archive-ee.com » EE » S » SOTSDEM.EE

Total: 1120

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SDE: töötajatele tehtud tervise- ja koolituskulud saagu maksuvabaks | SDE
  Erakond algatas täna riigikogus tulumaksuseaduse muudatused mis lubavad tööandjatel teha maksuvabalt kulutusi oma töötajate tervisesse ja koolitamisse Sotsiaaldemokraatide eesmärgiks on vabastada ettevõtjad tervise ja koolituskulude erisoodustusmaksust mis võimaldab neil senisest rohkem töötajatesse investeerida Meie ettepanekud on seda aktuaalsemad et juba läinud aasta 1 juulist maksab omavastutuse lõppedes töötaja järgmise viie haiguspäeva eest hüvitist tööandja ja mitte haigekassa märkis Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni esimees Eiki Nestor See on tõstnud ettevõtjate huvi selle vastu et nende töötajad oleksid võimalikult terved Oleme veendunud et see muudatus vähendab haigestumist Seega on riigi kahjud olematud võit aga suur sest paraneb nii töötajate tervis kui konkurentsivõime selgitas Nestor Eelnõus teevad sotsiaaldemokraadid veelkordse ettepaneku mitte maksustada kulutusi töötajate tasemekoolitusele Eelmisel nädalal rääkisid kõik erakonnad vajadusest minna üle targale tööle Teeme siis lõpuks selle nimel midagi sõnas Nestor Tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seadus on kavas jõustada 2011 aasta 1 jaanuaril Tweet Viimased uudised Kaitseminister Hanso odinlastest ma ei pea õigeks kaitseväelaste ja kaitseliitlaste kuulumist ebaselgete eesmärkidega seltskonda 15 veebruar 2016 В Эстонии состоится танцевальный флешмоб против насилия над женщинами 15 veebruar 2016 Üleilmse ühistantsimisega naistevastase vägivalla vastu 15 veebruar 2016 Административная реформа должна улучшить благосостояние людей 14 veebruar 2016 Sotsiaaldemokraadid haldusreformi tulemusena peab paranema inimeste heaolu 14 veebruar 2016 Sotsiaaldemokraatlik

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/sde-t-tajatele-tehtud-tervise-ja-koolituskulud-saagu-maksuvabaks/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Pihl: sotsid on toonud Tallinna juhtimisse positiivseid muutusi | SDE
  nõuab asjade põhjalikumat läbi arutamist Kindlasti muudab see otsustusprotsessi läbipaistvamaks mis oli ka sotsiaaldemokraatide üks lubadusi oma valijatele ütles SDE esimees Pihl rõhutas sotsiaaldemokraatide pingutusi eelmise aasta lõpus vastu võetud linnaeelarve koostamisel tõstes esile lasteaedade rahastamise säilimise mullusel tasemel Sotsiaaldemokraatide tehtud muudatusettepanekud puudutasid just nõrgemaid puuetega inimesi ja näiteks toetust varjupaikadele Kindlasti on eelarve kulude kokku tõmbamise taustal positiivne et lasteaedade rahastamine mis on olnud sotsiaaldemokraatide prioriteet nii riigis kui linnas jäi eelmise aasta tasemele ning eraldised toimetulekuraskustes perede aitamiseks suurenesid loetles Pihl Pihl lisas et tänu sotsiaaldemokraatidele on sel aastal töös linnaosade säilimise Tallinna linna meedianõukoja moodustamise ja toimetulekuraskustes peredele mõeldud uute sotsiaalmeetmete eelnõud Endine teleajakirjanik ja Tallinna linnavolikogu aseesimees Katrin Saks märkis meedianõukogu moodustamist kommenteerides et sotsiaaldemokraadid toetavad linnameediat mille eesmärgiks on olla kodaniku teenistuses Tuleb luua Tallinna meedianõukogu kuhu on kaasatud nii opositsiooni kui koalitsiooni esindajad ning tunnustatud meediaeksperdid märkis Saks Meedianõukogu tõhusus sõltub Saksa hinnangul ennekõike sellest kas linnameedia arendamise nimel suudetakse hoiduda poliitilisest kemplemisest Loodava nõukogu esmane ülesanne peab olema reeglite ja järelvalvesüsteemi kehtestamine Oluline on tagada tasakaalustatus ja kvaliteet ning unustada poliitiliste punktide korjamine ütles Saks Saks tõi linna puudutavate otsuste laiemast kandepinnast rääkides näiteks et kodanikuühendused saavad nüüdsest linna juhtimises kaasa lüüa Koalitsioonilepingus on kirjas et kaasame asumiseltside esindajad linnaosa halduskogu komisjonide töösse Läksime sellest aga veel kaugemale ja kutsusime neid osalema ka volikogu komisjonide töös See aitab volikogu tööd tavakodanikele lähemale tuua ja tagada avatud linnajuhtimine lisas Saks Tallinna linnavolikogu sotsiaal ja tervishoiukomisjoni esimehe Kadi Pärnitsa sõnul on sotsiaaldemokraadid koalitsioonis olles toetanud sotsiaalsete töökohtade arvu suurendamist ja seda eeskätt sotsiaal ja heakorrasfääris Lähiajal on plaanis töötute õpetamine ja tööle suunamine linna hooldus sotsiaal ja koduhooldustöötajate assistentideks puuetega inimeste abistajateks abilisteks supiköökidesse jms Sotsiaalseid töökohti on hulganisti plaanis luua ka heakorrasfääri nii kalmistute parkide kui tänavate korrashoiuks loetles Pärnits Tweet Viimased uudised Kaitseminister

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/p-pihl-sotsid-on-toonud-tallinna-juhtimisse-positiivseid-muutusi/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Jüri Pihl: Järelevalve korraldamise võimalused kohalikes omavalitsuste | SDE
  mõnda aega oli selge et senine dubleeriv süsteem vajab korrastamist Seepärast otsustati viia läbi järelevalve reform mille käigus koondatakse erinevate allüksuste järelevalvefunktsioonid nö ühe mütsi alla Järelevalve ühtlustamine käib järk järgult ning peab lõpule jõudma selle aasta augustis Esimesed sammud on astutud 1 jaanuaril võttis munitsipaalpolitsei transpordiametilt üle parkimiskontrolli funktsiooni koos 12 ametikohaga Augustiks lähevad mupole üle veel ehitusjärelevalve väliskaubanduse ja turgude järelevalve ning keskkonna järelevalvega seotud funktsioonid Dubleerimise kaotamise kõrval on reformimise eesmärgiks ka preventiivse töö suurem tähtsustamine Kui inimestesse juurutada seadusekuulekust aitab see rikkumisi ära hoida või siis oluliselt vähendada Järelevalve eesmärgiks ei tohi olla trahviraha kogumine vaid inimeste heaolu ja turvalisuse tagamine ning Tallinnale ja linlastele tekkida võiva kahju ennetamine Seetõttu oleme otsustanud panna suuremat rõhku hoiatusmenetlusele lootusega et see aitab korra õigust rikkunud inimesel oma viga mõista ning seda edaspidi vältida Heale tulemusele aitab alati kaasa koostöö Seepärast tahame tihendada koostööd erinevate ametite ning eriti politsei ja piirivalveameti ning selle eri valdkondade spetsialistidega Toon näite hiljuti hästi käima läinud koolivalve projektist Koolivalvega alustas munitsipaalpolitsei 2009 aasta 1 septembril pilootprojektina Pirita majandusgümnaasiumi territooriumil et tagada koolis ja selle ümbruses turvalisus Inspektorite ülesanneteks on kontrollida koolide läheduses tubakaseaduse alkoholiseaduse ning Tallinna linna avaliku ja heakorra eeskirjade täitmist Alates veebruarist töötab koolivalve osakonnas kuus inspektorit Lühikese aja jooksul on avastatud erinevaid rikkumisi sealhulgas narkootikumide tarbijaid ning edastatud need juhtumid politseile Tallinna linnas asub 53 gümnaasiumi ja 9 põhikooli Linnavalitsuse töötajad on kohtunud kõikide koolide juhtkondadega ja tutvustatud neile koolivalve tegevuskava Oleme saanud koolide poolt vaid positiivset tagasisidet Kui leitakse finantsiline kate siis kindlustab linn lähiaastatel koolivalvega kõik Tallinna üldhariduskoolid Seni osutatakse koolidele võimaluste piires abi valvet teostatakse munitsipaalpolitsei siseressursi arvelt Lõpetuseks tahan rõhutada et järelevalveorganite koondamine munitsipaalpolitseisse teenib ennekõike linnakodanike parema ja kiirema teenindamise huvisid Samuti aitab see kokku hoida linna ressursse nii raha kui inimeste tööjõudu ning tõstab

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/j-ri-pihl-j-relevalve-korraldamise-v-imalused-kohalikes-omavalitsuste/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Jüri Tamm: Eesti majanduse stimuleerimise plaan on eurolõksus | SDE
  ajal on halb makse muuta eriti tõsta See mida ministeeriumid viimastel aegadel on teinud sõna kokkuhoid all ei ole majanduslikus mõttes kokkuhoid Kuna eratarbimine ja eksport turud on nõrgad toob riigi investeeringute vähendamine kaasa veel suurema surutise erasektoris Kui seda teadaolevatel põhjustel ei suudetud siis tuleks teha ajutisi maksusoodustusi näiteks alandada tööjõumakse sest tänane Eesti ettevõtjal on raske Pärast kriisipõhja läbimist tuleks aga viia läbi sisulisemad maksupoliitilised muudatused nagu näiteks kehtestada ettevõtte tulumaks ja miks ka mitte näiteks suunata laekunud vahendid sihtotstarbeliselt innovatsiooni või Arengufondi kehtestada lihtne kolmeastmeline üksikisiku tulumaks kaotada maamaks kodudele ja kehtestada kalliste varade kinnisvaramaks viia sisse luksuskaupade maks ja täiustada seadusandlik baas ettevõtluskeskkonna parandamiseks Pole mingit sisulist takistust ega põhjendust sisse viia muudatus mis välistakse erisoodustusmaksu koorimist tervisele ja õpingutele suunatud kuludelt läbi närida sotsiaalmaksu laega seonduv küsimus Teha reaalseid samme FIE de tegevust segavate tegurite muutmiseks ja selle ettevõtlusvormi elustamiseks Seda oleks võinud teha juba varem ilma suure kulu ja vaevata Unustada ei tohiks ka reaalajale jalgu jäänud ja veidernaljakaid regulatsioone näiteks kaotada hotellide kululimiit ning tõsta päevarahade maksuvabaks summa 1000 kroonini Sotsiaaldemokraadid on veendunud et enamik loetletud muutustest on märgilise tähendusega samas majanduskeskkonda piisaval määral turgutavad Üldisemast kuvandist rääkimata Suuremate väljakutsetena toetame Eesti regionaalse finantskeskuseks pürgimise ideed Selles eesmärgis peitub jõud ja sarm Sotsiaaldemokraatide muudest ettepanekutest võiks esile tõsta energeetika ja keskkonna vallas plaanitavat eelkõige energiasäästu programmide jõulist edendamist millest paljud eeskõnelejad on juba rääkinud kuid mis hetkeseisus veelgi olulisem turu avamisega kaasnevate elektrienergia hindade muutuste leevendamiseks mõeldud hinnastabiilsuse fondi loomist Otse loomulikult peame vajalikuks uute tehnoloogiate ja toodete Eestisse sisenemiseks vajalike eelduste eelistuste tekitamist Näiteks oleks aeg kehtestada automaks samas jättes kehtima maksuvabastuse elektriautode puhul See oleks kindel signaal roheliste investeeringute tegemiseks uute töökohtade ja perspektiivikate lahenduste tekkeks Roheline majandus on piisavalt üllas eesmärk et selle suunas liikuda Uute töökohtade loomise osas võiks seadusega reguleerida toetusmehhanisme rahvusvaheliste kultuuri ja spordiürituste Eestisse toomise puhuks nagu näiteks toimib see tänases EL eesistujamaal Hispaanias kus tiitlivõistluste taotlemist julgustab seadusega pandud kaasfinantseerimise kohustus riigi ja omavalitsusele Kindlasti tuleks soosida investeeringute eelistamist tervise ja hoolekandeteenuste osutajatele Eesti peaks ära kasutama ühiskonna vananemisega kaasnevat situatsiooni ja oma asukohta ning looma rikastele eraisikutele atraktiivse maksukeskkonna et rootslased soomlased norralased tuleksid pigem Eesti residendiks kuna lisaks kõigele võimaldab Eesti lähedus hoida sidet ka perekonnaga Seega oleme veendunud et erisuste tekitamises maksupoliitikas peitub teatud jõud Mina kasutaksin parema meelega väljendit paindlikus Kuid eks kõik ole tasakaalu ja oskuste küsimus Vaatamata sellele et sotsiaaldemokraadid eelistavad investeeringuid sh EL struktuurvahendite kaudu rohkem inimesse kui asfalti betooni peame me vajalikuks jätkata investeeringuid toimiva ja välismaailmaga sidususi tekitava infrastruktuuri loomist Seda nii IT kui transpordi lõikes Lubage mul veel peatuda mõnel olulisel punktil mis eelkõnelejatel kahe silma vahele jäi Esiteks põllumajandusest Rääkides maaelust peame me silmas 90 Eesti territooriumist ja ca 400 000 inimest See on nii suur osa meie maast ja rahvast et nende probleemidega tegelemine ei tohi käia hoogude kaupa kampaania korras Maaelu Arengukava 2007 2013 loob eeldusi positiivseteks muutusteks maamajanduse struktuuris Nende meetmete efektiivsust tuleb jooksvalt hinnata ja vajadusel viia sisse korrektiivid juba

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/j-ri-tamm-eesti-majanduse-stimuleerimise-plaan-on-eurol-ksus/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • SDE: Eesti tee olgu üleminek taastuvenergiale | SDE
  keskenduma taastuvenergia arendamisele Erakordselt rasketes talveoludes on SDE sügavalt mures valitsuse puuduliku energiapoliitika pärast mis ei soosi loodusressursside arukat kasutust ega soodusta energiasäästmist seisab erakonna juhatuse heakskiidu saanud avalduses Sotsiaaldemokraadid avaldavad kahetsust selle üle et Eestil puudub arvestav visioon mis tagaks riigile energeetilise sõltumatuse Traditsioonilistele energiaallikatele ning eilsetele tehnoloogiatele tugineval valitsusel puudub samas kava hoonete soojuspidavuse suurendamiseks ühistranspordi arendamiseks ja elektrienergia säästmiseks Enne kui öelda jaa tänasel tehnoloogial põhinevale tsentraalsele tuumajaamale peab valitsus otsima pädevad vastused järgmistele küsimustele kui suurt kokkuhoidu saavutaksime laiaulatusliku energiasäästu kavaga ja kui suure osa puudujäävast energiavajadusest saaksime katta kodumaise puidu tuule jt taastuvenergialiikide arendamisega osutab SDE avaldus Kui oleme neile küsimustele saanud korrektsed vastused seisame ilmselt tõdemuse ees et Eesti ei vajagi tuumajaama märkis avalduse üks koostajaid riigikogu liige Mark Soosaar Miks mitte ei võiks Eesti tee olla esimese riigina täielikult taastuvenergiale lisas Soosaar SDE energiapoliitiline avaldus sündis erakonna juhatuse ja elukeskkonna komisjoni koostöös Tweet Viimased uudised Kaitseminister Hanso odinlastest ma ei pea õigeks kaitseväelaste ja kaitseliitlaste kuulumist ebaselgete eesmärkidega seltskonda 15 veebruar 2016 В Эстонии состоится танцевальный флешмоб против насилия над женщинами 15 veebruar 2016 Üleilmse ühistantsimisega naistevastase vägivalla vastu 15 veebruar 2016 Административная реформа должна улучшить благосостояние людей 14 veebruar 2016 Sotsiaaldemokraadid haldusreformi

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/p-sde-eesti-tee-olgu-leminek-taastuvenergiale/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaaldemokraadid nõuavad valitsuselt kiireid samme laste vaesuse tõrjumiseks | SDE
  elab meil ligi 30000 last kas vaesuspiiril või lausa süvavaesuses märkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Heljo Pikhof Laste vaesusriski vähendamiseks ning uute heitunute põlvkonna ärahoidmiseks on Pikhofi sõnul ülimalt tähtis et valitsus rakendaks täiendavaid abinõusid kitsikuses kasvavate laste kaitseks ja nende arenguvõimaluste tagamiseks Sotsiaaldemokraadid ootavad et valitsus töötaks vastava tegevuskava välja hiljemalt 1 maiks Meie laste olukord nõuab sekkumist ja kibekähku Väikese ja vananeva rahva iga laps on kullast ja ka eurost kallim ütles Pikhof Sotsiaaldemokraadid on esitanud omapoolse lastega perede aitamise paketi mille elluviimiseks tuleb riigikogul kinnitada neli seadusemuudatust Esimese lugemise läbinud sotsiaalhoolekandeseaduse muutmise seaduse eelnõu järgi ei loeta lapsetoetusi toimetulekutoetuse määramisel enam pere sissetuleku hulka Jõustumisel oleks see seaduseparandus toeks tuhandetele lastega perekondadele kus vanemad võis siis üksikvanem on jäänud töötuks Samuti tahab SDE ühemõtteliselt sätestada et puudustkannatavaid inimesi ei tohi jätta toimetulekutoetuseta kui nad on saanud oma lähedastelt rahalist abi Peretoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohustab riiki maksma 450 kroonist täiendavat lapsetoetust neile lastele kelle töötud vanemad ei saa ei töötuskindlustushüvitist ega töötutoetust Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu tagab ravikindlustuseta inimestele õiguse pöörduda perearstide poole samadel alustel kindlustatutega Tweet Viimased uudised Kaitseminister Hanso odinlastest ma ei pea õigeks kaitseväelaste ja kaitseliitlaste kuulumist ebaselgete eesmärkidega seltskonda 15

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/p-sotsiaaldemokraadid-n-uavad-valitsuselt-kiireid-samme-laste-vaesuse-t-rjumiseks/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • SDE: linnameedia tuleb muuta usaldusväärsemaks | SDE
  tallinlastest on ajalehe Pealinn püsilugejad seega peame keskenduma mitte selle infoallika kadumisele nagu soovib Reformierakond vaid veelgi paremaks tegemisele ütles Tallinna Linnavolikogu aseesimees Katrin Saks Nii Pealinna kui teiste linna infokanalite tegevuskulud kaetakse maksumaksjate rahaga loomulikult peab see olema ka reguleeritud toonitas Saks Tema sõnul toetavad sotsiaaldemokraadid linnameediat mille eesmärk on olla kodaniku teenistuses Sel põhjusel sai koalitsioonileppesse sisse ettepanek luua Tallinna meedianõukogu kuhu on kaasatud nii opositsiooni kui koalitsiooni esindajad ning tunnustatud meediaeksperdid märkis Saks Meedianõukogu tõhusus sõltub Saksa hinnangul ennekõike sellest kas linnameedia arendamise nimel suudetakse hoiduda poliitilisest kemplemisest Loodava nõukogu esmane ülesanne peab olema reeglite ja järelvalvesüsteemi kehtestamine Oluline on tagada tasakaalustatus ja kvaliteet ning unustada poliitiliste punktide korjamine oli Saks otsekohene Linna meediakanalite usaldusväärsemaks muutmisel loodavad sotsid koostööle opositsiooniga Arvestades et tegemist on maksumaksja rahaga on latt mistahes linna meediakanali edendamisel väga kõrgel märkis Saks Usume et opositsioon loobub poliitilisest sõnasõjast ning teeb konstruktiivseid ettepanekuid kuidas linnakodanikele vajalik infoallikas usaldusväärsemaks muuta Tweet Viimased uudised Kaitseminister Hanso odinlastest ma ei pea õigeks kaitseväelaste ja kaitseliitlaste kuulumist ebaselgete eesmärkidega seltskonda 15 veebruar 2016 В Эстонии состоится танцевальный флешмоб против насилия над женщинами 15 veebruar 2016 Üleilmse ühistantsimisega naistevastase vägivalla vastu 15 veebruar 2016 Административная реформа должна улучшить благосостояние

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/p-sde-linnameedia-tuleb-muuta-usaldusv-rsemaks/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • SDE: haridusreformi tuleb planeerida koos haldusreformiga | SDE
  Eesti hariduspoliitika kujundamise üle SDE arvates tuleb koolivõrguga seotud küsimused lahendada koos haldusreformiga taastades maakonna tasemel omavalitsuse Koolivõrku saab otstarbekamalt planeerida praeguse maakondliku ja omavalitsustasandi kaasotsustamise kaudu leidis erakonna juhatus Põhikooli ja gümnaasiumi mehaanilise lahutamise asemel tuleb mõlemale esmalt püstitada selged kvaliteedinõuded mille alusel antakse välja tegevusload Koolivõrk peab võimaldama kvaliteetse hariduse ühtlast kättesaadavust kogu Eestis Haridusreform nõuab haritust ja aega Riigikogu survestamine valitsuse määruste vastuvõtmisega enne seaduste vastuvõtmist on jäme demokraatia aluspõhimõtete eiramine rõhutas endine haridusminister ja riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg IRL peaks tõsiselt mõtlema miks esitati riigikogule põhikooli ja gümnaasiumiseaduse eelnõu milles riigikogu oli sunnitud parandama valdava enamuse paragrahvidest ja lõpuks oli ka IRL sunnitud möönma et eelnõu alusideed on läbi mõtlemata märkis Kreitzberg Kreitzbergi hinnangul diskrediteerivad halvasti ettevalmistatud reformid hariduspoliitikat ja poliitikat üldse Osalusdemokraatia aluspõhimõtteks on võimalus osaleda otsuste kujunemisel neil keda otsus puudutab On viimane aeg muuta tähtsamad hariduspoliitilised otsused erakondade ja kodanikuühiskonna vahelise kokkuleppe objektiks märkis Kreitzberg Tweet Viimased uudised Kaitseminister Hanso odinlastest ma ei pea õigeks kaitseväelaste ja kaitseliitlaste kuulumist ebaselgete eesmärkidega seltskonda 15 veebruar 2016 В Эстонии состоится танцевальный флешмоб против насилия над женщинами 15 veebruar 2016 Üleilmse ühistantsimisega naistevastase vägivalla vastu 15 veebruar 2016 Административная реформа должна улучшить благосостояние людей 14

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/p-sde-haridusreformi-tuleb-planeerida-koos-haldusreformiga/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive