archive-ee.com » EE » T » TAI.EE

Total: 957

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Epidemioloogia ja biostatistika osakond | TAI
  elukvaliteedile ja kuludele tervishoiusüsteemis Uuringu käigu metodoloogiline analüüs annab kogemusi epidemioloogiliste uuringute korraldamiseks tulevikus Meetod Uuringu üks osa viidi läbi 1999 2004 ja see hõlmas Eestis 1823 naist vanuses 50 64 aastat kellest pooled juhuslikustati HARi rühma ja pooled kontrollrühma Andmete kogumine toimus iga aastaste arstivisiitide käigus iga aastaste postiküsitluste abil ja uuritavate andmete linkimisel andmekogudega Eesti Vähiregister Surma põhjuste register haigekassa andmebaas milleks uuritavad on andnud kirjaliku nõusoleku Tegevus 2012 aastal Jätkub uuringu käigus kogutud andmete analüüs ja uuringutulemuste kirjastamine Plaanis on pimendamise efekti detailne analüüs uuringuga liitumise eri etappidel koostöös K Fischeri M Hakama ja E Hemminkiga ja uriinipidamatuse levimuse ning riskitegurite analüüs uuringuandmete põhjal koostöös K Langi ja F Kirsiga Rahastamine Sihtfinantseeritav teadusteema nr SF0940026s07 Soome Akadeemia Tervise ja Heaolu Instituut Soome Kehavälise viljastamise teel sündinud IVF lapsed Eestis haigestumus ja suremus Meeskond Vastutav täitja Kaja Rahu Teised täitjad Kärt Allvee Mati Rahu Eesti koostööpartnerid Helle Karro Tartu Ülikool Kestus 2012 2016 Eesmärk Uuringu eesmärk on hinnata kehavälise viljastamise teel sündinud laste tervist Meetod Uuringukohorti võetakse kõik vanuses 25 44 toimunud IVF esmassünnid 2001 2009 1265 last Võrdluskohordi moodustavad sama ajaperioodi samas vanuses mitte IVF esmassünnid 28221 last Raseduse lõpet kirjeldatakse järgmiste näitajatega erakorraline keiserlõige raseduskestus sünnikaal SGA laps small for gestational age surnultsünd Erinevusi mõõdetakse logistilise regressiooni mudelites välja arvutatud šansisuhtega Esimese eluaasta suremust analüüsitakse kohortkavandiga Surmaaeg ja põhjus saadakse linkimisel surma põhjuste registriga emigreerumise fakt ja kuupäev linkimisel Rahvastikuregistriga Surmariski hinnatakse suremuskordajate suhtega Esimese eluaasta haigestumust IVF kohordis võrreldakse sünniregistrist võetud juhuvalimisse sobitatud sünniaasta soo ema vanuse ja hariduse järgi kuuluvate laste haigestumusega Haigusjuhtude leidmiseks lingitakse kohordid Eesti Haigekassa andmebaasiga Haigusriski mõõdetakse haigestumuskordajate suhtega Uuringu ühe osa andmetel valmib Kärt Allvee magistritöö Rahastamine sihtfinantseeritav teadusteema nr SF0940026s07 Tartu ja Tallinna Ülikooli kehakultuuriteaduskonna lõpetanute suremus Meeskond Vastutav täitja Kaja Rahu Teised täitjad Kerli Mooses Mati Rahu Eesti koostööpartnerid E Unt Tartu Ülikool Kestus 2012 2013 Eesmärk Uuringu eesmärk on hinnata kehaliselt aktiivsete isikute Tartu ja Tallinna Ülikooli kehakultuuriteaduskonna lõpetanute surmariski võrreldes Eesti kogurahvastikuga 1983 2010 Meetod Kohorti kuulub 2424 meest ja 2434 naist kes lõpetasid ülikooli ajavahemikus 1960 2009 ja elasid Eestis seisuga 1 jaanuar 1983 Iga isiku jälgimine algab kas 1 jaanuarist 1983 või ülikooli lõpetamise ajast kumb kuupäev hilisem ja kestab kas surmani emigreerumiseni või kuni 31 detsember 2010 milline kuupäev kõige varasem Emigreerumise fakt ja kuupäev tehakse kindlaks linkimisel Rahvastikuregistriga surmapõhjused ja surmakuupäevad saadakse linkimisel surma põhjuste registriga Surmariski kohordis mõõdetakse standarditud suremusmääraga Tegevus 2012 aastal Lõpetatakse kohordi jälgimine ja tehakse suremuse analüüs Valmib Kerli Moosese magistritöö ja artikli käsikiri Rahastamine sihtfinantseeritav teadusteema nr SF0940026s07 Tšernobõli veteranide haigestumus ja suremus Meeskond Vastutav täitja Kaja Rahu Teised täitjad Mati Rahu Mare Tekkel Koostööpartnerid A Auvinen Tampere Ülikool T Hakulinen Soome Vähiregister P Inskip NCI USA J D Boice Jr International Epidemiology Institute USA Kestus 2010 2012 Eesmärk Hinnata Tšernobõli veteranide haiguse ja surmariski Meetod Kohorti kuulub 4831 meest keda jälgitakse vähihaigestumuse ja suremuse suhtes 1986 2010 Vähi esmasjuhud ja diagnoosimise kuupäevad tehakse kindlaks linkimisel Eesti Vähiregistriga Surmapõhjused ja surmakuupäevad saadakse linkimisel surma põhjuste registriga

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/teadustoo/kaimasolevad-uuringud/epidemioloogia-ja-biostatistika-osakond (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Krooniliste haiguste osakond | TAI
  Eesti Noorte Südameuuringus ELIKTU I uuringulaines osalenud laste vanemate uuringutele kutsumine Kohapeal toimuvad tegevused küsimustike täitmine antropomeetrilised uuringud veenivere võtmine analüüsideks toitumisharjumuste uurimine psühholoogiline testimine liikumisaktiivsuse testimine Impact of lifestyle and health status on military fitness Töö täitja Leila Oja Kestus 2009 2012 Eesmärk Parandada kaitsevõimekust tervisliku eluviisi ja terviseseisundi hindamise kaudu Tegevus 2012 aastal Seoses projekti lõppemisega on olulisim ette valmistada ümarlaud töörühma tegevuste tegevustest projektiaastate jooksul ja lõppraporti tutvustamine Kaitseministeeriumis Avaldatakse projekti lõpparuanne technical Report mille peatüki Population Health Promotion Models koostamisel on Leila Oja olnud kaasautor Rahastamine NATO Research and Technology Organization RTO Support Programme Kooliõpilaste terviskäitumise uuring Krooniliste haiguste osakond koordineerib iga nelja aasta järel läbiviidava rahvusvahelise kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu Health Behaviour of School aged Children Survey ehk HBSC läbiviimist Eestis Meeskond Uuringu koordinaator Eestis Katrin Aasvee Töö põhitäitjad Anastassia Minossenko Ardo Matsi Urve Heiter Lea Laht Krystiine Liiv Mariliis Tael Mai Maser Koordineeriv asutus Edinburgi Ülikool Šotimaa Adolescent Health Research Unit The University of Edinburgh Kestus 2009 2013 Eesmärk Uuring tegeleb kooliealiste laste tervisekäitumuslike protsesside ja trendide uurimisega ajas et saada regulaarselt uut informatsiooni 11 13 ja 15 aastaste noorte inimeste tervise ja heaolu terviseriskide sotsiaalse keskkonna ja tervisekäitumise kohta Tegevus 2012 aastal HBSC Eesti uuringu 2009 2010 sisulise raporti koostamine ja toimetamine Publikatsioonide avaldamine Rahastamine südame veresoonkonnahaiguste ennetamise riiklik programm Uuringu koduleht eesti keeles ja inglise keeles Krooniliste haiguste epidemioloogia geen keskkonnast elustiilist ja psühhosotsiaalsetest mõjuritest tingitud riskitegurite kujunemine ning riskikäitumine Meeskond Teema juht Toomas Veidebaum Töö põhitäitjad Kenn Konstabel Helen Lasn Helle Mai Loit Leila Oja Eha Nurk Katrin Aasvee Kristi Rüütel Ave Talu Kestus 2012 2014 Rahastamine Haridus ja Teadusministeeriumi teadusteema nr SF40006s12 Uuringu alateema Determinants of eating behaviour in European children adolescents and their parents Projekti akronüüm I Family Meeskond Projekti juhtiv asutus Bremeni Preventiivse ja Sotsiaalmeditsiini Instituut Koostööpartnerid 12 Euroopa

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/teadustoo/kaimasolevad-uuringud/krooniliste-haiguste-osakond (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • HBSC | TAI
  Viroloogia osakond Lõppenud uuringud Uuringuandmete kasutamise taotlus Teadusartiklid Asbestilabor Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Tegevused Tagasi 13 SEPTEMBER 2012 HBSC HBSC ehk Health Behaviour in School aged Children on Maailma Terviseorganisatsiooni WHO egiidi all läbiviidav rahvusvaheline kooliõpilaste uuring mis toimub igal neljandal õppeaastal enamikus Euroopa riikides Põhja Ameerikas ja Iisraelis Uuringu eesmärgiks on koguda perioodiliselt teavet koolinoorte tervisekäitumise tervisliku seisundi ja heaolu kohta ning analüüsida tulemusi seoses sotsiaalmajandusliku taustaga Saadud andmed võimaldavad jälgida trende tervises ja tervisekäitumises ning suunata teaduspõhiselt tervisedenduslikku poliitikat Uuringu rahvusvaheline koordinatsioonikeskus asub Šotimaal Edinburghi Ülikooli juures Esimene HBSC andmekogumine toimus 1983 1984 õppeaastal ja selles osales viis maad Viimasest 2009 2010 õppeaastal toimunud HBSC uuringust mis oli järjekorras kaheksas võtsid osa 43 riiki regiooni Küsitlus viiakse läbi 5 7 ja 9 klasside õpilaste seas kes on valdavalt 11 13 ja 15 aastased Selles vanuses on kujunemas ja juurdumas tervisekäitumuslikud harjumused samas on noor inimene just selles eas väga vastuvõtlik nii headele kui halbadele mõjudele Eesti lülitus uuringusse 1993 1994 õppeaastal 2010 aasta veebruarist aprillini teostati Tervise Arengu Instituudi krooniliste haguste osakonna poolt läbi viies HBSC uuring Uuringu vastutav täitja on Katrin Aasvee andmeanalüütik Anastassia Minossenko Materjalid 2010 aasta uuring Uuringutulemusi tutvustav pressiteade Uuringu Eesti tulemuste infoleht Eesti uuringu

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/teadustoo/kaimasolevad-uuringud/krooniliste-haiguste-osakond/hbsc (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Onkoloogia ja immunoloogia osakond | TAI
  TF disahhariidi vastu subpopulatsioonid TF glükotoobi loomulikud kandjad ja seos tuumorprogressiooniga Tuumorprogressiooni immunoloogia kasvajaliste antigeenide vastase immuunvastuse profüleerimine vähi diagnostikas monitooringus ja prognoosimises Autoantikehad kasvajaseoselise Thomsen Friedenreich TF disahhariidi vastu subpopulatsioonid TF glükotoobi loomulikud kandjad ja seos tuumorprogressiooniga Meeskond Grandihoidja Oleg Kurtenkov Põhitäitjad Jevgeni Smorodin Kersti Klaamas Kristel Kodar Kestus 2010 2013 Tegevus 2012 aastal Uuringute põhirõhk anti TF antikehade erinevate glükovormide puhastamine ning nende toime analüüs TF epitoopi ekspresseerivatele ja mitteekspresseerivatele kasvajarakkude liinidele varjatud TF antikehade fenomeni uurimine ning nende antikehade iseloomustamine sh võimaliku seose tuvastamine vähihaigete elulemusega TF antikehade erinevate glükovormide rolli kliiniline hinnang Plaanis on avaldada kolm artiklit ja kaitsta doktoritöö Rahastamine Eesti Teadusfondi grant nr 8399 Tuumorprogressiooni immunoloogia kasvajaliste antigeenide vastase immuunvastuse profüleerimine vähi diagnostikas monitooringus ja prognoosimises Meeskond Vastutav täitja Oleg Kurtenkov Põhitäitjad Jevgeni Smorodin Kersti Klaamas Boriss Sergejev Kristel Kodar Jelena Izotova Koostööpartnerid P Kogerman Tallinna Tehnikaülikool N Bovin Shemjakini nim Bioorgaanilise Keemia Instituut Moskva K Rittenhouse Olson Buffalo Ülikool USA Kestus 2008 2013 Tegevus 2012 aastal Jätkatakse loomulike kasvajaantigeenide vastaste autoantikehade uurimist vähi erineva paikmega haigetel Plaanis on uurida kemoteraapia mõju kasvajavastaste antikehade glükosüleeritusele ning võimalikku seost ravi tulemuse ja haigete elulemusega samuti testida uuritavate antikehade toimet kasvajarakkude liinidele kultuuris Laiendatakse anti glükaan

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/teadustoo/kaimasolevad-uuringud/onkoloogia-ja-immunoloogia-osakond (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Osakondade ühisprojektid | TAI
  alkohoolsete jookide ostmisel isikut tõendavat dokumenti Dokumenti küsimata ei ole võimalik tuvastada kas noor on täisealine või mitte seetõttu annab dokumendi küsimise protsent aimu reaalselt 16 ja 17 aastastelt alkohoolsete jookide ostmisel dokumendi küsimise sageduse kohta Rahastamine Riigikantselei Tarkade Otsuste Fond Estonian defence community HIV STI education and prevention program Meeskond Uuringu juht R David Parker Lõuna Karoliina Ülikool USA Täitjad Kristi Rüütel Eha Nurk Aljona Kurbatova Marin Vaher Klarika Kallikorm Kestus 2010 2012 Tegevus 2012 aastal HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonhaiguste testimine 2012 a juulis teenistusse astunud 500 juhuslikult valitud eesti kaitseväelase hulgas ning ankeetküsitluse läbiviimine Rahastamine Lõuna Karoliina Ülikool USA Euroopa Ühenduse terviseindikaatorite jälgimine European Community Health Indicators Monitoring ECHIM Meeskond Koordineerija National Institute for Health and Welfare Soome Osalejad National Institute for Health and Welfare Soome Robert Koch Institute Saksamaa National Insitute for Public Health and the Environment Holland Istituto Superiore di Sanità Itaalia Institute of Hygiene Leedu WHO Tervise Arengu Instituut Asutused Belgiast Tšehhi Vabariigist Kreekast Iirimaalt Sloveeniast Hispaaniast Rootsist ja Ühendkuningriigist Kestus 2009 Eesmärk ECHIM on üle euroopaliste terviseindikaatorite arendamise ja rakendamise projekt et parandada tervisega seotud näitajate monitoorimist terves Euroopas ning kõigis Euroopa Liidu riikides Rahastaja European Union Second Programme of Community Action in the Field of Health 2008 2013 through the Joint Action HIV JA narkomaaniaga seotud teadmised hoiakud ja käitumine süüdimõistetute hulgas Kestus 2011 2012 Tegevus 2012 aastal Andmete analüüs ning raporti kirjutamine koostöös Justiitsministeeriumi ja Eesti Uimastiseirekeskusega Rahastamine Riiklik HIV i ja AIDS i strateegia aastateks 2006 2015 Nakkushaiguste haiguskoormus Euroopas Burden of communicable diseases in Europe BCODE Meeskond Nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakond Ardo Matsi krooniliste haiguste osakond Projekti koordineeriv asutus Dutch National Institute for Public Health and the Environment Eesmärk Projekt on ellu kutsutud teadmisega et mõõtes nakkushaiguste koormust ühesuguse mõõdikuga on võimalik võrrelda erinevate nakkuhaiguste suhtelist

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/teadustoo/kaimasolevad-uuringud/osakondade-uhisprojektid (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Viroloogia osakond | TAI
  Emergeeruvate zoonooside tekitajad ja hepatotroopsed viirused Eestis olemasolu levik kooseksisteerimine geneetiline iseloomustus tähendus inimese haigestumisele Meeskond Teema juht Irina Golovljova Põhitäitjad Tatjana Tallo Valentina Tefanova Katri Abel Ollo Olga Katargina Tatjana Kuznetsova Kestus 2009 2014 Tegevus 2012 aastal Zoonooside osas Jätkata puukide ja väikenäriliste kogumist erinevates paikkondades Eestis ja haigustekitajate määramist kogutud uurimismaterjalis Jätkata puukide TBP ja närilistega ülekantavate haigustekitajate iseloomustamist ja fülogeneetilist analüüsi Jätkata proovide kogumist puukentsefaliidihaigetelt nende edasiseks uurimiseks Plaanis publitseerida kolm artiklit Hepatiidi osas Jätkata vereseerumite kogumist uute B ja C viirushepatiidi erinevate vormidega haigetelt ning riskigruppidesse kuuluvatelt nakatunud isikutelt Jätkata isoleeritud HCV tüvede fülogeneetilist analüüsi Jätkata E hepatiidiviiruste HEV seroepidemioloogilist uuringut Alustada HEV RNA isoleerimist HEV IgM positiivsetest proovidest edasiseks isoleeritud tüvede tüpeerimiseks Hepatiitide osas plaanis avaldada neli 4 artiklit Rahastamine Haridus ja Teadusministeeriumi sihtfinantseeritav teadusteema nr SF0940033s09 Põhja Balti võrgustik puukide poolt levitatavate patogeenide uurimiseks Meeskond Eesti poolne vastutav täitja Irina Golovljova Täitjad Olga Katargina Julia Geller Projekti juht A Lundkvist Rootsi Nakkushaiguste Kontrolli Instituut Swedish Institute for Communicable Disease Control Stockholm Kestus 2008 2012 Tegevus 2012 aastal Plaanis on kaks lähetust Rootsi Nakkushaiguste Kontrolli Instituuti puukentsefaliidi ja borreelia sekveneerimiseks ning geneetiliseks iseloomustamiseks Rahastamine Rootsi Nakkushaiguste Kontrolli Instituut Selgroogsete liikide kompetentsus puukidega ülekantavate haigustekitajate säilitamisel ja ülekandmisel looduslikes kolletes Eestis ning kohalike Borrelia liikide geneetiline iseloomustus Meeskond Grandihoidja Irina Golovljova Põhitäitjad Olga Katargina Julia Geller Tatjana Tallo Kestus 2011 2014 Eesmärk Analüüsida peremehe veritoitu puukides erinevates looduslikes kolletes Eestis Uurida erinevate puukidega ülekantavate haigustekitajate olemasolu samades puukides Identifitseerida haigustekitaja peremees reservuaari erinevates looduslikes kolletes Eestis Iseloomustada Eestis tsirkuleerivat Borrelia spp Tegevus 2012 aastal Jätkata peremehe veritoidujääkide analüüsi 2011 aastal kogutud puukides Jätkata Borrelia liikide geneetilist iseloomustamist ja fülogeneetilist analüüsi Plaanis kahe artikli avaldamine Rahastamine Eesti Teadusfondi grant nr 8691 Uue VISBY programmi C hepatiidi võrgustik Meeskond Eesti poolne vastutav täitja Tatjana Tallo Teised täitjad Valentina

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/teadustoo/kaimasolevad-uuringud/viroloogia-osakond (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Lõppenud uuringud | TAI
  tervisekäitumise uuringu Eesti Terviseuuring Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring ja koolinoorte tervisekäitumise uuring HBSC tulemused on lisaks koondatud ka meie tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi 2011 lõppenud uuringud tähestiku järjekorras Alkoholi tarvitamine ja alkoholisuremus B ja C hepatiidi molekulaarepidemioloogia süstivate narkomaanide seas Eestis E viirushepatiidi levimus Eesti elanike hulgas Eesti C hepatiidiviiruse isolaatide geneetiline varieeruvus ja viirusvastase ravi tulemus kroonilistel hepatiidihaigetel Eesti naiste rinnavähiuuring rinnavähi hilisstaadiumis diagnoosimise riskitegurid Euroopa terviseuuringute moodulite parandamine ning teise laine ettevalmistamine HIV nakkuse hepatiitide ning riskikäitumise levimus süstivate narkomaanide seas Narvas Kasvajaseoseliste antigeenide vastaste IgG antikehade glükosüleerimine vähi ja vähieelsete seisundite korral Käär ja pärasoolevähihaigete elulemus Eestis olenevalt kliinilistest teguritest 1997 a esmasjuhtude andmestiku alusel Suremuse sotsiaalsed käitumuslikud ja bioloogilised riskitegurid Eestis Tallinna rahvastiku longituudse andmebaasi taastamine ja edasine jälgimine Teist tüüpi diabeedi levimus Eestis rahvastikupõhise küsitlusuuringu alusel Tervise vananemise ja pensionilemineku uuring Euroopas Toitumisharjumustest ja elustiilist tingitud tervisemõjude hindamine ning ennetamine mudilastel ja väikelastel IDEFICS Üleriigilise emakakaelavähi skriiningprogrammi hindamine Eesti Uimastiseire Keskus Eesti Uimastiseire Keskus 2011 aastal osaleb Eesti Uimastiseire Keskus kolme uuringu täitmisel Koolipõhise ennetustegevuse barjääride kaardis Epidemioloogia ja biostatistika osakond Epidemioloogia ja biostatistika osakond Epidemioloogia ja biostatistika osakond viib läbi järgnevaid uuringuid nbsp CONCORD EUROCARE high resolution study Krooniliste haiguste osakond Krooniliste haiguste

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/teadustoo/loppenud-uuringud (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • 2010 | TAI
  Tegevused Tervisedendus Teadustöö Uurimissuunad Käimasolevad uuringud Lõppenud uuringud 2010 Eesti Terviseuuring 2006 IDEFICS Uuringuandmete kasutamise taotlus Teadusartiklid Asbestilabor Registrid Tervisestatistika Koolituskeskus Lõppenud uuringud Tagasi 16 SEPTEMBER 2012 2010 Aastal 2010 lõppenud uuringud Eesti toitumise andmekogu loomine Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2010 Emergeeruvad haigused muutuvas Euroopa keskkonnas Euroopa piirkondade tervise ebavõrdsuse indikaatorid Haigused ja nende sotsiaalmajanduslike mõjurite vaheline seos Puukidega ülekantavate haigustekitajate puukentsefaliidiviirus borrelia anaplasma ja babeesia tsirkulatsioon Eestis nende

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/tegevused/teadustoo/loppenud-uuringud/2010 (2012-11-09)
  Open archived version from archive