archive-ee.com » EE » R » RESCUE.EE

Total: 650

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Päästeamet - Palgaandmed
  Tuletõrjesport Päästeamet Personaliinfo Palgaandmed Palgaandmed Viimati uuendatud 13 04 2015 Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015 aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel Päästeameti palgaandmed Päästeameti palgaandmed 2014 Päästeameti palgaandmed 2013 alates aprill 2013 Päästeameti palgaandmed 2012 Päästeameti palgaandmed 2011 Päästekeskuste palgaandmed Ida Eesti päästekeskuse palgaandmed 2011 Lõuna Eesti päästekeskuse palgaandmed 2011 Lääne Eesti päästekeskuse palgaandmed 2011 Põhja Eesti päästekeskuse palgaandmed 2011 Päästeameti palgajuhend Vastavalt avaliku teenistuse

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/personaliinfo/index.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Päästeamet - Päästeameti isikkoosseis
  Kontakt YouTube Facebook Kodanikule Ettevõtjale Vabatahtlikud Päästeamet Organisatsioon Ennetustöö Tuleohutusjärelevalve Kriisireguleerimine Päästetöö Demineerimine Teabenõue Dokumendiregister Personaliinfo Palgaandmed Isikkoosseis Õigusruum Projektid Ajakiri Statistika Tuletõrjesport Päästeamet Personaliinfo Isikkoosseis Päästeameti isikkoosseis Viimati uuendatud 08 06 2015 Päästeameti koosseis 16 09 2014 seisuga Kontakt

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/personaliinfo/isikkoosseis.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Isikuandmete töötlemine
  andmeid vaid ulatuses mis on vajalik talle pandud avalike ülesannete täitmiseks ning kodanike kiireks ja kvaliteetseks teenindamiseks Päästeamet hoiab tema kasutuses olevaid isikuandmeid volitamatu ja mittesihipärase kasutamise eest Päästeamet ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul kui vastav kohustus tuleb seadusest või on selleks olemas andmesubjekti luba Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada millises ulatuses ja mis eesmärgil

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/oigusruum/isikuandmete-toeoetlemine.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Riigihanked
  Tuleohutusjärelevalve Kriisireguleerimine Päästetöö Demineerimine Teabenõue Dokumendiregister Personaliinfo Õigusruum Isikuandmete töötlemine Riigihanked Projektid Ajakiri Statistika Tuletõrjesport Päästeamet Õigusruum Riigihanked Riigihanked Viimati uuendatud 29 01 2016 Päästeameti poolt alustatud riigihanked mille eeldatav maksumus ületab 10 000 ilma käibemaksuta leiate e riigihangete keskkonna

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/oigusruum/riigihanked.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Tuleohutuse suurendamine Eesti ööpäevaringses kasutuses olevates ravi- ja hoolekandeasutustes
  tuleohutuse suurendamine Eesti ööpäevaringses kasutuses olevates ravi ja hoolekandeasutustes Projekti elluviijaks on Päästeamet elluviimise eest vastutav ministeerium on Siseministeerium Projekti viiakse ellu ajavahemikul 15 11 2010 a 31 08 2014 a Käesolev projekt sekkub Eesti haiglate ning üld ja erihooldekodude sihtgruppi kuuluvad asutused tuleohutusalastesse probleemkohtadesse suunamaks olemasolevat situatsiooni paremuse suunas Projekti üldeesmärgiks oli tõsta Eesti haiglate ja hooldekodude tuleohutust vähenenud ohtu haiglate ja hooldekodude töötajate klientide ja külastajate elule ja tervisele ning langetada varalise kahju tekkimise tõenäosus Projekti raames viidi ellu järgmised tegevused 1 Haiglate ja hooldekodude eripärade kaardistamine ja riskihindamise metoodika väljatöötamine Metoodika 2 Ehitusnõuete analüüs vastavalt haiglate ja hooldekodude eripäradele Analüüs 3 Koolitussüsteemi väljatöötamine haiglate ja hooldekodude personalile ning klientidele Koolitussüsteem osa I ja Koolitussüsteem osa II 4 Tuleohutusalase koolitussüsteemi elluviimiseks koolitusmaterjalide koostamine Vastutav isik Tuleohutuskonsultant Evakuatsioonijuht Töötaja Tuleohutusalase meelespea koostamise juhis 5 Juhendi koostamine tuleohutuspaigaldiste ja vahendite rakendamiseks haiglates ja hooldekodudes Tuleohutuspaigaldiste rakendamise juhend 6 Riskihindamise läbiviimine tuleohutusalaste prioriteetide rakendamiseks haiglates ja hooldekodudes Riskihindamise koondanalüüs 7 Praktilise väljaõppe juhendmaterjali koostamine Juhend 8 Muudatusettepanekute ja täienduste tegemine seadustesse ja strateegiatesse Õigusaktide aja arengudokumentide analüüs Arengustrateegia Projekteerimisjuhis 9 Tuleohutuskonsultantide ja töötajate koolitamine 10 E õppe keskkonna loomine www tuleohutuskoolitus ee 11 Haiglatele ja hooldekodudele evakuatsioonivahendite soetamine Päästelohistite jaotuskava Valminud

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/projektid/eesti-sveitsi-projekt.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - JATE projekt
  Joint Rescue Capacity 2010 2012 jätkuprojektiga Eelmise projekti kaudu rahastati Valga uue päästehoone ehitamist ning soetati Valka komandosse uut päästetehnikat Projekti raames otsivad Läti Riiklik tuletõrje ja päästeteenistus ning Eesti Päästeamet võimalusi et parandada esmast reageerimisvõimekust naaberriikide äärealadel juhtuvatele päästesündmustele Eesmärgiks on vähendada reageerimisaega ja arendada võimekust piirkondades kuhu juurdepääs on raskendatud või piiratud ja puuduvad tulekustutamiseks vajalikud veevarud Piirialadel on peamisteks koostööd nõudvateks juhtumiteks kulupõlengud maastikutulekahjud turbaväljade põlengud ja metsatulekahjud Elanike hooletu ja tuleohutusnõuetega mittearvestav käitumine põhjustab sageli tulekahjusid looduses See toob kaasa ohtu ja piiriülest mõju keskkonnale inimestele ja varale 2012 aasta statistika kohaselt registreeriti Lätis Vidzeme regioonis ning Eestis lõuna regioonis vastavalt 295 ja 120 rohumaade kulupõlengut Tulekahjud hõlmasid suuri maa alasid ning tuli levis mitmetele hoonetele Eesti ja Läti päästetöötajatele kavandatakse projektiga ühiseid koolitusi ning treeningõppusi et parandada koostööd tulekahjude kustutamisel Lisaks projekti partnerite vahelise koostöö edendamisele näeb projekt ette Eesti poolele tulekahjudele reageerimise varustuse soetamise ning Läti poolele Valka linna uue komandohoone ehitamise Projekti eelarve on kokku 3 047 560 59 EUR millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 1 199 996 16 EUR Projekti kestvus on 24 kuud Eesti Läti programm www estlat eu mis viiakse ellu vastavalt Euroopa territoriaalse koostöö põhimõtetele ning see toetab

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/projektid/jate-projekt.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - BaltPrevResilience projekt 2014-2015
  õnnetuste mõjude vähendamine läbi ühe olulise eeltingimuse milleks on õnnetuste mõju ja reageerimise statistika kogumine ja analüüs Projekt raames püütakse luua ühtne arusaam statistikast kogemuste hindamisest ning toimub tõendusmaterjalidel põhineva teabe ja parimate praktikate jagamine Projekti raames viiakse läbi kolm temaatilist seminari Nimetatud seminaridel käsitletakse riskiennetamise mehhanismide rohkearvulisi aspekte toimub parimate praktikate ning lünkade tuvastamine teadlikkuse tõstmine jätkusuutlikkuse ehitamine võrreldavuse hindamine ning kulude tulususe analüüs Projektis osaleb kuus riiki Rootsi Soome Eesti Taani Poola Läti Projekti juhtpartneriks on Rootsi Kriisireguleerimise Amet MSB Teised projektipartnerid on Soome Rahvuslik Tervise ja Heaolu Instituut vigastuste ennetamise allüksus THL Päästeamet ERB Frederikssund Halsnæsi Tuletõrje ja Päästeteenistus FHFRS Taani Varssavi Päästekool SGSP Poola Jelgava linnavalitsus JCM Läti Karlstadi Ülikool KaU Rootsi Lisaks kutsutakse seminaridele osalema ka Norra Islandi ja Leedu esindajad Projektis on 3 peamist tegevussuunda Koostatakse materjal raport tuleõnnetuste fire prevention statistika kogumisest riigiti taustinfo eelinfo hetkeolukorrast andmete kogumise praktikas ülevaade andmete kogumise teaduslikust poolest ja võimalustest muuta infokogumine ühtsemaks Tutvustatakse seminaril riikidele Nordstat andmebaasi andmete sisestamise põhimõtet ning kuidas ja mille alusel sinna andmeid sisestatakse ning esitletakse ka andmete põhjal koostatud õnnetuste põhjuste profiile Viiakse läbi seminar Poolas kuhu kaasatakse kohalikud omavalitsused või ka mõned teised institutsioonid Stakeholders tõstmaks nende teadlikkust õnnetuste profiilide

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/projektid/baltprevresilience-projekt.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Päästeameti poolt läbiviidud projektid
  hooldekodude tuleohutus JATE projekt BaltPrevResilience projekt Toimunud projektid Euroopa Regionaalarengu Fondi projektid From Gaps to Caps projekt DISBEG projekt Ajakiri Statistika Tuletõrjesport Päästeamet Projektid Toimunud projektid Päästeameti poolt läbiviidud projektid Viimati uuendatud 16 01 2014 Läänemeremaade Elanikkonnakaitse Programmi EUROBALTIC raames toimunud projektid Valga Valka Joint Rescue Capacity Valga Valka Ühine Päästevõimekus 2010 2012 LIFE projekt 2010 2011 BaltFloodCombat II 2011 2012 BaltFloodCombat 2009 2010 Ühtekuuluvusfondi projekt 2002 Tsentraliseeritud raudteepäästeüksuse moodustamine

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/projektid/toimunud-projektid.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive