archive-ee.com » EE » S » SM.EE

Total: 932

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sotsiaalministeerium: Ettekanded
  Tervis Rahvastiku tervise arengukava 2009 2020 Ettekanded Töö ja toimetulek Tervis Tervishoid ja ravimid Patsientide vaba liikumine Rahvastiku tervise arengukava 2009 2020 Ettekanded Kasulikud lingid Infomaterjal Tervislik elukeskkond Tervislik eluviis ja haiguste ennetamine Tervisedendus Sotsiaalhoolekanne Lapsed ja pere Sotsiaalne kaasatus Sooline võrdõiguslikkus Hüvitised ja toetused Sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister STAR Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem SKAIS Ettekanded Rahvastiku tervise arengukava 2008 2020 Eesti Rahvastiku Tervise Arengukava 2008 2020 üldpõhimõtted Trendid ja tegevused rahvatervises

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/tervis/rahvastiku-tervise-arengukava-2009-2020/ettekanded.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Kasulikud lingid
  Patsientide vaba liikumine Rahvastiku tervise arengukava 2009 2020 Ettekanded Kasulikud lingid Infomaterjal Tervislik elukeskkond Tervislik eluviis ja haiguste ennetamine Tervisedendus Sotsiaalhoolekanne Lapsed ja pere Sotsiaalne kaasatus Sooline võrdõiguslikkus Hüvitised ja toetused Sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister STAR Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem SKAIS Kasulikud lingid Haridus ja Teadusministeerium Põllumajandusministeerium Keskkonnaamet Terviseamet Eesti Haigekassa Tervise Arengu Instituut Sotsiaalkindlustusamet Mürgistusteabekeskus Eesti Seksuaaltervise Liit Eesti Vähiliit MTÜ AIDS i Ennetuskeskus www toitumine ee www narko ee www

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/tervis/rahvastiku-tervise-arengukava-2009-2020/kasulikud-lingid.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Infomaterjal
  Aktuaalne Sinule Tegevus Meie Esilehele Tegevus Tervis Rahvastiku tervise arengukava 2009 2020 Infomaterjal Töö ja toimetulek Tervis Tervishoid ja ravimid Patsientide vaba liikumine Rahvastiku tervise arengukava 2009 2020 Ettekanded Kasulikud lingid Infomaterjal Tervislik elukeskkond Tervislik eluviis ja haiguste ennetamine Tervisedendus Sotsiaalhoolekanne Lapsed ja pere Sotsiaalne kaasatus Sooline võrdõiguslikkus Hüvitised ja toetused Sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister STAR Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem SKAIS Infomaterjal Eesti Rahvastiku Tervise Arengukava infovoldik Viimati uuendatud 13 Veebruar 2013

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/tervis/rahvastiku-tervise-arengukava-2009-2020/infomaterjal.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Tervislik elukeskkond
  kui kaudselt eelkõige õhu vee ja toidu kaudu Atmosfääri õhu saastetase on Eestis üldiselt vähenenud kuid linnaõhus on heitgaaside sisaldus suurenenud mootorsõidukite ja liiklustiheduse pideva kasvu tõttu Samuti mõjutab linnaõhu kvaliteeti linna ja linna lähiümbruse kaootiline planeerimine mis tekitab valglinnastumist ja pendelrännet Välisõhust märksa enam mõjutab meie tervislikku seisundit saastunud siseõhk töö ja elukeskkonnas Õhureostust põhjustavad ehitus siseviimistlus ja pinnakattematerjalidest sünteetilistest tarbekaupadest ja olmekemikaalidest fossiilsetest kütustest ning tööprotsessides eralduvad keemilised ained ja tahked osakesed Õhukvaliteeti mõjutavad ka puudulik ventilatsioon kõrge õhuniiskus ja bioloogilised toimeained allergeenid bioaerosoolid hallitusseened ja nende laguproduktid Õhureostus põhjustab eelkõige akuutsete ja krooniliste ülemiste hingamisteede haiguste ja allergiahaiguste kasvu WHO andmetel on 10 30 uusehitiste elanikel siseõhust põhjustatud tervisehäired Õhu tahketel osakestel on ebasoodne mõju kopsufunktsioonidele ja respiratoorsele süsteemile ning südame ja veresoonkonnale Tervisele ebasoodsat mõju avaldab kvaliteedinõuetele mittevastav joogivesi mille peamisteks põhjusteks on inimtegevusest tingitud keemiline või bioloogiline saaste maapinnast reoveest ja õhust ning loodusliku veeallika sobimatus joogiveeks Tarbijale kvaliteetse joogivee tagamiseks on oluline rakendada asjakohast veepuhastustehnoloogiat ja nõuetele vastavat veevarustussüsteemi Saastunud joogivesi võib põhjustada kemikaalidele omaseid koheseid või hiljem avalduvaid mürgistusnähte erinevate nakkushaiguste levikut ja muid terviseriske nagu mineraalide liig või vaegus Inimese tervise seisukohalt on väga oluline et organism saaks täisväärtuslikku ja ohutut toitu

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervislik-elukeskkond.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Toote- ja teenuseohutus
  tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste kohaselt ei ole ohutu mis tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste kohaselt ei vasta nõuetele või mille mittevastavust nõuetele oleks pidanud eeldama Ohutuse kindlaksmääramisel võetakse arvesse 1 toote omadused kaasa arvatud koostis pakend kokkupanekujuhendid ning asjakohastel juhtudel paigaldus ja hooldusjuhendid 2 mõju teisele tootele kui võib põhjendatult eeldada nende koos kasutamist 3 toote esitlusviis märgistus hoiatused kasutamise ja hävitamise juhendid ning muu teave 4 võimalik oht toote kasutamise korral tarbijate riskirühmadele eriti lastele ja vanuritele Toode on ohutu kui see ettenähtud kasutustingimustes arvestades kasutusiga ning kasutuselevõtu paigaldus ja hooldusnõuete järgimist tagab inimese ohutuse ja tervise kaitse ega ohusta ümbritsevat keskkonda Teisisõnu ükski tarnitav toode mis on mõeldud tarbijatele või mida tarbijad võivad kasutada ei tohi põhjustada terviseriske või kui siis üksnes toote kasutamisele tavapärastes või põhjendatult eeldatavates tingimustes lubatavat minimaalset riski Tarbija käsutuses peab olema piisavalt teavet kasutusjuhend teabelehed jms et ta oskaks toodet eesmärgipäraselt ja ohutult kasutada kusjuures ta peab seda teavet kasutamisel ka arvestama Seega oluline on ka tarbija teadlikkus NB Oluline on et toodet kasutatakse üksnes sellisel eesmärgil ja viisil mida on tootja ette näinud Toode võib osutuda ohtlikuks kui seda kasutatakse mitteettenähtud ehk valel eesmärgil või viisil Küll peab aga toode olema ohutu või minimaalselt ohtlik põhjendatult eeldatavates tingimustes Selgituseks mõned näited selle kohta Jalgratta puhul kuna on olemas tavapärane oht jalgrattalt kukkuda peab jalgratas olema mehaaniliselt ohutu näiteks peavad sellel olema piisava toimega pidurid ja rattur peab kandma kiivrit Kosmeetikatoodete puhul huulepulk on ette nähtud huulte värvimiseks kuid kuna on ette näha et teatud hulk sellest neelatakse ka alla siis peab huulepulk olema ohutu ka allaneelamisel ripsmetušš on ette nähtud ripsmete värvimiseks aga ta võib sattuda ka silma seega peab olema ohutu ka silma sattumisel Teenus Nagu toode nii peab olema ohutu ka tarbijale osutatav teenus Teenusele

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervislik-elukeskkond/toote-ja-teenuseohutus.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Keskkonnatervis
  on Insinööritoimisto Akukon Oy ja SA Keskkonnaõiguse Keskuse koostöös valminud Eesti müranormide kaasajastamise kontseptsioon ja analüüs kehtiva müraalase regulatsiooni probleemkohtadest ja lahendustest Töö on teostatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel Eesti müranormide kaasajastamise kontseptsioon ja analüüs kehtiva müraalase regulatsiooni probleemkohtadest ja lahendustest Kokkuvõte Eesti keskkonnatervise olukorda ja korraldust käsitlevast seminarist inglise keels Ülevaade Eesti keskkonnatervise olukorrast ja korraldusest inglise keeles Eesti keskkonnastrateegia Keskkonnategevuskava Keskkonnatervise riskide hindamine Euroopa Liit keskkonnast eesti keeles Euroopa Liit keskkonnatervisest inglise keeles Euroopa Liit kiirgusest inglise keeles Tervise ja Keskkonna Ühendus valitsusväline organisatsioon EuroSafe valitsusväline organisatsioon inglise keeles Toit Toit on olulisim elukeskkonna tervist kujundav tegur Toidust saame vajalikud toitained ja energia kuid samas võib ebakvaliteetne ühekülgne või saastatud toit olla ka mitmete haiguste põhjustajaks Seejuures on saastunud toidust põhjustatud haigestumine tõusutendentsis kogu Euroopas Huvitavat lugemist Toit ja toitumispoliitika koolidele inglise keeles Imikute ja väikelaste toitmine ja toitumine vene keeles Euroopa Komisjoni Valge raamat Toitumise ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemise Europa Strateegia Euroopa Komisjoni Roheline raamat Tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamine Euroopa mõõde ülekaalulisuse rasvumise ja krooniliste haiguste ennetamisel Toitumisprogramm kus on esitatud andmed toiduainete ja toitude toiduenergia ja toitainete sisalduse kohta WHO toitumisest ja toiduohutusest Vesi Eesti elanikkond on hästi varustatud joogiveega ligikaudu 84 elanikkonnast kasutab ühisveevärgi vett ning 16 kasutab individuaalsetest puur ja salvkaevudest pärit joogivett Kasutatava põhjavee looduslikest omadustest tingituna on mitmetes Eesti piirkondades probleeme joogivee kvaliteediga eelkõige seoses kõrge radionukliidide fluori ja raua sisaldusega joogivees Lisainfot Joogiveeproove võtvate isikute atesteerimine Terviseamet Keskkonnaministeerium vee valdkond Veemajanduskavad Eesti Vee Ettevõtjate Liit WHO joogivesi inglise keeles Euroopa Liidu veepoliitika 2008 Rahvusvaheline Sanitaarkaitse Aasta inglise keeles Flouriidid joogivees Fluoriidide terviseriski hinnangu aruanne Infoleht Fluoriidid joogivees Aastatega on tunduvalt paranenud Eesti ametlike supluskohtade ja siseujulate vee kvaliteet WHO suplusvesi inglise keeles Euroopa suplusvee kvaliteet inglise keeles Euroopa supluskohtade kaart Õhk Siseõhu kvaliteedil on tervise seisukohalt oluline roll sest me viibime siseruumides olenevalt aastaajast isegi kuni 90 ööpäevast Tähtsaimateks siseõhu kvaliteeti mõjutavateks teguriteks on ventilatsioon elamisharjumused ja materjalide emissioonid Siseõhu kvaliteedi taset iseloomustavad puhtus õhu keemiline koostis ja mikrobioloogilised näitajad Siseõhu kvaliteedi indikaatorid on niiskus temperatuur mikrobioloogiline ja keemiline reostus Saasteained võivad olla kantserogeensed vähkitekitavad teratogeensed loodet kahjustavad mutageensed geneetilisi muutusi tekitavad jne Saasteainete värvide puhastusvahendite jt kahjustused võivad tekkida neid sisse hingates alla neelates või siis kui ained puutuvad kokku nahaga Kui värske õhu juurdevool ja õhu ruumala inimese kohta väheneb ning seda ei kompenseeri ventilatsioon kasvab piisknakkustesse haigestumise sagedus Akende vahetamine ja ruumide tihendamine suurendab niiskust ja teeb võimalikuks mitmesuguste tervist ohustavate saasteainete kuhjumise ruumis Allergilised haigused allergiline nohu dermatiit astma on sageli põhjustatud just keskkonnallergeenidest kemikaalid autode heitgaasid peenosakesed PM2 5 ja PM10 lämmastikoksiidid süsinikmonooksiid õietolm loomakarvad hallitusseente eosed jt Tuulutamine on ruumiõhu kvaliteedi parandamise asendamatu abinõu Sage ning õige tuulutamine vähendab mikroorganisme ja tolmu õhus kolm kuni viis korda Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada inimeste arvu ruumis ruumi suurust tegevuste ja kasutatavate töövahendite spetsiifikat Eluruumi sisekeskkond peab tagama inimesele mugava soojustunde kus organismi termoregulatsioonisüsteem töötab minimaalse pingega Ruumi sisekeskkond oleneb hoone välisseintest akendest ruumide põrandatest ja lagedest ning eeskätt kütteseadmetest Sobiva sisekliima soovituslikud väärtused

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervislik-elukeskkond/keskkonnatervis.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Kemikaaliohutus
  kaitse kemikaalidest tuleneva otsese või kaudse kahjuliku toime eest kuid samas on vajalik seda teha tasakaalustatult nii et säiliks majandustegevuse jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime Kemikaaliohutuse valdkond on väga lai tootmisest jäätmekäitluseni Kemikaaliohutus on nn horisontaalne teema mis läbib nii avaliku sektori institutsioone kui ka erasektorit see peab olema integreeritud väga erinevatesse valdkondadesse nt kemikaalide tööstuslik tootmine nende allkasutamine kemikaale sisaldavate toodete tootmine transport keskkonnakaitse jms Kemikaalohutus puudutab tegelikult personaalselt igaüht meist ka meie igapäevaelus Euroopa Liidu EL kemikaalipoliitika kohaselt tuleb tagada kõrgetasemelise tervise ja keskkonna kaitse nii praegustele kui ka tulevastele põlvkondadele Amsterdami leping võttes aluseks ettevaatusprintsiibi Kemikaalide valdkond on üks nendest valdkondadest mis on suhteliselt üksikasjalikult reguleeritud EL tasemel seepärast lähtume oma tegevuses EL kemikaalipoliitikast arvestades vajadusel Eesti iseärasusi EL uue kemikaalipoliitika rakendamiseks on välja töötatud nn REACH määrus mille rakendamine on praegu üheks esmaülesandeks Kemikaaliohutuse süsteemi efektiivseks toimimiseks on vaja väga head ja koordineeritud koostööd erinevate ministeeriumide ja ametkondade vahel kes vastutavad oma valitsemisalas ka kemikaaliohutuse eest Kemikaaliohutusega seotud ministeeriumid kemikaaliohutuse valdkonna märksõnadega Sotsiaalministeerium kemikaaliohutuse valdkonda koordineeriv ministeerium rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse üksus tööohutus ja tervisekaitse Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium transport keemiatööstuse jätkusuutlik majandusareng Keskkonnaministeerium keskkonnakaitse sh jäätmed heitmed saasteload jms Põllumajandusministeerium taimekaitsevahendid väetised Siseministeerium kodanikukaitse KOV tegevus Rahandusministeerium tegevuste rahastamine Haridus ja Teadusministeerium kemikaaliohutuse integreerimine õppekavadesse Välisministeerium kemikaaliohutuse alased rahvusvahelised lepingud konventsioonid jms Kemikaaliohutuse Komisjon on loodud kemikaaliohutuse süsteemi koordineerimiseks Terviseamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus mis alustas oma tegevust 1 jaanuaril 2010 a ja ühendas Tervishoiuameti Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse ülesandeid Terviseamet on muuhulgas pädev asutus kemikaalide sh detergendid biotsiidid ja kosmeetikatoodete valdkonnas Kemikaaliohutuse riikliku järelevalveasutused Tööinspektsioon Terviseamet Tehnilise Järelevalve Amet Tarbijakaitseamet Põllumajandusamet Keskkonnainspektsioon Päästeamet Maksu ja Tolliamet Kemikaaliohutuse süsteemis on oluline roll ka KOVidel kes saavad suunata eelkõige ettevõtluse tegevusest lähtuvaid riske näiteks erinevate lubade andmise kaudu Olulisemaid õigusakte kemikaaliohutuse valdkonnas Sotsiaalministeeriumi tellimusel on OÜ Eesti

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervislik-elukeskkond/kemikaaliohutus.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Tervislik eluviis ja haiguste ennetamine
  tervise suhtes käitub Peamisteks käitumuslikeks tervisemõjuriteks tuleb pidada vähest kehalist aktiivsust tasakaalustamata toitumist ja riskikäitumist näiteks alkoholi tubaka ja illegaalsete narkootikumide tarbimist hasartmängurlust riskivat seksuaalkäitumist ning ebaturvalist käitumist liikluses kiiruse ületamine turvavööde ja helkurite kasutamata jätmine jne Eestis on noorte inimeste suremus pidevalt vähenenud ning krooniliste haiguste levimus on seni olnud väike Siiski mõjutavad nooruses tehtavad tervisekäitumuslikud valikud inimese hilisemat terviseseisundit oluliselt Tuleb tõdeda et alates 1990 aastate keskpaigast on noorukite tervisekäitumine märkimisväärselt halvenenud Pidevalt on suurenenud suitsetavate alkoholi ja narkootilisi aineid tarvitavate noorte osakaal ning vigastuste tase noorte seas on endiselt kõrge 2006 aastal suri õnnetusjuhtumite mürgistuste ja traumade tagajärjel 92 kuni 19 aastast last ja noort Samal ajal on vähenenud noorukite kehaline aktiivsus ja suurenenud kehakaal mis koos eelmainitud tervisekäitumistavadega viib suure tõenäosusega mitmete terviseprobleemide tekkimiseni täiseas Täiskasvanutel on mitmes tervisekäitumise valdkonnas toimunud noortega sarnased muutused ning praegu suureneb suitsetavate alkoholi liigtarvitavate ning ülekaaluliste isikute hulk rahvastikus Siiski on viiteid ka tervist ohustava käitumise vähenemisele näiteks õnnetusjuhtumitest ja enesetappudest tingitud surmajuhtumite arv on vähenenud Erandiks on küll liikluses hukkunute arv mille vähenemine on viimaste aastate jooksul peatunud Haiguste ja vigastuste riskitegurid on omavahel sageli seotud mistõttu on oluline vaadata nende ennetust kompleksselt Tervisliku eluviisi soodustamiseks tuleb erinevate eluvaldkondade

  Original URL path: http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervislik-eluviis-ja-haiguste-ennetamine.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive •