archive-ee.com » EE » T » TAI.EE

Total: 957

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Poliitikad | TAI
  Poliitikad Tegevused Koostööpartnerid Tervise edendamine paikkonnas Tervise edendamine tervishoiuasutustes Tervise edendamine töökohal Toitumine Tubakatarvitamise vähendamine Tuberkuloositõrje Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 14 VEEBRUAR 2012 Poliitikad Narkomaania ennetamise riiklik strateegia aastani 2012 Narkomaania ennetamise riikliku strateegia rakendusplaan aastateks 2011 2012 Narkomaania ennetamise riikliku strateegia tegevusaruanded 2010 2009 2008 2007 Narkomaania ennetamise riikliku strateegia analüütilised aruanded 2010 2009 Külasta ka toitumine ee alkoinfo ee narko ee

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/narkomaania-ennetamine/poliitikad (2012-11-09)
  Open archived version from archive


 • Tegevused | TAI
  ennetamisele suunatud tervishoiu ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine sealhulgas teenuste kvaliteeti tagavate standardite väljatöötamine rakendamine ja nende täitmise jälgimine Prioriteediks on järgmised teenused Narkomaaniaravi ja rehabilitatsiooni arendamine sealhulgas metadoon asendusravi korraldamine Uimastiprobleemidega isikutele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenuste arendamine Kahjude vähendamise teenuste arendamine sealhulgas süstivatele uimastisõltlastele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenuste arendamine Lisaks tegeleme Narkomaania ennetamise kahjude vähendamise ning ravi ja rehabilitatsiooni teemaliste koolituste läbiviimisega erinevatele sihtgruppidele Trükiste ja juhendmaterjalide

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/narkomaania-ennetamine/tegevused (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Koostööpartnerid | TAI
  i ennetamine Laste ja noorte tervise edendamine Narkomaania ennetamine Poliitikad Tegevused Koostööpartnerid Tervise edendamine paikkonnas Tervise edendamine tervishoiuasutustes Tervise edendamine töökohal Toitumine Tubakatarvitamise vähendamine Tuberkuloositõrje Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 03 MAI 2012 Koostööpartnerid Eesti Haigekassa Eesti Psühhiaatrite Selts Justiitsministeerium Politsei ja Piirivalveamet Siseministeerium Sotsiaalministeerium Terviseamet jpt Külasta ka toitumine ee alkoinfo ee narko ee hiv ee nutridata ee terviseinfo ee Instituut Kontakt Otseteed

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/narkomaania-ennetamine/koostoopartnerid (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Tervise edendamine paikkonnas | TAI
  Süsteemset tööd mida Eesti maavalitsustes ja kohalikes omavalitsustes elukeskkonna tervisesõbralikumaks muutmisel tehakse saabki nimetada paikkondlikuks tervisedenduseks Selle all saab mõista väga laia ampluaad erinevaid tegevussuundi näiteks elanikele hea hariduse ja tasuva töö võimaldamine füüsiliselt ja sotsiaalselt turvalise elukeskkonna tagamine vajalikele teenustele ligipääsu korraldamine jne Igas Eesti maavalitsuses on maakondlik tervisetuba mis on maakondlik tervise edendamise ja arendamise keskus Tervisetoas töötab vähemalt üks maavalitsuse spetsialist Tervisetoad on mittemeditsiinilised metoodilised kabinetid ning nende põhiülesandeks on ellu rakendada maakondlikku tervisestrateegia tegevuskava koostöös kohalike omavalitsustega ning erinevate võrgustikega Igas maakonnas on moodustatud maakonna tervisenõukogud mille peamiseks ülesandeks on maakondlike tervise valdkonna prioriteetide määratlemine ning maakondliku tervisestrateegia ja tegevuskava koostamine Maakondliku tervisedenduse üks peamisi ülesandeid on motiveerida ja toetada tervisedenduse arengut kohalikes omavalitsustes Omavalitsustel on märkimisväärne roll mitmetes tervist mõjustavates valdkondades sh linnaplaneerimine lähiümbruse areng ühistransport puhkamisvõimalused majandus haridus ja sotsiaalvaldkonna arengustrateegiad jne Meie peamised ülesanded Tervise Arengu Instituudi ülesanne on erinevate riiklike programmide raames ellu viia Eesti paikkonna tervisedenduse valdkonna arengut toetavaid tegevusi riikliku tugisüsteemi arendamine riiklike strateegiate ja tegevuskavade loomine uuringute ja hindamiste läbiviimine abimaterjalide sh tegevusjuhendite koostamine kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste spetsialistidele suunatud koolituste väljatöötamine ja koolitamine sh paikkondade nõustamine valdkonna populariseerimine ning eestkoste Paikkonna tervisedenduse alaseid tegevusi rahastatakse Südame ja veresoonkonnahaiguste

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Poliitikad | TAI
  ja noorte tervise edendamine Narkomaania ennetamine Tervise edendamine paikkonnas Poliitikad Tegevused Koostööpartnerid Tervise edendamine tervishoiuasutustes Tervise edendamine töökohal Toitumine Tubakatarvitamise vähendamine Tuberkuloositõrje Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 14 VEEBRUAR 2012 Poliitikad Rahvatervise seadus Rahvastiku tervise arengukava 2009 2020 Südame ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riiklik strateegia 2005 2020 Külasta ka toitumine ee alkoinfo ee narko ee hiv ee nutridata ee terviseinfo ee Instituut Kontakt Otseteed Terviseinfo

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/poliitikad (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Tegevused | TAI
  2012 Tegevused Viime ellu Eesti paikkonna tervisedenduse valdkonna arengut toetavaid tegevusi Üle eestilise paikkonna tervisedendajate võrgustiku arendamine koolituste supervisioonide ja töötubade korraldamine eestkoste tegevused Paikkonna terviseprofiilide koostamine kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste poolt juhendmaterjalide väljatöötamine paikkondade koolitamine ja nõustamine Intersektoraalse paikkonna tervisedenduse juhtrühma töö korraldamine Paikkonna tervisedenduse baaskoolituste läbiviimine kohalike omavalitsuste spetsialistidele Paikkonna tervisemõjurite uuringu läbiviimine ja uuringuraportite koostamine Paikkonna terviseuuringute läbiviimise juhendmaterjali ning standardküsimustike koostamine kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele Tõenduspõhiste

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/tegevused (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Koostööpartnerid | TAI
  Narkomaania ennetamine Tervise edendamine paikkonnas Poliitikad Tegevused Koostööpartnerid Tervise edendamine tervishoiuasutustes Tervise edendamine töökohal Toitumine Tubakatarvitamise vähendamine Tuberkuloositõrje Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 03 MAI 2012 Koostööpartnerid Eesti Haigekassa Eesti Linnade Liit Eesti Maaomavalitsuste Liit Eesti Tervisedenduse Ühing Kohalikud omavalitsused Maavalitsused Siseministeerium Sotsiaalministeerium Statistikaamet Tallinna Tervishoiukõrgkool Tallinna Ülikool Tartu Ülikool Külasta ka toitumine ee alkoinfo ee narko ee hiv ee nutridata ee terviseinfo ee

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/koostoopartnerid (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Tervise edendamine tervishoiuasutustes | TAI
  Haiglate ja Terviseteenuste TEH võrgustik kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni alates 2000 aastast Võrgustiku koordineerivaks keskuseks on Tervise Arengu Instituut Tervist edendavate haiglate võrgustik liidab 22 Eesti haiglat tervishoiuasutust alates regionaalhaiglatest kesk ja maakonnahaiglatest kuni kohalike haiglate ja tervisekeskusteni välja Milline on tervist edendav haigla Tervist edendavate haiglate erinevuseks on nende suurem rõhuasetus patsiendi tema lähedaste ja personali terviseharidusele ning organisatsiooni tasandil tervist toetava keskkonna kujundamisele parandades seeläbi üksikisiku ja paikkonna tervist Kuna võrgustiku üheks juhtivaks strateegiaks on suitsuvaba elu haigla keskkonna kujundamine nii personalile ja patsiendile kui kogu paikkonna elanikele liitus Eesti 2005 aastal Euroopa suitsuvabade haiglate võrgustikuga European Network for Smoke Free Hospitals and Health Care Services ENSH Eestist kuulub võrgustikku viis haiglat Põlva Haigla Rapla Maakonnahaigla Lõuna Eesti Haigla Tartu Ülikooli Kliinikum ja Ida Tallinna Keskhaigla Eesti tervist edendavate haiglate võrgustiku baasil on välja arendatud suitsetamisest loobumise nõustamise kabinettide võrgustik kus osutavad teenust tubakavaldkonna alase täiendõppe läbinud tervishoiutöötajad Alates 2005 aastast on nõuandeid jagatud enam kui 12 750 pöördujale ligi 27 000 visiidi käigus Keskmiselt saab mittesuitsetajaks iga viies loobuja Kaheteistkümne tegevusaasta jooksul on Eesti tervist edendavate haiglate võrgustik korraldanud kaheksa konverentsi aktiivselt osalenud rahvusvahelistel HPH konverentsidel ettekanded osavõtt töögruppides ja rakkerühmades läbi viinud kuus suvekooli korraldanud hulgaliselt seminare

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/tervise-edendamine-tervishoiuasutustes (2012-11-09)
  Open archived version from archive