archive-ee.com » EE » S » SPEAKSMART.EE

Total: 83

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SpeakSmart | Ulla Saar
  kui Eestisse naastes ja Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumis tööle hakates selgus et plaanitakse panna püsti ministeeriumi väitlusklubi mille tegevuses olin ka kohe nõus osalema Väitlust oli nii põhikoolis kui on ka nüüd kohati raske seletada sest enamlevinud klišeearvamus on et väitlemine on lihtsalt vaidlemine kus kõik midagi läbisegi ütlevad ja arvavad Kui seletada et väitlejad ei vaidle üksteisega lähtuvalt isiklikest seisukohtadest vaid tegu on nö spordiga kus kehtivad kindlad reeglid ja viisakusnõuded mõistavad ka võõrad millega on tegu Kui küsijal on huvi lisainfo osas siis seletan et väitlusspordis jagatakse osalejad vastavalt formaadile võistkondadesse ja otsus kes hakkab väitlusteema poolt või vastu argumenteerima võetakse vastu loosi teel Väitluses on lõppkokkuvõttes olulisim veenda nö kohtunikku või kuulajat et just Sinu argumendid on tugevaimad sest tema peab lõpuks otsustama kes väitluse võitis Kuidas arvad missugustes töö ja elusituatsioonides tuleb väitlus kasuks Väitlus tuleb eranditult kasuks igas töö ja tavaelusituatsioonis Millal siis ei oleks vaja laia silmaringi oskust loogiliselt argumenteerida ja oma seisukohti selgelt ning üheselt mõistetavalt edasi anda Kindlasti on väitlus aidanud mind kui juristi ning arendanud nii kõne kui ka kirjaoskust Väitlus annab eelkõige võimaluse treenida kõnemeisterlikkust ja esinemisjulgust mida muul moel kui praktiseerides ei ole võimalik arendada Antud treeningust on väga abi näiteks kohtus kõne ettekandmisel Samuti on kasu väitluses tuntud põhimõttest et argument koosneb väitest seletusest põhjendusest ja järeldusest sest see päädib igasuguse teksti koostamisel ja arvamuse avaldamisel Viimane on just oluline ametnikele sest ministeeriumi kehtestatud õigusaktid ja vastused kodanike kirjadele peavad olema selged kõigile arusaadavad ja ka üksikasjalikult põhjendatud Kas Sa soovitaks ja miks teisele inimesele väitlust kui hobi ja õppimisvormi Kindlasti soovitaks väitlust kõigile Väitlus laiendab tohutult silmaringi ja pakub võimaluse saada teadmisi ka väljaspool enda töövaldkonda Samuti on väitluse kaudu võimalik õppida ja arendada mitmeid tööks vajalikke oskusi nagu näiteks esinemisjulgus veenvalt argumenteerimine ja kiire analüüsi ning reageerimisvõime

  Original URL path: http://www.speaksmart.ee/materjalid-ja-videod/intervjuud/ulla-saar (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • SpeakSmart | Eesti ettevõtted väitlevad
  ellu äratada Olen veendunud et MKMi väitlusklubi aitab eelkõige kaasa efektiivsele meeskonnatööle ja avatusele organisatsioonis sest võimaldab suhelda inimestega kellega igapäevaselt kokku ei pruugi puutuda Personaalsel tasandil aitab väitlus kaasa igaühe enesearengule ning teadmiste laienemisele ja selle kaudu üleüldisele pädevuse kasvule Mario pildil motivatsiooniks väitlusklubiga liituda oli algul eneseareng Olen enda hobideks püüdnud valida tegevusi mis omavad lisaks meelelahutuslikule küljele ka praktilist väärtust Seetõttu olin kunagi ammu ka väitlemise enda To Do listi lisanud Ühe hea juhuse tõttu sattusin sügisel Väitluskoolituse poolt korraldatavale koolitusele kust sain kinnituse et tahan väitlemisega lähemalt tutvust teha Koolitaja Margo Loorilt sain vihje avaliku väitlusklubi olemasolu kohta Olles paar korda klubis osalenud olin veendunud et tegemist on tõepoolest arendava tegevusega ning seetõttu otsustasingi ideed Eesti Energia kollektiivis tutvustada Idee sai sooja vastuvõtu ja nii panimegi novembri lõpuks EE väitlusklubile aluse Väitlusklubi toob kolleegid kokku Alles väitlusklubi käigus ilmnevad kokkusaamise teised positiivsed küljed sotsiaalne suhtlus kolleegidega ettevõtte teemade arendamine või uued koostöö mõtted Kuna EE on väga suur ettevõte siis paljusid oma kolleege ei tunne ma isegi nägupidi tunnistas Mario Väitlusklubi on pakkunud võimalust erinevate kolleegidega kontakte ja mõtteid vahetada ning kes teab võib olla tekivad uued koostöökohadki Ka Ulla nendib et organisatsiooni väitlusklubi on tore kohtumiskoht Muidugi ei saa mainimata jätta et väitlejad on lõbusad ja toredad inimesed kellega annab nende suure lugemuse tõttu alati huvitavaid teemaarendusi käsitleda ning seega lähen alati hea meelega väitlusklubisse Ulla ja Mario nimetavad justkui kokku lepitult mis oskusi nende jaoks väitlus arendab esinemisjulgus ning struktuursem ja kiirem mõtlemine Töökeskkonnas näevad nad kasu samuti suhteliselt sarnaselt Julgus avalikult sõna võtta on arenenud peaasjalikult väitluse kaudu mis aitab kaasa nii ministeeriumisisestel kokkusaamistel kui ka kohtus esinemisel Samuti on väitlus tublisti arendanud minu võimekust probleemi olemusest kiiresti aru saada leida loogilisi seoseid ning näha ka suuremat pilti ütleb Ulla Lisaks argumendile et

  Original URL path: http://www.speaksmart.ee/materjalid-ja-videod/lood/eesti-ettevotted-vaitlevad (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • SpeakSmart | Argumenteerimine juhtimises
  teha püsiva mõjuga ja loogilisi otsuseid tahad et meeskond saaks Sinu otsustest aru ning toetaks mõistlike otsuste tegemist Koolituse läbinuna oskad koostada oma otsuse tegemiseks ja toetuseks selgeid loogilisi ja põhjendatud argumente analüüsida suhtluspartneri poolt esitatud seisukohti ja neile adekvaatselt vastata kaitsta ja taastugevdada tõestusega oma otsuseid suhtluse käigus küsida sisukaid küsimusi ning osata neile vastata tunda ära ja reageerida demagoogiale kasutada erinevaid argumentatsiooni strateegiaid lähtuvalt kuulajaskonnast Koolitus juhendab Margo

  Original URL path: http://www.speaksmart.ee/teenused/koolitusteemad/argumenteerimine-juhtimises (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • SpeakSmart | Nõukogu väärtus on olla nõu kogu
  kes paratamatult oma vaates detailsem ja igapäevasem on ei pruugi märgata Põhiväärtusena saavad nõukogu liikmed pakkuda tegevjuhtkonnale unikaalset teadmist või turunägemist kontaktivõrgustikku võtmepartneri või kliendigrupi huvide esindamist Teiste sõnadega seisneb siin nõu andmine selles mida igal nõukogu liikmel on omalt poolt n ö lauale tuua Teatud olukordades või kompetentside olemasolul võib nõukogu pakkuda lisaväärtust Üks sagedamini esinev olukord on tegevjuhi vahetus kus nõukogule langeb vastutus korraldada uue juhi leidmine Sobiva kompetentsi olemasolul võib nõukogu teatud kujul mentoriks olla ka tegevjuhile ehk jälgida ja toetada juhi arengut anda sel nõukogu esimees või mõni nõukogu liige isiklikult Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu EMSL nõukogus oleme kokku leppinud et tegevjuht saadab meile kord kuus organisatsiooni terviseraporti ühe lehe pikkuse memo mis annab ülevaate eelarve ja tegevuskava täitmisest ning mõju saavutamisest Järelevalvefunktsioon toimub seega elektroonilises vormis ning kord kvartalis kohtudes keskendume nõukogu liikmetega strateegiliselt olulisimate küsimuste arutamisele Kord aastas vaatame koos tegevjuhtkonna ja põhimeeskonnaga läbi kogu organisatsiooni seisundi prognoosime arenguid ja hindame saavutusi Nõukogu esimehena olen tegevjuhiga kokku leppinud regulaarsed kohtumised et olla toeks tema kasvamisel juhina Milline on võimekas nõukogu Eelmises vastuses toodud mõtteid jätkates võibki nõukogu võimekust hinnata skaalal mille ühte otsa jääb ainult küpsiste söömine ja teise otsa nõukogu esimehe poolt hästi juhitud efektiivselt uksi avav ja sügavamat arusaamist ja üldpilti pakkuv nõuandev organ kes ei loo tegevjuhtkonnale mitte mõttetut lisatööd vaid aitab neil paremini tulemusi saavutada sekkumata seejuures liigselt igapäevajuhtimisse EMSL i nõukogus proovin rakendada kõikide nõukogu liikmete teadmisi ja oskuseid et kollektiivse organina võimalikult kasulik olla Ka on mitmed nõukogu liikmed võtnud omale lisafunktsiooni tulenevalt oma erialast või kogemustest näiteks jälgib üks nõukogu liige tähelepanelikumalt finantsjuhtimist teine pakub nõu eestkoste tegevuste osas jne Samas proovin pidevalt silmanurgast kontrollida et tabaksime õiget panustamise tasakaalu Kui oled liiga aktiivne näiteks järelevalvefunktsioonis siis tunneb tegevjuht et tal elatakse seljas et pole usaldust

  Original URL path: http://www.speaksmart.ee/materjalid-ja-videod/lood/noukogu-vaartus-on-olla-nou-kogu (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • SpeakSmart | Läbirääkimised
  ja kriitiline mõtlemine ning sealjuures loogikareeglite kasutamine on pigem õpitud ja omandatud oskus kui inimesele omane ja kaasasündinud mistõttu tuleb seda oskust läbi praktika pidevalt arendada Duke i ülikooli majanduskäitumise prof Dan Ariely on korduvate eksperimentide kaudu tuvastanud et inimesed ei mõista emotsioonide tegelikku mõju oma käitumisele Samas ei ole irratsionaalne või nö vaistlik käitumine juhuslik vaid pigem süsteemne ning isegi ennustatav inimesed teevad hämmastavalt lihtsaid loogikavigu ja seda igapäevaselt ning seejuures õndsas teadmatuses oma eksimusest Üks alus sellisteks eksimusteks on inimeste veendumus et parima valiku aluseks on alternatiivide paljusus ehk valiku tegemine relatiivse mitte absoluutväärtuse alusel Samas on sellised olukorrad väga kergesti manipuleeritavad Visuaalselt on seda lihtne illustreerida alloleva pildi kaudu ehk millisel juhul on must ring suurem 1 Loomulikult on see mõlemal juhul sama suur Võib muidugi mõelda et tegemist on optilise illusiooniga aga sama efekt tuleb esile ka teistes igapäevasituatsioonides kus on vaja teha valikuid mitmete alternatiivsete lahenduste vahel ning kus olukorra kontekst võib märkimisväärselt mõjutada tulemit Briti psühholoog ja loovuse guru Dr Edward de Bono on öelnud et te võite analüüsida minevikku kuid peate konstrueerima tulevikku Koolitusel vaatamegi lähemalt neid võtteid mis tagavad et läbirääkimiste käigus sõlmitud kokkulepped vastaksid võimalikult täpselt algsetele ootustele kuidas maksimeerida läbi

  Original URL path: http://www.speaksmart.ee/materjalid-ja-videod/lood/labiraakimised (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • SpeakSmart | Kehakeel
  näha vastuolu tehtud katse ja saadud tulemuste vahel Vahel võib üksik katse tõepoolest paljastada üldkehtiva seaduspära Antud eksperiment seda siiski ei teinud Kehakeel on siiski väga oluline Juba 1979 aastal näitas Timothy Hegstrom et Mehrabiani meetodeid vaid veidi muutes varieerusid näoväljenduste hääle ja sõnade osatähtsused täiesti juhuslikult 1 ja 49 vahel Seega tegelikult võib isegi üht tüüpi olukordades olla suhtluskanalite roll väga erinev Täiesti jabur on aga Mehrabiani numbreid üldistada kõigisse situatsioonidesse Matemaatikaõpetajal oleks keeruline kehastada valemeid pantomiimiga ja advokaadil veenda kohtunikku põnevate häälitsustega Kuid kehakeel on lisaks verbaalsele suhtlemisele siiski tõepoolest oluline suhtluskomponent Kuidas ja miks kehakeel toimib näitavad viimaste aastakümnete uuringud bioloogilise liikumise taju ja empaatia valdkonnas Kehakeeleks võib üldistatult nimetada kõikvõimalikke keha näo või hääle abil edastatavaid sõnumeid mille tähendus pole kokkuleppeline seega jäävad välja õpitud žestid nagu püstine pöial või mõni muu sõrm Empaatias mängivad olulist rolli kehakeele põhjal automaatselt tekkivad aimdused teiste inimeste sisemiste seisundite kohta Nende aimduste üks allikaid on meie ajju talletunud seosed iseenda seesmiste seisundite ja väliste liigutuste vahel Näiteks olete te elus tuhandeid kordi pannud käsi rinnale risti kui tunnete kerget ebamugavust Kui näete nüüd kedagi käsi ristamas siis talletunud seos aktiveerub ja te tunnete teadvustamata tasandil ära missugune seisund sellist liigutust teis endas harilikult esile kutsub Nii oletegi astunud sammu empaatilise mõistmise suunas Veel täpsemalt on paljud autorid seisukohal et liigutuse ja seisundi seose käivitumisel tekib äratundmine mis seisneb selles et kõnealune liigutus virtuaalselt läbi liigutusi juhtivates ajukeskustes Ehk lihtsamini öeldes kui ma näen kedagi naeratamas simuleeritakse mu ajus sama näeoväljenduse tekitamist ja just seeläbi tunnengi ära mis emotsioon naeratust esile kutsub Kuidas kehakeelt kasutada Praktiline psühholoogia kubiseb erinevatest nõuannetest kuidas kehakeelt kasu saamiseks teadlikult rakendada Ühelt poolt soovitatakse keha abil teatud signaale saata ning teiselt poolt teiste kehakeelt lugeda Tõepoolest ka teadustööd on vahel kinnitanud kehakeele mõjujõudu Näiteks avastasid

  Original URL path: http://www.speaksmart.ee/materjalid-ja-videod/lood/kehakeel (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • SpeakSmart | Arutelu disain
  Kinkekaart Soovitused Meist Asukoht Arutelu disain Koolitus sobib organisatsioonidele kes oma valdkonnas peavad läbi viima info ja diskussioonipäevi seminare ja konverentse et tutvustada erinevate võimaluste teemade kuulajakonnale Toetame teid ürituse diskussiooni planeerimisprotsessi mõeldes millised on just teie organisatsioonile sobivad vormid aruteluks grupitööde läbiviimiseks ning kuidas neid edukalt käima lükata ning juhtida Koolituse sisu Põhjalikum organisatsiooni vajaduse väljaselgitamine formaadi kasutamisel Formaatide kohandamine vastavalt ürituse vormile organisatsiooni vajadustele Formaatide kasutamine ja juhtimine

  Original URL path: http://www.speaksmart.ee/modereerimine/arutelu-disain (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • SpeakSmart | Tagasiside
  looja EST RUS ENG Avaleht Tellimuskoolitus klubi Tellimuskoolitus klubi Meetodid Avalikud kursused Väitluslik koosolek Arendusprojektid Individuaalne konsultatsioon Lühikesed töötoad Moderaator Avalik väitlus Kinkekaart Soovitused Meist Asukoht Küsi pakkumist www speaksmart ee www moderaator ee www koolitusruumid ee Kontor ja koolitusruum

  Original URL path: http://www.speaksmart.ee/teenused/koolitusteemad/vaitlusklubi/tagasiside (2016-02-13)
  Open archived version from archive •