archive-ee.com » EE » T » TAI.EE

Total: 957

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Poliitikad | TAI
  Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 10 VEEBRUAR 2012 Poliitikad Riiklik HIV ja AIDSi strateegia aastateks 2006 2015 Riikliku HIV ja AIDSi strateegia aruanded 2010 tegevusaruanne 2010 analüütiline aruanne 2009 2008 2007 Riikliku HIV ja AIDSi strateegia 2006 2015 rakendusplaan aastateks 2011 2012 Külasta ka toitumine ee alkoinfo ee narko ee hiv ee nutridata ee terviseinfo ee Instituut Kontakt Otseteed Hiv ee Terviseinfo ee Kontakt

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/hiv-i-ennetamine/poliitikad (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Tegevused | TAI
  diagnostika ja ravi teenuse kättesaadavuse tagamine eriti haavatavatele sihtrühmadele prostitutsiooni kaasatud isikud süstivad uimastisõltlased HIV vabatahtliku tasuta ja konfidentsiaalse testimise ja nõustamise teenuse arendamine HIV ga elavatele inimestele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenuste arendamine HIV ga elavatele inimestele juhtumikorralduse teenuse arendamine Lisaks tegeleme HIV ennetamise kahjude vähendamise ning tervishoiu ja sotsiaalteenuste teemaliste koolituste läbiviimisega erinevatele sihtgruppidele trükiste ja juhendmaterjalide koostamise ja väljaandmisega Info haldamise ja sisu loomisega veebilehele Hi v ee Osaleme siseriiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides European Centre of Disease Prevention and Control ECDC HIV Coordination Group Advisory Group for the Monitoring of the Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV AIDS in Europe and Central Asia UNAIDS the Joint United Nations Programme on HIV AIDS Technical Working Group of Monitoring and Evaluation Indicators Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well being Expert Group on HIV AIDS and Associated Infections rahvusvahelistes projektides TUBIDU Empowering civil society and public health system to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups Rahastaja Euroopa Komisjoni Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet Executive Agency for Health and Consumers BORDERNETwork Highly active prevention scale up HIV AIDS STI prevention diagnostic and therapy across sectors and borders in CEE and SEE Rahastaja Euroopa Komisjoni Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/hiv-i-ennetamine/tegevused (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Koostööpartnerid | TAI
  Tervise edendamine töökohal Toitumine Tubakatarvitamise vähendamine Tuberkuloositõrje Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 03 MAI 2012 Koostööpartnerid Eesti Haigekassa Eesti Infektsioonhaiguste Selts Eesti Perearstide Selts Eesti Psühhiaatrite Selts Justiitsministeerium Politsei ja Piirivalveamet Siseministeerium Sotsiaalministeerium jpt Külasta ka toitumine ee alkoinfo ee narko ee hiv ee nutridata ee terviseinfo ee Instituut Kontakt Otseteed Hiv ee Terviseinfo ee Kontakt Trükised Kas sa usaldad oma partneri ekspartneri sekspartnerit

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/hiv-i-ennetamine/koostoopartnerid (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Laste ja noorte tervise edendamine | TAI
  Vigastussuremus on viimasel kümnendil laste ja noorte hulgas üle kahe korra vähenenud siiski on Eesti näitajad kordi suuremad meie põhjanaabritest Paranenud on Eesti noorte tervise enesehinnang ning eluga rahulolu Peamisteks probleemvaldkondadeks on vaimne tervis sealhulgas trendid uimastitarbimises viimane eriti tüdrukute seas ning väga kiire ülekaalulisuse kasv Positiivseid trende on näha noorte turva ja seksuaalkäitumises mis siiski ei anna alust ennetustöö tähtsuse vähendamiseks nendes valdkondades Meie peamised tegevused Tervislikule eluviisile pannakse alus lapseeas mil harjumused ja hoiakud muutuvad püsivateks Last peab toetama keskkond nii kodus lasteaias koolis kui ka kodukohas laiemalt Sellest lähtuvalt on laste ja noorte tervise edendamise valdkonna prioriteetideks laste ja noorte tervisliku arengu toetamine läbi tiheda koostöö paikkondlike spetsialistide ja võrgustikega sealhulgas tervist edendavate lasteaedade võrgustiku tervist edendavate koolide võrgustiku ning paikkondlike haridusasutuste koordinaatorite lasteaiad ja koolid tegevuse juhtimine ja arendamine Teadus ja arendusasutusena on meie olulisteks tegevussuundadeks laste ja noorte tervisega seotud uuringute ja analüüside läbiviimine Laste ja noorte tervisega seotud statistika ja regulaarselt toimuva kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu HBSC andmed on kättesaadavad Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis Regulaarselt viime veel läbi uuringut HIV i temaatikaga seotud teadmised hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas Toetame uuringu 15 16 aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide tarvitamine Eestis läbiviimist Töötame välja erinevaid valdkonnapõhiseid metoodikaid trükiseid ja juhendmaterjale Suuname laste ja noorte valdkonna õigusloomet misläbi aitame laiemalt kaasa laste tervist toetava poliitika kujundamisele Pakume järjepidevalt õpetajatele ja lastega tegelevatele spetsialistidele koolitusi Koolitusteemad hõlmavad tervisedenduse põhimõtete tutvustamist toitumise ja liikumise temaatikat uimastitarbimise ennetamist seksuaalkasvatust vigastuste ennetamist vaimset tervist Mõeldes asutustes tehtava tervisedendusliku edu talletamisele ja jagamisele teistega on loodud tervist toetavate tegevuste andmebaas Kandvaks põhimõtteks lastele ja noortele suunatud tegevustes on kaasamine Selleks viime läbi mitmeid konkursse internetipõhine uimastiennetusmäng I S E Suitsuprii klassi võistlus Tervis Edendava Idee Projekti ehk TEIP loovtööde konkurss Söögivahetund Eesti on Euroopa tervist edendavate koolide võrgustiku liige Lisainfo

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/laste-ja-noorte-tervise-edendamine (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Poliitikad | TAI
  Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 14 VEEBRUAR 2012 Poliitikad Laste ja noorte tervise edendamise valdkonna tegevused põhinevad rahvastiku tervise arengukava 2009 2020 valdkonna Laste ja noorte turvaline ja tervislik areng tegevuskaval riiklikel rahvatervise strateegiatel Narkomaania ennetamise riiklik strateegia aastani 2012 Riiklik HIV ja AIDSi strateegia aastateks 2006 2015 Südame ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riiklik strateegia 2005 2020 Riiklik vähistrateegia 2007 2015 Külasta ka toitumine ee

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/laste-ja-noorte-tervise-edendamine/poliitikad (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Tegevused | TAI
  Koolituskeskus Tegevused Tagasi 14 VEEBRUAR 2012 Tegevused Laste ja noorte tervise edendamise valdkonna prioriteetideks on laste ja noorte tervisliku arengu toetamine läbi tiheda koostöö paikkondlike spetsialistide ja võrgustikega Tervist edendavate lasteaedade võrgustik Võrgustiku struktuur ja koordineerimine Võrgustikuga liitumine Võrgustiku liikmed Tervist edendavate koolide võrgustik Võrgustiku struktuur ja koordineerimine Võrgustikuga liitumine Võrgustiku liikmed Paikkondlike haridusasutuste koordinaatorite tegevuse juhtimine ja arendamine Maakondlikud lasteaedade tervisedenduse koordinaatorid Maakondlikud koolipõhise tervisedenduse koordinaatorid Projektide elluviimine Eesti Haigekassa poolt rahastatav projekt Tervise edendamine lasteaias ja koolis 2011 2010 Soome Eesti uurimis ja arendusprojekt Töötajate heaolu edendamine koolis 2009 2012 Laste ja noorte tervisega seotud uuringute ja analüüside läbiviimine või läbiviimise toetamine Koolieelsete lasteasutuste sh tervist edendavate lasteaedade võrgustikku kuuluvate lasteasutuste tegevus ning võimekus laste ja personali tervise edendamisel Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring HBSC 2001 2002 2005 2006 2009 2010 HIV i temaatikaga seotud teadmised hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas 2003 2005 2007 2010 15 16 aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide tarvitamine Eestis 1995 1999 2003 2007 Töötame välja erinevaid valdkonnapõhiseid metoodikaid trükiseid ja juhendmaterjale Õpetajatele ja lastega tegelevatele spetsialistidele koolituste pakkumine Tervist toetavate tegevuste andmebaasi haldamine Laste ja noorte kaasamine läbi konkursside internetipõhine uimastiennetusmäng I S E Suitsuprii klassi võistlus Tervist Edendava Idee Projekt ehk TEIP

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/laste-ja-noorte-tervise-edendamine/tegevused (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Koostööpartnerid | TAI
  Tubakatarvitamise vähendamine Tuberkuloositõrje Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 03 MAI 2012 Koostööpartnerid Eesti Haigekassa Eesti Hambaarstide Liit Eesti Koolipsühholoogide Ühing Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing Eesti Tervisedenduse Ühing Haridus ja Teadusministeerium Inimeseõpetuse Ühing Koolieelsed lasteasutused ja koolid Maavalitsused Moreno Keskus Põllumajandusministeerium Sotsiaalministeerium Suuremad omavalitused nt Tallinn Tartu Pärnu ja Narva Tallinna Ülikool Tartu Ülikool Terviseamet jpt Külasta ka toitumine ee alkoinfo ee narko

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/laste-ja-noorte-tervise-edendamine/koostoopartnerid (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Narkomaania ennetamine | TAI
  vabanemiseks ja taas ühiskonda integreerumiseks erinevaid tervishoiu ja hoolekandeteenuseid Uimastisõltuvusega inimeste ravi on keeruline ja kallis ning edukas vaid juhul kui raviteenus on kvaliteetne ning seotud ka teiste tervishoiu ja sotsiaalhoolekandeteenustega Narkomaania ennetamise riikliku strateegia raames on meie kanda nõudluse vähendamise valdkond Olulisemateks sihtgruppideks on üldelanikkond sh lapsed noored lapsevanemad ning erinevad riskirühmad riskilapsed ja noored süstivad narkomaanid Eestis on olulisemateks tegevussuundadeks narkomaania ennetamisel uimastiennetuse integreerimine riiklikusse õppekavasse ja töö lastevanematega Süstivatele narkomaanidele suunatud teenuste puhul on oluline laiendada ja arendada kahjude vähendamise teenuseid sealhulgas kasutada neid ravivõimaluste tutvustamiseks ja esmaseks ravile suunamiseks arendada ravivõimalusi opiaadi ja amfetamiinisõltlastele ning tõsta sõltuvusravi teenuse kvaliteeti parandades seeläbi klientide ravisoostumust Oluline on tagada ka narkomaaniaravi võimalus kinnipidamisasutustes ja laiendada seal kahjude vähendamise teenuseid Pikemas perspektiivis on oluline integreerida varane sekkumine sõltuvuse diagnoosimine esmane ennetus sõltuvusravi ja rehabilitatsioon ning kahjude vähendamise teenused terviklikku süsteemi Narkomaania ennetamisele aitab kaasa olukorra tundmine elanikkonnale mitmekülgse teabe andmine ning spetsialistide koolitamine Meie tegevused Narkomaania ennetamisele suunatud tervishoiu ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine sealhulgas teenuste kvaliteeti tagavate standardite väljatöötamine rakendamine ja nende täitmise jälgimine Spetsialistidele suunatud juhendmaterjalide väljatöötamine Elanikkonnale ja riskirühmadele suunatud infomaterjalide koostamine ja väljaandmine Veebilehe Narko ee haldamine kuhu on koondatud elanikkonnale suunatud informatsioon uimastite tarvitamise ja sellega seotud mõjude kohta Noorte uimastite tarvitamise ennetamise meetmete väljatöötamine tuginedes rahvusvahelistele kogemustele Osalemine riiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides Osalemine rahvusvahelistes projektides Meie prioriteediks on järgmised teenused Narkomaaniaravi ja rehabilitatsiooni arendamine sealhulgas metadoon asendusravi korraldamine Uimastiprobleemidega isikutele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenuste arendamine Kahjude vähendamise teenuste arendamine sealhulgas süstivatele uimastisõltlastele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenuste arendamine Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja ravi teenuse kättesaadavuse tagamine eriti haavatavatele sihtrühmadele prostitutsiooni kaasatud isikud süstivad uimastisõltlased Ennetustöö ning tervishoiu ja sotsiaalteenuste arendamise kõrval tegeleme ka narkomaaniaalaste uuringutega Narkomaaniavaldkonna seiret hindamist ja teadusuuringuid viib läbi instituudis asuv Eesti Uimastiseire Keskus Lisaks kuulub Tervise Arengu

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/narkomaania-ennetamine (2012-11-09)
  Open archived version from archive