archive-ee.com » EE » T » TAI.EE

Total: 957

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Poliitikad | TAI
  Tegevused Koostööpartnerid Tervise edendamine töökohal Toitumine Tubakatarvitamise vähendamine Tuberkuloositõrje Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 11 JAANUAR 2012 Poliitikad Tervistedendavate haiglate ja terviseteenuste võrgustiku põhiprintsiipideks on tõsta tervishoiuteenuse kvaliteeti integreerida terviseteenus sh ennetus ja edendus selgemalt raviteenuse juurde tervishoiuasutuste igapäevatöös ja kvaliteedijuhtimise süsteemis parandada patsiendi tema lähedaste ja haiglapersonali tervist ning rahulolu kujundada koostöös paikkonna institutsioonidega tervist soodustav keskkond elanikkonnale Soovituslikud tegevussuunad Külasta ka toitumine

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/tervise-edendamine-tervishoiuasutustes/poliitikad (2012-11-09)
  Open archived version from archive


 • Tegevused | TAI
  Koolituskeskus Tegevused Tagasi 11 JAANUAR 2012 Tegevused Eesti Tervist Edendavate Haiglate TEH võrgustiku tegevuste arendamine ja koordineerimine nii rahvuslikus kui rahvusvahelises võrgustikus TEH võrgustiku arendamiseks ja koordineerimiseks läbiviidud tegevused 2010 2009 2008 Võrgustikku kuuluvate tervishoiuasutuste nõustamine ja juhendamine Tervise edendamise standardite ja strateegiate rakendamise hindamine tervishoiuaustustes nii siseanalüüsi kui välisauditeerimise läbi Juhendmaterjalide väljatöötamine või tõlkimine eesti keelde Pädevus ja täienduskoolituste läbiviimine haiglapersonalile Osalemine rahvusvahelises koostöös osavõtt konverentsidest osalemine teaduskomitees ja

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/tervise-edendamine-tervishoiuasutustes/tegevused (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Koostööpartnerid | TAI
  Koostööpartnerid Tervise edendamine töökohal Toitumine Tubakatarvitamise vähendamine Tuberkuloositõrje Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 03 MAI 2012 Koostööpartnerid Eesti Kaitsevägi Eesti Kopsuarstide Selts Eesti Perearstide Selts Eesti Tubaka ja Alkoholikahjude Vähendamise Koda ETAK Eesti Vähiliit Maailma Terviseorganisatsiooni Eesti esindus Tartu Ülikooli tervishoiu instituut ENSH Global Network For Tobacco Free Health Care Services International Network of Health Promoting Hospitals and Health Care Services Külasta ka toitumine

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/tervise-edendamine-tervishoiuasutustes/koostoopartnerid (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Tervise edendamine töökohal | TAI
  aasta andmetel on Eestis 15 74 aastastest inimestest tööga hõivatud 571 000 ehk alla poole elanikkonnast Samas langeb tööealisele elanikkonnale enamus Eesti haiguskoormusest ehk tervisekaost tervelt 63 Võrdluseks lapse ja noorukieale langeb 12 pensionieale 25 tervisekaost 2008 aasta jooksul puudus tervislikel põhjustel töölt 51 töötajatest ja pea veerand töötajatest puudus korraga rohkem kui 10 päeva Mis on tervise edendamine töökohal Tervise edendamine töökohal tähendab tervist väärtustava ja tervislikke eluviise soodustava keskkonna loomist Töökoha tervist edendavate tegevuste tulemuste hulka kuuluvad näiteks töötajate enesetunde paranemine töölt puudumise vähenemine töötajate motivatsiooni tõus suurem tootlikkus Lihtsam on uusi töötajaid värvata ning väheneb personalivoolavus kuna tööandjal kujuneb positiivne ja hooliv maine Tervist edendava töökoha peamised tegevussuunad füüsilise vaimse ja sotsiaalse töökeskkonna parendamine töötaja tervise edendamine organisatsiooni kui terviku arendamine paikkonnapõhise tervisealase koostöö toetamine sotsiaalse vastutuse jagamine Tervist edendavate töökohtade võrgustik Tervist edendavate töökohtade võrgustik ehk TET võrgustik toetab organisatsioone töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel ning koondab erinevate asutuste ja organisatsioonide spetsialistid et jagada häid kogemusi Võrgustikku kuulub 2011 aasta lõpuks partnereid ligemale 200 organisatsioonist nii riiklikust era kui kolmandast sektorist Võrgustikuga liitumine ja selles osalemine on tasuta Võrgustiku tegevust koordineerib Tervise Arengu Instituut Eesti võrgustiku rahvusvaheliseks koostööpartneriks on Euroopa töökoha tervisedenduse võrgustik The European

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/tervise-edendamine-tookohal (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Poliitikad | TAI
  ennetamine Tervise edendamine paikkonnas Tervise edendamine tervishoiuasutustes Tervise edendamine töökohal Poliitikad Tegevused Koostööpartnerid Toitumine Tubakatarvitamise vähendamine Tuberkuloositõrje Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 14 VEEBRUAR 2012 Poliitikad Töökohal tervise edendamise alased tegevused juhinduvad Eesti töökoha tervisedenduse arengukavast Arengukava koostati erinevate osapoolte koostöös 2010 aastal ning see kinnitab töökoha tervisedenduse olulisemad arendus ja tegevussuunad aastani 2013 Töökoha tervisedenduse arengukava Külasta ka toitumine ee alkoinfo ee narko

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/tervise-edendamine-tookohal/poliitikad (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Tegevused | TAI
  tervishoiuasutustes Tervise edendamine töökohal Poliitikad Tegevused Koostööpartnerid Toitumine Tubakatarvitamise vähendamine Tuberkuloositõrje Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 14 VEEBRUAR 2012 Tegevused Panustame tervist toetava töökeskkonna arendamisse ja organisatsioonide suutlikkuse tõstmisesse töötajate tervise hoidmisel ja arendamisel Töötame välja ja avaldame juhendmaterjale töökoha tervisedenduse valdkonnas tegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks Kogume ja avaldame töökohal tervise edendamise hea praktika näiteid Korraldame ettevõtetele koolitusi Viime läbi konkurssi Tervisesõbralik töökoht Külasta

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/tervise-edendamine-tookohal/tegevused (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Koostööpartnerid | TAI
  HIV i ennetamine Laste ja noorte tervise edendamine Narkomaania ennetamine Tervise edendamine paikkonnas Tervise edendamine tervishoiuasutustes Tervise edendamine töökohal Poliitikad Tegevused Koostööpartnerid Toitumine Tubakatarvitamise vähendamine Tuberkuloositõrje Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 03 MAI 2012 Koostööpartnerid Eesti Haigekassa Sotsiaalministeerium Terviseamet Tööandjate Keskliit Tööinspektsioon Tervist edendavate töökohtade võrgustiku liikmesorganisatsioonid Külasta ka toitumine ee alkoinfo ee narko ee hiv ee nutridata ee terviseinfo ee Instituut Kontakt Otseteed

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/tervise-edendamine-tookohal/koostoopartnerid (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Toitumine | TAI
  45 ni ning meestel 43 lt 54 ni Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring ja kooliõdede kogutud andmed näitavad ülekaalulisuse kasvu ka õpilaste seas 2010 aasta andmetel sööb peaaegu iga päev puuvilju 27 köögivilju vaid 21 rahvastikust Soovituslikud 5 portsjonit puu ja köögivilju sööb päevas vaid 10 täiskasvanutest Südame veresoonkonnahaigused on Eestis surma põhjuseks number üks väga kõrge on ka haigestumine vähkkasvajatesse Hinnanguliselt on toitumistegurite osakaal nii südame veresoonkonnahaiguste kui pahaloomuliste kasvajate väljakujunemisel kuni 30 Normaalne kehakaal vähem rasvaseid ja soolaseid toite rohkem puu ja köögivilju kala ja täisteratooteid on peamised toitumisega seotud tegurid mis aitavad võidelda südame veresoonkonnahaiguste ja osade vähkkasvajate vormide vastu Meie tegevused toitumise vallas on suunatud ennekõike ennetustegevustele Koostame ja anname välja toitumissoovitusi Koostame ja anname välja infotrükiseid ja juhendmaterjale Valmistame ette ja viime läbi koolitusi ja infopäevi Haldame ja loome sisu veebilehtedele Toitumine ee ning toitumise andmekogule Nutridata Viime läbi kogu elanikkonnale suunatud toitumisalaseid kampaaniaid Viime läbi konkursse Parim Koolisöökla ja Söögivahetund Koostame raporteid ja analüüse toitumisalasest olukorrast Osaleme rahvusvahelistes töörühmades Meie tegevused on suunatud nii tööealisele elanikkonnale kui ka lastele ja eakatele Erinevatest spetsialistidest on tegevustesse kaasatud lasteaedade ja koolide toitlustajad lasteaedade õpetajad noorsootöötajad inimeseõpetuse õpetajad ning erinevad toidutootjad Lisainfo Meie toitumisalane teave on koondatud veebilehtedele Toitumine

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/toitumine- (2012-11-09)
  Open archived version from archive