archive-ee.com » EE » T » TAI.EE

Total: 957

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Koolitused & sündmused | TAI
  Loeng Muu sündmus Seminar Supervisioon Tähtaeg Tähtpäev Aasta 2012 Tühista Aeg Nimi Asukoht Kategooria 23 11 2012 30 11 2012 Õpilaste vaimse tervise hindamine Sihtrühm Tervishoiutöötajad Tartu Koolitus 26 11 2012 27 11 2012 Stress sotsiaaltöötaja töös ja psühholoogiline enesekaitse Sihtrühm Hoolekandeasutuste töötajad Sotsiaaltöötajad Tallinn Koolitus 28 11 2012 Tervise ja heaolu uuringute läbiviimine paikkonnas Sihtrühm KOV ide maavalitsuste töötajad Muu Pärnu linn Koolitus 28 11 2012 Tervishoiustatistiliste aruannete täitmise

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/koolitused-ja-sundmused?start=15 (2012-11-09)
  Open archived version from archive


 • Statistika | TAI
  9 Uuringu andmed näitavad tervishoiutöötajate töökoormuse tõusu Palgastatistikas on oluline näitaja mediaan mis näitab summat millest 50 töötajaist saavad vähem palka Arstide kuupalga mediaan moodustas 1695 eurot mis tähendab et pooled arstid saavad vähemalt kümnendiku võrra keskmisest väiksemat palka Õendustöötajatel oli palgamediaan 832 eurot ja hooldajatel 475 eurot Tervishoiutöötajate palgauuringut on alates 2002 aastast läbi viidud iga aasta märtsikuus Pikem analüüs koos eelmiste aastate uuringutega on kättesaadav Tervise Arengu Instituudi kodulehel Hambaravi 2011 22 OKTOOBER 2012 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2011 aasta statistika hambaravi vastuvõttude ning hambaraviasutuste ja võimaluste kohta Hambaraviteenuse osutajate poolt esitatud andmete põhjal tehti Eestis 2011 aastal kokku 1 757 miljonit hambaarsti sh ortodondi vastuvõttu Neist 81 2 olid hambaravi 12 4 proteesi ning 6 4 ortodontiakülastused Hambaravi vastuvõtte oli kokku 1 427 miljonit seega keskmiselt tehti ravivastuvõtte ühe täiskasvanud elaniku kohta 0 92 ning ühe lapse 0 14 a kohta 1 83 Võrreldes 2010 aastaga on vastuvõttude kasv minimaalne 0 7 seejuures täiskasvanute ravikülastuste arv kasvas 1 4 laste puhul vähenes 1 1 võrra Proteesi vastuvõtud kokku üle 217 000 vähenesid eelneva aastaga võrreldes ligi 6 võrra ortodontia vastuvõttude arv kokku üle 113 000 kasvas 17 Ortodontia vastuvõttude arvu suur kasv on aga eelkõige tingitud mitmes suures hambaraviasutuses läbi viidud infosüsteemi korrastamistest möödunud aastal Psüühika ja käitumishäired 2011 08 OKTOOBER 2012 Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2011 aasta psüühika ja käitumishäirete haigusjuhtude statistika diagnooside ning diagnoosirühmade lõikes 2011 aastal pöördus psühhiaatri juurde ambulatoorsele ravile kokku üle 108 000 inimese neist psüühika või käitumishäire tõttu pisut üle 101 000 Ülejäänud osutusid terveteks või diagnoositi teine põhidiagnoos näiteks närvisüsteemihaigus Ka aastatel 2004 2008 küündis psüühika ja käitumishäire tõttu ambulatoorselt ravitud inimeste arv üle 100 000 piiri Psühhiaatri juures ambulatoorsel ravil olnute arv kellel on diagnoositud kas esmane või korduv psüühika ja käitumishäire tõusis 2011

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/terviseandmed/tervisestatistika-ja-uuringute-andmebaas/uuendused?start=4 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Statistika | TAI
  embrüo siirdamise protseduuride kohta mis on nüüd lisatud ka tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi Hetkel on Eestis viis kehavälise viljastamise teenuse osutajat 2011 a teostati Eestis kokku 1966 kehavälise viljastamise IVF protseduuri Embrüo siirdamise protseduure tehti 2206 mille käigus siirati kokku 4038 embrüot Enamasti siirati ühe siirdamise käigus kaks embrüot Kõige rohkem kunstliku viljastamise protseduure teostati 31 35 aastastele naistele IVF i ja embrüo siirdamisega seotud ravimite hüvitist saavad Haigekassalt taotleda kuni 40 aastased k a ravikindlustatud naised Ravivoodite andmed II kvartal 2012 31 AUGUST 2012 Avaldatud on 2012 aasta teise kvartali ravivoodite kasutamise statistika Selle aasta teise kvartali lõpus töötas Eestis 58 haiglat neist 22 olid hooldusravihaiglad Aasta varem oli tegutsevate haiglate arvuks 57 tänavu esimese kvartali lõpus 56 Haiglate arvu muutused toimuvad hooldusravi haiglate sulgemise ja avamisega Teise kvartali jooksul tekkis ühe hooldushaigla tegevuse reorganiseerimise järel kolm uut hooldushaiglat üks Harjumaale ja kaks Pärnu maakonda Suvekuudeks töötajate puhkuse ajaks vähendavad paljud haiglad patsientide hospitaliseerimiseks valmis olevate voodite arvu Tavapäraselt ongi aasta võrdluses teise kvartali lõpus patsientide vastuvõtmiseks avatud ravivoodite arv väikseim Selle aasta esimese kvartali lõpu seisuga võrreldes vähenes ravivoodite arv teises kvartalis kokku ligikaudu viie protsendipunkti võrra Erandiks on hooldusravivoodite arv mis kasvas peaaegu kolme protsendipunkti võrra Selle põhjuseks on uute hooldusravihaiglate avamine Juuni lõpu seisuga oli haiglates kokku 6484 ravivoodit neist 1532 hooldusravivoodit 2011 aasta juunikuuga võrdlemisel tuleb välja et ravivoodite koguarv on kasvanud üks sealhulgas hooldusravivoodite arv kolm protsendipunkti Selle aasta teise kvartali jooksul hospitaliseeriti hooldusravivooditele peaaegu 14 võrra rohkem patsiente kui eelmisel aastal Kui vaadata ka kõiki ülejäänuid ravivoodeid siis lõpptulemuseks on hospitaliseeritute arvu vähenemine veidi üle kahe protsendipunkti Voodikäive kasvas hooldusravivooditel ligikaudu kümnendiku võrra kuid kõigi haiglaravi voodite kasutamise tulemuseks on kolme protsendipunkti suurune voodikäibe langus aasta varasema ajaga võrreldes Kiirabi kordajad 2011 31 AUGUST 2012 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati Terviseameti andmete põhjal

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/terviseandmed/tervisestatistika-ja-uuringute-andmebaas/uuendused?start=8 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Statistika | TAI
  ja Haigekassa koostöös läbiviidava uuringu Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile andmed aastate 2001 kuni 2011 kohta Uuringu eesmärk on saada ülevaade elanike hinnangust oma tervisele Eestis pakutavale arstiabile ning teistele tervishoiuga seotud valdkondadele Uuring on suunatud elanikkonnale vanuses 15 74 eluaastat ning seda viiakse läbi igal aastal Uuringu kohaselt oli perearstiteenusega 2011 aastal üldiselt või väga rahul 87 2 vastanutest ning see osakaal on alates 2001 aastast kasvanud ligi 10 protsendipunkti võrra Üldiselt või väga rahul oli eriarstiteenusega 87 8 ja hambaarstiteenusega 92 5 elanikest Samas hindavad oma tervislikku seisundit pigem heaks või väga heaks ainult pooled vastanutest Tervishoiukorraldust hindab heaks või pigem heaks 61 5 vastanutest ning antud näitaja on püsinud küllalt stabiilsena viimased neli aastat jäädes 63 1 ja 61 vahemikku Järgmisel aastal on uuringu andmetest kavas avaldada täiendavaid näitajaid Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakonna 2011 a andmed 13 JUULI 2012 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati 2011 a andmed erakorraliste patsientide saabumise ja lahkumise kohta Haiglate erakorralise meditsiini osakonda või vastuvõttu pöördumiste arv on alates 2006 aastast mil alustati erakorralise meditsiini patsientide koondstatistika kogumist pidevalt kasvanud 2011 aastal pöörduti erakorralise meditsiiniabi saamiseks haiglasse kokku 463 525 korral mis on 2010 aastaga võrreldes 1 5 võrra enam See on üks väiksemaid kasve viimase viie aasta jooksul Suurim patsientide arvu muutus toimus aastate 2009 ja 2010 vahel kui pöördumised kasvasid 6 2 Viie aasta jooksul aastatel 2006 2011 on erakorralise meditsiiniabi vajajate arv kasvanud 17 2 võrra Ravivoodite 2011 aasta koondandmete avaldamine 25 JUUNI 2012 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2011 aasta ravivoodite aastastatistika 2011 aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 58 haiglat Aasta lõpus oli Eesti haiglates 100 000 elaniku kohta kokku veidi vähem kui 535 ravivoodit Võrreldes 2010 aastaga ei ole selles näitajas muutust toimunud Aasta jooksul hospitaliseeriti 100 000 elaniku kohta 18059 inimest mis on alla 1 vähem

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/terviseandmed/tervisestatistika-ja-uuringute-andmebaas/uuendused?start=12 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Statistika | TAI
  ja kolmandal kohal vastavalt 1005 ja 877 juhtu olid enneaegse surma põhjustajatena pahaloomulised kasvajad ja surma välispõhjused Võrreldes 2010 aastaga on enneaegsete surmade arv kahanenud 62 võrra ehk 1 6 Loe edasi Iga neljas mullune surm juhtus enne 65 eluaastat Verekomponentide tootmine ja kasutamine 2011 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2011 aasta andmed verekomponentide tootmise ja kasutamise kohta ja lisati ka uusi andmeid Eelmisel 2011 aastal oli Eestis 36 200 veredoonorit kes loovutasid oma verd tasuta ja vabatahtlikult Doonorite arv on kasvanud igal viimasel kuuel aastal Mullu lisandus võrreldes aasta varasemaga 64 doonorit Maailma Terviseorganisatsiooni WHO soovitusel peaks arenenud riigi stabiilsete verevarude tagamiseks doonoreid olema 4 rahvastikust Eestis on see protsent praegu 2 7 Vaata ka pressiteadet Eesti rahvastikust 2 7 on veredoonoriks Arsti ambulatoorsete vastuvõttude 2012 a I kvartali andmed 01 JUUNI 2012 Avaldati 2012 a I kvartali arsti ambulatoorsete vastuvõttude statistika mille leiate siit ja siit NB Tegemist on esialgsete kokkuvõtetega mis võivad täpsustuda aasta jooksul Tervishoiuteenuse osutajate andmetel oli nii arsti kui hambaarsti ambulatoorsete vastuvõttude arv tänavu esimeses kvartalis umbes protsendi võrra suurem kui eelmise aasta samal ajavahemikul Arvuliselt tähendab see et selle aasta esimese kolme kuuga tehti 21 000 arsti vastuvõttu ja 4500 hambaarsti vastuvõttu rohkem

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/terviseandmed/tervisestatistika-ja-uuringute-andmebaas/uuendused?start=16 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Statistika | TAI
  andmed avaldatakse 26 novembril 2012 Avaldati kiirabi töö maakondlikud andmed 2011 30 MAI 2012 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati Terviseameti andmed kiirabi töö kohta 2011 aastal Kiirabibrigaadide lõikes on andmed esitatud Terviseameti kodulehel Ravivoodite ja haiglate arv I kvartalis 25 MAI 2012 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati ravivoodite statistika 2012 a I kvartali kohta ning haiglate arv 2012 a I kvartali seisuga 2012 aasta esimese kvartali lõpus tegutses Eestis 55 haiglat nelja võrra vähem kui aasta varem Oma tegevuse on lõpetanud või teiste statsionaarsete tervishoiuteenuste osutajatega ühinenud kaks kohalikku haiglat üks hooldushaigla ja üks erihaigla Haiglaravi voodite arv on vähenenud peaaegu 2 ning aasta esimese kolme kuu jooksul on hospitaliseeritud veidi üle 1 vähem inimesi võrreldes 2011 aasta esimese kvartaliga Nii voodihõive kui käive on rohkem kui 1 kasvanud Keskmine ravikestus ei ole muutnud Aktiivravivoodite arv haiglates oli esimese kvartali lõpus 1 väiksem kui aasta varem ning nendele vooditele on patsiente hospitaliseeritud pea 2 võrra vähem Voodihõive ja käive olid aasta esimeses kvartalis alla 1 suuremad aasta varasematest näitajatest ning keskmine ravikestus on pikenenud 2 võrra Tuberkuloosi haigestumus ja ravitulemused 18 MAI 2012 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2011 aasta andmed tuberkuloosi haigestumise kohta ning 2009 2011 aasta esialgsed andmed

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/terviseandmed/tervisestatistika-ja-uuringute-andmebaas/uuendused?start=20 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Statistika | TAI
  kohta ning Ravimiameti kogutud ravimistatistika andmed apteekide töötajate ja apteekide käibe kohta Tervise infosüsteemi ja regulaarse tervisestatistika andmete võrdlus 08 MÄRTS 2012 Uuringute andmebaasi on lisatud tervise infosüsteemi ja aruande Ravivoodid ja hospitaliseerimine andmete võrdlusanalüüs Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 02 MÄRTS 2012 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati arsti ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide 2011 aasta esialgsed andmed Võrreldes 2010 aastaga on arsti ambulatoorsete vastuvõttude arv kasvanud 3 5 ja perearsti vastuvõttude

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/terviseandmed/tervisestatistika-ja-uuringute-andmebaas/uuendused?start=24 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Statistika | TAI
  arv vähenes 2011 aasta neljanda kvartalis 3 voodikäive langes 2 ja keskmine ravikestus kasvas 3 võrreldes 2010 aasta neljanda kvartaliga 2011 aasta viimase kolme kuu jooksul hospitaliseeriti kokku 61 226 inimest kes veetsid haiglas keskmiselt veidi alla kaheksa päeva Aktiivravivooditele hospitaliseeriti kõigist hospitaliseeritutest 87 kelle keskmine ravikestus jäi viie ja kuue päeva vahele Samuti on andmebaasi lisatud Maanteeameti andmed inimkannatanutega liiklusõnnetuste ning neis hukkunute ja vigastatute kohta tabel 1 ja

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/terviseandmed/tervisestatistika-ja-uuringute-andmebaas/uuendused?start=28 (2012-11-09)
  Open archived version from archive