archive-ee.com » EE » R » RIIGIKOGU.EE

Total: 220

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Riigikogu Kantselei - Riigikogu
  Rei stipendium Riigikogu väljaanded Riigikogu Toimetised Teemalehed Infomaterjalid Parlamendi lugemissaal Uudiskirjandus Teabeallikad Riigikogu arhiiv Tulge külla Tulge külla Toompea loss Toompea loss ja Riigikogu hoone Kunst ja sisearhitektuur Pikk Hermann ja Toompea tornid Riigikogu istungisaal Valge saal Ringkäik Toompea lossis Külastage Riigikogu Giidid ja ekskursioonid Kunstisaal ja näitused Lahtiste uste päev Parlamendi lugemissaali külastamine Riigikogu arhiivi külastamine Konverentsisaal ja sündmused Parlamendi pood Loss ja Riigikogu pildis Avaleht Riigikogu Riigikogu Kantselei Tagasiside Tagasiside Teie arvamus on meile oluline jagage seda meiega Nimi E post Tagasiside Riigikogu Kantselei Prindi Jaga Riigikogu Kantselei peamine ülesanne on luua Riigikogule tema põhiseaduslike funktsioonide täitmiseks vajalikud tingimused Kantselei funktsioonid on sätestatud põhimäärusega ja ta on aruandekohustuslik Riigikogu juhatuse ees Riigikogu Kantselei põhimäärus Riigikogu Kantselei moodustati Riigikogu juurde 1992 aasta oktoobris Kantseleid juhib direktor kelle määrab ametisse Riigikogu juhatus avaliku konkursi korras Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab samuti Riigikogu juhatus Riigikogu kodu ja töökorra seaduse ning avaliku teenistuse seaduse alusel kehtestab juhatus ka kantselei teenistujate palgajuhendi Igapäevaülesandeid täidab kantselei oma osakondade kaudu Oma tegevuses juhindub kantselei muu hulgas Eesti Vabariigi põhiseadusest Riigikogu kodu ja töökorra seadusest ning selle kommenteeritud väljaandest Riigikogu Kantselei põhimäärusest Töölepingu seadusest Avaliku teenistuse seadusest Korruptsioonivastasest seadusest Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest Avaliku teabe seadusest Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusest Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII VIII ja XI koosseisu liikmete pensioni seadusest Strateegia 2014 2017 Peale põhimääruse lähtub Riigikogu Kantselei oma töös strateegiast mis määrab täpsemalt lähiaastate töö ja arengufookuse Strateegia põhieesmärk on tõsta kantselei töö taset veelgi kõrgemale ja suurendada seeläbi Riigikogu töö efektiivsust Missioon Oleme professionaalne tugi Eesti rahvaesindusele tema igapäevatöös ja parlamentarismi edendamisel Visioon Aastal 2017 on Riigikogu Kantselei avatud ja tänapäevane riigiasutus hinnatud koostööpartner Eestis ja kogu Euroopas Põhiväärtused Professionaalsus Oleme oma valdkonnas parimad asjatundjad Tegutseme otsusekindlalt täiendame oma teadmisi ja oskusi ning õpime vigadest Peame sõna ning anname usaldusväärset ja erapooletut nõu Avatus Oleme avatud headele ideedele ja otsime muutustes võimalusi Oleme uuenduslikud ja loovad Koostöövalmidus Loome ja hoiame koostöövõrgustikke Austame eriarvamusi toetame kolleege ja partnereid et ühiselt eesmärkideni jõuda Järjepidevus Hoiame oma riigi ja parlamendi väärtusi ning traditsioone Lõimime uue ja vana Ajalugu Riigikogu Kantselei on loodud toetama Eesti rahvaesindust tema töös Ehkki kantselei ülesanded ei ole ajas märkimisväärselt muutunud on valitsevad olud siiski nõudnud mõningast kohanemist ning valmisolekut tulla toime uute ootuste ja vajadustega Kui loetleda vaid mõned mõjurid siis on kantselei kohanenud nii õiguskorra ja infotehnoloogia arengu kui ka muutustega mis on kaasnenud Eesti astumisega Euroopa Liitu ja NATO sse Muudetud on kantselei struktuuri ja koosseisu ning uuendatud strateegilisi sihte Riigikogu Kantselei moodustati VII Riigikogu kokkutulemise päeval 5 oktoobril 1992 aastal Kantselei ülesanded määratleti mõnevõrra hiljem kuid tema missioon oli algusest peale selge luua Riigikogule tingimused selle töö tegemiseks mida sama aasta juunis rahvahääletusel vastu võetud põhiseadus rahvaesinduselt nõudis 16 novembril 1992 aastal jõustus Riigikogu töökorra seadus mis sätestas kantselei ülesandena Riigikogu ja selle juhatuse komisjonide fraktsioonide ning Riigikogu liikmete teenindamise Kantselei ülesannete üksikasjalikum loetelu fikseeriti Riigikogu IX koosseisu töö alguse päeval 14 märtsil 1999 aastal jõustunud

  Original URL path: http://www.riigikogu.ee/riigikogu/riigikogu-kantselei/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Kantselei ülesanded - Riigikogu
  märgukiri Esitage selgitustaotlus Kollektiivne pöördumine Riigikogu ajalugu XII Riigikogu koosseis XI Riigikogu koosseis X Riigikogu koosseis IX Riigikogu koosseis VIII Riigikogu koosseis VII Riigikogu koosseis Põhiseaduse Assamblee ENSV Ülemnõukogu EV Ülemnõukogu VI Riigikogu Riigivolikogu ja Riiginõukogu Rahvuskogu V Riigikogu koosseis IV Riigikogu koosseis III Riigikogu koosseis II Riigikogu koosseis I Riigikogu koosseis Asutav Kogu Eestimaa ajutine maanõukogu ehk maapäev Infoallikad Infoallikad Teeme otseülekandeid istungisaalist ja komisjonide avalikest istungitest samuti teistest Riigikogu olulistest sündmustest Multimeedia Fotod Videod Otseülekanded Fookusteemad Uudised ja pressiteated Uuringud ÕAO tööd Uuringud August Rei stipendium Riigikogu väljaanded Riigikogu Toimetised Teemalehed Infomaterjalid Parlamendi lugemissaal Uudiskirjandus Teabeallikad Riigikogu arhiiv Tulge külla Tulge külla Toompea loss Toompea loss ja Riigikogu hoone Kunst ja sisearhitektuur Pikk Hermann ja Toompea tornid Riigikogu istungisaal Valge saal Ringkäik Toompea lossis Külastage Riigikogu Giidid ja ekskursioonid Kunstisaal ja näitused Lahtiste uste päev Parlamendi lugemissaali külastamine Riigikogu arhiivi külastamine Konverentsisaal ja sündmused Parlamendi pood Loss ja Riigikogu pildis Avaleht Riigikogu Riigikogu Kantselei Kantselei ülesanded Tagasiside Tagasiside Teie arvamus on meile oluline jagage seda meiega Nimi E post Tagasiside Kantselei ülesanded Prindi Jaga Kantselei loob Riigikogule vajalikud tingimused tema põhiseaduslike funktsioonide täitmiseks See tähendab Riigikogu tema liikmete ja tööorganite nõustamist Riigikogu igakülgset teenindamist ning tema sise ja välissuhtluse korraldamist samuti Vabariigi Valimiskomisjoni teenindamist jpm Kantselei täidab mitmeid seadustest tulenevaid ja Riigikogu tööorganite antud ülesandeid Põhiülesanne on luua Riigikogule vajalikud tingimused tema põhiseaduslike funktsioonide täitmiseks ja selleks kantselei Nõustab Riigikogu tema tööorganeid ja liikmeid õigusloome alal samuti muudes Riigikogu ülesannete küsimustes Korraldab Riigikogu teenindamist ehk tegeleb asjaajamisega loob Riigikogule tema ülesannete täitmiseks vajalikud tingimused Osutab kaasabi Riigikogu suhtluses teiste riigiorganite ja avalikkusega korraldab ka Riigikogu välissuhtlust Korraldab Riigikogu liikmete ametihüvedega seonduvat Teenindab Vabariigi Valimiskomisjoni Teenindab Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni Korraldab riigivara valitsemist vastavalt riigivaraseadusele Tagab Riigikogu eelarve projekti koostamise ja kinnitatud eelarve täitmise Loe kantselei ülesannete ja olemuse

  Original URL path: http://www.riigikogu.ee/riigikogu/riigikogu-kantselei/kantselei-ulesanded/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kontaktid - Riigikogu

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /riigikogu/riigikogu-kantselei/kontaktid/ (2015-12-04)


 • Juhtkond ja osakonnad - Riigikogu
  Kunst ja sisearhitektuur Pikk Hermann ja Toompea tornid Riigikogu istungisaal Valge saal Ringkäik Toompea lossis Külastage Riigikogu Giidid ja ekskursioonid Kunstisaal ja näitused Lahtiste uste päev Parlamendi lugemissaali külastamine Riigikogu arhiivi külastamine Konverentsisaal ja sündmused Parlamendi pood Loss ja Riigikogu pildis Avaleht Riigikogu Riigikogu Kantselei Juhtkond ja osakonnad Tagasiside Tagasiside Teie arvamus on meile oluline jagage seda meiega Nimi E post Tagasiside Juhtkond ja osakonnad Prindi Jaga Riigikogu Kantseleid juhib Riigikogu juhatuse poolt avaliku konkursiga viieks aastaks ametisse nimetatud kantselei direktor Igapäevaülesandeid täidab kantselei oma struktuuriüksuste osakondade kaudu Kantselei juhtkond Direktor Maria Alajõe Asedirektor Aaro Mõttus Haldusdirektor Ahto Saks Kantselei osakonnad Avalike suhete osakond Avalike suhete osakonna ülesanne on informeerida avalikkust Riigikogu tööst ja koordineerida Riigikogu suhtekorraldust Osakonna põhimäärus Avaliku suhtlemise hea tava Finantsosakond Finantsosakonna ülesanne on Riigikogu ja kantselei eelarve koostamine eelarvevahendite sihipärase kasutuse tagamine ning kantselei Vabariigi Valimiskomisjoni ja Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni raamatupidamisarvestus Osakonna põhimäärus Infotehnoloogia osakond Infotehnoloogia osakonna ülesanne on tagada Riigikogu ja kantselei infosüsteemide rakenduste toimimine infotehnoloogilise arengu planeerimine ja kasutajate tehniline teenindamine Osakonna põhimäärus Istungiosakond Istungiosakonna ülesanne on Riigikogu istungite juhatuse ja selle liikmete teenindamine Riigikogu ja kantselei asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine ning Riigikogu arhiivi pidamine Osakonna põhimäärus Riigikogu arhiiv Majandusosakond Majandusosakond organiseerib Riigikogu hoonete kapitaal ja jooksvat remonti ning tagab territooriumi ja ruumide korrashoiu Peale selle korraldab osakond Riigikogu hoonete valve ning tagab valve ja tuletõrjesignalisatsiooni töö Osakonna ülesanne on ka varustada kantseleid vajalike kaupade ja materjalidega ning tagada majandusalaste teenuste toimimine transport sh parkimine toitlustus nõupidamisruumide broneerimine sissepääsusüsteemi administreerimine jne Osakonna põhimäärus Personaliosakond Personaliosakond kujundab kantselei personalipoliitikat juhib personalijuhtimise protseduuride ning personalitööks vajalike õigusaktide väljatöötamist ja rakendamist ning toetab struktuuriüksusi personalipoliitika elluviimisel Osakonna põhimäärus Stenogrammi ja tõlkeosakond Stenogrammi ja tõlkeosakonna ülesanne on koostada Riigikogu istungite stenogramme tõlkida Riigikogu tööga seotud materjale ning nõustada Riigikogu liikmeid juhatust komisjone fraktsioone ja kantselei teenistujaid keeleküsimustes

  Original URL path: http://www.riigikogu.ee/riigikogu/riigikogu-kantselei/juhtkond-ja-osakonnad/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Teenistuskohad ja praktika - Riigikogu
  teistest Riigikogu olulistest sündmustest Multimeedia Fotod Videod Otseülekanded Fookusteemad Uudised ja pressiteated Uuringud ÕAO tööd Uuringud August Rei stipendium Riigikogu väljaanded Riigikogu Toimetised Teemalehed Infomaterjalid Parlamendi lugemissaal Uudiskirjandus Teabeallikad Riigikogu arhiiv Tulge külla Tulge külla Toompea loss Toompea loss ja Riigikogu hoone Kunst ja sisearhitektuur Pikk Hermann ja Toompea tornid Riigikogu istungisaal Valge saal Ringkäik Toompea lossis Külastage Riigikogu Giidid ja ekskursioonid Kunstisaal ja näitused Lahtiste uste päev Parlamendi lugemissaali külastamine Riigikogu arhiivi külastamine Konverentsisaal ja sündmused Parlamendi pood Loss ja Riigikogu pildis Avaleht Riigikogu Riigikogu Kantselei Teenistuskohad ja praktika Tagasiside Tagasiside Teie arvamus on meile oluline jagage seda meiega Nimi E post Tagasiside Teenistuskohad ja praktika Prindi Jaga Tutvuge Riigikogu Kantselei struktuuri teenistuskohtade koosseisu täitmata teenistuskohtade tööpakkumiste ja praktikavõimalustega Riigikogu struktuur pildina Riigikogu Kantselei struktuur pildina Struktuur ja koosseis 27 10 2015 terviktekst PDF Riigikogu Kantselei võtab teenistusse infotehnoloogia osakonna Linux veebiserverite peaspetsialisti Infotehnoloogia osakonna põhiülesanne on tagada Riigikogu ja kantselei infosüsteemide rakenduste toimimine infotehnoloogilise arengu planeerimine ja kasutajate tehniline teenindamine Infosüsteemide peaspetsialisti ülesandeks on Linux serverite administreerimine Riigikogu veebiserverite haldamine Riigikogu tööks vajalike infosüsteemide ja nende liideste töö tagamine oma vastutusvaldkonnas infosüsteemide vajalike kasutusjuhendite ja dokumentatsiooni vastavuse tagamine hetkeolukorrale hallatava riistvara ning teenuste andmete konfiguratsiooni varundatuse ja taasteplaanide olemasolu tagamine süsteemitõrgete kiire ja efektiivne lahendamine Nõudmised kandidaadile Linux serverite administreerimise kogemus minimaalselt 2 aastat hea käsurea kasutamise oskus teadmised ja kogemused Apache HTTP PostgreSQL MySQL administreerimisest teadmised veebirakenduste ülesehitusest ja PHP HTML CSS JavaScript koodi mõistmine WordPress ja Drupal sisuhaldussüsteemide seadistamise kogemus teadmised arvutivõrkudest eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus kesktasemel kiire reageerimisvõime analüüsioskus probleemide lahendamisel hea eneseväljendus ja suhtlemisoskus ning soov olla meeskonna liige kohuse ja vastutustunne kõrgharidus Kasuks tulevad teadmised kaasaegsetest arendusprotsessidest sh Giti SVN i kasutuskogemusest ja andmebaasidest päringute koostamise oskus Pakume tööd huvitavas keskkonnas eneseteostus ja arenemisvõimalusi sõbralikku ja toetavat meeskonda Kandideerimiseks

  Original URL path: http://www.riigikogu.ee/riigikogu/riigikogu-kantselei/teenistuskohad-ja-praktika/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Eelarve ja majandusaasta aruanne - Riigikogu
  teabenõue Esitage märgukiri Esitage selgitustaotlus Kollektiivne pöördumine Riigikogu ajalugu XII Riigikogu koosseis XI Riigikogu koosseis X Riigikogu koosseis IX Riigikogu koosseis VIII Riigikogu koosseis VII Riigikogu koosseis Põhiseaduse Assamblee ENSV Ülemnõukogu EV Ülemnõukogu VI Riigikogu Riigivolikogu ja Riiginõukogu Rahvuskogu V Riigikogu koosseis IV Riigikogu koosseis III Riigikogu koosseis II Riigikogu koosseis I Riigikogu koosseis Asutav Kogu Eestimaa ajutine maanõukogu ehk maapäev Infoallikad Infoallikad Teeme otseülekandeid istungisaalist ja komisjonide avalikest istungitest samuti teistest Riigikogu olulistest sündmustest Multimeedia Fotod Videod Otseülekanded Fookusteemad Uudised ja pressiteated Uuringud ÕAO tööd Uuringud August Rei stipendium Riigikogu väljaanded Riigikogu Toimetised Teemalehed Infomaterjalid Parlamendi lugemissaal Uudiskirjandus Teabeallikad Riigikogu arhiiv Tulge külla Tulge külla Toompea loss Toompea loss ja Riigikogu hoone Kunst ja sisearhitektuur Pikk Hermann ja Toompea tornid Riigikogu istungisaal Valge saal Ringkäik Toompea lossis Külastage Riigikogu Giidid ja ekskursioonid Kunstisaal ja näitused Lahtiste uste päev Parlamendi lugemissaali külastamine Riigikogu arhiivi külastamine Konverentsisaal ja sündmused Parlamendi pood Loss ja Riigikogu pildis Avaleht Riigikogu Riigikogu Kantselei Eelarve ja majandusaasta aruanne Tagasiside Tagasiside Teie arvamus on meile oluline jagage seda meiega Nimi E post Tagasiside Eelarve ja majandusaasta aruanne Prindi Jaga Riigikogu ja Riigikogu Kantselei 2015 aasta eelarvega saab tutvuda 2015 aasta riigieelarve seaduse vahendusel vt osa 1 Riigikogu 2015 aasta riigieelarve seadus Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest 2014 aasta majandusaasta aruanne Riigikogu Kantselei Vabariigi Valimiskomisjoni ja Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni 2014 aasta majandusaasta aruanne Kantselei 2014 aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 2013 aasta majandusaasta aruanne Riigikogu Kantselei Vabariigi Valimiskomisjoni ja Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni 2013 aasta majandusaasta aruanne Kantselei 2013 aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 2012 aasta majandusaasta aruanne Riigikogu Kantselei Vabariigi Valimiskomisjoni ja Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni 2012 aasta majandusaasta aruanne Kantselei 2012 aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 2011 aasta majandusaasta aruanne Riigikogu Kantselei Vabariigi Valimiskomisjoni ja Erakondade Rahastamise

  Original URL path: http://www.riigikogu.ee/riigikogu/riigikogu-kantselei/eelarve-ja-majandusaasta-aruanne/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Tegevus - Riigikogu
  Uuringud August Rei stipendium Riigikogu väljaanded Riigikogu Toimetised Teemalehed Infomaterjalid Parlamendi lugemissaal Uudiskirjandus Teabeallikad Riigikogu arhiiv Tulge külla Tulge külla Toompea loss Toompea loss ja Riigikogu hoone Kunst ja sisearhitektuur Pikk Hermann ja Toompea tornid Riigikogu istungisaal Valge saal Ringkäik Toompea lossis Külastage Riigikogu Giidid ja ekskursioonid Kunstisaal ja näitused Lahtiste uste päev Parlamendi lugemissaali külastamine Riigikogu arhiivi külastamine Konverentsisaal ja sündmused Parlamendi pood Loss ja Riigikogu pildis Avaleht Tegevus Tagasiside Tagasiside Teie arvamus on meile oluline jagage seda meiega Nimi E post Tagasiside Tegevus Prindi Jaga Otsi eelnõudest või stenogrammidest Vali eelnõude või stenogrammide otsing Seejärel sisesta eelnõu pealkiri number või stenogrammi otsisõna ja klikka nupul Otsi Kui soovid eelnõude otsingut täpsustada klikka lingil Eelnõu laiendatud otsing või kasuta märksõnaotsingut Dokumentide otsimiseks klikka ilma otsisõna sisestamata kohe lingil Dokumendiregister Otsi dokumentidest Otsi pealkirja numbri või otsisõna järgi Otsi eelnõudest Otsi stenogrammidest Eelnõu laiendatud otsing Märksõnaotsing Dokumendiregister Eelnõud 81 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 141 Riigipiiri seaduse politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seadus 124 Rahvastikuregistri seaduse perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus Kõik eelnõud Stenogrammid Neljapäev 26 11 10 00 13 Riigikogu 2 istungjärk Neljapäev 26 November kell 10 00 Kolmapäev 25 11 14 00 13 Riigikogu 2 istungjärk Kolmapäev 25 November kell 14 00 Kolmapäev 25 11 13 00 13 Riigikogu 2 istungjärk Kolmapäev 25 November kell 13 00 Teisipäev 24 11 10 00 13 Riigikogu 2 istungjärk Teisipäev 24 November kell 10 00 Kõik stenogrammid Euroopa Liidu dokumendid 03 12 Eesti seisukohad eurorühma 7 detsembri 2015 a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus ja rahandusküsimuste nõukogu ECOFIN 8 detsembri 2015 a istungil 03 12 Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits ja siseküsimuste nõukogu 3 ja 4 detsembri 2015 a kohtumisel 03 12

  Original URL path: http://www.riigikogu.ee/tegevus/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Eelnõud - Riigikogu
  2015 145 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 25 11 2015 106 Võlaõigusseaduse 403¹ täiendamise seadus 24 11 2015 144 Erakonnaseaduse muutmise seadus 20 11 2015 143 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus 19 11 2015 129 Raudteeseaduse muutmise seadus 18 11 2015 121 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 11 11 2015 123 Tulumaksuseaduse 5 muutmise seadus 30 10 2015 115 Elatisabi seaduse muutmise seadus 29 10 2015 116 Riigikogu kodu ja töökorra seaduse muutmise seadus 28 10 2015 21 Riigikogu otsus Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele 13 10 2015 1 Esimene lugemine Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti 89 Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus 02 12 2015 111 Alkoholiseaduse täiendamise seadus 02 12 2015 148 Käibemaksuseaduse 30 muutmise seadus 02 12 2015 139 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 02 12 2015 142 Erakooliseaduse muutmise seadus 02 12 2015 118 Tubakaseaduse muutmise seadus 02 12 2015 102 Riigikogu otsus Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele 02 12 2015 150 Riigikogu otsus Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine 02 12 2015 127 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seadus 26 11 2015 126 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni nr 188 ratifitseerimise seadus 26 11 2015 1 Teine lugemine Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti 81 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 03 12 2015 141 Riigipiiri seaduse politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seadus 03 12 2015 124 Rahvastikuregistri seaduse perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 03 12 2015 119 Tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 03 12 2015 117 Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seadus 03 12 2015 82 Veeseaduse muutmise seadus 03 12 2015 85 Riigikogu otsus Riigi 2014 aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine 03 12 2015 138 Riigikogu otsus Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis Iisraelis Egiptuses ja Süürias 03 12 2015 137 Riigikogu otsus Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis 03 12 2015 136 Riigikogu otsus Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe ja nõustamismissioonil Afganistanis 03 12 2015 135 Riigikogu otsus Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel 03 12 2015 65 Raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 02 12 2015 140 Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seadus 02 12 2015 71 Avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 02 12 2015 134 Riigikogu otsus Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis 02 12 2015 133 Riigikogu otsus Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med 02 12 2015 132 Riigikogu otsus Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos 02 12 2015 131 Riigikogu otsus Kaitseväe kasutamine

  Original URL path: http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive