archive-ee.com » EE » S » SMK.EE

Total: 65

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tegevus
  Kütt Haigekassa juhatuse liige Mari Mathiesen ja ravimipeaspetsialist Erki Laidmäe Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi juhatuse liige dr Sulev Haldre SoMi tervishoiuosakonna peaspetsialist inna Vabamäe ning ESMÜL juhatuse liikmed Pille katrin Levin dr Katrin Gros Paju Arko Olesk Vladislava Vassitškina ja Peep Papagoi Kokkuvõtet ümarlauast saab lugeda SIIT 30 05 SM päev Tallinnas Solarise Keskuses ja Tartus Lõunakeskuses 3 5 08 Kokkutulek Käsmus Käivitub aktiivne annetuste kogumine Koduleht täieneb ja saab järjepideva uudistevoo luuakse lehekülg Facebookis Sügisel toimub jätkukoolitus kohalike ühingute juhtidele Sclerosis Multiplex i 2011 a Voldik MTÜ Sclerosis Multiplex i Ühing majandusaasta aruanne 2008 MTÜ Sclerosis Multiplex i Ühing majandusaasta aruanne 2009 MTÜ Sclerosis Multiplex i Ühing majandusaasta aruanne 2010 MTÜ Eesti Sclerosis Multiplex i Ühingute Liit majandusaasta aruanne 2011 Kalender plaan 2011 aastaks 03 01 2011 Sclerosis moltiplex i teabeõhtu Tallinnas 14 01 2011 Sclerosis multiplex i teabeõhtu Pärnus 11 02 2011 Sclerosis multiplex i teabeõhtu Tartus 11 03 2011 Sclerosis multiplex i teabeõhtu Viljandis 30 05 2011 Sclerosis multiplex i teabeõhtu Rakveres 30 05 2011 Sclerosis multiplex i teabeõhtu Jõhvis Need on üritused koostöös SM Keskusega tutvustamaks uusi võimalusi SM ravis ja aktiviseerimaks SM iga noori 6 8 04 2011 Tugiisiku ja orgnisatsiooni juhtimise seminar 10 14

  Original URL path: http://www.smk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=64 (2012-11-09)
  Open archived version from archive


 • Arengukava Missioon
  liikmetele kohalike ühingute juhatustele Pakkuda liikmetele abi raamatupidamisteenusega Jagada liikmetele vajalikku infot organisatsiooni tegevuse tegevusvõimaluste ürituste jms kohta Esitada kodulehel järjepidevalt uudiseid Anda vähemalt kord aastas välja infolehte Tõlkida töötada välja ja anda välja uusi infomaterjale ning raamatuid suunatuna nii SM iga inimestele kui avalikkusele Jätkata kogemusnõustajate tugiisikute koolitamist ning motiveerimist Arendada koostööd haiglatega infomaterjalide levitamise ning uutele patsientidele toe pakkumise nimel Edasi arendada suhtluskeskkondi postiloendid Facebooki lehekülg foorum jne Jätkata väljakujunenud ühistegevustega suvelaager teabeõhtud jne Korraldada igal aastal SM päeva üritusi Suhelda meediaga SM temaatika hea kajastuse nimel Suhelda poliitikute ja otsustajatega ravimite ja teenuste parema kättesaadavuse nimel Teha koostööd teiste ühendustega patsientide huvide kaitseks ning ravimite ja teenuste parema kättesaadavuse nimel Korraldada SM teemalisi ümarlaudu huvigruppide esindajate ja otsustajate osalusel Suhelda tööandjatega SM iga inimeste huvide kaitseks Jätkata aktiivset osalust rahvusvahelisest SM organisatsioonides Arendada koostööd lähimaade SM ühingutega ESIALGNE TEGEVUSKAVA 2012 II poolaasta osas täieneb juulikuus 28 01 A Boiko loeng toimus loengut kuulas 130 inimest 3 5 02 Koolitus ühingute juhatustele Pärnus toimus osa võttis 15 inimest 3 04 Ümarlaud EMSP küsitluse tutvustamiseks ning Eesti SM iga inimeste probleemide arutamiseks EMSP st olid Tallinnas president John Golding ning peasekretär Christoph Thalheim Eesti poolt võtsid osa sotsiaalminister Hanno

  Original URL path: http://www.smk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=24 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Põhikiri
  üldkoosoleku poolt juhatuse ettepanekul 5 Liidu liikmeks võetakse juhatuse otsusega Liidu juhatusele juhatuse kinnitatud vormis esitatud avalduse alusel 6 Liidu liikmel on õigus 1 osaleda Liidu tegevuses 2 esitada kanditaate Liidu juht kontroll ning teistesse organitesse samuti esindada Liitu volituse alusel teistes organisatsioonides ja üritustel 3 esitada ettepanekuid ja arupärimisi Liidu tegevust puudutavates küsimustes 4 kasutada Liidu võimalusi abi ja teavet SM ga inimeste hüvanguks 5 Liidust välja astuda esitades vastava avalduse juhatusele 7 Liidu liige on kohustatud 1 täitma Liidu põhikirja ning valitavate organite otsuseid mis on tehtud nende pädevuse piirides 2 tasuma liikmemaksu mille suuruse määrab Liidu juhatus Liidu toetaja ja auliikmed liikmemaksu ei maksa 3 hoidma ja kaitsma Liidu head nime aitama kaasa Liidu põhikirjaliste eesmärkide täitmisele ja Liidu edukale tegevusele 4 teatama Liidu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha ja aadressi Esitama uued andmed kohgeselt pärast nende muutumist 8 Liikme võib Liidust välja arvata juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega kui ta on jämedalt rikkunud põhikirja nõudeid või kahjustab olulisel määral Liidu huve või on jätnud tasumata liikmemaksu Liidust välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada 4 Liidu juhtimine 1 Liidu kõrgeimaks juhtivaks organiks on Liidu liikmete üldkoosolek kus igal liikmel on üks hääl 2 Liidu üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt mitte harvem kui üks kord aastas teatades selle toimumisaja ning päevakorra liikmetele kirjalikult vähemalt 14 kalendripäeva ette 3 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1 10 Liidu liikmetest või muul seaduse sätestatud juhul 4 Üldkoosolekul võib otsustada kõikide Liidu tegevusse puutuvate küsimuste üle kusjuures üldkoosoleku ainupädevusse kuulub 1 põhikirja vastuvõtmine selle muutmine ja täiendamine 2 Liidu eesmärgi muutmine 3 majandusaasta tegevus ja finantsaruande ning audiitori või revisjonikomisjoni kontrolltulemuste ära kuulamine ning kinnitamine 4 Liidu juhatuse valimine ning juhatuse liikmete arvu määramine 5 Liidust väljaarvamise küsimuste otsustamine 6 Liidu tegevuse lõpetamise ühinemise või jagunemise otsustamine 7 audiitor või revisjonkontrolli läbiviimise vajaduse otsustamine 8 muude seadusest tulenevate või juhatuse poolt tõstatatud küsimuste lahendamine 5 Liidu üldkoosolek on pädev otsust vastu võtma kui sellest võtab osa üle poole Liidu liikmetest 6 Kui üldkoosolekust võtab osa alla poole Liidu liikmetest kutsutakse üldkoosolek kokku teistkordselt vähemalt 14 päeva möödudes Teistkordne üldkoosolek on pädev otsust vastu võtma kui esindatud on rohkem kui üks liige 7 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks kui poolt hääletab vähemalt 2 3 üldkoosolekul osalejatest 8 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Liidu tegevust juhatus milles on kaks kuni seitse liiget 9 Liidu juhatus valitakse üldkoosoleku poolt kuni viieks aastaks 10 Liidu juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui kolm korda aastas Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees 11 Juhatus otsustab kõiki Liidu tegevusse puutuvaid küsimusi välja arvatud need mis põhikirja järgi kuuluvad üldkoosoleku ainupädevusse 12 Liidu juhatuse pädevuses on 1 juhatuse esimehe valimine juhatuse liikmete seast 2 juhtida Liidu tegevust üldkoosolekute vaheajal 3 Liidu üldkoosoleku kokku kutsumine 4 liikmete vastuvõtmine ning liikmete arvestuse pidamine 5 raamatupidamise korraldamine 6 moodustada vajaduse korral komisjone ja töörühmi eriküsimuste lahendamiseks 7 majandusaasta aruande koostamine ja esitamine 8 esitada üldkoosolekule kinnitamiseks järgmise

  Original URL path: http://www.smk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=25 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Juhatus
  Katrin S Levin juhatuse esinaine mob 50 77411 pillekatrin at smk ee Katrin Rüütel mob 53 419192 katrinryytel at smk ee Katrin Gross Paju tel 650 7397 info at smk ee Vladislava Vassitškina mob 501 1841 info at smk ee Martin Tooming mob 50 89918 martintooming at smk ee Arko Olesk mob 51 74722 arkoolesk at smk ee Peep Papagoi mob 51 83846 peeppapagoi at smk ee SM Ühing Tegevus

  Original URL path: http://www.smk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=26 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Kohalikud ühingud
  e post piretkarin at smk ee koosolek iga kuu viimasel neljapäeval kell 12 Endla 59 TPIK noorteklubi kokkusaamine iga kuu viimasel esmaspäeval kell 18 Tartu Sclerosis Multiplex i Ühing Registrikood 80149360 Esinaine Elle Tammemägi mob 5200897 tel 7474068 e post e ellet at hot ee koosolek tavaliselt kord kuus laupäeviti kelll 13 Tartu PIK s Rahu 8 Noorteklubi vedaja Martin Tooming mob 5089 918 e post martintooming at smk ee Näitetrupi juht Mati Aaloe mob 56912126 e post mati aaloe at gmail com Viljandi Sclerosis Multiplex i Ühing Registrikood 80138936 Kontaktisik Thea Aruoja mob 58175378 tel 433 4599 e post theaaruoja at hot ee koosolek iga kuu 3 kolmapäeval kell 12 Viljandi PINõukojas Posti 20 Noorteklubi vedaja Peep Papagoi mob 5183 846 Pärnumaa Sclerosis Multiplex i Ühing Registrikood 80249653 Esinaine Terle Arumäe mob 5348 9169 e post terle at emk ee koosolek iga kuu 3 esmaspäeval kell 13 Pärnumaa Puuetega Inimeste Kojas Riia mnt 70 noorteklubi kohta info Terlelt Lääne Viru Sclerosis Multiplexi Ühing Esinaine Maiu Maasi mob 5800 3751 e post maiumaasi at smk ee Kohtla Järve Sclerosis Multiplex i Ühing Registrikood 80245141 Kontaktisik Oksana Bokova mob 56906318 e post ptisa 06 at mail ru koosolekud iga kuu viimasel

  Original URL path: http://www.smk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=27 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Noorteklubid
  sümpaatne atmosfäär Vahest kutsutakse kokkusaamisele ka mõni veel targem inimene kelle kogemustest ja teadmistest õppida Noor on tavaliselt inimene kes ise end nii tunneb Euroopa standardite järgi jääb ta vanus alla 40 aga vahest kinnitavad reeglit ka erandid Praegu käib noorteklubi koos Tallinnas Pärnus loodame sellele alguse panna 14 jaanuari avalikul kokkusaamisel Tartus samalaadsel ettevõtmisel 11 veebruaril vaata lähemalt Ühingu Sündmuste alt Kui tunned et tahad klubielust rohkem teada või

  Original URL path: http://www.smk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=28 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Kontakt ja liitumine
  Sclerosis Multiplex i Ühingute Liit arveldusarved Swedbank 221005140757 SEB Pank 10152001569006 ESMÜL on kantud tulumaksuga mittemaksustavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja Kohalike Sclerosis Multiplex i Ühingute liikmeks võivad SM iga inimeste kõrval olla ka nende lähedased tuttavad ja raviarstid samuti juriidilised isikud Liikmestaatus annab Sulle juurdepääsu Ühingu poolt pakutavatele teenustele ja suure hulga häid sõpru kellega rõõmu muret jagada Saada oma kontaktandmed või küsimused p illekatrin at smk ee Pärast oma

  Original URL path: http://www.smk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=29 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • SM Koodeks
  SM Keskus Tugi ja teenused Tugiisikud SM Koodeksit saate vaadata SIIT SM Ühing Tegevus Arengukava Põhikiri Juhatus Kohalikud ühingud Noorteklubid Kontakt ja liitumine SM Koodeks Rahvusvaheline tegevus Arhiiv Uudised Sündmused

  Original URL path: http://www.smk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=22 (2012-11-09)
  Open archived version from archive