpikust Kui Kooli sisseostetava õpiku hind muutub õppeaasta keskel siis muutub ka selle edasimüügi hind Õppijale 3 5 Kui Õppija ei ole arvel näidatud kuupäevaks õppemaksu tasunud ning selle hilisemaks tasumiseks esitatud kirjalik avaldus ei ole Kooli poolt rahuldatud on Koolil õigus nõuda viivist 0 02 tähtaegselt tasumata summalt kuni selle summa täieliku tasumiseni ja või Õppija Kursuse nimekirjast välja arvata 3 6 Kool ei kompenseeri Õppija lühiajalist s o kuni 30 päeva k a puudumist sõltumata sellise puudumise põhjustest 3 7 Mõjuval põhjusel eelkõige Õppija pikaajalisel haigestumisel või mõne muu ootamatu õppimist takistava asjaolu ilmnemisel mis kestab rohkem kui 30 päeva on Õppijal õpingute katkestamise korral võimalik esitada avaldus Kooli juhatajale ja taotleda Õppemaksu osalist tagastamist veel toimumata õppetundide eest Kool ei tagasta õppemaksu juba toimunud õppetundide eest 3 8 Õppemaksu suurus sõltub punktis 2 6 viidatud õpperühma kategooriast ning õppetundide arvust 4 Lepingu kehtivus 4 1 Leping jõustub alates selle allkirjastamise hetkest mõlema Poole poolt ja kehtib kuni Kursuse lõpuni 4 2 Õppijal on õigus Leping igal ajal üles öelda teavitades Kooli sellest kirjalikult Kursuse vahetamist õppeaasta jooksul loetakse Õppija poolt käesoleva Lepingu ülesütlemiseks Uuel Kursusel osalemiseks sõlmitakse Õppijaga uus leping 4 3 Kool võib mõjuval põhjusel Lepingu ühepoolselt ilma etteteatamiseta üles öelda eelkõige 4 3 1 Õppijate arvu langemisel alla Registreerimislehel toodud miinimumarvu 4 3 2 Õppija poolt Õppemaksu tasumata jätmisel 4 3 3 Õppija poolt õppetöö olulisel häirimisel 5 Lepingu lõppemise tagajärjed 5 1 Õppija poolt Lepingu ülesütlemisel pärast esimest Õppekorda vastavalt punktis 2 2 toodud definitsioonile tagastatakse Õppijale 95 Õppemaksust millest on eelnevalt maha arvatud toimunud õppetundide maksumus Lepingu ülesütlemisel pärast teist Õppekorda tagastatakse

  Original URL path: http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Koolitusleping (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Asukoht - Keeltekool - Keeleõpe
  nii kesklinna kui Mustamäe poolt tulevad trollibussid nr 3 ja 6 bussid 24 24A 16 17 17A 23 ja 23A Kooli ümber on parkla kus õppijad saavad vabade kohtade olemasolul tasuta parkida oma autod tunnis viibimise ajaks Sildiga õpetaja tähistatud

  Original URL path: http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Asukoht (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Kodukord - Keeltekool - Keeleõpe
  teadetetahvlile Personaalsed teated edastatakse õppijale telefoni või e posti teel III Koolitusleping ja õppemaksu tasumine 1 Enne õppetööle asumist sõlmivad Kool ja Õppija alaealise puhul lapsevanem või hooldaja koolituslepingu 2 Et Kool saaks Maksu ja Tolliametile edastada nõutavad andmed eraisikule tulumaksu tagastamiseks peab eraisik õppemaksu tasumisel teatama Koolile oma täisnime ja isikukoodi Kui tasutakse kellegi teise nt lapse eest tuleb Koolile teatada nii õppija kelle eest tasutakse kui ka koolituskulu tasuja täisnimi ja isikukood 3 Õppija on kohustatud informeerima Kooli koolituslepingus märgitud kontaktandmete muutumisest 4 Vastavalt koolituslepingule väljastab Kooli kantselei Õppijale arve 5 Koolis kehtib ettetasutav aastamaks mida saab tasuda ühe maksena või kahes osas poolaastate kaupa Nii eraisikud kui sutused peavad I poolaasta õppetasu maksma vastavalt arvel näidatud maksetähtajale ning II poolaasta õppetasu 12 detsembriks 6 Asutused tasuvad oma töötajate koolituse eest arvete alusel mille väljastab Kooli kantselei juhataja tel 6620 706 e maili teel kantselei tallinnakeeltekool ee või kooli kantseleist E T K 9 30 17 30 Õppetasu peab olema laekunud enne õppetöö algust 7 Õppemaksu suurus sõltub õppetundide arvust mõnel juhul on rühmale kinnitatud erihind väikerühmad asutuste rühmad eriprogrammi järgi töötavad rühmad Õppemaksu saab tasuda pangaülekandega MTÜ Keeltemaja arveldusarvele EE242200221019544925 Swedbank või arveldusarvele EE601010220117147011 SEB selgitusena lisada arve nr õppija nimi kursus ja õpetaja nimi samuti sularahas või pangakaardiga Kooli kantseleis IV Kooli reeglid 1 Kooli töötajatel ja õppijatel on keelatud Kooli ruumides ja territooriumil pruukida tubakasaadusi alkohoolseid jooke ning muid narkootilisi ja toksilisi aineid Kooli on keelatud kaasa võtta ohtlikke esemeid tulirelvi terariistu lõhkekehi ohtlikke kemikaale 2 Õppija on kohustatud hoidma Kooli vara Rikutud või lõhutud esemed parandab süüdlane ise või hüvitab nende väärtuse või remondikulud 3 Tunnis kasutatavaid Koolile kuuluvaid õppevahendeid hoiab õppija puhtana 4 Kui õpetaja on andnud õppijale loa kasutada mõnda õppematerjali väljaspool Kooli tuleb see tagastada hiljemalt kursuse lõpuks 5 Mobiiltelefon tuleb

  Original URL path: http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kodukord (2016-04-24)
  Open archived version from archive