archive-ee.com » EE » S » SM.EE

Total: 932

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sotsiaalministeerium: KOV teenused
  Sotsiaalteenuste järelevalve Toimetulekutoetus Vajaduspõhine peretoetus Juhtumikorraldus Ohvriabi Varjupaiga taotlemine Nõustamisteenused Hoolekande regionaalsed seminarid 2010 Hoolekande seminarid 2011 Hoolekande seminar 2012 Elektriautod Lapsed ja pere Sotsiaalne kaasatus Sooline võrdõiguslikkus Hüvitised ja toetused Sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister STAR Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem SKAIS KOV teenused Hoolekandelise abi andmisel lähtutakse subsidiaarsuse põhimõttest mille kohaselt avalikke kohustusi täidavad üldjuhul eelistatult kodanikule kõige lähemal seisvad võimuorganid ning esmalt rakendatakse abivajajale kõige lähemal oleva tasandi esmatasandi ressursse Millest

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kov-teenused.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive


 • Sotsiaalministeerium: Sotsiaalnõustamine
  Kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste soovituslikud juhised Sotsiaalteenuste järelevalve Toimetulekutoetus Vajaduspõhine peretoetus Juhtumikorraldus Ohvriabi Varjupaiga taotlemine Nõustamisteenused Hoolekande regionaalsed seminarid 2010 Hoolekande seminarid 2011 Hoolekande seminar 2012 Elektriautod Lapsed ja pere Sotsiaalne kaasatus Sooline võrdõiguslikkus Hüvitised ja toetused Sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister STAR Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem SKAIS Sotsiaalnõustamine Sotsiaalnõustamine on üks sotsiaalteenustest mis on suunatud isikutele või perekondadele kelle iseseisev toimetulek on psühholoogiliste sotsiaalsete või majanduslike tegurite tagajärjel häirunud Teenuse sihtrühmaks on üksikisik

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kov-teenused/sotsiaalnoustamine.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Võlanõustamine
  erinevaid toiminguid võlgniku abistamiseks võlgnevuse korral sh isiku nõustamist juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamisega seonduvaid toiminguid Teenuse käigus abistatakse isikut majapidamiseelarvete koostamisel ja järgimisel nt majapidamisraamatu kasutusele võtmine säästliku majapidamise korraldamisel nt soovitused elektrienergia säästlikuks kasutamiseks sisseostude tegemisel lisasissetulekute leidmisel jne Kellel on õigus teenust saada Võlanõustamisteenust on õigus saada isikul kellel on võlgnevuse tekkimise oht või kellel on võlgnevus juba tekkinud ning kes ei ole iseseisvalt võimeline tekkinud rahalisi kohustusi täitma Võlgnevuse tekkimise ohtu hinnatakse lähtudes konkreetsest olukorrast kuhu isik või perekond sattunud on Kuhu pöörduda teenuse saamiseks Teenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse sotsiaaltöötaja poole Teenuse taotlemiseks vajalikud dokumendid Igal kohalikul omavalitsusüksusel on kinnitatud kord millega sätestatakse teenuse taotlemise eraldamise ja kasutamise tingimused Nimetatud korras on ka vajalike dokumentide loetelu mis võib olla kohalike omavalitsuste lõikes erinev Kes pakuvad võlanõustamisteenust Võlanõustamisteenust pakuvad või pakkumist korraldavad kohalikud omavalitsusüksused Võlanõustamisteenust pakutakse ka Euroopa Sotsiaalfondi toel ESF nõustamisteenused ESF võlanõustamisteenus Teenuse eest tasumine Isikult võib võtta temale või tema perekonnale osutatava sotsiaalteenuse eest tasu Võetav tasu oleneb teenuse mahust ja maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast Isikult sotsiaalteenuse eest tasu võtmise otsustab teenust osutav või teenuse eest tasuv asutus Üldjuhul on võlanõustamisteenus teenust saama õigustatud

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kov-teenused/volanoustamine.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Päevakeskus
  omavalitsuste sotsiaalteenuste soovituslikud juhised Sotsiaalteenuste järelevalve Toimetulekutoetus Vajaduspõhine peretoetus Juhtumikorraldus Ohvriabi Varjupaiga taotlemine Nõustamisteenused Hoolekande regionaalsed seminarid 2010 Hoolekande seminarid 2011 Hoolekande seminar 2012 Elektriautod Lapsed ja pere Sotsiaalne kaasatus Sooline võrdõiguslikkus Hüvitised ja toetused Sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister STAR Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem SKAIS Mis on päevakeskus Päevakeskused on kohalike omavalitsuste või mittetulundusühingute poolt loodud keskused kus pakutakse võimalust soodustingimustel avalikke teenuseid kasutada ja vaba aega veeta Päevakeskuste tegevuse eesmärgiks on täiskasvanute puhul toetada aktiivset suhtlemist ennetada toimetulekuprobleeme või toetada igapäevast toimetulekut Laste päevakeskuste tegevuse eesmärgiks on toetada laste arengut ning pakkuda neile turvalist keskkonda vaba aja veetmiseks Päevakeskus on kõige levinum kasutusel olev nimetus antud asutustele kuid kasutatakse ka sotsiaalkeskuse või maja lastekeskuse vm nimetust Kui päevakeskus on spetsialiseerunud kindlale sihtgrupile siis kajastub see vahel ka asutuse nimes näiteks eakate või laste päevakeskus Soodustingimustel avalikud teenused on näiteks pesu pesemine juuksuriteenus toitlustamine või sauna kasutamine tasuta või teenuse tegelikust hinnast odavamalt Soodustingimustel avalike teenuste puhul katab osa või kogu teenuse hinna kliendi eest omavalitsus või muu finantseerija fond sihtasutus sponsor vm Vaba aja veetmise võimalused on huviringide ürituste jm suhtlemisvõimaluste loomine erinevatele eagruppidele sotsiaalse kaasatuse eesmärgil Viimane tähendab et päevakeskuse tegevuste eesmärgiks on klientide kaasamine ühiskonnaellu vastavalt nende võimetele vajadustele

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kov-teenused/paevakeskus.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Koduhooldus
  Hüvitised ja toetused Sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister STAR Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem SKAIS Koduhooldusteenus Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla Eesmärgiks on aidata vähenenud toimetulekuvõimega eakal inimesel iseseisvalt pere või sotsiaaltöötaja organiseeritud teenuste abil harjumuspärases keskkonnas kodus toime tulla Koduhooldusteenus sisaldab koduabi ja hooldusabi Koduabi on isiku abistamine igapäevaeluks vajalike tegevuste sealhulgas isiku eluruumide korrastamine ja kütmine riiete ja jalanõude hooldus toiduainete ja majapidamistarvete

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kov-teenused/koduhooldus.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Tugiisik
  toimetuleku tagamine kuid eesmärgiks võib olla ka lapse hooldamise ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine Tugiisiku peamised tegevused töös täiskasvanutega on jõustamine ja juhendamine Jõustamist motiveerimine julgustamine kliendi oskustele ja võimetele keskendumine vajavad kõik tugiisikute kliendid ning paljud neist ka juhendamist konkreetsete toimingute läbiviimiseks kodused tööd asjaajamised jm või tegevuste planeerimiseks Tugiisiku teenus aitab vastavalt olukorrale inimese toimetulekuvõimet säilitada parandada või takistada toimetulekuvõime suurt langust Täiskasvanu tugiisik kohtub oma kliendiga mistahes kliendile sobivas kokkulepitud kohas tema kodus mõnes asutuses söögikohas vm Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel õpetab ja julgustab last igapäevaelus toime tulema on vajadusel lapsele täiskasvanud saatjaks või abistab õppimisel aitab vajadusel last suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu õpetab last enda eest hoolitsema jms Tugiisiku teenust saav laps elab oma kodus sh asenduskodus ning kohtub tugiisikuga regulaarselt nii oma kodus kui ka teistes kokkulepitud kohtades alati lapsevanema teadmisel ja nõusolekul Tugiisiku teenuse sihtgrupid Lapsevanemad kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel Isikud kes vajavad abi puude haiguse või raske olukorra tõttu mis oluliselt raskendab toimetulekut Isikud kes vajavad abi kinnipidamiskohast vabanemise järgselt Lapsed kes vajavad abi asenduskoduteenusel perekonnas hooldamise teenusel või turvakoduteenusel viibides või sealt lahkudes iseseisvalt elama asumisel Lapsed kes vajavad abi seoses eestkostel olemisega ning eestkoste lõppedes iseseisvalt elama asumisel Lapsed kes vajavad abi psüühika või käitumishäire tõttu Lapsed kelle vanemad on raskustes nende eest hoolitsemisega ning neile turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisega Jt Kuidas tugiisikuks saada Kõigepealt võiks mõelda kelle tugiisikuks millise sihtgrupi soovitakse saada ning millised eeldused endal juba selleks tööks olemas on isikuomadused elu ja töökogemused ning teadmised Seejärel tuleks planeerida tugiisiku koolitusel osalemine ning küsida infot töötamisvõimaluste kohta kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt Tugiisikuna saab töötada nii väikese koormusega vabatahtlikkuse alusel kui ka tasu eest igapäevaselt täiskoormusega Tugiisiku teenuse osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping ka juhul kui

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kov-teenused/tugiisik.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Lapsehoid
  Kõigi tegevusluba omavate lapsehoiuteenuse pakkujate kontaktandmed on Majandustegevuse registris Sealt saab otsida teenusepakkujaid ettevõtte nime või tegevusala järgi samuti piirkondade kaupa Internetis leiab lapsehoiuteenuse pakkujaid ka Perekooli lehelt Teenuse kasutamise perioodi lepivad teenuse kasutaja ja lapsevanem omavahel kokku Teenuse eest tasumine Lapsehoiuteenuse eest tasub üldjuhul lapsevanem Osad kohalikud omavalitsused toetavad lapsevanemaid lapsehoiuteenuse eest tasumisel Näiteks makstakse lapsehoiutoetust või tehakse lapsevanemaga teenuse eest tasumist täpsustav leping Lapsehoiuteenuse rahastamise korrad ja tingimused on kohalikes omavalitsustes erinevad Vaidlustamine Lapsevanem lepib lapsehoiuteenuse pakkujaga kokku teenuse osutamise tingimused Soovitav on lapsevanemal enne teenuse kasutamist täpsemalt uurida kuidas teenust osutatakse ning mida teenuse pakkumise ajal tehakse Samuti peaks teenusepakkuja lapsevanemale teenuse sisu eelnevalt tutvustama Järelevalvet lapsehoiuteenuse üle teostavad tegevuskohajärgne maavanem Terviseamet ja Päästeamet Vaidluste lahendamiseks on võimalik pöörduda kohtu poole Täiendav teave lapsehoiuteenuse osutajale Nõuded lapsehoiuteenuse osutajale Lapsehoiuteenuse tegevusloa saamise ning nõuete kohta saab teavet sotsiaalhoolekande seaduse 6 jaost ning peatükist 3¹ vaata siit Ühel lapsehoidjal on lubatud hoida Teenusel viibiva lapse eluruumis max 5 last Teistes sobivates ruumides max 10 last Kahe lapsena arvestatakse a raske ja sügava puudega lapsi b alla 3 aastased lapsi c hoidja enda samal ajal hooldamist vajavad raske või sügava puudega hooldatavad ja alla 3 aastaseid lapsi Lapsehoidja nõuded Täieliku teovõimega hea vaimse ja füüsilise tervisega SHKS 25² lg 1 p 2 6 Lapsehoidjal peab olema lapsehoidjana tegutsemiseks kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutsetunnistus Lapsehoidja kutseomistamise kohta saab informatsiooni siit Ilma lapsehoidja kutsetunnistuseta saavad lapsehoidjana töötada SHKS 48 lg 15 alusel kuni 2012 a isikud kellel on täna olemas a pedagoogiline või sotsiaaltööalane keskeri või kõrgharidus või b keskharidus muu keskeri või kõrgharidus ning läbitud 160h sotsiaaltöö ja 160 h pedagoogika täiendkoolitus Lapsehoidja peab läbima tervisekontrolli ja omama perearsti poolt väljastatud tervisetõendit Kui lapsehoiuteenust osutatakse lapsehoidja eluruumis peavad kõik täisealised pereliikmed olema täieliku teovõimega ja hea vaimse tervisega läbima tervisekontrolli

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kov-teenused/lapsehoid.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Isiklik abistaja
  Riigi rahastatavad teenused KOV teenused Sotsiaalnõustamine Võlanõustamine Päevakeskus Koduhooldus Tugiisik Lapsehoid Isiklik abistaja Sotsiaaleluase Eluruumi kohandamine Sotsiaaltransport Hooldamine Kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste soovituslikud juhised Sotsiaalteenuste järelevalve Toimetulekutoetus Vajaduspõhine peretoetus Juhtumikorraldus Ohvriabi Varjupaiga taotlemine Nõustamisteenused Hoolekande regionaalsed seminarid 2010 Hoolekande seminarid 2011 Hoolekande seminar 2012 Elektriautod Lapsed ja pere Sotsiaalne kaasatus Sooline võrdõiguslikkus Hüvitised ja toetused Sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister STAR Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem SKAIS Isiklik abistaja Isikliku abistaja teenuse eesmärk on puudega

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kov-teenused/isiklik-abistaja.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive •