archive-ee.com » EE » T » TAI.EE

Total: 957

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Algab Eesti-Soome ühisprojekt õpetajate heaolu edendamiseks | TAI
  Eetikakomitee Meditsiiniterminoloogia Komisjon Koostööprojektid Dokumendiregister Lepingud Teabenõude esitamine Pressile Uudised Kampaaniate arhiiv Logo Uudised Tagasi Uudis 22 VEEBRUAR 2010 Algab Eesti Soome ühisprojekt õpetajate heaolu edendamiseks Koostöös Ida Soome Ülikooliga alustas Tervise Arengu Instituut uurimis ja arendusprojekti Töötajate heaolu edendamine koolis mis kestab 2012 aastani Projekti on Soomes kaasatud 40 ja Eestis 41 tervist edendava kooli töötajad Projekti eesmärgiks on koolide personali töökeskkonnaga seotud olukorra kaardistamine võrdlus Soome koolidega ning

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1148 (2012-11-09)
  Open archived version from archive


 • Tervisestatistika Eestis ja Euroopas 2007 | TAI
  aastal Teatmik esitab jooniste abil tervise ja tervishoiusüsteemi võtmeindikaatoreid ja nende trende Euroopa Liidu EL riikides ja Eestis Teemadest on kajastatud sündimus suremus esmashaigestumus tervishoiuteenuste kasutamine ja tervishoiuressursid Teatmiku esimeses osas võrreldakse omavahel ELi liikmesriikide näitajaid ning teine osa keskendub Eesti tervisestatistika üksikasjalikumale esitamisele Teatmik toob välja et Euroopas oli 2007 aastal kõige levinumad surmapõhjused nii meeste kui naiste hulgas vähktõbi ja südame isheemiatõbi Suurim haiguskoormus oli tingitud mittenakkuslikest haigustest nagu südameveresoonkonna haigused vähktõbi vaimse tervise häired suhkurtõbi kroonilised hingamisteede haigused ja lihasluukonna haigused Jätkuvalt oli tõsine rahvatervise probleem ka tuberkuloos ELi kõrgeima haigestumusega riigid olid Eesti Läti Leedu ja Bulgaaria Suure osa ELi riikide puhul oli peamiseks haiglaravi põhjuseks 2007 aastal vereringeelundite haigused Üldiselt hindavad Skandinaavia riikide ja anglosaksi maade elanikud oma tervist paremaks kui Lõuna ja Ida Euroopa riikides elavad inimesed Ka kulutused tervishoiule on Lääne Euroopas kiiremini kasvavad kui Ida Euroopa riikides Teatmikust väärib veel esiletõstmist fakt et Euroopas oli 2007 aastal iga seitsmes inimene 65 aastane või vanem Rahvastiku vananemist mõjutab madal sündimus kasvanud keskmine eeldatav eluiga ja Lääne Euroopa beebibuumi aegse põlvkonna peatne jõudmine pensioniikka Teatmik Tervisestatistika Eestis ja Euroopas 2007 peaks aitama paremini mõista Eesti positsiooni võrdluses ülejäänud ELi liikmesriikide rahvastiku terviseseisundi ja tervishoiusüsteemidega

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1147-tervisestatistika-eestis-ja-euroopas-2007 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Vähi vastu võitlemise päev juhib tähelepanu ennetamisele | TAI
  sureb 7 6 miljonit inimest UICC hinnangul kasvab 2030 aastaks uute vähijuhtude arv 26 miljoni ning surmade arv 17 miljonini 70 vähisurmadest on registreeritud madala ja keskmise sissetulekuga riikides Kõige enam levinud vähitüübid on meestel ja naistel erinevad Maailmas sureb mehi kõige enam kopsuvähki järgnevad maovähk maksavähk käär ja pärasoolevähk söögitoruvähk ja eesnäärmevähk Naiste seas on kõige suurem suremus rinnavähki kopsuvähki maovähki käär ja pärasoolevähki ja emakakaelavähki Eestis on vähk surmapõhjusena südame veresoonkonnahaiguste järel teisel kohal Eesti Vähiregistri andmetel diagnoositakse aastas üle 6500 vähi esmasjuhu seejuures meestel veidi enam kui naistel Üle poolte haigestunuist on 55 74 aasta vanused ja umbes 30 üle 75 aastased Eestis sureb vähki aastas ligi 3500 inimest Eestis haigestuvad mehed kõige sagedamini eesnäärmevähki kopsuvähki ning käär ja pärasoolevähki Naistel on kõige sagedamini rinnavähki nahavähki ning käär ja pärasoolevähki Naiste esikümnes on ka emakakaelavähk millesse haigestumine on Eestis suhteliselt kõrge ning kopsuvähk Ekspertide hinnagul on umbes 40 vähijuhtudest ennetatavad Vähiriski saab oluliselt vähendada läbi lihtsate meetmete loobudes suitsetamisest ning vältides passiivset suitsetamist piirates alkoholitarbimist vältides ülemäärast päevitamist säilitades tervislik kehakaal ning vaktsineerides end viirusinfektsioonide vastu mis suurendavad vähiriski IUCC toob välja et tubaka tarbimine on suurim ennetatav ohutegur vähi tekkeks Suitsetamine põhjustab 80 90 kõigist kopusvähi

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1146-vahi-vastu-voitlemise-paev-juhib-tahelepanu-ennetamisele (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Tervishoiu kogukulude osakaal SKP-st ületas 2008. aastal 6% piiri | TAI
  kasvades aastaga 0 8 5 3 lt 6 1 ni Eelkõige on see tingitud SKP vähenemisest 2008 aastal kui tervishoiukulud samal ajal kasvasid eelmise aastaga võrreldava tempoga ehk 19 Eesti tervishoiu kogukulud jooksevhindades olid 2008 aastal 15 4 miljardit krooni Võrreldes kahe eelmise aastaga oli 2008 aasta nominaalne kasv väiksem Küll aga oli kasv püsivhindades viimase kaheksa aasta suurim ning moodustas peaaegu 57 võrreldes 2007 aastaga Viimast põhjustas 2007 aastaga võrreldes madalam inflatsioon tervishoius Põhiliselt kasvasid tervishoiu kogukulud avaliku sektori osa suurenemise arvelt 2008 aastal suurenes avaliku sektori kulude osakaal THKK s 2 ning moodustas 78 Sellest kõige suurema tempoga kasvasid valitsuse kulud tervishoiule Patsientide omaosaluse osakaal tervishoiu finantseerimisel vähenes 22 lt 20 ni 2009 aastal on aga oodata inimeste omaosaluse osakaalu tõusu ravimite käibemaksu tõusu tõttu Keskmiselt kulutas tervishoiusüsteem üleeelmisel aastal Eestis ühe elaniku kohta 11 487 krooni aastas mida oli 1823 krooni rohkem kui 2007 aastal Sellest üle poole läks aktiivraviteenustele ning neljandik meditsiinilistele toodetele Tervishoiu kogukulud võtavad kokku kõik kulud tervishoiuteenustele ravimitele ja muudele tervishoiukaupadele ning investeeringud tervishoidu mida tasuvad haigekassa riik kohalikud omavalitsused tööandjad ja inimesed ise Kogukulude hulka arvestatakse ka raha mis tuleb riigi tervishoidu välismaalt Tervishoiu kogukuludesse ei arvestata sisse ravikindlustuse eelarvest tasutavaid haigus

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1145-tervishoiu-kogukulude-osakaal-skp-st-uletas-2008-aastal-6-piiri (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Ilmunud on ajakirja Sotsiaaltöö eelretsenseeritud number | TAI
  nihkumine uurimuslikule alusele on paratamatu kuna võimaldab tõsta nii praktiliste tegevuste usaldusväärsust kui kogu valdkonna mainet olles oluline ka sotsiaaltööalase hariduse edasiarendamiseks Kõrvuti sotsiaaltöö professioonist tulenevate teemadega ootab uurimist terve rida küsimusi Olgu nendeks siis erinevate sekkumisstrateegiate mõju või kultuurierinevused sotsiaaltöötaja kliendi suhetes Ülevaade artiklitest Marju Selg ja Merle Linno analüüsivad oma artiklis pikaajaliste lastekaitse klientperede emade narratiive oma argipäevast ja leiavad et sotsiaaltöös on vaja loobuda inimeste liigitamisest abstraktsetesse kliendikategooriatesse Abi vajavaid peresid ja üksikisikuid saab aidata kui kohelda neid nende endi enesemääratlusest ja vajadustest lähtudes Marju Selgi artikkel käsitleb sotsiaaltööd mittevabatahtlike klientidega Joobes juhtimise eest karistatud kriminaalhooldusalustega läbi viidud intervjuude analüüsi tulemusena ilmnes kolm repertuaari kõigil neil on üks eesmärk õigustada ennast esitledes end inimesena kes antud olukorras poleks ka parima tahtmise korral saanud teisiti käituda Kui sotsiaaltöötaja suudab läbi näha klientide eneseõigustusrepertuaare on tema töö klientidega tulemuslikum Riina Kiik ja Reeli Sirotkina artikkel käsitleb Eestis ja Norras läbiviidud võrdlevat uurimust mis püüdis leida vastust küsimusele milline on hea praktika sotsiaaltööd õppivale tudengile Mõlema maa esindajate arvates on hea praktika aluseks järjepidev koostöö sotsiaaltööd õpetavate koolide ja praktikaasutuste vahel Kristi Talu ja Anne Tiko artikkel põhineb juhtumiuuringul seades eesmärgiks vastata küsimusele millistel tingimustel võib tavakäitumisega lastele mõeldud õpilaskodu

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1144 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Noored peavad hea tervise alustalaks liikumist | TAI
  Põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste ülesandeks oli välja mõelda idee kuidas muuta oma kodukoht meeldivamaks paigaks ning vanemate koolikaaslaste kogukonna või õpetajate käitumine tervislikumaks TAI projektijuht Reelika Viitamehe sõnul pidasid noored ka tänavu kõige olulisemaks hea tervise alustalaks liikumist Tervelt 39 esitatud projektidest puudutasid otseselt või kaudselt liikumist Noored püüavad oma eakaaslasi toast välja meelitada millegi uue ja huvitavaga tegelema et arvutimängud televiisori vaatamine ja internet jääksid füüsilise tegevuse varju lausus Viitamees Teine oluline mõte mis projektidest läbi kumas oli toitumine kui tervisega tihedalt seotud igapäevaosa Oluline on ammutada oma igapäevane vitamiinivajadus puu ja köögiviljadest ning kindlasti pöörata suuremat tähelepanu hommikusele söömisele Samuti olid paljud projektid seotud meelemürkidega mis on endiselt päevakorras ja probleemne teema Kõige uudsemad ja innovaatilisemad lähenemised mis projektides välja toodi olid näiteks esmaabi looduslike vahenditega esivanemate tarkuse taaselustamine ravimtaimed ja kodumaine toit hügieen ja vaktsineerimine Nooremate vanuserühma kolm parimat projekti olid Väätsa Põhikooli 8 klassi projekt Oskan olla terve projektijuht Kaidi Tedre Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi 8 B klassi projekt Tantsivad footbagerid kes siis veel projektijuht Mikk Mihkel Vaabel ning Karksi Nuias asuva August Kitzbergi nimeline Gümnaasiumi 7 B klassi projekt Vanast aiamaast terviserada projektijuht Ly Teiss Vanemate vanuserühma parimad projektid on Kohtla Järve Ühisgümnaasiumi 10 ja 11 klassi projekt Me valime aktiivsust positiivi ja tervist projektijuhid Albert Janson Anton East Viktoria Vont Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11 ja 12 klassi projekt LIIguta KUidagi MIdagi Naljaga Edasi projektijuhid Minea Kaplinski ja Silver Markus Käppa ja Tallinna 37 Keskkooli 12 B klassi projekt Vanaema nipinurk projektijuht Reili Väli Kõige innovaatilisemaks projektiks valis ¾ürii Kuuste Kooli 6 klassi õpilase Ristin Kaseoru kirjutatud projekti Esmaabi Metsateel kes saab omale Innovatsiooniaasta 2009 meeskonna poolt välja pandud eriauhinna ürii lähtus projektide hindamisel idee atraktiivsusest huvitavast teostusviisist jätkusuutlikkusest sihtgrupi suurusest kogukonna kaasatusest ja mõjust tervisekäitumisharjumuste kujundamisele Samuti jälgiti läbimõeldud tegevuskava olemasolu idee uudsust ja innovaatilisust Konkursi

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1143 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Oled positiivne või negatiivne? Testi end! | TAI
  Selleks et nakatuda ei pea sa olema süstiv narkomaan või lõtvade elukommetega Piisab ühestainsast kaitsmata vahekorrast Iga inimene peaks end HIV suhtes testima See annab kindlustunde ja kontrolli oma elu ja tervise üle Kutsume kõik 30 novembril ja 1 detsembril Tallinnasse Tammsaare parki HIV kiirtestimisele Kell 14 00 18 00 on avatud telk kus iga soovija saab tasuta ja anonüümselt teha HIV testi HIV kiirtesti tegemiseks ei võeta veeniverd ning

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1142 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Ajakiri Sotsiaaltöö võtab vaatluse alla riigi, omavalitsuste ja üksikisiku vastutuse heaolu eest | TAI
  eeskirju rikkuvate inimeste mittelubamine varjupaika või öömajja on nende põhiõiguste rikkumine kirjutab numbri eessõnas Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktor Kersti Põldemaa Olulisemad artiklid ja uudised uuest numbrist Euroopa Sotsiaalfondi programmi Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed toel pakutakse aastatel 2010 2011 nõustamist rehabilitatsiooniprogramme tugiisikuteenust asenduskodust ja perekonnas hooldamiselt lahkunud noortele koolitatakse hoolekandeteenuste osutajaid ja juurutatakse hoolekandeasutustes kvaliteedi juhtimise süsteemi Sotsiaalministeeriumi nõunik Elmet Puhm kommenteerib Riigikontrolli poolt läbiviidud laste riikliku hoolekande aruannet Ministeerium analüüsib kuidas ergutada laste kasvatamist hooldusperedes ning tõhustada tööd laste sünnivanematega samuti on paanis kaasajastada olemasolevad asenduskodud Sotsiaaltöö spetsialist Astrit Ujoki läbiviidud uurimusest selgub et kohalikud omavalitsused tõlgendavad seadusi hooldajatoetuse maksmisel küllaltki erinevalt alternatiivsete teenuste valik sõltub omavalitsuse võimalustest Politoloog Anu Toots ütleb ajakirjale antud intervjuus et Eestis on küllaltki levinud ettekujutus demokraatiast kui piiranguteta vabadusest vähe aga räägitakse vastutusest Igaüks kes küsib kas ta võib riigilt abi loota peaks endalt küsima kas ta on teinud kõik selleks et see abi oleks võimalik Viru Naiste Varjupaiga juhataja Angela Olt leiab et naiste vastu suunatud vägivallaga võitlemiseks oleks vaja eraldi riiklikku strateegiat ning kohandada õigusakte selliselt et need tagaksid ohvritele kiire ja tõhusa kaitse Algab pereteraapia teemaliste artiklite sari Esimeses artiklis annavad kliiniline psühholoog Kärolin Kajalaid ja perenõustaja Helen Alton ülevaate perekonnapsühhoteraapia ajaloost ja olemusest Selle aasta veebruaris asutatud Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus on seadnud oma eesmärgiks ennetada sotsiaalseid probleeme ja tõrjutust Ühenduse liige Helle Kahm tutvustab Kuressaares tehtavat tööd lastega kes on kogenud tõrjutust koolis Tänu riikliku tuberkuloostõrje programmi efektiivsele käivitumisele on uute haigusjuhtude arv 2008 aastaks vähenenud 26 2 ni 100 000 inimese kohta Majandussurutise ajal ja töötuse kasvades võivad sellised riskitegurid nagu alkoholism ja alatoitlus mõjutada tuberkuloosi haigestumist kirjutab Piret Viiklepp Tervise Arengu Instituudist 10 oktoober on ülemaailme vaimse tervise päev Eestis tähistati seda tänavu teemaüritusega Riigikogus Psüühiliste erivajadustega inimeste igapäevaelu ja töötamise toetamisest Haabersti Klubimajas saab lugeda Anneli Benderi artiklist

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1141 (2012-11-09)
  Open archived version from archive