archive-ee.com » EE » S » SM.EE

Total: 932

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sotsiaalministeerium: Eesmärgid ja nende täitmine
  Aruanded Avalikud teenused Dokumendiregister Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet Õigusloome Uuringud ja analüüsid Statistika Väljaanded EL struktuurifondid Eesmärgid ja nende täitmine Sotsiaalministeeriumi eesmärgid tekivad läbi meie juhtimisel olevate valdkondade arengukavade ja organisatsioonipõhiste arengukavade koostamisel Tegutseme sotsiaalkaitse valdkonnas kus oleme püstitanud endale viis strateegilist eesmärki tagada inimeste majanduslik toimetulek ja hea töö tagada inimeste sotsiaalne toimetulek ja areng toetada laste ja perede heaolu edendada inimestevahelist hoolimist võrdseid võimalusi ja soolist võrdõiguslikkust tagada inimeste pikk ja kvaliteetne elu Tegevuste rubriigist saad lugeda täpsemalt meie tegevusest nende eesmärkide saavutamiseks Siin tutvustame ennekõike meie tegevust juhtivate strateegiate koostamisest ja strateegilise juhtimise korraldamisest Eesmärkide seadmist ja nende täitmise jälgimine on korraldatud lähtuvalt valitsuse üldistest reeglitest arengukavade ja riigieelarve koostamiseks Strateegilise juhtimise tsükkel Sotsiaalministeeriumis Iga eelneva tegevuse tulemus on järgmise tegevuse lähtekohaks Valdkonna arengukavade koostamine toimub jooksvalt vastavalt Vabariigi Valitsuse ja sotsiaalministri otsustele Organisatsioonipõhise arengukava koostamine lõpeb igal aastal 28 02 Sotsiaalministeeriumi järgmise nelja aasta arengukava esitamisega Rahandusministeeriumile ja Riigikantseleile Riigieelarve strateegia koostamises osalemine toimub Rahandusministeeriumi eestvedamisel ja lõpeb järgneva nelja aasta eelarvestrateegia kinnitamisega Vabariigi Valitsuse poolt igal aastal hiljemalt 31 05 Riigieelarve ja tegevuskava koostatakse Rahandusministeeriumi eestvedamisel järgneva aasta kohta ja esitatakse igal aastal Vabariigi Valitsuse poolt Riigikogule hiljemalt 30 09 Tööplaan koostatakse iga aasta

  Original URL path: http://www.sm.ee/meie/eesmargid-ja-nende-taitmine.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive


 • Sotsiaalministeerium: Avalikud teenused
  Aktuaalne Sinule Tegevus Meie Esilehele Meie Avalikud teenused Kontaktid Struktuur Haldusala Eesmärgid ja nende täitmine Avalikud teenused Apostillid Tööturuteenuste osutajad Renditööjõu vahendajad Töökeskkonna koolitajad Kollektiivlepingute andmekogu Dokumendiregister Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet Õigusloome Uuringud ja analüüsid Statistika Väljaanded EL struktuurifondid Avalikud teenused Sotsiaalministeerium registreerib tööturuteenuste osutajaid renditööjõu vahendajaid ning töötervishoiu ja tööohutusalase koolitusega tegelevaid ettevõtteid haldab kollektiivlepingute andmekogu Sellelt lehelt saab infot nende teenuste kohta Viimati uuendatud 13 Veebruar 2013

  Original URL path: http://www.sm.ee/meie/avalikud-teenused.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Dokumendiregister
  Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendis sisalduva avaliku teabega Dokumendiregistri avalik vaade alates 01 01 2009 Dokumendiregistri avalik vaade kuni 11 02 2010 Dokumendiregistri kasutusjuhend Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on kättesaadavad alates 01 01 2009 registreeritud dokumendid millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut ja mis ei sisalda isikuandmeid Paberdokumente ja asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet sisaldavaid ehk juurdepääsupiiranguga dokumente registrist alla laadida ei saa kuid avalikustatud on nende dokumentide registreerimisandmed Dokumendiregistris ei avalikustata isikuandmeid sisaldavaid dokumente kui avalikustamise kohustus ei tulene seadusest Kui isikuandmeid sisaldavale dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut saab selle dokumendiga tutvuda teabenõude esitamisel Esitatud teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendis sisalduva avaliku teabega Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on võimalik dokumentidega tutvuda kahel viisil avalehel loetletud dokumendiliikide ja nende juures märgitud aastate või otsingu kaudu Dokumendiregistri avalehel on dokumendiliikide loetelu kirjad käskkirjad ja lepingud Vajutades dokumendiliigi näiteks kirjade või käskkirjade juures soovitud aastale avaneb valitud aasta dokumendiregister koos registreerimisandmetega Dokumendiregistris avalikustatavad dokumendid on leitavad pealkirjaväljal oleva lingi abil Sotsiaalministeeriumis sõlmitud lepingud on dokumendiregistri avalikus vaates kuvatud kehtivate lepingute ja aastate vaates Kehtivate lepingute vaates kuvatakse kehtivate lepingute registreerimisandmed Aasta vaates kuvatakse lepingud mille kehtivus on vastaval aastal lõppenud Elektrooniliselt sõlmitud lepingud millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut on leitavad pealkirjaväljal oleva lingi abil Dokumendiregistris registreerimisandmete vaates on võimalik andmeid sorteerida tabeli päises olevate veergude nimetuste järgi Dokumendi registreerimiskanne koosneb järgmistest väljadest Pealkiri dokumendi pealkiri Kuupäev dokumendi kuupäev Viit registreerimisnumber dokumendiregistris Osapool dokumendi autor või osapool kirjade ning partner lepingute korral Seosviit teise poole registreerimisnumber Dokumendi liik dokumendi liik Edastamise viis mil viisil dokument Sotsiaalministeeriumisse saabus või välja saadeti Sari dokumentide loetelus nimetatud sari milles dokument asub Vastamise tähtaeg asja lahendamise tähtaeg Osakond osakond kuhu dokument on täitmiseks suunatud või kus dokument on koostatud Vastutav täitja ametniku nimi kellele asi on lahendamiseks suunatud Juurdepääsupiirang A tähistab avalikku dokumenti ja AK

  Original URL path: http://www.sm.ee/meie/dokumendiregister.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet
  Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab meile teabenõude vaatame teabenõude saamisel üle kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda Dokumenti väljastades katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed postiaadress telefoninumber e posti aadress välja arvatud juhul kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine küsitud dokumendi sisust Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on sätestatud avaliku teabe seaduse s 35 Kui Teie pöördumine sisaldab väga tundlikku teemat ehk delikaatseid isikuandmeid nt kirjeldate oma terviseprobleemi piirame dokumentidele juurdepääsu ka majasiseselt Selliste dokumentidega saavad tutvuda ministeeriumi ametnikud kelle ametiülesannete täitmiseks on see vajalik Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt hädavajalikus mahus Kui olete saatnud pöördumise millele vastamine on teise asutuse pädevuses edastame pöördumise sinna ja teavitame edastamisest ka Teid Vaatamata kehtestatud juurdepääsupiirangule väljastame dokumendi asutusele või isikule kellel on selle küsimiseks otsene seadusest tulenev õigus nt kohtueelne menetleja kohus ja põhjendatud vajadus Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi ja töökorralduse hindamiseks Kirjavahetuse baasil koostatav statistika ja kokkuvõte on umbisikulised ehk neis ei tooda välja pöörduja nime Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat Seejärel hävitame tähtaja ületanud dokumendid Kuidas hoiame Teie isikuandmeid kui külastate meie välisveebi Kui külastate meie välisveebi ja tutvute sealse infoga piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga IP aadressiga Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga kellaaeg kuupäev aasta Me ei seo IP aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta millist välisveebi osa Te külastate ja kui kaua seal peatute Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks et selle põhjal välisveebi arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks Kuidas hoiame Teie isikuandmeid kui kandideerite meile tööle Meile tööle kandideerides

  Original URL path: http://www.sm.ee/meie/kuidas-hoiame-teie-eraelulist-teavet.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Õigusloome
  Kontaktid Struktuur Haldusala Eesmärgid ja nende täitmine Avalikud teenused Dokumendiregister Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet Õigusloome Aruanded rahvusvaheliste kohustuste täitmise kohta Uuringud ja analüüsid Statistika Väljaanded EL struktuurifondid Õigusloome Elektroonilisest Riigi Teatajast leiate Riigi Teatajas avaldatud dokumendid sealhulgas seaduste määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid EUR Lex võimaldab juurdepääsu Euroopa Liidu õigusaktidele ja kohtupraktikale E õigus võimaldab leida ministeeriumites väljatöötatud õigusaktide eelnõud Riigikogu koduleheküljelt leiab Riigikogu menetluses olnud ja olevad

  Original URL path: http://www.sm.ee/meie/oigusloome.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Uuringud ja analüüsid
  eraelulist teavet Õigusloome Uuringud ja analüüsid Käimasolevad uuringud ja analüüsid Tervisevaldkond Töövaldkond Sotsiaalvaldkond Statistika Väljaanded EL struktuurifondid Uuringud ja analüüsid Käesolev leht koondab sotsiaal tervise ja töövaldkonnas Sotsiaalministeeriumi tellimusel või osalusel läbi viidud uuringuid ja analüüse alates aastast 1999 kuni tänaseni Uuringute ja analüüside osas on valikuliselt kokkuvõtetena olulisematest tulemustest avaldatud ka väljaandeid mis on kättesaadavad siin Uuringud ja analüüsid Uuringute kvaliteedi arutelu slaidid ja memo 23 01 2009 23

  Original URL path: http://www.sm.ee/meie/uuringud-ja-analuusid.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Statistika
  täitmine Avalikud teenused Dokumendiregister Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet Õigusloome Uuringud ja analüüsid Statistika Sotsiaalvaldkond Tervisevaldkond Töövaldkond Väljaanded EL struktuurifondid Statistika Käesolev leht koondab Sotsiaalministeeriumis ja tema valitsemisalas asuvates valitsusasutustes ja hallatavates riigiasutustes ning teistes sotsiaal tervise ja töövaldkonnas teenuseid osutavates asutustes kogutud ja töödeldud statistikat Viimati ilmus kogumik nii eesti inglise kui venekeelsena Tervis töö ja sotsiaalelu 2000 2008 Health Labour and Social Life in Estonia 2000 2008 Здравоохранение

  Original URL path: http://www.sm.ee/meie/statistika.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Väljaanded
  poolt välja antud ja Sotsiaalministeeriumi osalusel või tellimusel valminud väljaannete kohta alates aastast 1998 Võimaluse korral on üleval ka täistekst Publikatsioonide nimekiri 1998 2009 Kuidas tõsta organisatsiooni võimekust ja edendada koostööd 2011 2011 aastal valmis Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti Kodanikuühenduste ja Sotsiaalministeeriumi koostöö tõhustamine MTÜ de võimekuse tõstmiseks sotsiaalpoliitika kujundamisel kaasa rääkida raames juhend MTÜ dele SA dele ja KOV idele sisaldades kaasamise avalikkussuhete ja koostöö alaseid soovitusi Euroopa Liidu

  Original URL path: http://www.sm.ee/meie/valjaanded.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive •