archive-ee.com » EE » R » RAPINA.EE

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Välispartnerid - Räpina Vallavalitsus
  Sotsiaal ja tervishoid Haridus kultuur ja sport Ehitus ja planeerimine Elu ja majanduskeskkond Ametnikud ja töötajad Vallavalitsus Volikogu Vallakantselei Valla arendamine Eelarve aruanded statistika Hanked Tunnustamine Vallaasutused ja ettevõtted Välispartnerid Valla õigusaktid Blanketid Teabenõude vorm Dokumendiregister Teavita probleemist Räpina vald

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/valispartnerid (2015-07-07)
  Open archived version from archive


 • Valla õigusaktid - Räpina Vallavalitsus
  alased õigusaktid Sotsiaaltoetuste taotlemise määramise ja maksmise kord Sotsiaalteenuste vajaduse hindamise hooldajatoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemise määramise ja maksmise kord Sotsiaalkorteri andmise ja kasutamise kord Räpina vallas Tööhõiveta isikute sotsiaalse rehabiliteerimise kord Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel Hooldekodusse suunamise tingimused ja kord Räpina vallas Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Räpina vallas Toitlustamise teenuse korraldamine Räpina vallas Keskkonna ja vallamajanduse alased õigusaktid Ühisveevargi ja kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri Räpina Vallavolikogu 21 mai 2014 a määruse nr 19 Räpina valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri muutmine Räpina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri Räpina valla lemmikloomade registri pidamise eeskiri Räpina valla välireklaami paigaldamise eeskiri Räpina valla kalmistute kasutamise eeskiri Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Puu raieloa andmise tingimused ja kord Räpina vallas Räpina valla jäätmehoolduseeskiri Räpina valla heakorra eeskiri Müügipileti hindade kehtestamine Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna jäätmeliikide vedamise sageduse jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade kehtestamine Rapina valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord Munitsipaaleluruumide üüri piirmäär Räpina vallas Räpina valla kaugküttepiirkonna määramine Räpina valla jäätmekava 2010 2020 vastuvõtmine Ehituse ja planeeringu alased õigusaktid Räpina valla ehitusmäärus Räpina valla kaevetööde eeskiri Kohanime määramise kord Räpina vallas Hariduse ja

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/oigusaktid (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Blanketid - Räpina Vallavalitsus
  Ehitusloa taotlus Eluruumide andmed kasutusloa taotluse lisa 1 Mitteeluruumide andmed kasutusloa taotluse lisa 2 Kasutusloa taotlus Eluruumide andmed kirjaliku nõusoleku taotluse lisa 1 Mitteeluruumide andmed kirjaliku nõusoleku taotluse lisa 2 Kirjaliku nõusoleku taotlus Eluruumi andmed Keskkonna ja vallamajanduse alased blanketid Veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumistingimuste saamiseks Avaldus kinnistu liitumiseks ühisveevargi ja kanalisatsiooniga Ühisveevargi ja kanalisatsiooniga liitumise avalduse vorm eramu kinnistu Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus Ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepe Kinnitus et

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/blanketid (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Ametnikud - Räpina Vallavalitsus
  Lastekaitsespetsialist 799 9514 503 2985 kirsti rapina ee Endla Meenov Sotsiaaltöö spetsialist 799 9516 795 1422 514 3217 endla rapina ee Eve Kivioja Sotsiaaltöö spetsialist 799 9516 795 2352 514 3261 eve rapina ee Uudised ja teated 29 06 2015 Toetuse maksmine põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele Räpina Vallavalitsus maksab vastavalt Räpina Vallavolikogu 21 05 2014 määrusele nr 9 Sotsiaaltoetuste taotlemise määramise ja maksmise kord toetust Eesti Vabariigis asuvate põhikoolide ja

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/sotsiaalosakond (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Ametnikud - Räpina Vallavalitsus
  3276 miia rapina ee Andrus Karpson Geoinfospetsialist 799 9513 529 0576 andrus rapina ee Ester Lemats Arendusspetsialist 799 9512 5329 2980 ester rapina ee Anu Cristine Tokko Haridus ja kultuurispetsialist 799 9511 514 2596 anu rapina ee Jaana Oras Turismiinfo konsultant 799 5001 jaana rapina ee Uudised ja teated 03 07 2015 Tulemas on Võõpsu kalameestepäev Võõpsu Kalameestepäev toimub 18 juulil pritsikuuri platsil 17 juuli õhtul on kõigil võimalus osa

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/arenguosakond (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Ametnikud - Räpina Vallavalitsus
  webmail Majandusosakond Nimi Amet Telefon Mobiil E post Jaan Purge M ajandus osakonna juhataja 799 9503 527 2322 jaan rapina ee Kaimar Kütt Majandusspetsialist 799 9504 5331 0933 kaimar rapina ee Allan Kirotar Halduspetsialist 799 9505 505 3575 allan rapina ee Vesta Kuns Kalmistuvaht 534 56135 kalmistu rapina ee Uudised ja teated 18 03 2015 Omavalitsused saavad viis miljonit eurot kergliiklusteede rajamiseks Siseministeeriumi kergliiklusteede toetusskeemist saavad 16 kohalikku omavalitsust ühtekokku

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/majandusosakond (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Ametnikud - Räpina Vallavalitsus
  webmail Majandusosakond Nimi Amet Telefon Mobiil E post Jaan Purge M ajandus osakonna juhataja 799 9503 527 2322 jaan rapina ee Kaimar Kütt Majandusspetsialist 799 9504 5331 0933 kaimar rapina ee Allan Kirotar Halduspetsialist 799 9505 505 3575 allan rapina ee Vesta Kuns Kalmistuvaht 534 56135 kalmistu rapina ee 02 07 2015 Räpina vallavalitsus võtab tööle koristaja Räpina valla koristaja ametikoha eesmärgiks on tagada Räpina Vallavalitsuse ruumides igapäevane teenistus ja

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/majandus (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tähtsad telefoninumbrid - Räpina Vallavalitsus
  Politsei ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo Põlva politseijaoskonna Räpina konstaablijaoskond telefon Võõpsu mnt 16 Räpina Piirkonnavanem Katrin Satsi Kodanike vastuvõtt iga kuu 2 ja 4 esmaspäeval kella 10 00 11 00 Räpina konstaablijaoskonnas e post katrin satsi politsei ee 533 07175 Tähtsad telefoninumbrid 14 03 14 HÄDAABI 112 ÜLERIIGILINE TASUTA USALDUSTELEFON 126 RÄPINA ÄRIABI Kooli 1 Räpina 521 8202 REVEKOR AS Hariduse 1 Räpina 796 1368 Näitude teatamine 796 1172

  Original URL path: http://www.rapina.ee/et/kodanikukaitse (2015-07-07)
  Open archived version from archive