archive-ee.com » EE » T » TAI.EE

Total: 957

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ajakirja Sotsiaaltöö värske number tutvustab sotsiaaltöö hea praktika näiteid. | TAI
  ja tööpraktika teenustega Pikaajaliste töötute töövõime taastamine on päris raske mistõttu rakendus teenuste abil tööle vähe inimesi Siiski on teenused ennast õigustanud kutsudes esile positiivseid muutusi töötute käitumises ja parandades nende sotsiaalseid oskuseid Eesti eri paigus on erinevatele probleemidele leitud kohapeal omanäolisi konkreetsele situatsioonile sobivaid lahendusi Pärnu Kaldapealse Kodus pakutakse endistele kodutute varjupaiga elanikele toetatud igapäevaelu toetatud elamise ja toetatud töö teenust Viljandi Laste ja Sotsiaalabikeskuses saavad raske ja sügava puudega lapsed samast kohast nii rehabilitatsiooni ja erinevaid tugiteenuseid kui ka õpetust Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse rehabilitatsioonimeeskond kasutab oma töös programmipõhist lähenemist tegevusprogrammid on üles ehitatud arvestades konkreetse puudeliigi spetsiifikat Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühingus kogunevatel eakatel on pikaaegne eneseabi korraldamise kogemus Ühingu liikmed toetavad üksikuks jäänud ja lapselapsi üksi kasvatavaid eakaaslasi ning viivad ellu ka muid projekte Seitse Lääne Virumaa omavalitsust ja Ambla vald kavandavad ühiselt sotsiaalteenuste keskust kus hakatakse pakkuma võlanõustamist psüühikahäiretega inimeste päevahoidu ja tugigruppe mitmesugustele sihtrühmadele 27 märtsil Eesti sotsiaaltöötajate päeval kuulutas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon ESTA välja 2008 aasta parimate sotsiaalvaldkonna töötajate konkursi võitjad Aasta sotsiaalhooldaja on Mati Jürman Lihula vallavalitsus aasta hoolekandeasutuse juht Riina Sippol Keila Sotsiaalkeskus aasta sotsiaaltöötaja Marianne Hermann Võrumaa Omavalitsuste Liit elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas Pille Vaiksaar Viljandi Laste ja Sotsiaalabikeskus Psühholoog Voldemar Kolga arvates on

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1116 (2012-11-09)
  Open archived version from archive


 • Kutse briifile: HIV levimus Eestis, prognoosid aastani 2015 ning võrdlus teiste Baltimaadega | TAI
  on hetkel Eestis HIV sse nakatunute hulk kuidas see arv tõenäoliselt muutuma hakkab ning kui paljud inimesed võiksid ravist abi saada Kokkuvõtted uurimustest HIV levik Eestis ja võimalikud prognoosid aastani 2015 ja HIV ja teiste nakkuste levimus ning riskikäitumine süstivate narkomaanide hulgas Lätis Leedus ja Eestis 2007 aastal teevad Sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna analüütik Taavi Lai ja Tervise Arengu Instituudi ekspert Kristi Rüütel Küsimustele vastavad ka Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1115 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Südamenädal kutsub ennetama südamehaiguseid ja insulti | TAI
  ajuveresoonkonna haiguste tekkeks vajalikud eeldused kujunevad välja aastatega Vereringeelundite haiguste arenemist soodustavad riskitegureid on olulisel määral seotud inimeste eluviisiga näiteks ebatervisliku toitumise ülekaalu stressi alkoholiga liialdamise ning suitsetamisega Riskitegurite toimel võivad välja kujuneda sellised rasked haigused nagu infarkt ja insult mis on peamised surma ja invaliidsuse põhjustajad Eestis 17 korda toimuva südamenädala eesmärk on panna inimesi rohkem tähelepanu pöörama oma eluviisile ja julgustama neid tegema tervisele positiivseid otsuseid Riski haigestuda

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1114 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Helkuri ja turvavöö kasutamine on aastatega pidevalt sagenenud | TAI
  läbi viidi kasutas helkurit peaaegu alati vaid 3 5 2000 aastal 18 6 ning käesoleva uuringu järgi 43 4 Eesti täiskasvanutest Ootuspäraselt oli maapiirkondades enam helkurikasutajaid 66 4 naistest ja 44 1 meestest Tallinna elanikest kasutas seda 30 6 naistest ja ainult 18 8 meestest Elupiirkonna järgi on kõige enam helkurikandjaid Lääne Saare ja Hiiumaal 62 5 ja kõige vähem Harju ja Raplamaal 32 1 Autot juhtides oli turvavöö peaaegu alati kinni 95 5 l uuringus osalenud meestest ning 98 9 l naistest 1990 aastal jäi vastav näitaja 75 78 piiresse Esiistmel istuva kaassõitja turvavöö kasutus oli mõnevõrra väiksem naistest paneb kaassõitjana turvavöö peaaegu alati kinni 97 3 ja meestest 92 9 Tagaistmel sõites turvavöö kinnipanek on viimastel aastatel märgatavalt tõusnud 2008 aastal tegid seda peaaegu alati pooled 49 5 uuringus osalenutest samal ajal kui 2006 aasta uuringus väitis sama ainult veerand 24 0 vastajatest 1990 aastal kasutas tagaistmel peaaegu alati turvavööd vaid 1 7 täiskasvanutest Esiistmetel turvavöö kasutamine oli küllaltki sarnane erinevates elanikkonna rühmades selle kasutamisel tagaistmel sõites ilmnes aga märgatavaid erinevusi Turvavööd kinnitavad tagaistmel teisest sagedamini maapiirkondade elanikud 57 6 Tallinna elanikest aga ainult vähem kui pooled 46 5 naistest ja 38 0 meestest Arvestataval määral erineb tagaistmel

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1113 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Igapäevaselt suitsetab veerand Eesti tööealistest elanikest | TAI
  järgi on 16 64 aastaste täiskasvanute seas igapäevasuitsetajaid 26 2 siis 2006 aastal oli neid 27 8 ja 2004 aastal 32 8 Langus on eelkõige toimunud nooremate vanusegruppide seas Kolme viimase uuringu võrdluses on suurim langus toimunud 25 34 aastaste meeste seas 2004 aastal oli igapäevasuitsetajaid 51 1 2008 aastal 37 5 ning naistel on langus suurim vanusegrupis 16 24 2004 21 4 ja 2008 13 6 Suitsetamise juures tuleb välja suur erinevus erineva haridustasemega rahvastiku tervisekäitumises Kui kõrgharidusega meestest suitsetas igapäevaselt 15 7 siis alg või põhiharidusega meestest pooled Kõrgharidusega naistest suitsetab iga kümnes põhiharidusega naistest aga iga neljas Nii meeste kui naiste hulgas on kõige enam igapäevasuitsetajaid töötute seas vastaval 66 2 ja 32 6 Perekonnaseisu järgi on kõige enam selliseid suitsetajaid lahutatud või lahus elavate inimeste seas meestest 48 5 ja naistest 26 0 Igapäevasuitsetaja suitsetab keskmiselt 15 sigaretti päevas Seega võib selle põhjal arvutada et suitsetaja kulutab sigarettidele aastas 14 600 krooni Oma pahest loobuda on tahtnud 60 1 igapäevastest suitsetajatest Oluliselt on vähenenud oht inimeste tervisele viibimise tõttu täissuitsetatud tööruumides Kui 1990 aastal olid üle poolte meestest ja kolmandik naistest tööl vähemalt tunni suitsuses ruumis siis 2008 aastal ainult 21 2 meestest ja 6 4

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1112 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • WHO hoiatas maailma ravimresistentse tuberkuloosi leviku eest | TAI
  Instituudi Tuberkuloosiandmekogu juhataja Piret Viiklepp kelle sõnul on ravimresistentsete tuberkuloosi TB juhtude suur esinemissagedus probleemiks ka Eestis 2008 aastal diagnoositud esmastest tuberkuloosihaigetest oli ravimresistentseid 11 9 aastal 2007 12 7 mis on kõrgeim Euroopas 27 TB ohumaa nimekirjas on endised Nõukogude Liitu kuulunud maad lisaks Bulgaaria Hiina India Indoneesia Filipiinid Lõuna Aafrika Vabariik Vietnam Bangladesh Etioopia Kongo RV Pakistan Nigeeria ja Myanmar endine Birma Kuigi TB on tavaliselt ravitav on sellel arenenud ravimatud ja ravile raskesti alluvad vormid multiresistentne MDR TB tuberkuloosibakter on resistentne kahele TB vastasele põhiravimile isoniasiidile ja rifampitsiinile ja eriti resistentne tuberkuloos XDR TB tuberkuloosibakter on resistentne nii esimese rea kui ka teise rea TB ravimitele Ainuüksi 2007 aasta jooksul avastati maailmas 500 000 uut MDR TB juhtu kuid vaid 1 patsientidest saab vajalikku ravi 27 ohuriiki annavad 85 kõigist resistentsetest haigusjuhtudest See on tõsise ohu märk mis ütleb et resistensed TB bakterid on laialdaselt ringlemas rahva hulgas ja olukord on plahvatusohtlik ütles WHO direktor Margaret Chan konverentsi avakõnes 2009 aasta märtsi seisuga on teateid eriti resistentse ehk nn XDR TB levikust kokku 55 riigist üle maailma WHO hoiatas et 27 resistse tuberkuloosi ohumaad peavad koheselt rakendama meetmeid et vältida riski tuberkuloosi muutumisest fataalsete tagajärgedega epideemiaks Iga

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1111 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Valminud on täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring | TAI
  viidud igal paarisaastal alates 1990 aastast 2008 aastal said küsimustiku 5000 Eesti elanikku vanuses 16 64 aastat kellest 3004 saatis selle täidetuna ka tagasi 2008 aasta täiskasvanute tervisekäitumise näitajate võrdlemisel varasematega tulevad esile nii rõõmustavad kui murelikuks tegevad muutused märkis uuringut juhtiv TAI vanemteadur Mare Tekkel Näiteks kui vähemalt tund aega päevas täissuitsetatud tööruumides viibinute osa oli esimese uuringuaastaga võrreldes vähenenud rohkem kui kolm korda ja veidi on vähenenud ka igapäevasuitsetavate meeste osa siis igapäevaselt suitsetavate naiste osa on suurenenud Õnneks näitavad kolme viimase uuringu tulemused siiski näitaja vähenemissuunda ka naistel lisas Tekkel Kõigis vanuserühmades on vähenenud ülekaaluliste või rasvunud naiste osakaal Meeste hulgas on aga ülemäärase kehakaaluga isikute osa suurenenud seda eriti 16 24 ja 45 54 aastaste seas Uuringu juhi hinnangul võib üks põhjus olla selles et rohkem kui kord nädalas tervisesporti harrastanute osa on meestel 1990 aastaga võrreldes kasvanud ainult 2 naistel aga 12 võrra Tervisespordiga harva tegelemise peamise põhjusena nimetasid nii mehed kui naised ajapuudust Kokkuvõtvalt näitavad uuringutulemused et Eesti täiskasvanud tunnevad ennast üha tervemana Oma tervisele andsid hea või üsna hea hinnangu pooled vastanutest esimese uuringu ajal 1990 aastal aga ainult veerand Kindlasti on sellele kaasa aidanud teatud osas teadlikumaks muutunud tervisekäitumine samuti suurem hoolimine

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1110 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Algab konkurss unistuste söögivahetunni leidmiseks | TAI
  lasta oma fantaasial lennata ja näidata läbi joonistuse või video milline on nende unistuste söögivahetund peitub see siis toidus keskkonnas nõudes kokatädides või hoopis milleski muus Konkursil võivad osaleda kõik 1 12 klasside õpilased Tööde esitamise tähtaeg on 18 mai Võitjate nimed avalikustatakse hiljemalt 7 septembril Parimate töödega konkursil osalenud õpilased saavad auhinnaks LCD teleri MP3 mängija või raamatupoe kinkekaardi Eelmisel aastal mil konkursi teema oli Mis on minu jaoks

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1109 (2012-11-09)
  Open archived version from archive