archive-ee.com » EE » S » SM.EE

Total: 932

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sotsiaalministeerium: Tervisekontroll ja tõendid
  välja hinnata ja jälgida töötaja terviseseisundit ning funktsioonivõimet Töötajate tervisekontrolli korraldust reguleerib mitu õigusakti millest põhiline on töötervishoiu ja tööohutuse seadus Kuidas tervisekontrolli korraldada reguleerib sotsiaalministri määrus nr 74 Töötajate tervisekontrolli kord Tervisekontrolli eesmärgiks võib olla Hoida ära tööga seotud haigusi ja vaevusi välistada selliste töötajate sattumine terviseohtlikele töödele kellel on eriti suur haigestumisoht teavitada töötajaid tööprotsessis esinevatest ohtudest ja nende tõrjest Edendada töötaja tervist ja funktsionaalset võimekust hinnata töötaja tervise lähteseisu eesmärgiga saada võrdlusalus jälgimiseks hinnata töökõlblikkust mõjustavate haiguste olemasolu siis kui tööst tulenevad erinõuded tervisele Kujundada hästi toimiv töökollektiiv ning tervislik ja ohutu töökeskkond kujundada vajaduse ja võimaluse korral töökeskkond ümber töötaja spetsiifiliste vajaduste järgi Töötajate tervisekontrolli peamine eesmärk on töötaja sobivuse hindamine tehtavaks tööks ning tööst tingitud tervisehäirete võimalikult varajane avastamine samuti terviseriskide vähendamine ja või vältimine Terviskontrolli nõuded tulenevad ka muudest seadustest näiteks lennundusseadus liiklusseadus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus jne Tervisekontroll on vajalik et hoida ära olukordi kus selgub et isik ei ole meditsiiniliste vastunäidustuste tõttu sobiv antud töökohal töötama või elukutset õppima või näiteks mootorsõidukit juhtima Erinevate määrustega ettenähtud tervisenõuded isikute terviseseisundile on vajalikud arvestades elukutsega näiteks lendur kaasnevat suurt vastutust teiste isikute elu ja tervise eest Õppima asujatele tehtav põhjalik tervisekontroll on elukutse

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/patsiendile/tervisekontroll-ja-toendid.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Laste ja noorte tervis
  haiguste ennetamine Eakale Puudega inimesele Välismaalasele Projektijuhile Tervelt ja targalt suureks Tervist puudutavates küsimustes võib alati pöörduda oma perearsti juurde kuid kõigile kooliõpilastele on riigi poolt tagatud ka koolitervishoiuteenus Koolitervishoiuteenuse osutamise eesmärgiks on kooliõpilaste tervise regulaarne jälgimine immuniseerimine nakkushaiguste nende nakkushaiguste vastu mis on riiklikus immuniseerimiskavas laste nõustamine tervise küsimustes tervisekasvatuse ning tervisedenduslike tegevuste kavandamine ja läbiviimine koolis jpm Täpsema info selle kohta millega koolitervishoid tegeleb leiad siit Tervislike eluviiside

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/patsiendile/laste-ja-noorte-tervis.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Tervislik eluviis ja haiguste ennetamine
  kehalist aktiivsust tasakaalustamata toitumist ja riskikäitumist näiteks alkoholi tubaka ja illegaalsete narkootikumide tarbimist hasartmängurlust riskivat seksuaalkäitumist ning ebaturvalist käitumist liikluses kiiruse ületamine turvavööde ja helkurite kasutamata jätmine jne Eestis on noorte inimeste suremus pidevalt vähenenud ning krooniliste haiguste levimus on seni olnud väike Siiski mõjutavad nooruses tehtavad tervisekäitumuslikud valikud inimese hilisemat terviseseisundit oluliselt Tuleb tõdeda et alates 1990 aastate keskpaigast on noorukite tervisekäitumine märkimisväärselt halvenenud Pidevalt on suurenenud suitsetavate alkoholi ja narkootilisi aineid tarvitavate noorte osakaal ning vigastuste tase noorte seas on endiselt kõrge 2006 aastal suri õnnetusjuhtumite mürgistuste ja traumade tagajärjel 92 kuni 19 aastast last ja noort Samal ajal on vähenenud noorukite kehaline aktiivsus ja suurenenud kehakaal mis koos eelmainitud tervisekäitumistavadega viib suure tõenäosusega mitmete terviseprobleemide tekkimiseni täiseas Täiskasvanutel on mitmes tervisekäitumise valdkonnas toimunud noortega sarnased muutused ning praegu suureneb suitsetavate alkoholi liigtarvitavate ning ülekaaluliste isikute hulk rahvastikus Siiski on viiteid ka tervist ohustava käitumise vähenemisele näiteks õnnetusjuhtumitest ja enesetappudest tingitud surmajuhtumite arv on vähenenud Erandiks on küll liikluses hukkunute arv mille vähenemine on viimaste aastate jooksul peatunud Haiguste ja vigastuste riskitegurid on omavahel sageli seotud mistõttu on oluline vaadata nende ennetust kompleksselt Tervisliku eluviisi soodustamiseks tuleb erinevate eluvaldkondade esindajatega koostöös viia ellu abinõud terviseteadlikkuse ja tervist toetava

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/patsiendile/httpwwwsmeeindexphpid414.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Aktiivsena vananemise arengukava 2013-2020
  2012 Eakate Poliitika Komisjon Elukaar Hooldaja määramine Avahooldus ja koduhooldusteenused Rehabilitatsioon tegevusvõime säilitamine ja abivahendid Omastehooldus Päevakeskused Hoolekandeasutused Sotsiaalteenused eakatele Sotsiaalkindlustus Represseeritute toetused Sotsiaalkindlustus ELis Puudega inimesele Välismaalasele Projektijuhile Aktiivsena vananemise arengukava 2013 2020 Aktiivsena vananemise arengukava koostamist aastateks 2013 2020 alustati Sotsiaalministeeriumi koordineerimisel 2012 aastal mis oli Euroopa Liidus pühendatud aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse teemale Arengukava koostamine toimus laiapõhjalises koostöös milles osalesid erinevate ministeeriumide ja nende valitsemisala organisatsioonide

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/eakale/aktiivsena-vananemise-arengukava-2013-2020.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012
  Rehabilitatsioon tegevusvõime säilitamine ja abivahendid Omastehooldus Päevakeskused Hoolekandeasutused Sotsiaalteenused eakatele Sotsiaalkindlustus Represseeritute toetused Sotsiaalkindlustus ELis Puudega inimesele Välismaalasele Projektijuhile 6 septembril 2010 tegi Euroopa Komisjon ettepaneku pühendada 2012 aasta Aktiivsena vananemise Euroopa aastaks COM 2010 462 Euroopa aastad on suunatud teadlikkuse tõstmisele konkreetsetest teemadest mis on Euroopa kodanikele olulised Euroopa aasta teemaga seoses korraldatakse liikmesriikides mitmeid ettevõtmisi näiteks seminare koolitusi arutelusid kampaaniaid uuringuid Aastal 2012 on fookuses rahvastiku vananemine ning sellest tulenevad väljakutsed ja võimalused ühiskonnale Rahvastik vananeb kogu Euroopa Liidus Alates 2012 aastast väheneb tööealise elanikkonna arvukus ning 60 aastaste arv kasvab Kõige kiirem vanemaealiste arvu kasv toimub aastatel 2015 2035 kui nö beebibuumi põlvkond jõuab pensioniikka Eelpool kirjeldatud sündmused võivad põlvkondadevahelist solidaarsust vähendada ja seda eelkõige jätkusuutliku pensionite ja tervishoiusüsteemi rahastamise vaatenurgast Samas jääb tihti tahaplaanile vanemaealiste potentsiaal millega ühiskond peaks arvestama Aktiivsena vananemine tähendab head tervist vanemas eas ning täisväärtusliku liikmena ühiskonnas osalemist tundes enam rahuldust oma tööst olles sõltumatum igapäevaelus ning aktiivsem kodanikuna Aktiivsena vananemise aasta annab võimaluse teadlikkuse tõstmiseks ja heade praktikate esile tõstmiseks Kõige enam julgustatakse poliitikakujundajaid ja sidusrühmi aktiivsena vananemise ideid levitama Koostöös partneritega oleme Eesti tegevusteks valinud Euroopa aasta avaüritus veebruari teisel nädalal 2012 erialaajakirja Sotsiaaltöö aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse teemaline

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/eakale/aktiivsena-vananemise-ja-polvkondadevahelise-solidaarsuse-euroopa-aasta-2012.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta 2012 avakonverents
  Elukaar Hooldaja määramine Avahooldus ja koduhooldusteenused Rehabilitatsioon tegevusvõime säilitamine ja abivahendid Omastehooldus Päevakeskused Hoolekandeasutused Sotsiaalteenused eakatele Sotsiaalkindlustus Represseeritute toetused Sotsiaalkindlustus ELis Puudega inimesele Välismaalasele Projektijuhile 14 veebruaril 2012 toimus Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta 2012 avakonverents Avakonverentsil kuulutati välja käesoleva aasta hea tahte saadik Katrin Karisma Krumm kelle roll on jagada ja esindada positiivse ja aktiivsena vananemise põhimõtteid osaleda Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta üritustel Eestis ja

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/eakale/aktiivsena-vananemise-ja-polvkondadevahelise-solidaarsuse-euroopa-aasta-2012/aktiivsena-vananemise-ja-polvkondadevahelise-solidaarsuse-aasta-2012-avakonverents.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Euroopa aasta eesmärgid, meetmed, teemad
  Euroopa aasta eesmärk julgustada ja toetada liikmesriikide piirkondlike ja kohalike omavalitsuste tööturu osapoolte kodanikuühiskonna ja äriringkondade sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete pingutusi aktiivsena vananemise edendamiseks ning kasutada paremini 60 ndale eluaastale lähenevatest ja vanematest inimestest koosneva kiiresti kasvava elanikkonna potentsiaali Sellega edendataks põlvkondadevahelist solidaarsust ja koostööd võttes arvesse mitmekesisust ning soolist võrdõiguslikkust Aktiivsena vananemise edendamine tähendab paremate võimaluste loomist et vanemad naised ja mehed saaksid täita oma osa tööturul võidelda vaesuse eelkõige naiste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu et edendada vabatahtlikus tegevuses ja pere ja ühiskondlikus elus aktiivset osalemist ning tervena ja väärikana vananemist See seisneb muu hulgas töötingimuste kohandamises eakate kohta käibivate negatiivsete stereotüüpide ja vanusega seotud diskrimineerimise vastu võitlemises töötervishoiu ja ohutuse parandamises elukestva õppe kohandamises vastavalt vananeva töötajaskonna vajadustele ning kindlustamist et sotsiaalkindlustussüsteem on asjakohane ning pakub õigeid stiimuleid Eelnevast tulenevalt on Euroopa aasta eesmärgid järgnevad a kõigi asjaomaste sidusrühmade aktiivsel osavõtul korraldatud konverentsid üritused ja algatused väitluse edendamiseks teadlikkuse suurendamiseks ja selliste konkreetsete kohustuste võtmise soodustamiseks mis aitavad kaasa jätkusuutliku ja kestva mõju saavutamisele b teabe reklaami ja harivad kampaaniad milles on kasutatud multimeediat c teabe kogemuste ja heade tavade vahetamine kasutades muu hulgas avatud koordineerimismeetodit ja Euroopa aasta eesmärkide saavutamise nimel töötavate sidusrühmade võrgustikke d uurimistöö ja ülevaated liidu liikmesriigi ja piirkonna tasandil ning tulemuste levitamine keskendudes aktiivsena vananemise edendamise ja aktiivsena vananemist toetava poliitika majanduslikule ja sotsiaalsele mõjule Eesmärkide saavutamiseks kasutatakse järgnevaid meetmeid a suurendada üldsuse teadlikkust aktiivsena vananemise ja selle eri mõõtmete tähtsusest ja kindlustada et sellele antakse keskne koht kõigi tasandite sidusrühmade poliitilises päevakorras et oleks võimalik rõhutada eakamate inimeste kasulikku panust majandusse ja ühiskondlikku ellu suurendades seega tunnustust edendada aktiivsena vananemist põlvkondadevahelist solidaarsust ning kõigi inimeste elujõulisust ja väärikust ning kasutada paremini ära eakamate inimeste potentsiaali sõltumata nende päritolust ja võimaldada neil elada iseseisvat elu b ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/eakale/aktiivsena-vananemise-ja-polvkondadevahelise-solidaarsuse-euroopa-aasta-2012/euroopa-aasta-eesmargid-meetmed-teemad.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalministeerium: Teadlikkuse tõstmine
  ja sõltumatus Tegevused Eakate Poliitika Komisjon Elukaar Hooldaja määramine Avahooldus ja koduhooldusteenused Rehabilitatsioon tegevusvõime säilitamine ja abivahendid Omastehooldus Päevakeskused Hoolekandeasutused Sotsiaalteenused eakatele Sotsiaalkindlustus Represseeritute toetused Sotsiaalkindlustus ELis Puudega inimesele Välismaalasele Projektijuhile Teadlikkuse tõstmine Oluline on tõsta inimeste teadlikkust aktiivse vananemise olemusest ja võimalustest Eakate osakaalu kasvu kontekstis kajastatakse tihti vaid negatiivset aspekti eakaid nähakse kui ühiskonnagruppi kes niigi väheste ressursside tingimustes riigile üha suuremaid kulutusi põhjustavad Selline käsitlus on loonud

  Original URL path: http://www.sm.ee/sinule/eakale/aktiivsena-vananemise-ja-polvkondadevahelise-solidaarsuse-euroopa-aasta-2012/teadlikkuse-tostmine.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive •