archive-ee.com » EE » T » TAI.EE

Total: 957

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eesti maakondade terviseülevaated näitavad suurt ebavõrdsust | TAI
  iga konkreetse maakonna olukorrast lähtuvalt Maakondade tervisenäitajaid on võrreldud Eesti keskmisega Andmed pärinevad Tervise Arengu Instituudi andmebaasidest Statistikaametist Haigekassast Siseministeeriumist ja Sotsiaalministeeriumist Andmete kompaktseks ja lihtsaks koondamiseks on kasutatud instituudi Suurbritannia kolleegide poolt välja töötatud graafikumudelit Tervise üldnäitajatest on kõige silmatorkavam maakondade vaheline erinevus elanike oodatavas elueas Eesti kõrgeima ja madalaima oodatava elueaga maakondade ehk Tartumaa ja Ida Virumaa vahe on ligi viis aastat Suur erinevus on ka tervelt elatud aastate arvus Kui Eestis keskmiselt elatakse tervena 56 5 aastat siis näiteks Põlvamaal vaid 42 aastat Nii väikese riigi puhul nagu Eesti näitavad sedavõrd suured erinevused olulist ebavõrdust tervises kommenteeris Maali Käbin Inimeste tervisekäitumises esinevad suured erinevused kui vaadata suitsetajate osakaalu maakonna elanike hulgas Madalaim on see Hiiumaal kus igapäevasuitsetajad moodustavad 18 täiskasvanud elanikest ja kõrgeim on see näitaja 37 ga Valgamaal Regulaarse alkoholi tarvitamise osas vähemalt üks kord nädalas on madalaim näitaja Ida Virumaal 14 ja kõrgeim Valgamaal 30 Ülekaalulisi täiskasvanuid on enim Lääne Virumaal 57 ning nende osakaal on madalaim Läänemaal 42 Lisaks eelpooltoodule on maakondade vahel suured erinevused rahvastiku terviseseisundis inimeste antud hinnangutes oma tervisele ja terviseprobleemidest põhjustatud tegevuspiirangutega elanike osakaalus lisas Käbin Eesti on küll veel Euroopast oma rahvastiku terviseseisundi näitajatega maas kuid aasta aastalt liiguvad näiteks eluiga tervena elatud aastad ja suremus Euroopa keskmisele lähemale See tähendab et meie eluiga on kasvamas ja suremus langeb Eriti väheneb nn enneaegne suremus ehk suremus enne 65 eluaastat Käbin märkis et positiivsetesse arengutesse panustavad peamiselt naised kelle mitmed tervisenäitajad on juba jõudnud Euroopa keskmise taseme lähedale See näitab et lisaks suurele regionaalsele ebavõrdusele on ka sooline ebavõrdsus Eesti rahvastiku jaoks oluline probleem Meeste tervis ja tervisekäitumine vajab oluliselt rohkem tähelepanu Maakondade tervise ja heaolu ülevaadetega saab tutvuda Terviseinfo veebilehel http www terviseinfo ee maakonnatervis Lisaks on tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis kättesaadav kõiki maakondi hõlmav kogumik Kõik maakonnad on

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1396-eesti-maakondade-terviseulevaated-naitavad-suurt-ebavordsust (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Tervishoiu kogukulude osakaal SKP-st moodustas 2010. aastal 6,3% | TAI
  euro võrra Tervishoiu kogukulude alanemise peamised põhjused seisnesid Eesti Haigekassa leibkondade ja välisrahastuse mahu vähenemises Eesti Haigekassa tervishoiu kogukulud alanesid 12 8 miljonit eurot ehk 2 Seejuures toimus tervishoiu kogukulude langus küllalt ühtlaselt erinevate tervishoiuteenuste lõikes Languse põhjus seisnes peamiselt raviteenuste hindade koefitsiendi muutuses Võrreldes eelneva aastaga 2010 aastal ravijuhtude arv ei vähenenud Leibkondade tervishoiukulutuste mahu vähenemine seisnes peamiselt ravimite ja muude kestvuskaupade kulutuste mahu langemises seda absoluutsummas 43 2 miljonit eurot Seejuures vähenesid kõige enam kulutused retseptiravimitele seda 32 miljoni euro võrra Sellel võib olla mitmeid põhjuseid Kindlasti avaldasid oma mõju haigekassa tegevus geneeriliste ravimite kasutamise propageerimiseks ning samal ajal kasvas ka haigekassa poolt kompenseeritavate ravimite tarvitamine Sellele viitab ka fakt et 2010 aastal suurenes Eesti Haigekassa poolt retseptiravimitele kulutatav summa 2 3 miljoni euro võrra Samas vastupidiselt ravimikuludele alanemisele kasvasid 2010 aastal leibkondade kulutused hambaravile seda 16 2 miljoni euro võrra Välisrahastuse maht vähenes 2010 aastal 29 5 miljonit eurot ehk 78 4 Sedavõrd suur suhteline langus oli peamiselt tingitud kapitalikulude alanemisest Suures osas oli antud langus tingitud Põhja Eesti Regionaalhaiglale tehtavate investeeringute mahu vähenemisest millest enamik tehti ära 2009 aastal Peale ravimi ja kapitalikulude toimusid 2010 aastal küllalt suured muutused ka taastusravi ning ennetuse ja elanikkonna tervishoiu kulude osas Taastusravi kulutused langesid 2 7 miljonit eurot ehk 13 8 Mainimist väärib et taastusravi kulutused on alates 2007 aastast pidevalt alanenud Ennetusele ja elanikkonna tervishoiule tehtavad kulud aga kasvasid ning seda 3 1 miljonit eurot ehk 14 1 Antud kasv tulenes erinevate programmide välisrahastuse mahu suurenemisest seda peamiselt mittenakkushaiguste tõkestamiseks suunatud programmide osas Kulutused nii aktiivraviteenustele tervishoiu tugiteenustele kui ka pikaajalisele hooldusravile jäid 2010 aastal eelneva aastaga sarnasele tasemele Vaadates tervishoiukulusid avaliku sektori seisukohalt oli 2010 aastal märgata antud valdkonna prioriteetsuse suurenemist Nimelt moodustas avaliku sektori osakaal tervishoiu kogukuludest 78 9 mis on suurim näitaja alates 1999 aastast

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1395-tervishoiu-kogukulude-osakaal-skp-st-moodustas-2010-aastal-63- (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Tallinnas muutub AIDSi nõustamiskabineti asukoht | TAI
  arhiiv Logo Uudised Tagasi Uudis 13 VEEBRUAR 2012 Tallinnas muutub AIDSi nõustamiskabineti asukoht Alanud aastast lõppes HIV testimise ja nõustamisteenuse pakkumine Tallinnas Mardi 3 asunud anonüümses AIDSi kabinetis kuid veebruarist alustab tööd uus testimiskabinet Lasnamäel aadressil Väike Paala 1 Tööd jätkab Tallinna teine AIDSi nõustamiskabinet mis asub Merimetsa Nakkuskeskuses Paldiski mnt 62 Kesklinnas Mardi tänaval asunud kabinet suletakse kuna senine teenusepakkuja ei osalenud väljakuulutatud konkursil Nõustamis ja testimiskabinetis toimub vabatahtlik HIVi ja seksuaalsel teel levivate infektsioonidealane nõustamine testieelselt ja järgselt Samuti tehakse seal anonüümseid HIV ja hepatiidi teste ning jagatakse kondooome Kabinet on avatud kõigile alates 16 eluaastast ja sõltumata ravikindlustuse olemasolust Kõik teenused on tasuta Lisaks anonüümsetele AIDSi nõustamiskabinettidele mis asuvad lisaks Tallinnale veel Narvas Tartus Kohtla Järvel Pärnus Paides Rakveres Tamsalus ja Kundas saab HIV testi Eestis teha kõikides tervishoiuasutustes pere või eriarsti näiteks günekoloogi või naha suguhaiguste artsi juures ja noorte nõustamiskeskustes mida on üle Eesti kokku 19 Merimetsa Nakkuskeskuse AIDSi nõustamis ja testimiskabinet on avatud esmaspäevast neljapäevani kella 8 17 30 ja reedeti kella 8 15 30 Teiste linnade nõustamiskabinettide kontakt ja lahtiolekuajad on veebilehel www hiv ee Kabineti külastamiseks ei ole vajalik end eelnevalt registreerida Lisainfo Maris Jakobson Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik 659

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1394-tallinnas-muutub-aidsi-noustamiskabineti-asukoht (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Algab koolitoidu uuring | TAI
  on 1200 õpilast 3 6 9 ja 12 klassidest lisaks koolide juhtkond ja toitlustajad Uuringus osalevad koolid jäävad anonüümseks Uuringut viib läbi küsitlusfirma OÜ Eesti Uuringukeskus Küsitlusperiood kestab kuni jaanuari lõpuni ja uuringu tulemused selguvad aprillis Kuigi koolilõuna oli lõppenud aastal sageli avalikkuse suurema tähelepanu all siis meil seni puudus usaldusväärne teave koolides pakutava toidu ja selle söömise kohta selgitas Tervise Arengu Instituudi ekspert Tagli Pitsi Uuring annab vastused mitmetele küsimustele näiteks kui rahul on õpilased koolilõunaga ning mis on võimaliku rahulolematuse põhjused Uuringu tulemused on abiks meie edaspidise töö planeerimisel koolitoidu paremaks muutmisel Eestis on koolitoit algkooliõpilastele tasuta kättesaadav 2002 aastast Alates 2006 aastast on riigieelarves ette nähtud toetus koolilõuna kulude katmiseks ka põhiharidust omandavatele õpilastele 2011 aasta sügisest on Haridus ja Teadusministeeriumi ettepanekul koolilõuna maksumuseks 78 eurosenti ühe õpilase kohta päevas See raha peaks täielikult minema tooraine peale Kui koolilõuna maksumus kujuneb suuremaks on omavalitsustel kaks võimalust kas lisada riigi toetusele puudujääv osa ise või küsida lisa lapsevanematelt Koolitoit valmistatakse enamikes koolides koha peal Seda teeb reeglina kas toitlustusfirma FIE või kooli enda palgal olev köögipersonal Möödunud aasta lõpus hindas Tervise Arengu Instituut koolides ka riikliku koolipuuviljakava efektiivsust ja märgatavust ning laste harjumusi ja eelistusi puu ja köögiviljade

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1393-algab-koolitoidu-uuring (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaaltöö uus number käsitleb omavalitsuste võimalusi hoolekande korraldamisel | TAI
  Olulisemad artiklid Jõgeva vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste tutvustab kohalike omavalitsuste sotsiaalametnike jõupingutusi täisealiste piiratud teovõimega isikute eestkostja rolli täitmisel Juristid Agu Eichenbaum ja Elina Madal jagavad tähelepanekuid eestkoste korraldamise praktikast missugused on eestkostja ülesanded ja vastutus millega tuleks arvestada eestkostetava vara valitsemisel jms Marek Atonen sotsiaalministeeriumist annab ülevaate valminud uuringust mille käigus analüüsiti toimetulekutoetuse saajate struktuuri ja selle muutumist aastatel 2005 2010 toetuse saajatega tehtavat juhtumitööd ja toetuse mõju leibkondade vaesusele Põhja Eesti 11 omavalitsuse ühine sotsiaaltranspordiprojekt on oluliselt parandanud erivajadustega inimeste liikumisvõimalusi ning muutnud kättesaadavamaks nii töökohad kui ka sotsiaal ja tervishoiuteenused kirjutab projektijuht Jaan Lõõnik Oma kogemusi sotsiaalteenuste arendamisel jagavad Inna Tamm Rapla vald Mari Anne Tuuling Leisi vald ja Põltsamaa valla sotsiaaltöötajad Elukohta sageli vahetavate perede rändperede probleemide ja abistamisvõimaluste üle mõtisklevad Irma Väre ja Krista Närripä Tarvastu vallast Marju Selg teeb Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni ESTA eetikakomitees arutatud juhtumite põhjal järelduse et sotsiaaltöötajad vajavad rohkem professionaalset toetust Sotsiaalministeerium plaanib pakkuda sotsiaaltöötajatele järgmisel kahel aastal abi keerukamate juhtumite lahendamisel rakendades ESF programmi toel tööle neli piirkondlikku koordinaatorit Ajakirjas saab lugeda ka sotsiaaltöö magister Annegrete Johansoni artiklit mobiilsest noorsootööst perspektiivsest meetodist töös riskinoortega Koeru Hooldekeskuse juht Rünno Lass hindab ajakirjale antud intervjuus viimasel paarikümnel aastal hoolekandes aset leidnud

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1392-sotsiaaltoo-uus-number-kasitleb-omavalitsuste-voimalusi-hoolekande-korraldamisel (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Noored pööravad tervise edendamisel rõhku toitumisele, turvalisusele ja taaskasutusideedele | TAI
  tööd paistsid silma uuenduslike ideedega tervisliku toitumise propageerimise kõrval on noortele olulised ka turvalisuse suurendamine taaskasutuspõhimõtte järgimine ning tervise ja looduse ühendamine Konkursi korraldaja Tervise Arengu Instituudi projektijuht Reelika Viitamehe sõnul laekus sel sügisel konkursile kokku 59 projekti Ideed olid väga mitmekülgsed Uuenduslikuna tõusis esile Salme Põhikooli 9 klassi projekt millega sooviti koguda raha õpilastele sporditarvete soetamiseks Riigimetsa Majandamise Keskusega koostöös metsa istutades Projektijuht lisas et selle aasta projektide puhul oli eriti positiivne et noored kasutasid projektide kirjutamisel ära olemasolevaid ressursse näiteks juba olemasolevaid ruume sportimisvahendid ja muud Palju oli turvalisust tõstvaid projekte mille eesmärgiks jalgrattasõidu propageerimine jalgratta hoiustamise turvalisemaks muutmine ja turvalise liiklemise õpetamine koos politseiga ürii hindas projekte kahes vanuserühmas 12 15 aastased ja 16 19 aastased Mõlema vanuserühma kolm parimat projekti viiakse noorte poolt Tervise Arengu Instituudi abiga ka ellu Noorema vanuserühma parimaks projektiks valis ¾ürii Tallinna Rahumäe Põhikooli 9 a klassi projekti Hea tervis minu igapäevane saatja Teine oli Kanepi valla Noortekeskuse Noorteaktiivi projekt Kõik saab alguse meist endist ja kolmas Salme Põhikooli 9 klassi projekt Tervis metsast 16 19 aastaste vanuserühma parimad projektid olid Tallinna Saksa Gümnaasiumi 10 a klassi projekt Nael kummi ehk rattaga kooli teiseks tunnistas ¾ürii Abja Gümnaasiumi 10 klassi projekti Sitkes

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1391-noored-pooravad-tervise-edendamisel-rohku-toitumisele-turvalisusele-ja-taaskasutusideedele (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Koolide head tervisedenduse praktikad said tunnustuse | TAI
  toetava õpikeskkonna kujundamine füüsilise keskkonna kujundamine ja turvalise koolikeskkonna loomine Kokku laekus konkursile 71 tegevust 32 koolist Esikoha vääriliseks tunnistati Palade Põhikool tegevuse Aktiivsustabel eest Konkursi ühe korraldaja Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Siivi Hanseni sõnul väärib esiletõstmist kõigi õpilaste kaasamine tegevuse süsteemsus laiahaardelisus ning mitmekülgsus ürii leidis et tegu on julge ettevõtmisega ning see on koolis andnud soovitud tulemusi lausus Hansen Teise koha pälvis Konguta Kool tegevuse Söönuks ühe euroga eest Tegevus oli kaasahaarava ideega kokku olid pandud eurole ülemineku harjutamine ning tervisliku toitumise teema ürii hinnangul tõstis see eluks vajalikke toimetulekuoskusi lõimis mitmeid õppeaineid ning oli oskuslikult kavandatud ja läbi viidud Konkursi kolmanda koha sai Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium esitatud praktika Kiusamiskonverents eest ürii leidis ühiselt et lähenemine kiusamise ennetamisele oli tavapärasest erinev ning kõigi võrdsust väärtustav Teemad olid õpilastele eakohased ning hästi valitud ning nendega tegelemine andis võimaluse kiusamiskäitumise olemuse sügavamaks lahtimõtestamiseks ja seega ka taunimiseks ürii tõstis esile veel Tartu Descartes i Lütseumi tegevuse Aktiivvahetunnid ning Konguta Kooli kus õpetajate initsiatiiv ja entusiasm mida kajastas hea praktika Oma tervise nimel pälvis ¾ürii siira imetluse Konkurssi kokku võttes rõhutas Siivi Hansen Koolid rakendavad üha enam eduka tervisedenduse põhimõtteid ja integreerivad neid kooliellu Positiivne on et need tegevused on

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1390-koolide-head-tervisedenduse-praktikad-said-tunnustuse (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Tervise Arengu Instituut alustab koolipuuviljakava hindamist | TAI
  efektiivsus ja märgatavus koolides samuti uurida laste harjumusi ning eelistusi puu ja köögiviljade söömisel Lisaks 4 klasside õpilastele osalevad uuringus ka algklasside õpetajad ning koolipuuviljakavaga liitumise eest vastutajad sõltuvalt koolist on selleks kas koolijuht toitlustusfirma esindaja või kohaliku omavalitsuse esindaja Õpetajatelt uuritakse kui tuttavad nad programmiga on millised on õpilaste eelistused ning kui palju pakutavatest viljadest ära süüakse ning milline on õpetajate teadlikkus puu ja köögiviljade söömise vajadusest Koolipuuviljaprogrammi vahendajad annavad oma hinnangu sortimendile ja kodumaiste toodete osakaalule pakkumistes samuti programmi toimimist ning juhul kui programmis ei osaleta või on loobutud siis selle põhjuseid ja takistusi Uuringus osalevad koolid on anonüümsed ning uuringu tulemused esitatakse keskmiste või protsentväärtustena Uuringu tulemused selguvad veebruaris Uuring toimub koostöös Põllumajandusministeeriumi ning Haridus ja teadusministeeriumiga Seda aitab läbi viia uuringufirma GfK Custom Research Baltic Tasuta värskeid puu ja köögivilju hakati Eesti koolide 1 4 klassi õpilastele jagama 2009 aasta sügisel Kord nädalas saab iga laps kas õuna porgandi või mõne muu vilja Koolipuuviljakava kohaselt on lastele soovitatav pakkuda kohalikke puu ja köögivilju Koolidele puuvilja jagamise kava eesmärk on edendada laste tervislikku toitumist sealhulgas vähendada ülekaalulisust Koolipuuviljakava kohta saab lähemalt lugeda Põllumajandusministeeriumi kodulehel http www agri ee koolipuuvili Lisainfo Tagli Pitsi Tervise Arengu Instituudi toitumise ekspert

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/1389-tervise-arengu-instituut-alustab-koolipuuviljakava-hindamist- (2012-11-09)
  Open archived version from archive