archive-ee.com » EE » R » RAPINA.EE

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Õigusaktid - Räpina Vallavalitsus
  ja sport Ehitus ja planeerimine Elu ja majanduskeskkond Ametnikud Maakorralduse toimingud Planeeringute korraldamine Ehitustegevuse korraldamine Valla arendamine Kohanimede määramine Hanked Õigusaktid Teabenõude vorm Dokumendiregister Teavita probleemist Räpina vald facebookis Kaardirakendus Veebikaamera webmail Ehituse ja planeeringu alased õigusaktid Räpina valla ehitusmäärus

  Original URL path: http://www.rapina.ee/ehitus/planeerimine/oigusaktid (2015-07-07)
  Open archived version from archive


 • Omavalitsused saavad viis miljonit eurot kergliiklusteede rajamiseks - Uudised ja teated - Räpina Vallavalitsus
  Omavalitsused olid väga aktiivsed ja taotlusi saime kordades rohkem kui oli rahalisi võimalusi Algselt planeeritud 4 6 miljoni euro suurust fondi õnnestus küll varasemate jääkide arvelt suurendada 500 000 euro võrra ent siiski peavad väga paljud projektid jääma kahjuks ootele märkis Pevkur Hindamisel võtsid maanteeameti ja siseministeeriumi eksperdid arvesse projekti mõju piirkonna kergliikluse kitsaskohtade lahendamisele ja liiklusohutuse suurendamisele Samuti said paremaid hindeid need projektid mille puhul saab tööga peatselt pihta hakata ja mille edasine hooldamine on detailselt läbi mõeldud Hindamisel anti lisapunkte ühinenud omavalitsuste projektidele Siseministri käskkirja kohaselt saavad kohese rahastamise kokku 16 projekti ja reservnimekirja arvatakse 50 projekti Kuus omavalitsust saavad maksimaalse toetussumma ehk 400 000 eurot Nii on plaanis rajada kergliiklustee Valga linnas Toogipalu kalmistuni ning Räpina vallas Räpina ja Köstrimäe vahele Põlva vallavalitsus saab toetust Põlva linna ning Himmaste ja Eoste küla ühendava kergliiklustee rajamiseks Lääne Saare vallavalitsus aga Kuressaare ja Vaivere vahelise kergliiklustee ehitamiseks Vihula vallavalitsusel on kavas alustada Võsu Käsmu kergliiklustee rajamisega ning Väike Maarja vallavalitsus saab toetust Väike Maarja ja Kiltsi vahelise kergliikluse ohutuse tagamiseks täpsustas Pevkur Avinurme aleviku valgustatud kergliiklustee rajamiseks eraldatakse ligi 395 000 eurot ning Antsla Kobela kergliiklustee ehitamist toetatakse ligi 367 000 euroga Kergliiklustee rajamiseks saavad toetust ka Rapla Paide

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/uudised/-/asset_publisher/piIJ6q1lzB0N/content/id/6788453?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rapina.ee (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Aida kinnistu detailplaneeringu kehtestamine - Uudised ja teated - Räpina Vallavalitsus
  Räpina Rahvaleht Vald meedias Maakonnaportaali uudised Veebileht Tutvustus ja asukoht Ühistransport Internet wifi Pildigaleriid Tarbijakaitse Foorum Otsing Teabenõude vorm Dokumendiregister Teavita probleemist Räpina vald facebookis Kaardirakendus Veebikaamera webmail Uudised ja teated Tagasi Aida kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Convert Aida kinnistu detailplaneeringu kehtestamine to PDF Räpina Vallavolikogu 25 02 2015 otsusega nr 11 on kehtestatud Võuküla küla Aida Jõeotsa kinnistu detailplaneering Seotud failid Aida DP seletuskiri 1 pdf DP põhijoonis pdf otsus11

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/uudised/-/asset_publisher/piIJ6q1lzB0N/content/id/6656092?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rapina.ee (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Härsingu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine - Uudised ja teated - Räpina Vallavalitsus
  asukoht Ühistransport Internet wifi Pildigaleriid Tarbijakaitse Foorum Otsing Teabenõude vorm Dokumendiregister Teavita probleemist Räpina vald facebookis Kaardirakendus Veebikaamera webmail Uudised ja teated Tagasi Härsingu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Convert Härsingu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine to PDF Räpina Vallavolikogu 25 02 2015 otsusega nr 12 kehtestati uuesti Köstrimäe küla Härsingu kinnistu detailplaneering Planeeringu seletuskirjas on täpsustatud rohevõrgustiku toimimist ning muudetud maa kasutamise sihtotstarvet selliselt nagu näeb ette Räpina valla üldplaneering Seotud failid Härsingupõhijoonisveebr2015

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/uudised/-/asset_publisher/piIJ6q1lzB0N/content/id/6633401?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rapina.ee (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Heakord - Räpina Vallavalitsus
  ühissõidukipeatusja ootekoda ja haljasalade heakorratööde teostamist valla omandis olevate mänguväljakute hooldust ja tagab nende vastavuse tehnilistele nõuetele valla omandis või kasutuses olevate avalike tualettide inventari jäätmemahutite paigaldamise ja hoolduse Heakorra tagamisel kinnistu omanik on kohustatud hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia koristama prahi tegema umbrohutõrjet niitma muru ja rohu pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit takistavad jalakäija või sõiduki liiklust tagama et kinnistu oluliste osade sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid nende vara või keskkonda teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekaevude kaaned ja nende ümbruse kraavid ning truubid remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised katma kinni lahtised ja ohtlikud süvendid kaevud ning hoidma korras nimetatud katted taotlema kinnistul kasvavate puude raieks v a viljapuud ja põõsad kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa kõrvaldama üldkasutatava territooriumiga tänava kõnniteega kergliiklusteega või teega piirneva ehitise katuselt varisemisohtlikud jääpurikad jää kivid plaadid vihmaveerennid ja muud ohtu põhjustavad esemed ning tagama nende tööde ajal üldkasutataval territooriumil ohutu liikluse piiritledes eelnevalt varisemise ohtlikud kohad niitma või muul moel tagama vastavalt maa sihtotstarbele

  Original URL path: http://www.rapina.ee/heakord (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Jäätmemajandus - Räpina Vallavalitsus
  Artelli 15 Tallinn 10621 tel 372 640 08 00 faks 372 640 08 99 info keskkonnateenused ee tartu keskkonnateenused ee Klienditeeninduse telefoninumber üle Eesti 1919 kõik kõned salvestatakse Tööaeg Esmaspäevast reedeni 9 00 17 00 www keskkonnateenused ee Kohaliku omavalitsuse organ korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumise ja veo Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta nt prügila ümberlaadimisjaam või kohtadesse kohaliku omavalitsuse organi korraldatud konkursi korras

  Original URL path: http://www.rapina.ee/jaatmemajandus (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Kalmistud - Räpina Vallavalitsus
  Lepinguid saab sõlmida tööpäevadel kella 8 00 17 00 Ristipalo kalmistul Kaasa on vaja võtta isikut tõendav dokument ja teada vähemalt ühe hauaplatsile maetu ees ja perekonnanime ning orienteeruvat surmaaega Räpina valla kalmistute kasutamise eeskiri Eeskiri sätestab Räpina valla omandis olevate Lepistu Liivamäe ja Ristipalo kalmistute kasutamise korra Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele Räpina valla kamistute kalmistuvaht on Vesta Kuns tel 534 56135 Kalmistute kultuurist Algamas on uus vegetatsiooniperiood ja valdav osa inimesi soovib oma esivanemate sõprade või sugulaste kalmud korda teha Korda need tehaksegi aga selle korrastuse käigus jääb märkamata pisiasi kuidas käituda selle kraamiga mis kalmu korrastamise käigus tekib Igal kalmul on nii looduslikku materjali oksad lehed kuivanud lilled vanad pärjad või kimbud kui ka kunstmaterjale nagu kunstlilled küünlajalad küünlaümbrised pärjalindid lillepotid katkised vaasid jne Kogu Euroopas üritatakse kalmistukultuuri au sees hoida ja sellega seoses ka prügi sorteerida Igal kevadel tekib kalmistutel järjest rohkem prügi sest inimesed on hakanud massiliselt kasutama kunstlilli Teatavasti on lilled mõeldud lahkunule ja ajalooliselt kasutatagu ikka lõikelilli Kunstlillede kasuks otsustanutele aga teadmiseks et need koltunud ja määrdunud lilled ühtegi kalmu ei kaunista ja need tuleks kevadel küll kalmult ära võtta Sellisel juhul siis sügisel jälle uued lilled tuua Lähikonna kalmistutel ringi liikudes jääb küll mulje et inimesed ei taha kuidagi aru saada mida tähendab lagunev ja mittelagunev materjal Kui võõrastega kalmistule minna siis peab häbi pärast silmad maha lööma Soovitan kõigil kes kalmu korrastama lähevad kodus selle üle järele mõelda kuidas nad kavatsevad prügi kahte ossa jagada ja ühe osaga kompostihunnikuni ja teisega ikka konteineri poole tulla Soovitus võtke kaasa kaks prügikotti ja looduslikke lagunevaid materjale ärge unustage kotist välja valamast Oma olmeprügi tuleks koju jätta Üritame seda kalmistukultuuri kõik üheskoos paremaks saada Kalmistukultuur pidi muide rahva üldist kultuuritaset näitama Muide kõige kõrgemal järjel on kalmistukultuur Saksamaal ja

  Original URL path: http://www.rapina.ee/kalmistud (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Vallavara müük - Räpina Vallavalitsus
  sport Ehitus ja planeerimine Elu ja majanduskeskkond Ametnikud Teed tänavad ja valgustus Heakord Avalik kord Jäätmemajandus Kaugküte ja veemajandus Ühistransport Kalmistud Vallavara müük Toimund müük Õigusaktid Blanketid Vallavara müük Pealkiri Loo kuupäev Vaata loendust Mõisavahe tee 18 5 korter Ruusa külas 21 03 2014 669 Põllu tn 2 3 korter Räpinas 18 03 2014 890 Mõisavahe tee 1 kinnistu Ruusa külas 14 02 2014 622 Piiri tn 20 4 korter

  Original URL path: http://www.rapina.ee/vallavara-muuk (2015-07-07)
  Open archived version from archive