archive-ee.com » EE » R » RAPINA.EE

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Blanketid - Räpina Vallavalitsus
  kultuur ja sport Ehitus ja planeerimine Elu ja majanduskeskkond Ametnikud Registritoimingud Sotsiaalne kaitse ja abi Lastekaitse Toetused Tervishoiu korraldamine Tervishoiu asutused Blanketid Õigusaktid Sotsiaal ja tervishoiu alased blanketid Vajaduspõhise peretoetuse saamise avalduse blankett Toimetulekutoetuse taotlemise avalduse blankett Hooldaja määramise avalduse

  Original URL path: http://www.rapina.ee/sotsiaaliblanketid (2015-07-07)
  Open archived version from archive


 • Õigusaktid - Räpina Vallavalitsus
  Ametnikud Registritoimingud Sotsiaalne kaitse ja abi Lastekaitse Toetused Tervishoiu korraldamine Tervishoiu asutused Blanketid Õigusaktid Sotsiaal ja tervishoiu alased õigusaktid 2 06 15 Sotsiaaltoetuste taotlemise määramise ja maksmise kord Sotsiaalteenuste vajaduse hindamise hooldajatoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemise määramise ja maksmise kord Sotsiaalkorteri andmise ja kasutamise kord Räpina vallas Tööhõiveta isikute sotsiaalse rehabiliteerimise kord Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel Hooldekodusse suunamise

  Original URL path: http://www.rapina.ee/sotsiaal/oigusaktid (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • MTÜ Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing projektivõistlus - Uudised ja teated - Räpina Vallavalitsus
  on ligi kahekümne tegevusaasta jooksul kujunenud vanemate inimeste eneseabiliikumise metoodilise ja organisatsioonilise töö üle eestiline keskus Ühing on rajanud oma tegevuse heategevusele ja vabatahtlikkusele VENÜs on ühendatud andmis ja saamisrõõm tegutsemislust ja elujanu eneseteostus ja üksteise toetamine Tänu oma erilisusele ja aastate jooksul korda saadetule on hakatud ühingut kutsuma lugupidavalt väärika vananemise akadeemiaks ning hellitavalt rõõmu ja päikese majaks VENÜ 2001 aasta Eesti parim mittetulundusühing 2002 aasta üks täiskavanute koolitussõbralikumaid

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/uudised/-/asset_publisher/piIJ6q1lzB0N/content/id/6422728?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rapina.ee (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Muudatused sõiduplaanides alates 23. veebruarist - Uudised ja teated - Räpina Vallavalitsus
  15 minuti võrra varasemaks Varem väljus buss Põlva bussijaamast kell 6 55 muudatuse jõustudes väljub buss Põlvast kell 6 40 Räpina bussijaama jõuab liin nr 45 varasema 7 45 asemel kell 7 30 Vastavalt on nihkunud kellaajaliselt varasemaks ka vahepealsed peatused Maakonnaliinil nr 27 Räpina Ruusa Põlva väljumisega Räpina bussijaamast kell 8 00 ja 17 35 kehtib alates 23 veebruarist muudatus buss peatub ka Lina peatuses vastavalt kell 8 36

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/uudised/-/asset_publisher/piIJ6q1lzB0N/content/id/6421405?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rapina.ee (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumi taotlusvoor on avatud - Uudised ja teated - Räpina Vallavalitsus
  vald facebookis Kaardirakendus Veebikaamera webmail Uudised ja teated Tagasi MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumi taotlusvoor on avatud Convert MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumi taotlusvoor on avatud to PDF Avatakse õppestipendiumi taotlusvoor fondi suurus on 50 000 eurot MTÜ SEB Heategevusfond kuulutab välja stipendiumiprogrammi õppestipendiumi taotlemiseks eestkosteperes hooldusperes turva või asenduskodus elavatele noortele Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad Stipendiumifondi suuruseks 2015 aastal on 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 2 veebruar Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks õppevahendite soetamiseks ja või igakuiseks isemajandamiseks lastehoiu lasteaia maksu tasumiseks noore ema stipendium MTÜ SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard Igakuise 7000 annetaja toel on fond aidanud vanemliku hooleta noortel oma haridusteed alustada või jätkata sest hea haridus vähendab alla vaesuspiiri langemist ja parandab noorte toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel 2014 aastal andis heategevusfond välja 108 õppestipendiumit Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeringute tootlusest Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26 aastased eestkosteperes hooldusperes turva või asenduskodus elavad noored kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis Stipendiumi saavad taotleda noored emad kes on eestkosteperes hooldusperes turva või asenduskodus emaks saanud enne 19 eluaastat on stipendiumi taotlemise ajal alla 26 aastased ja soovivad alustada või jätkata oma haridusteed õppides täiskoormusega

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/uudised/-/asset_publisher/piIJ6q1lzB0N/content/id/6024751?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rapina.ee (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • 2015. aastal käivitus Minu esimese töökoha teenus - Uudised ja teated - Räpina Vallavalitsus
  töökoha teenus mille sihtrühmaks on 17 29aastane noor ning sisuks palgatoetuse maksmine ning koolituskulude hüvitamine tööandjale kes võtab tööle teenuse tingimustele vastava noore Alates 01 01 2015 maksame erialaoskuste ja töökogemusteta noore tööleaitamiseks tööandjale palgatoetust ja hüvitame koolituskulu Teenuse sihtrühmaks on 17 29aastane noor kes on olnud töötuna registreeritud järjest vähemalt neli kuud ega ole tööd leidnud ning kellel puudub erialane haridus on alg põhi või üldkeskharidus ja kellel ei ole töökogemust või see on lühiajaline on viimase kolme aasta jooksul töötanud vähem kui aasta või on kokku töötanud vähem kui kaks aastat Minu esimese töökoha teenus koosneb palgatoetusest ja noore töötaja koolitamise kulude hüvitamisest Teenuse raames toetatakse tööandjat hüvitades osaliselt noore töötaja palgakulud esimesel tööaastal ning töötaja tööalase koolituse kulu kahe esimese tööaasta jooksul Palgatoetust makstakse 12 kuu eest isiku tööle asumisest arvates Palgatoetuse suuruseks on 50 töötaja töötasust kuid mitte rohkem kui 50 palgatoetuse halduslepingus sätestatud töötaja ühe kuu eeldatavast töötasust ning mitte rohkem kui kahekordne töötasu alammäär Tööalase koolituse kulu hüvitame kuni 2500 euro ulatuses Tööalase koolituse kulu hüvitamiseks peab eelnevalt olema sõlmitud minu esimese töökoha palgatoetuse leping Tööandjal tuleb tagada noorele töötamise võimalus vähemalt kaks aastat Töötukassa nõuab palgatoetuse täies ulatuses tagasi kui töösuhe lõpetatakse tööandja

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/uudised/-/asset_publisher/piIJ6q1lzB0N/content/id/6024627?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rapina.ee (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Maakorralduse toimingud - Räpina Vallavalitsus
  русски Üldinfo Juhtimine Sotsiaal ja tervishoid Haridus kultuur ja sport Ehitus ja planeerimine Elu ja majanduskeskkond Ametnikud Maakorralduse toimingud Maamaksu määratlemine Maamaksusoodustus Katastriüksuse jagamine ja piiride muutmine Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Planeeringute korraldamine Ehitustegevuse korraldamine Valla arendamine Kohanimede määramine Hanked Õigusaktid

  Original URL path: http://www.rapina.ee/maakorralduse-toimingud (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Kohanimede määramine - Räpina Vallavalitsus
  õigustatud isikute endi valikul kas siis valides endisaegse talunime või siis meelepärasema kohaga seotud nime Nimede eraldamiseks kasutati ka palju numbrilisi lisandeid 20 12 2007 a võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse nr 251 Aadressandmete süsteem ADS mille eesmärgiks on rakendada kogu vabariigis keskne aadressandmete süsteem Maa ameti juurde on loodud aadressiandmete süsteemi ADS haldamisega tegelev osakond kes lähtub oma tegevuses eelpoolnimetatud määrusest ja ruumiandmete seadusest Aadressikoha nime määraja on vald kes lähtudes seadustest on kohustatud korrastama oma territooriumil maaüksuste lähiaadressid ja esitama korrastatud aadressiandmed ADS i infosüsteemi Maaüksuse lähiaadressi määramisel tuleb lähtuda määrusega kehtestatud reeglitest Näiteks nimi peab olema omastavas käändes numereerimist tuleb vältida vältima peab vana kirjaviisi Muutmist vajavad ka maaüksuste lähiaadressid nimed juhul kui ühes külas asub mitu ühenimelist hoonestatud maaüksust Seoses sellega palume nendel hajaasustuses olevatel hoonestatud kinnistu omanikel kelle maaüksuse nime eraldab naabrist vaid number või kes soovivad mingil põhjusel muuta oma maaüksuse nime võtta ühendust maanõunikuga Miia Kasearu tel 79 99510 5063276 või miia rapina ee Püüame koos leida parima lahenduse Teie aadressi unikaalseks muutmisel Need nimed mida saab korrastada vaid õigesse käändesse panemisega või kirjaviisi uuendamisega teeme korda ilma omanikke tülitamata Maaüksuste nimede ja aadresside korrastamisega seonduvalt esitab Vallavalitsus andmed rahvastikuregistrile ja viib sisse

  Original URL path: http://www.rapina.ee/kohanimede-maaramine (2015-07-07)
  Open archived version from archive