archive-ee.com » EE » S » SM.EE

Total: 932

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sotsiaalministeerium: Ressurss tööjõuturul
  vananemise arengukava 2013 2020 Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012 Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta 2012 avakonverents Euroopa aasta eesmärgid meetmed teemad Teadlikkuse tõstmine Ressurss tööjõuturul Sotsiaalne kapital Aktiivsena vananemine Pikaajaline hooldus Tervis ja heaolu Iseseisvus ja sõltumatus Tegevused Eakate Poliitika Komisjon Elukaar Hooldaja määramine Avahooldus ja koduhooldusteenused Rehabilitatsioon tegevusvõime säilitamine ja abivahendid Omastehooldus Päevakeskused Hoolekandeasutused Sotsiaalteenused eakatele Sotsiaalkindlustus Represseeritute toetused Sotsiaalkindlustus ELis Puudega inimesele Välismaalasele Projektijuhile Vanemaealised on ressursiks tööjõuturule 55 aastased on aktiivsed igapäevaelus osalejad ning seeläbi ühiskonnas suureks väärtuseks Samuti on paljud pensionieale lähenevad ja pensioniealised valmis töötamist jätkama Eakate tööhõive ning töötingimustega tegelemine on oluline nii individuaaalse heaolu tasandil kui ühiskonna jätkusuutlikkuse kontekstis Sobiv tööturu poliitika on arvatavasti kõige tõhusam viis rahavastiku vananemise majanduslike aspektidega tegelemiseks Prioriteediks on teadlikkuse tõstmine eakate tööjõu kasumlikkusest ja vanuseliste takistuste ning diskrimineerimise eemaldamine töölevõtmisel Selleks tuleb teha muutuseid tööjõu vajaduses võimaldades enam osaajalist ja ajutist tööhõivet Eakate tööturule jäämise suurendamise võimaldamiseks on oluline ka elukestev õpe mis suurendaks vanemaealiste konkurentsivõimet ja toetaks neid oskuste ja teadmiste säilitamisel ning arendamisel Vanuse suurenedes tööga hõivatus paratamatult siiski väheneb Pensionieale üleminek peaks toimuma järk järgult ning seda ei tohiks näha kui eluetappi mis takistab või katkestab inimest olemaks loominguline ja

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/eakale/aktiivsena-vananemise-ja-polvkondadevahelise-solidaarsuse-euroopa-aasta-2012/ressurss-toojouturul.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive


 • Sotsiaalministeerium: Sotsiaalne kapital
  Liidus Perele Lapsele Patsiendile Eakale Aktiivsena vananemise arengukava 2013 2020 Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012 Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta 2012 avakonverents Euroopa aasta eesmärgid meetmed teemad Teadlikkuse tõstmine Ressurss tööjõuturul Sotsiaalne kapital Aktiivsena vananemine Pikaajaline hooldus Tervis ja heaolu Iseseisvus ja sõltumatus Tegevused Eakate Poliitika Komisjon Elukaar Hooldaja määramine Avahooldus ja koduhooldusteenused Rehabilitatsioon tegevusvõime säilitamine ja abivahendid Omastehooldus Päevakeskused Hoolekandeasutused Sotsiaalteenused eakatele Sotsiaalkindlustus Represseeritute toetused Sotsiaalkindlustus ELis Puudega inimesele Välismaalasele Projektijuhile Sotsiaalne kapital Vanemaealistel on oluline roll perekonnas ja kogukonnas kuigi nende panust sageli piisavalt ei tunnustata ja nende sotsiaalne kapital jääb tihti täiel määral kasutamata Nende elukogemusest pärinev teadmine on oluliseks väärtuseks sotsiaalsele ja majanduslikule arengule Majanduslikult mõõdetamatu kuid siiski väga oluline on ka eakate panus pereliikmete hooldamisse kodutöödesse ning vabatahtlikusse töösse kogukonnas Integratsiooni ja osaluse tagamisel on oluline positiivse kuvandi loomine vananemisest ja eakatest Positiivse kuvandit on võimalik kujundada vanemaealiste ressursse ja panust esile tõstvate meediakampaaniate ja koolide õppekavade kaudu Positiivne aktiivne ja arengule orienteeritud vananemise kuvand võib tuleneda ka vanemaealiste enda tegevusest mille käigus tuuakse välja vananemise positiivsed aspektid ning luuakse realistlik kujutluspilt Tegevused mis on suunatud teadlikkuse suurenemisele edendavad ka põlvkondadevahelist solidaarsust soodustades vastastikust toetust ning oskusteabe ja kogemuste edasiandmist Kuna

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/eakale/aktiivsena-vananemise-ja-polvkondadevahelise-solidaarsuse-euroopa-aasta-2012/sotsiaalne-kapital.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Aktiivsena vananemine
  ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012 Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta 2012 avakonverents Euroopa aasta eesmärgid meetmed teemad Teadlikkuse tõstmine Ressurss tööjõuturul Sotsiaalne kapital Aktiivsena vananemine Pikaajaline hooldus Tervis ja heaolu Iseseisvus ja sõltumatus Tegevused Eakate Poliitika Komisjon Elukaar Hooldaja määramine Avahooldus ja koduhooldusteenused Rehabilitatsioon tegevusvõime säilitamine ja abivahendid Omastehooldus Päevakeskused Hoolekandeasutused Sotsiaalteenused eakatele Sotsiaalkindlustus Represseeritute toetused Sotsiaalkindlustus ELis Puudega inimesele Välismaalasele Projektijuhile Aktiivsena vananemine Aktiivsena vananemine tähendab pikemat tööelu paremaid töötingimusi aktiivse kodanikuna ühiskonnaelus osalemist ja iseseisvust igapäevaelus Siiski ei tohiks aktiivse vananemise kontekstis ära unustada et suur hulk eakaid vajavad märkimisväärset toetust Eakad kes ei ole enam toimekad ja terved moodustavad olulise kuid nõrgemal positsioonil oleva grupi Vananemise käsitlus peab arvestama mitmekesisusega ning aktiivne vananemine peab hõlmama kõiki gruppe Hea tervis on äärmiselt oluliseks väärtuseks individuaalsel tasandil samal ajal on üldine elanikkonna tervise kõrge tase oluline majanduskasvu ja ühiskondliku arengu kontekstis 2009 aasta andmetel esineb pikaajaline krooniline haigus või terviseprobleem üle pooltel 60 50 74 aastastest ametlikult määratud puudeaste on 21 l 50 74 aastastest Oma tervist loeb kas heaks või väga heaks ligi kolmandik 32 ja halvaks või pigem halvaks 20 vanuserühmast Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuring 2009 Tervise edendamiseks ja haiguste ennetamiseks tuleb tagada taskukohased

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/eakale/aktiivsena-vananemise-ja-polvkondadevahelise-solidaarsuse-euroopa-aasta-2012/aktiivsena-vananemine.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Pikaajaline hooldus
  Omastehooldus Päevakeskused Hoolekandeasutused Sotsiaalteenused eakatele Sotsiaalkindlustus Represseeritute toetused Sotsiaalkindlustus ELis Puudega inimesele Välismaalasele Projektijuhile Pikaajaline hooldus Pikaajaline hooldus on osa pidevast protsessist mille eesmärgiks on säilitada heaolu kõrgeim tase kõikidele inimestele Pikaajaline hooldus sõltub tugevalt mitteametlikest hooldajatest perekondades ja kogukondades mis nõuab et neid toetaksid läbi kogukonnapõhiste programmide Eriti vajalik on tunnustada ja toetada vanemaealiste panust perekonnasisesesse hooldamisse Eakad peaksid võimalusel omama õigust valida pikaajalise hoolduse valikuvõimaluste vahel Olukordades kus

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/eakale/aktiivsena-vananemise-ja-polvkondadevahelise-solidaarsuse-euroopa-aasta-2012/pikaajaline-hooldus.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Tervis ja heaolu
  põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012 Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta 2012 avakonverents Euroopa aasta eesmärgid meetmed teemad Teadlikkuse tõstmine Ressurss tööjõuturul Sotsiaalne kapital Aktiivsena vananemine Pikaajaline hooldus Tervis ja heaolu Iseseisvus ja sõltumatus Tegevused Eakate Poliitika Komisjon Elukaar Hooldaja määramine Avahooldus ja koduhooldusteenused Rehabilitatsioon tegevusvõime säilitamine ja abivahendid Omastehooldus Päevakeskused Hoolekandeasutused Sotsiaalteenused eakatele Sotsiaalkindlustus Represseeritute toetused Sotsiaalkindlustus ELis Puudega inimesele Välismaalasele Projektijuhile Tervis ja heaolu Kuigi üha suurenev tervisealaste teadmiste informatsiooni ja koolituse hulk on tähtis igas vanuses inimestele on see eriti oluline eakatele Tervist parandav käitumine nt tervislik toitumine füüsiline aktiivsus on tihti piiratud füüsiliste sotsiaalsete majanduslike ja või kultuuriliste tegurite poolt Tubakatoodete kasutamine ebatervislik toitumine alkoholi liigtarvitamine narkootikumide tarvitamine ja füüsiline mitteaktiivsus on tervist kahjustavad igas vanuses ja omavad kumulatiivset negatiivset mõju vanemas eas Siiski pole kunagi liiga hilja tervislike eluviisidega alustada ja seeläbi ennetada haigusi ja funktsionaalsuse langust pikendada eluiga ja tõsta elukvaliteeti Tervislikke eluviise on võimalik soodustada ka toetava keskkonnaga st sobiva elamupoliitika linnaplaneerimise ja teiste meetmete kaudu mis pakuvad soodsa piiranguteta ja vanuse sõbraliku elukeskkonna Heaolu parandamiseks on vajalik juurdepääs laialdastele kohandatud sotsiaalteenustele mis käsitleks eakaid pigem erinevate sotsiaalsete ja kultuuriliste vajadustega heterogeense grupina Samuti peavad eakad olema teadlikud pakutavatest sotsiaal ja tervishoiuteenustest Võrdse

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/eakale/aktiivsena-vananemise-ja-polvkondadevahelise-solidaarsuse-euroopa-aasta-2012/tervis-ja-heaolu.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Iseseisvus ja sõltumatus
  meetmed teemad Teadlikkuse tõstmine Ressurss tööjõuturul Sotsiaalne kapital Aktiivsena vananemine Pikaajaline hooldus Tervis ja heaolu Iseseisvus ja sõltumatus Tegevused Eakate Poliitika Komisjon Elukaar Hooldaja määramine Avahooldus ja koduhooldusteenused Rehabilitatsioon tegevusvõime säilitamine ja abivahendid Omastehooldus Päevakeskused Hoolekandeasutused Sotsiaalteenused eakatele Sotsiaalkindlustus Represseeritute toetused Sotsiaalkindlustus ELis Puudega inimesele Välismaalasele Projektijuhile Iseseisvus ja sõltumatus Samal ajal kui iseseisev elamine on põhimõtteliselt soovitud võib elamine eakatele suunatud asutuses olla sobilikuks alternatiiviks olukordades kus on vajalik

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/eakale/aktiivsena-vananemise-ja-polvkondadevahelise-solidaarsuse-euroopa-aasta-2012/iseseisvus-ja-soltumatus.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Tegevused
  Saksamaalt Hispaaniast Portugalist Itaaliast ja Sloveeniast Projekti idee sai algusel juba eelmisel aastal ja on inspireeritud käesolevast Euroopa teema aastast Projekti eesmärk on parandada põlvkondade teadmisi teineteisest jagada kogemusi ja teadmisi ning teavitada ühiskonda põlvkondade temaatikast Projekti käigus toimub palju erinevaid töötubasid ja üritusi kõik toimub mitte formaalõppe meetodil Soovime luua keskkonna kus noored ja seeniorid saaksid jagada võrdselt mõtteid elust tööst armastusest hobidest aktiivsest osalemisest jne Seeniorite klubidega arutledes on välja tulnud väga oluline eesmärk Projektiga soovime väärtustada nii noori kui vanu ja nende mõlema kogemusi ehk et tähelepanu ei läheks kallutatult ainult ühele poolele nagu sageli selle temaatikaga võib juhtuda Projekti käigus toimuvad mitmed töötoad ja kulminatsiooniks kujuneb avalik infoüritus 5 augustil mille oleme hetkel plaaninud korraldada Nõmme turul et info jõuaks võimalikult laia sihtgrupini lastest vanavanemateni 30 07 08 08 2012 Seenior 50 elu head aastad Teemad Eesti rahvastiku demograafiline areng 50 tööhõive ja töövõime perspektiivsed majandusharud arvestades elanikkonna vananemist sotsiaalhoolekanne täiendõpe regionaalne ja rahvusvaheline koostöö Sihtrühm ettevõtete juhid personali ja koolitusjuhid firmade töötajad kes toodavad või osutavad teenuseid vanemaealisele sihtgrupile kohalike omavalitsuste sotsiaalnõunikud hoolekandespetsialistid hoolekandeasutuste personal sotsiaaltöö korraldajad tervishoiutöötajad hooldusõed ja sotsiaalhooldajad pensionieale lähenevad inimesed aktiivsed ja terved vanemaealised inimesed 50 vanemaealiste inimeste pereliikmed erinevate seltside ja ühenduste liikmed kõik kes teemast huvitatud 27 september 2012 Eakate festival Festivali jooksul toimuvad loengud ja ettekanded esinevad eakate kollektiivid ja tutvustatakse teenuseid ja tooteid eakatele Sihtrühmaks on 55 elanikkond 5 10 6 10 2012 Avatakse Põlvkondade maja MTÜ Põlvkondade Maja avab uksed 1 detsembril 2012 Igapäevases elus on vähe võimalusi mitme põlvkonna kohtumiseks Põlvkondade majas on võimalik jagada kogemusi ning kogeda mitme põlvkonna olemasolu ja väärtustada teineteise teadmisi oskusi ja panust igapäevastesse toimingutesse Vaata infot siit pkmaja eu Detsember 2012 Kampaania Erinevus rikastab käigus toimuvad tegevused TTÜ õiguse instituut viib kolmandat aastat läbi projekti mille eesmärk on suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest ning võidelda sallimatuse vastu 2012 aastal keskendub projekt peamiselt võrdse kohtlemise edendamisele ettevõtetes Lisaks tegeletakse 2012 Aastal elanikkonna teadlikkuse tõstmisega eakate diskrimineerimise valdkonnas Toimusid Erinevus rikastab nädalad Vaata infot siit www erinevusrikastab ee et tegevused erinevus rikastab nadal Viidi läbi uuring üle 65 aastaste inimeste seas et teada saada nende subjektiivne hinnang hoolekandeteenuste kasutamise vajadustele Avaldati temaatiline ajalehelisa vanuselisest diskrimineerimisest 2012 vältel Käsiraamat Vaikijate hääled 3 Raamat vanuselisest tõrjumisest Euroopa Sotsiaalfondi projekti Vanemaealiste tööturule toomine sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise kaudu üheks eesmärgiks oli vanuselt tõrjumist kirjeldava käsiraamatu avaldamine 18 detsembril 2012 tutvustati käsiraamatut vanuselisest tõrjumisest Raamatus on avaldatud intervjuud üle 50 aastaste inimestega ekspertidega ja teadlastega Üks raamatu autoritest Helve Kase ütleb eessõnas et probleemist rääkimine on esimene samm lahenduste otsimise teel 18 detsember 2012 Euroopa aasta jõulutervitus Euroopa aasta on küll lõppenud kuid ka edaspidi jätkuvad tegevused mis puudutavad Euroopa aasta eesmärke Täname kõiki kes korraldasid meie kõigi hüvanguks aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aastal põnevaid seminare konverentse ning töötubasid Ajakirjanikud kes kirjutasid ühiskonna vananemisest või mitmete põlvkonna koos toimimisest ettevõtlikkusest suur tänu Ürituse video on leitav siit youtu be Z3lfBL5thFI 19 detsember 2012 Uuring Vanemaealised tööturul Uuringu fookuses on vanemaealiste olukord Eesti

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/eakale/aktiivsena-vananemise-ja-polvkondadevahelise-solidaarsuse-euroopa-aasta-2012/tegevused.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Eakate Poliitika Komisjon
  parandavate meetmete rakendamiseks olla vahendajaks riigi ja eakate huve esindavate organisatsioonide vahel levitada rahvusvahelisi kogemusi eakate poliitika elluviimiseks osaleda seminaride konverentside ja teabepäevade korraldamisel erinevatele sihtgruppidele aidata kaasa ajalehe Elukaar väljaandmisele osaleda eakate küsimusi puudutavate trükiste väljaandmisel esitada aasta lõpus Sotsiaalministeeriumile kirjalik aruanne oma tegevustest Eakate poliitika komisjoni koosseis Monika Haukanõmm Eesti Puudega Inimeste Koda komisjoni esimees Andres Ergma Eesti Pensionäride Ühendus Anu Jonuks MTÜ Seenior Aili Kogerman MTÜ Puruvanakesed

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/eakale/eakate-poliitika-komisjon.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive •