archive-ee.com » EE » R » RAPINA.EE

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Volikogu - Räpina Vallavalitsus
  sõltub elanike arvust ja määratakse volikogu eelmise koosseisu poolt Räpina volikogu on 17 liikmeline Räpina vallavolikogu valimised 20 oktoober 2013 a Nimi Positsioon Erakond või valimisliit Telefon E post Kaido Palu Volikogu esimees Sotsiaaldemokraatlik Erakond 515 9940 kaido palu rapina ee Tiit Kala Volikogu aseesimees Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 509 1932 tiit kala rapina ee Inge Hirmo Revisjoni komisjoni esimees Eesti Keskerakond 5569 7999 inge hirmo rapina ee Toomas Heering Eelarve ja planeeringu komisjoni esimees Eesti Reformierakond 504 3974 toomas heering rapina ee Miia Kersti Sultsmann Haridus ja kultuuri komisjoni esimees Eesti Reformierakond 516 7760 miia sultsmann rapina ee Maarika Loodus Sotsiaal ja tervishoiukomisjoni esimees Sotsiaaldemokraatlik Erakond 510 6864 maarika loodus rapina ee Artur Murumets Majandus komisjoni esimees Sotsiaaldemokraatlik Erakond 506 3240 artur murumets rapina ee Vello Kasearu Eelarve ja planeeringu komisjoni ja revisjoni komisjoni aseesimees Eesti Reformierakond 502 2661 vello kasearu rapina ee Virge Mastik Haridus ja kultuuri komisjoni aseesimees Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5363 6120 virge mastik rapina ee Irma Truuts Sotsiaal ja tervishoiu komisjoni aseesimees Eesti Keskerakond 518 4720 irma truuts rapina ee Vilja Kvetkovski Volikogu liige Eesti Reformierakond 510 8317 vilja kvetkovski rapina ee Ülo Tuuling Volikogu liige Eesti Reformierakond 504 8464 ylo tuuling rapina ee Regina Allik Volikogu

  Original URL path: http://www.rapina.ee/vallavolikogu (2015-07-07)
  Open archived version from archive


 • Vallakantselei - Räpina Vallavalitsus
  Vallakantselei ülesanne on korraldada Räpina Vallavalitsuse asjaajamist koordineerida õigusalast tegevust personalitööd ja täita riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid Vallakantselei tegevusvaldkonnad on vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusalase tegevuse korraldamine asjaajamise korraldamine ja arendamine personalitöö korraldamine riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täimine Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusalase tegevuse toetamisel täidab vallakantselei järgmisi ülesandeid arvamuse andmine vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide ja muude otsuste ning dokumentide eelnõude vastavuse kohta seadustele ja normitehnika nõuetele ja ettepanekute tegemine eelnõude vastavusse viimiseks seaduste ja nõuetega vallavalitsuse õigusaktide avaldamine ja avalikustamine arvamuse andmine vallavalitsuse sõlmitavate lepingute projektide ja koostatavate dokumentide eelnõude vastavuse kohta seadustele ja ettepanekute tegemine nende seadusega vastavusse viimiseks volikogu liikmete vallavanema vallavalitsuse liikmete ja valla ametnike juriidiline nõustamine vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatud ülesannete täitmise järelevalve valla vallavolikogu ja vallavalitsuse kohtus esindamise korraldamine Vallakantselei täidab asjaajamise korraldamisel ja arendamisel järgmisi ülesandeid vallavalitsuse asjaajamiskorra dokumentide loetelu ja muude asjaajamisalaste dokumentide eelnõude ettevalmistamine vallavalitsuse asjaajamise ja dokumentide arhiivinduse korraldamine ning ettepanekute tegemine vallavalitsuse teenindamiseks ja vallakantselei ülesannete täitmiseks asjaajamises vajalike infosüsteemide arendamiseks ja teenindamiseks vallavalitsuse dokumendiregistri pidamine vallavalitsuse istungite nõupidamiste materjalide ning vallavalitsuse ja vallavanema õigusaktide ning vallavalitsuse protokollide väljaandmise korraldamine vallavalitsuse istungite ja nõupidamiste ettevalmistamine ja korraldamine arhiivitöö korraldamine ning arhiivindust reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamise korraldamine

  Original URL path: http://www.rapina.ee/vallakantselei (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Eelarve, aruanded, statistika - Räpina Vallavalitsus
  tervishoid Haridus kultuur ja sport Ehitus ja planeerimine Elu ja majanduskeskkond Ametnikud ja töötajad Vallavalitsus Volikogu Vallakantselei Valla arendamine Eelarve aruanded statistika Eelarve Eelarvestrateegia Statistikaameti statistika Rahandusministeeriumi ülevaated Haldusssuutlikkuse analüüs HaridusSILM Hanked Tunnustamine Vallaasutused ja ettevõtted Välispartnerid Valla õigusaktid Blanketid Teabenõude vorm Dokumendiregister Teavita probleemist Räpina vald facebookis Kaardirakendus Veebikaamera webmail Räpina valla majandusaasta aruanded 6 06 14 Majandusaasta aruanne 2013 Majandusaasta aruanne 2012 Majandusaasta aruanne 2011 Majandusaasta aruanne 2010

  Original URL path: http://www.rapina.ee/eelarve-ja-majandusaasta-aruanded (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tunnustamine - Räpina Vallavalitsus
  По русски Üldinfo Juhtimine Sotsiaal ja tervishoid Haridus kultuur ja sport Ehitus ja planeerimine Elu ja majanduskeskkond Ametnikud ja töötajad Vallavalitsus Volikogu Vallakantselei Valla arendamine Eelarve aruanded statistika Hanked Tunnustamine Märka ja tunnusta Vallaasutused ja ettevõtted Välispartnerid Valla õigusaktid Blanketid

  Original URL path: http://www.rapina.ee/tunnustamine (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Välispartnerid - Räpina Vallavalitsus
  Sotsiaal ja tervishoid Haridus kultuur ja sport Ehitus ja planeerimine Elu ja majanduskeskkond Ametnikud ja töötajad Vallavalitsus Volikogu Vallakantselei Valla arendamine Eelarve aruanded statistika Hanked Tunnustamine Vallaasutused ja ettevõtted Välispartnerid Valla õigusaktid Blanketid Teabenõude vorm Dokumendiregister Teavita probleemist Räpina vald

  Original URL path: http://www.rapina.ee/valispartnerid (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Valla õigusaktid - Räpina Vallavalitsus
  alased õigusaktid Sotsiaaltoetuste taotlemise määramise ja maksmise kord Sotsiaalteenuste vajaduse hindamise hooldajatoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemise määramise ja maksmise kord Sotsiaalkorteri andmise ja kasutamise kord Räpina vallas Tööhõiveta isikute sotsiaalse rehabiliteerimise kord Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel Hooldekodusse suunamise tingimused ja kord Räpina vallas Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Räpina vallas Toitlustamise teenuse korraldamine Räpina vallas Keskkonna ja vallamajanduse alased õigusaktid Ühisveevargi ja kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri Räpina Vallavolikogu 21 mai 2014 a määruse nr 19 Räpina valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri muutmine Räpina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri Räpina valla lemmikloomade registri pidamise eeskiri Räpina valla välireklaami paigaldamise eeskiri Räpina valla kalmistute kasutamise eeskiri Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Puu raieloa andmise tingimused ja kord Räpina vallas Räpina valla jäätmehoolduseeskiri Räpina valla heakorra eeskiri Müügipileti hindade kehtestamine Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna jäätmeliikide vedamise sageduse jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade kehtestamine Rapina valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord Munitsipaaleluruumide üüri piirmäär Räpina vallas Räpina valla kaugküttepiirkonna määramine Räpina valla jäätmekava 2010 2020 vastuvõtmine Ehituse ja planeeringu alased õigusaktid Räpina valla ehitusmäärus Räpina valla kaevetööde eeskiri Kohanime määramise kord Räpina vallas Hariduse ja

  Original URL path: http://www.rapina.ee/oigusaktid (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Blanketid - Räpina Vallavalitsus
  Ehitusloa taotlus Eluruumide andmed kasutusloa taotluse lisa 1 Mitteeluruumide andmed kasutusloa taotluse lisa 2 Kasutusloa taotlus Eluruumide andmed kirjaliku nõusoleku taotluse lisa 1 Mitteeluruumide andmed kirjaliku nõusoleku taotluse lisa 2 Kirjaliku nõusoleku taotlus Eluruumi andmed Keskkonna ja vallamajanduse alased blanketid Veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumistingimuste saamiseks Avaldus kinnistu liitumiseks ühisveevargi ja kanalisatsiooniga Ühisveevargi ja kanalisatsiooniga liitumise avalduse vorm eramu kinnistu Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus Ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepe Kinnitus et

  Original URL path: http://www.rapina.ee/blanketid (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Juhtimine - Räpina Vallavalitsus
  Kooli 1 Räpina 64504 Tel 7999 500 Faks 7999 518 E post vald rapina ee registrikood 75025503 pangakontod Swedbank EE412200001120256432 SEB EE041010402018691002 Ametnike puhkuste ajakava 2015 Ametnike vastuvõtuajad Vallavanem esmaspäev 9 12 Vallasekretär esmaspäev neljapäev 9 12 Arengu ja planeeringuosakonna juhataja esmaspäev neljapäev 9 12 Sotsiaalosakonna juhataja esmaspäev neljapäev 9 12 13 16 Lastekaitsespetsialist teisipäev neljapäev 9 12 13 16 Sotsiaaltöö spetsialist Räpinas esmaspäev neljapäev 9 12 13 16 Sotsiaal

  Original URL path: http://www.rapina.ee/juhtimine# (2015-07-07)
  Open archived version from archive