archive-ee.com » EE » R » RESCUE.EE

Total: 650

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Päästeamet - Lõhkeaine või lahingumoona leid
  Anna leitud lõhkematerjal üle leiukohal asudes ise ohutus kauguses Lõhkematerjali ja lahingumoona leides ära seda puuduta ära kasuta selle lähedal lahtist tuld eemaldu leiukohast teata leiust häirekeskust telefonil 112 teavita läheduses viibijaid võimalikust ohust kui saad piira ala ja tähista oht ole abijõududele telefonitsi kättesaadav ära sisene piirdelindiga või muul viisil tähistatud ohualasse kui sa tead midagi leiu kohta ütle korrakaitsjatele Kui teatad häirekeskusse 112 Kirjelda leidu võimalikult täpselt ligikaudne

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/ettevotjale/pommiohutus/lohkeaine-voi-lahingumoona-leid.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Päästeamet - Evakuatsioon pommiohu alalt
  võõrad esemed purustatud aknad signalisatsioon hakkab tööle jne teata kohe asutuse määratud koordinaatorit Seejärel helista häirekeskuse telefonil 112 Objekti omanik peab ohuolukorra lahendamiseks määrama objekti turvalisuse koordinaatori vajaduse korral meeskonna kontrollima koordinaatori tööd Koordinaator või tema asendaja koostab tegevuskava korraldab vajaduspõhise evakueerimise tunneb objekti ja selle ümbruskonda omab juurdepääsu objekti hoonetele ja ruumidele oskab anda objekti kohta teavet tunneb objekti kasutajaid töötajaid jt teab eelnevalt koostatud plaani varjumise inimeste evakueerimise

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/ettevotjale/pommiohutus/evakueerimine.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Avaliku ürituse kooskõlastamine
  tuleb koostada asendiplaan Sama nõue kehtib ajutise ehitise ning atraktsioonide paigaldamise kohta Plaanile märgitakse evakuatsiooniteed ja päästesõidukite sisenemisteed Plaan tuleb esitada asukohajärgsele päästekeskusele Korraldajad lähtuvad tuleohutuse seaduses sätestatud avaliku ürituse tuleohutusnõuetest ning asjaoludest et telk kogunemishoone materjali klass peab vastama vähemalt klassile D s2 d2 üle 60m pindalaga telkides tagatakse nõuetekohane turvavalgustus koostatakse asendiplaan millele märgitakse evakuatsiooniteed päästesõidukite sisenemisteed ehitised atraktsioonid ning kustutusvahendid kõikidest hoonetest telkidest ja atraktsioonidelt tagatakse inimeste kiire evakueerimise võimalus Territooriumilt tuleb tagada vähemalt kaks väljapääsu telgid ja muud ajutised ehitised varustatakse esmaste tulekustutusvahenditega kogunemishoonele ettenähtud nõuete järgi Iga 200 m 2 kohta peab olema vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti Igal korrusel sõltumata nende pindalast peab olema vähemalt kaks kustutit Kioskis või muus sarnases müügi või teeninduskohas peab olema üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga atraktsioon varustatakse vähemalt ühe 6 kg kustutusaine massiga tulekustutiga küttekoldevälist tuld tehes ja grillides lähtutakse tuleohutuse seaduse s 15 kehtestatud nõuetest tagatakse tuletõrjetehnika vaba juurdepääs ehitistele ja atraktsioonidele Üldjuhul rajatakse see vähemalt 3 5 m laiuse ringsõiduna Aiaga piiratud ala värav peab olema vähemalt 4 m lai ja 4 5 m kõrge maapinnale paigaldatud ajutised elektrikaablid kaitstakse mehaaniliste vigastuste eest põlevmaterjale ladustades tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse s 19

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/ettevotjale/kooskolastused/avalik-uritus.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Avaliku lõkke kooskõlastamine
  lõkke kooskõlastamine Viimati uuendatud 28 05 2015 Avalikul üritusel lõkke tegemisel tuleb päästeametiga kooskõlastada lõkke asukoht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus Juhul kui avalikku üritust ei toimu ei ole Päästeametiga kooskõlastamine kohustuslik Küll aga tuleb järgida tuleohutusnõudeid ning tagada seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning küttekoldevälise tule tegemisel ohutuse inimese elule varale ja keskkonnale Kooskõlastamiseks tuleks pöörduda avaliku ürituse toimumise asukoha järgsesse päästekeskusesse Kontakte või lisainfot saab ka pöördudes

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/ettevotjale/kooskolastused/avalik-loke.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Üldplaneeringute kooskõlastamine
  Kooskõlastused Avalik üritus Avalik lõke Üldplaneeringud Detailplaneeringud Ehitusprojektid Kasutusload Riskianalüüs Ohutusaruanne Hädaolukorra lahendamise plaan Ettevõtjale Kooskõlastused Üldplaneeringud Üldplaneeringute kooskõlastamine Viimati uuendatud 08 10 2014 Üldplaneeringuga kujundatakse linna valla või nende osade ruumilise arengu põhimõtteid ning hinnatakse muutuste mõjusid Üldplaneering on detailplaneeringu koostamise alus Kohalik omavalitsus määrab milliste asutused peavad üldplaneeringu kooskõlastama Pääsetametis teevad seda kriisireguleerimise bürood Päästeamet hindab arvestamist hädaolukorra riskianalüüside tulemustega planeerimisseaduse 8 lõige 9 suurõnnetuse ohuga ettevõttest lähtuvate

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/ettevotjale/kooskolastused/uldplaneeringud.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Detailplaneeringute kooskõlastamine
  asutuste kooskõlastused on detailplaneeringu kehtestamiseks vajalikud Kooskõlastuse peab kindlasti andma ka päästeamet Päästeasutus ei vii detailplaneeringu menetlustes ise läbi haldusmenetlust vaid annab oma kooskõlastuse või keeldub selle andmisest omavalitsuse poolt läbiviidavas menetluses seega on päästeasutuse tegevus menetlustoiming kohaliku omavalitsuse haldusmenetluses Päästeasutus on kooskõlastav haldusorgan ning kooskõlastamine või sellest keeldumine peab toimuma päästeasutuse poolt 30 päeva jooksul Juhul kui dokumente ei jõuta menetleda 30 päeva jooksul on päästeasutusel õigus taotleda kohalikult

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/ettevotjale/kooskolastused/detailplaneeringud.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Ehitusprojektide kooskõlastamine
  Päästeasutus on kooskõlastav haldusorgan ning kooskõlastamine või sellest keeldumine peab toimuma päästeasutuse poolt 10 päeva jooksul Juhul kui dokumente ei jõuta menetleda 10 päeva jooksul on päästeasutusel õigus taotleda kohalikult omavalitsuselt toimingu tegemiseks ettenähtud aja pikendamist NB Päästeasutus saab osaleda ehitusloa menetluses ainult siis kui omavalitsus on algatanud ehitusloa menetluse Päästeametis kontrollivad ehitusprojekte insenertehnilised bürood Tuleohutusjärelvalve ametnike kontaktid ja paiknemine Projekt peab vastama majandus ja taristuministri 17 juuli 2015 a

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/ettevotjale/kooskolastused/ehitusprojektid.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Kasutusload
  vii kasutusloa menetlustes ise läbi haldusmenetlust vaid annab oma heakskiidu või keeldub selle andmisest omavalitsuse poolt läbiviidavas menetluses seega on päästeasutuse tegevus menetlustoiming kohaliku omavalitsuse haldusmenetluses Päästeasutus on kooskõlastav haldusorgan ning kooskõlastamine või sellest keeldumine peab toimuma päästeasutuse poolt 10 päeva jooksul Juhul kui ei jõuta menetleda 10 päeva jooksul on päästeasutusel õigus taotleda kohalikult omavalitsuselt toimingu tegemiseks ettenähtud aja pikendamist NB Päästeasutus saab osaleda kasutusloa menetluses ainult siis kui

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/ettevotjale/kooskolastused/kasutusload.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive