archive-ee.com » EE » T » TAI.EE

Total: 957

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Alates reedest töötab uus infoportaal tööelu.ee | TAI
  probleeme käsitlev infoportaal tööelu ee kust leiavad teavet ja abi nii töötajad kui tööandjad Tööelu ee on valminud Sotsiaalministeeriumi Tööinspektsiooni Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi koostöös Tööelu portaalist peab kujunema kõige kiirem lihtsam ja asjatundlikum Eesti tööelu ekspert kommenteeris Tööinspektsiooni teabeosakonna juhataja Andres Kraas Selle portaali unikaalsus seisneb selles et lõpuks ometi on kogu tööelu puudutav teave koondatud ühte kohta mis teeb tööinimesele oma probleemidele lahenduse leidmise tunduvalt kergemaks Loodame

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1522-alates-reedest-tootab-uus-infoportaal-tooeluee (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Tervishoiu kogukulude osakaal SKP-st jätkas 2011. aastal langemist | TAI
  kasvanud jõukust kasutati 2011 aastal enam muudes sektorites kui tervishoius Aastane tervishoiukulutuste kasv oli jooksevhindades 4 Reaalhindades jäid 2011 aastal tervishoiukulutused 2010 aastaga samale tasemele mis tähendab et võttes arvesse 2011 aastal tervishoiusektoris toimunud hinnatõusu siis kulutatud summa eest saadi sarnases mahus tooteid ja teenuseid kui 2010 aastal Eesti tervishoiu kogukulude mahust enamiku moodustavad Eesti Haigekassa leibkondade ja keskvalitsuse kulud Eesti Haigekassa kulutuste osakaal sellest oli 68 6 leibkondadel oli vastav näitaja 17 6 ning keskvalitsusel 9 3 Kokku moodustasid eelnevalt nimetatud rahastamisallikad tervishoiu kogukulude mahust 95 5 Suurimate tervishoiu rahastamisallikate lõikes jäid kulutused 2011 aastal võrreldes 2010 aastaga sarnasele tasemele Eesti Haigekassa kulutused kasvasid 4 7 keskvalitsuse kulud kasvasid 2 7 ning leibkondade kulutused vähenesid 1 6 Leibkondade kulutuste alanemine oli peamiselt tingitud hambaravi kulutuste vähenemisest mis oli suures osas põhjustatud proteesidele tehtavate kulutuste alanemisest Oluliselt kasvas 2011 aastal võrreldes eelneva aastaga välisrahastuse maht seda 5 5 miljonit eurot ehk 68 2 Peamiselt oli kasv tingitud Euroopa Regionaalfondist laekunud vahendite suunamisest kapitaliinvesteeringuteks Välisrahastuse mahu kasvu tõlgendamisel tuleb silmas pidada et 2010 aastal olid viimaste aastate madalaimad kapitalikulud mis oli tingitud mitmete objektide valmimisest 2009 aastal Tervishoiuteenuste lõikes toimusid suuremad muutused lisaks kapitalikulule ka radioloogilistes uuringutes ja mittenakkushaiguste ennetamises Kulutused radioloogilistele uuringutele kasvasid 23 1 ehk 5 7 miljonit eurot eelkõige oli antud kulu kasv tingitud Eesti Haigekassa poolt finantseeritavate radioloogiliste uuringute mahu kasvust Kulutused mittenakkushaiguste ennetamiseks suurenesid 23 7 ehk 1 6 miljonit eurot Peamiselt oli nimetatud kasv tingitud Euroopa Sotsiaalfondi programmi Tervislikke valikuid toetavad meetmed keskvalitsuse ja välisrahastuse mahu suurenemisest Tervishoiu kogukulud võtavad kokku kõik kulud tervishoiuteenustele ravimitele ja muudele tervishoiukaupadele ning investeeringud tervishoidu mida tasuvad haigekassa riik kohalikud omavalitsused tööandjad ja inimesed ise Kogukulude hulka arvestatakse ka ressursse mis tuleb riigi tervishoidu välismaalt Tervishoiu kogukuludesse ei arvestata ravikindlustuse eelarvest tasutavaid haigus hooldus ja sünnitushüvitisi ega riigi tervishoiutöötajate

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1520-tervishoiu-kogukulude-osakaal-skp-st-jatkas-2011-aastal-langemist (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • TAI
  lisaks Loe lisaks Loe lisaks Uuringud Tervishoiutöötajate tunnipalk märts 2012 Uuringud Sisehindamine tervise valdkonnas tegevus ja tulemused koolieelsetes lasteasutustes Uuringud Paikkondlike koostöövõrgustike tegevuse efektiivsus Loe lisaks Statistika Tervishoiu kogukulud 2011 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati 2011 aasta tervishoiu kogukulude andmed 2011 aastal langes t Statistika Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2011 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati arsti ambulatoorsete vastuvõttude 2011 aasta andmed 2011 aa Statistika Vastsündinute haigestumus ja surnultsündinute surma põhjused 2011 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati täna 2011 aasta vastsündinute haigestumus ja surnultsündinut Loe lisaks Trükised 2010 2012 Crossing Borders Building Bridges Trükised Tervise ja heaolu uuringute läbiviimine paikkonnas Trükised Overview of health and wellbeing in Estonia 2000 2010 Loe lisaks Otseteed Töötajad I Family Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas Tervist toetavate tegevuste andmebaas TUBIDU projekt Külasta meid Facebookis Külasta ka toitumine ee alkoinfo ee narko ee hiv ee nutridata ee terviseinfo ee Instituut Kontakt Ole kursis 1 2 3 4 5 Sündmused 08 november Koolitus Tervist edendavate töökohtade baaskoolitus Tervislik ettevõte meie edu võti II moodul Põlva 08 november Koolitus Tervislik toitumine töökohal Haapsalu 12 november Koolitus Lapse ja noore vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine Jõhvi 12 november Infopäev Noored ja uimastid olukord ja ennetusvõimalused Tartu 12 november Infopäev

  Original URL path: http://www.tai.ee/index.php (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Alkoholi liigtarvitamise ennetamine | TAI
  toimimist Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul põhjustab alkohol tõsiseid tervisehädasid kui aastas tarvitatakse ühe elaniku kohta üle 6 liitri absoluutalkoholi Eestis küündis see näitaja 2010 aastal 9 7 liitrini Kahjude ulatust võimendab ka tarbimiskultuur mis soodustab korraga suurte alkoholikoguste tarvitamist seetõttu on ka seos alkoholi ning õnnetuste ja vägivalla vahel Eestis väga suur Samuti on meile iseloomulik alkoholi laialdane levik noorte hulgas Eesti seadusandluses on küll reguleeritud alkohoolsete jookide reklaami ja müügipiirangud kuid riiklikku alkoholipoliitikat seni vastu võetud ei ole Alkoholipoliitika põhimõtteid arutas Vabariigi Valitsus 22 jaanuaril 2009 Septembris 2011 algatas Sotsiaalministeerium laiapõhjalise arutelu alkoholipoliitika rohelise raamatu koostamiseks Rahvastiku parema tervise ja heaolu saavutamiseks tuleb alkoholist tingitud kahjusid Eestis vähendada Sellele aitab kaasa alkoholitarvitamise olukorra tundimine elanikkonnale mitmekülgse teabe andmine alkoholi mõjude ja riskide kohta ning spetsialistide koolitamine Meie tegevused Alkoholi liigtarvitamise varase avastamise ja nõustamise teenuse arendamine Alkoholi liigtarvitamise varase avastamise ja nõustamise alase koolituste läbiviimine Spetsialistidele suunatud juhendmaterjalide väljatöötamine Elanikkonnale suunatud infomaterjalide koostamine ja väljaandmine Aastaraamatu Alkoholi turg tarbimine ja kahju Eestis koostamine ja väljaandmine Alkoholi liigtarvitamise ennetuskampaaniate korraldamine Veebilehe Alkoinfo ee haldamine Noorte alkoholi tarvitamise ennetamise meetmete väljatöötamine tuginedes rahvusvahelistele kogemustele Osalemine rahvusvahelistes alkoholialastes töögruppides Lisainfo Meie alkoholialane teave on koondatud veebilehele Alkoinfo ee Alkoholi teemal saad infot ka

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/alkoholi-liigtarvitamise-ennetamine (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Poliitikad | TAI
  ennetamine Poliitikad Tegevused Koostööpartnerid HIV i ennetamine Laste ja noorte tervise edendamine Narkomaania ennetamine Tervise edendamine paikkonnas Tervise edendamine tervishoiuasutustes Tervise edendamine töökohal Toitumine Tubakatarvitamise vähendamine Tuberkuloositõrje Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 01 VEEBRUAR 2012 Poliitikad Riiklik vähistrateegia 2007 2015 Riikliku alkoholipoliitika põhimõtted 2009 Külasta ka toitumine ee alkoinfo ee narko ee hiv ee nutridata ee terviseinfo ee Instituut Kontakt Otseteed Alkoinfo ee Terviseinfo

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/alkoholi-liigtarvitamise-ennetamine/poliitikad (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Tegevused | TAI
  Alkoholist tingitud kahjude vähendamiseks Eestis jagame elanikkonnale infot alkoholi mõjude ja riskide kohta koolitame spetsialiste ning kogume teavet alkoholitarvitamise olukorra kohta Arendame alkoholi liigtarvitamise varase avastamise ja nõustamise teenust Viime perearstidele ja õdedele läbi alkoholi liigtarvitamise varase avastamise ja nõustamise alaseid koolitusi Töötame välja noorte alkoholitarvitamise ennetamise meetmeid Koostame ja anname välja spetsialistidele suunatud juhendmaterjale Anname välja ja osaleme aastaraamatu Alkoholi turg tarbimine ja kahju Eestis koostamises Koostame ja anname

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/alkoholi-liigtarvitamise-ennetamine/tegevused (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Koostööpartnerid | TAI
  edendamine paikkonnas Tervise edendamine tervishoiuasutustes Tervise edendamine töökohal Toitumine Tubakatarvitamise vähendamine Tuberkuloositõrje Vähi ennetamine ja varane avastamine Teadustöö Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 03 MAI 2012 Koostööpartnerid Eesti Gastroenteroloogide Selts Eesti Haigekassa Eesti Kardioloogide Selts Eesti Konjunktuuriinstituut Eesti Perearstide Selts Eesti Psühhiaatrite Selts Eesti Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut Eesti Õdede Liit Sotsiaalministeerium Tartu Ülikooli polikliiniku ja peremeditsiini õppetool Tartu Ülikooli tervishoiu instituut jt Külasta ka toitumine ee alkoinfo

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/alkoholi-liigtarvitamise-ennetamine/koostoopartnerid (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • HIV-i ennetamine | TAI
  tegevused toimuvad valdavalt Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koordineerimisel Lisaks panustavad oma haldusalas Justiitsministeerium Haridus ja Teadusministeerium Kaitseministeerium ning Siseministeerium Strateegia prioriteetseteks suundadeks on kahjude vähendamise meetmete rakendamine süstivate narkomaanide hulgas ennetustegevus ohurühmade noorte ja nende seksuaalpartnerite seas tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamine HIV i nakatunud inimestele Viimaste aastate jooksul on HIV valdkonnas tähtsamate teenuste mahud suurenenud Näha on positiivseid märke süstivate narkomaanide riskikäitumise vähenemisel ning registreeritud uute nakkusjuhtude hulga kahanemisel 15 24 aastaste ning meeste seas Jätkuvaks väljakutseks on ennetus ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamine erinevates Eesti piirkondades erinevate teenuste omavahelise integreerituse suurendamine teenuse osutamise järjepidevuse tagamine HIV nakkuse leviku ennetamine süstivate narkomaanide seast nende seksuaalpartneritele ning sealt edasi laiema elanikkonna hulka HIV i ennetamisele aitab kaasa olukorra tundmine elanikkonnale mitmekülgse teabe andmine ning spetsialistide koolitamine Meie tegevused HIV i ennetamisele suunatud tervishoiu ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine sealhulgas teenuste kvaliteeti tagavate standardite väljatöötamine rakendamine ja nende täitmise jälgimine Spetsialistidele suunatud juhendmaterjalide väljatöötamine Elanikkonnale ja riskirühmadele suunatud infomaterjalide koostamine ja väljaandmine Veebilehe Hiv ee haldamine kuhu on koondatud elanikkonnale suunatud informatsioon HIV kohta Noorte seksuaalkäitumise alaste meetmete väljatöötamine tuginedes rahvusvahelistele kogemustele Osalemine riiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning projektides Teeme koostööd erinevate ministeeriumite erialaseltside ja mittetulundusühingutega nii Eestis kui välismaal Ennetustöö ning tervishoiu ja sotsiaalteenuste arendamise kõrval tegeleme ka HIV i seire hindamise ja teadusuuringutega mida viib läbi seire ja hindamise osakond Meie prioriteediks on järgmised teenused Kahjude vähendamise teenuste arendamine sealhulgas süstivatele uimastisõltlastele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenuste arendamine Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja ravi teenuse kättesaadavuse tagamine eriti haavatavatele sihtrühmadele prostitutsiooni kaasatud isikud süstivad uimastisõltlased HIV vabatahtliku tasuta ja konfidentsiaalse testimise ja nõustamise teenuse arendamine HIV ga elavatele inimestele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenuste arendamine HIV ga elavatele inimestele juhtumikorralduse teenuse arendamine Lisainfo Meie HIVi ja AIDSi info on koondatud veebilehele Hiv ee HIV i ennetamise üldistest põhimõtetest ja ennetamisest

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/hiv-i-ennetamine (2012-11-09)
  Open archived version from archive