archive-ee.com » EE » P » PRESIDENT.EE

Total: 166

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 555. Kohtunikuks nimetamine
  tagasikutsumiste autasude andmise jms kohta Käskkirjad Käskkirjad sõjaväeliste auastmete andmiseks presidendi kantselei tegevuse korraldamiseks jne Teenetemärgid Eesti riiklike teenetemärkide kavalerid Ettepanekute tegemine teenetemärgi andmiseks Pressiteated Presidendi kantselei ametlikud teated Avaldused Presidendi avaldused ja ühisavaldused koos Riigikogu esimehe ja peaministriga Intervjuud artiklid President Ilves Eesti ja välismeedias Bibliograafia Presidendi trükis ilmunud kõned artiklid ja intervjuud presidendi tegevuse kajastused ja kirjutised tema kohta Videod Videosalvestused riigipea kõnedest pöördumistest intervjuudest ja muudest sündmustest Fotoalbum Pildialbumid sündmuste kaupa Iseseisvusmanifest Vastu võetud Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt 1918 Põhiseadus Eesti Vabariigi põhiseadus vastu võetud 28 juunil 1992 Sümbolid Eesti lipp riigivapp ja hümn ning sümboolikat käsitlevad õigusaktid Eesti Viited teistele riiklikele institutsioonidele kodanikuportaalile rahvusringhäälingule Eesti riigipead Riigipead alates aastast 1918 läbi okupatsiooniaastate kuni iseseisvuse taastamiseni Otsused 27 08 2012 163 A Hilpuse nimetamine ja R Oidekivi tagasikutsumine 27 08 2012 162 S Kannikese nimetamine ja L Lepiku tagasikutsumine 27 08 2012 161 S Tiigi nimetamine ja A Hilpuse tagasikutsumine 27 08 2012 160 M Knapsile riikliku autasu andmine 14 08 2012 159 Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seadus 30 07 2012 158 S Tiigi nimetamine ja A Hilpuse tagasikutsumine 30 07 2012 157 G Antsu nimetamine ja K Saarsalu Layachi tagasikusumine 30 07 2012

  Original URL path: https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/3951-555-kohtunikuks-nimetamine/index.html (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • 554. A. Kovalenko kohtunikuametist vabastamine
  tagasikutsumiste autasude andmise jms kohta Käskkirjad Käskkirjad sõjaväeliste auastmete andmiseks presidendi kantselei tegevuse korraldamiseks jne Teenetemärgid Eesti riiklike teenetemärkide kavalerid Ettepanekute tegemine teenetemärgi andmiseks Pressiteated Presidendi kantselei ametlikud teated Avaldused Presidendi avaldused ja ühisavaldused koos Riigikogu esimehe ja peaministriga Intervjuud artiklid President Ilves Eesti ja välismeedias Bibliograafia Presidendi trükis ilmunud kõned artiklid ja intervjuud presidendi tegevuse kajastused ja kirjutised tema kohta Videod Videosalvestused riigipea kõnedest pöördumistest intervjuudest ja muudest sündmustest Fotoalbum Pildialbumid sündmuste kaupa Iseseisvusmanifest Vastu võetud Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt 1918 Põhiseadus Eesti Vabariigi põhiseadus vastu võetud 28 juunil 1992 Sümbolid Eesti lipp riigivapp ja hümn ning sümboolikat käsitlevad õigusaktid Eesti Viited teistele riiklikele institutsioonidele kodanikuportaalile rahvusringhäälingule Eesti riigipead Riigipead alates aastast 1918 läbi okupatsiooniaastate kuni iseseisvuse taastamiseni Otsused 27 08 2012 163 A Hilpuse nimetamine ja R Oidekivi tagasikutsumine 27 08 2012 162 S Kannikese nimetamine ja L Lepiku tagasikutsumine 27 08 2012 161 S Tiigi nimetamine ja A Hilpuse tagasikutsumine 27 08 2012 160 M Knapsile riikliku autasu andmine 14 08 2012 159 Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seadus 30 07 2012 158 S Tiigi nimetamine ja A Hilpuse tagasikutsumine 30 07 2012 157 G Antsu nimetamine ja K Saarsalu Layachi tagasikusumine 30 07 2012

  Original URL path: https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/3950-554-a-kovalenko-kohtunikuametist-vabastamine/index.html (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • 553. I. Amanni ja H. Tamme kohtunikuametist vabastamine
  auastmete andmiseks presidendi kantselei tegevuse korraldamiseks jne Teenetemärgid Eesti riiklike teenetemärkide kavalerid Ettepanekute tegemine teenetemärgi andmiseks Pressiteated Presidendi kantselei ametlikud teated Avaldused Presidendi avaldused ja ühisavaldused koos Riigikogu esimehe ja peaministriga Intervjuud artiklid President Ilves Eesti ja välismeedias Bibliograafia Presidendi trükis ilmunud kõned artiklid ja intervjuud presidendi tegevuse kajastused ja kirjutised tema kohta Videod Videosalvestused riigipea kõnedest pöördumistest intervjuudest ja muudest sündmustest Fotoalbum Pildialbumid sündmuste kaupa Iseseisvusmanifest Vastu võetud Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt 1918 Põhiseadus Eesti Vabariigi põhiseadus vastu võetud 28 juunil 1992 Sümbolid Eesti lipp riigivapp ja hümn ning sümboolikat käsitlevad õigusaktid Eesti Viited teistele riiklikele institutsioonidele kodanikuportaalile rahvusringhäälingule Eesti riigipead Riigipead alates aastast 1918 läbi okupatsiooniaastate kuni iseseisvuse taastamiseni Otsused 27 08 2012 163 A Hilpuse nimetamine ja R Oidekivi tagasikutsumine 27 08 2012 162 S Kannikese nimetamine ja L Lepiku tagasikutsumine 27 08 2012 161 S Tiigi nimetamine ja A Hilpuse tagasikutsumine 27 08 2012 160 M Knapsile riikliku autasu andmine 14 08 2012 159 Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seadus 30 07 2012 158 S Tiigi nimetamine ja A Hilpuse tagasikutsumine 30 07 2012 157 G Antsu nimetamine ja K Saarsalu Layachi tagasikusumine 30 07 2012 156 G Antsu nimetamine 30 07 2012 155

  Original URL path: https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/3949-553-i-amanni-ja-h-tamme-kohtunikuametist-vabastamine/index.html (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • 545. Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse väljakuulutamata jätmine
  tuleb kõik põhiõiguste piirangud määratleda seadusega See nõue kehtib PS järgi ka kaitseväeteenistuse reguleerimisel Järelikult tuleb kaitseväeteenistuses vajalikud põhiõiguste piirangud ning nende rakendamise tingimused ja kord sätestada seaduses Kavandatava Kaitseväeteenistuse seaduse muudatused põhiõiguste piiranguid ei määratle konkreetsete piirangute asemele pakutav üldnorm on põhiseadusevastane 1 PS 3 lõike 1 esimesele lause kohaselt teostatakse Eestis riigivõimu üksnes PS ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel See tähendab et kõik põhiõiguste realiseerimise seisukohalt olulised otsused peab langetama seadusandja Sellist lähenemist toetab nii õigusteooria kui Riigikohtu järjekindel praktika Riigikohus rõhutab et PS 3 lõike 1 esimesest lausest ja st 11 tulenevalt tohib põhiõiguste ja vabaduste piiranguid kehtestada ainult seadusandja seadusjõulise õigusaktiga RKÜKo 03 12 2007 3 3 1 41 06 p d 21 22 PS kohustab seega seadusandjat otsustama põhiõiguste piirangute tingimused ja tingimuste esinemisel kohaldatavad meetmed Nende küsimuste otsustamise delegeerimine täitevvõimule on põhiseadusvastane Arvestades seda et ajateenijate põhiõiguste piirangud on suuremas osas seadusega sätestamata delegeeritakse Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse 1 p ga 7 7 seaduse 6 peatüki 1 jao 3 jaotist täiendatakse ga 601 järgmises sõnastuses 601 Ajateenija inimväärikuse austamine ja õiguste järgimine 1 Ajateenija põhiõigusi ja vabadusi võib piirata seaduses sätestatud juhtudel Kui seadus ei sätesta konkreetset piirangut võib ülem kaitseväe väljaõppe kaalutlusel kohaldada vaid sellist piirangut mis on vajalik Piirang peab vastama kaitseväe väljaõppe eesmärgile ja inimväärikuse põhimõttele ega tohi moonutada seaduses sätestatud teiste õiguste ja vabaduste olemust 2 Väljaõppe eesmärk on sõjaaja ametikohal nõutava väljaõppe taseme saavutamine tegutsemiseks üksi või väeüksuse või allüksuse koosseisus ajateenijate põhiõiguste piiramise tingimuste ja korra otsustamine Kaitseväele st täitevvõimule See on vastuolus PS 3 lõike 1 esimese lausega ja PS ga 11 2 On loomulik ja riigikaitse huvides vajalik et kaitseväelaste põhiõigusi piiratakse tsiviilisikutega võrreldes ulatuslikumalt ent piirangute otsustamisel tuleb lähtuda PS 3 lõike 1 esimesest lausest ja PS st 11 PS 124 lõike 3 kohaselt on kaitseväes olevatel isikutel kõik põhiseaduslikud õigused vabadused ja kohustused Teenistuse erilaadi huvides võib seadusega sätestada sellest põhimõttest erandeid samas paragrahvis on loetletud põhiõigused mille piiramine 124 sätestatud erandile tuginedes ei ole lubatav Kaitseväes olevate isikute õiguslik seisund tuleb PS järgi samuti seadusega kehtestada Nõnda sisaldab ka PS 124 eelpool kirjeldatud nõuet näha ajateenijate põhiõiguste piirangud ette seadusega olulisemad kitsendused tuleb seejuures seaduses üksikasjalikult reguleerida 3 Kavandatav Kaitseväeteenistuse seaduse 601 sarnaneb väliselt Vangistusseaduse edaspidi VangS le 41 Siiski ei saa neid paragrahve analoogseks pidada Nimelt on VangS s kinnipeetavate karistusjärgselt kinnipeetavate arestialuste ja vahistatute põhiõiguste piirangud st millist põhiõigust mis tingimustel kes ja kuidas tohib piirata üldjuhul võrdlemisi täpselt määratletud Erivolitustele lisanduv üldnorm lubab vangla või arestimaja julgeoleku eesmärgil rakendada määratud raamides täiendavaid piiranguid Seega on VangS 41 mõeldav rakendusala oluliselt kitsam Suuremat osa ajateenistuse läbimiseks vajalikke ajateenijate põhiõiguste kitsendusi seadused ei reguleeri Seega mahuks kavandatava Kaitseväeteenistuse seaduse normi rakendusalasse ettenägematu hulk ajateenijate põhiõiguste piiranguid Seesugune üldnorm saaks olla põhiseaduspärane vaid siis kui see reguleeriks konkreetsete põhiõiguste piiramiseks antud erivolituste kasutamist teatud erandjuhtudel 4 Mõistagi ei ole põhiõiguste piirangute seaduses sätestamise nõue absoluutne Põhiseaduse mõttest ja sättest tuleneb et vähem intensiivseid põhiõiguste piiranguid võib kehtestada ka täitevvõim

  Original URL path: https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/3941-545-kaitsevaeeteenistuse-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-vaeljakuulutamata-jaetmine/index.html (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • 544. Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamine
  Ilves Eesti ja välismeedias Bibliograafia Presidendi trükis ilmunud kõned artiklid ja intervjuud presidendi tegevuse kajastused ja kirjutised tema kohta Videod Videosalvestused riigipea kõnedest pöördumistest intervjuudest ja muudest sündmustest Fotoalbum Pildialbumid sündmuste kaupa Iseseisvusmanifest Vastu võetud Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt 1918 Põhiseadus Eesti Vabariigi põhiseadus vastu võetud 28 juunil 1992 Sümbolid Eesti lipp riigivapp ja hümn ning sümboolikat käsitlevad õigusaktid Eesti Viited teistele riiklikele institutsioonidele kodanikuportaalile rahvusringhäälingule Eesti riigipead Riigipead alates aastast 1918 läbi okupatsiooniaastate kuni iseseisvuse taastamiseni Otsused 27 08 2012 163 A Hilpuse nimetamine ja R Oidekivi tagasikutsumine 27 08 2012 162 S Kannikese nimetamine ja L Lepiku tagasikutsumine 27 08 2012 161 S Tiigi nimetamine ja A Hilpuse tagasikutsumine 27 08 2012 160 M Knapsile riikliku autasu andmine 14 08 2012 159 Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seadus 30 07 2012 158 S Tiigi nimetamine ja A Hilpuse tagasikutsumine 30 07 2012 157 G Antsu nimetamine ja K Saarsalu Layachi tagasikusumine 30 07 2012 156 G Antsu nimetamine 30 07 2012 155 A Unga nimetamine 30 07 2012 154 A Unga nimetamine Reset 544 Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamine 27 10 2009 1 Jätan rahuldamata armuandmispalved järgmiste süüdimõistetute kohta Eneli Aher sünd 1988 Andrei Blank sünd 1979 Roman

  Original URL path: https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/3940-544-sueuedimoistetute-armuandmispalvete-laebivaatamine/index.html (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • 539. Suursaadikute nimetamine ja tagasikutsumine
  sündmustest Fotoalbum Pildialbumid sündmuste kaupa Iseseisvusmanifest Vastu võetud Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt 1918 Põhiseadus Eesti Vabariigi põhiseadus vastu võetud 28 juunil 1992 Sümbolid Eesti lipp riigivapp ja hümn ning sümboolikat käsitlevad õigusaktid Eesti Viited teistele riiklikele institutsioonidele kodanikuportaalile rahvusringhäälingule Eesti riigipead Riigipead alates aastast 1918 läbi okupatsiooniaastate kuni iseseisvuse taastamiseni Otsused 27 08 2012 163 A Hilpuse nimetamine ja R Oidekivi tagasikutsumine 27 08 2012 162 S Kannikese nimetamine ja L Lepiku tagasikutsumine 27 08 2012 161 S Tiigi nimetamine ja A Hilpuse tagasikutsumine 27 08 2012 160 M Knapsile riikliku autasu andmine 14 08 2012 159 Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seadus 30 07 2012 158 S Tiigi nimetamine ja A Hilpuse tagasikutsumine 30 07 2012 157 G Antsu nimetamine ja K Saarsalu Layachi tagasikusumine 30 07 2012 156 G Antsu nimetamine 30 07 2012 155 A Unga nimetamine 30 07 2012 154 A Unga nimetamine Reset 539 Suursaadikute nimetamine ja tagasikutsumine 22 10 2009 1 Nimetan Margus Rava Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Monako Vürstiriigis asukohaga Pariisis Andres Talviku Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Albaania Vabariigis asukohaga Ateenas Eve Külli Kala Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Slovaki Vabariigis asukohaga Viinis Eve Külli Kala

  Original URL path: https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/3935-539-suursaadikute-nimetamine-ja-tagasikutsumine/index.html (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • 538. N. Losevtsova kohtunikuametist vabastamine
  seaduste ametisse nimetamiste ja tagasikutsumiste autasude andmise jms kohta Käskkirjad Käskkirjad sõjaväeliste auastmete andmiseks presidendi kantselei tegevuse korraldamiseks jne Teenetemärgid Eesti riiklike teenetemärkide kavalerid Ettepanekute tegemine teenetemärgi andmiseks Pressiteated Presidendi kantselei ametlikud teated Avaldused Presidendi avaldused ja ühisavaldused koos Riigikogu esimehe ja peaministriga Intervjuud artiklid President Ilves Eesti ja välismeedias Bibliograafia Presidendi trükis ilmunud kõned artiklid ja intervjuud presidendi tegevuse kajastused ja kirjutised tema kohta Videod Videosalvestused riigipea kõnedest pöördumistest intervjuudest ja muudest sündmustest Fotoalbum Pildialbumid sündmuste kaupa Iseseisvusmanifest Vastu võetud Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt 1918 Põhiseadus Eesti Vabariigi põhiseadus vastu võetud 28 juunil 1992 Sümbolid Eesti lipp riigivapp ja hümn ning sümboolikat käsitlevad õigusaktid Eesti Viited teistele riiklikele institutsioonidele kodanikuportaalile rahvusringhäälingule Eesti riigipead Riigipead alates aastast 1918 läbi okupatsiooniaastate kuni iseseisvuse taastamiseni Otsused 27 08 2012 163 A Hilpuse nimetamine ja R Oidekivi tagasikutsumine 27 08 2012 162 S Kannikese nimetamine ja L Lepiku tagasikutsumine 27 08 2012 161 S Tiigi nimetamine ja A Hilpuse tagasikutsumine 27 08 2012 160 M Knapsile riikliku autasu andmine 14 08 2012 159 Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seadus 30 07 2012 158 S Tiigi nimetamine ja A Hilpuse tagasikutsumine 30 07 2012 157 G Antsu nimetamine ja K Saarsalu Layachi

  Original URL path: https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/3934-538-n-losevtsova-kohtunikuametist-vabastamine/index.html (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • 536. Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  töövisiitidest välisriikidesse Otsused Otsused seaduste ametisse nimetamiste ja tagasikutsumiste autasude andmise jms kohta Käskkirjad Käskkirjad sõjaväeliste auastmete andmiseks presidendi kantselei tegevuse korraldamiseks jne Teenetemärgid Eesti riiklike teenetemärkide kavalerid Ettepanekute tegemine teenetemärgi andmiseks Pressiteated Presidendi kantselei ametlikud teated Avaldused Presidendi avaldused ja ühisavaldused koos Riigikogu esimehe ja peaministriga Intervjuud artiklid President Ilves Eesti ja välismeedias Bibliograafia Presidendi trükis ilmunud kõned artiklid ja intervjuud presidendi tegevuse kajastused ja kirjutised tema kohta Videod Videosalvestused riigipea kõnedest pöördumistest intervjuudest ja muudest sündmustest Fotoalbum Pildialbumid sündmuste kaupa Iseseisvusmanifest Vastu võetud Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt 1918 Põhiseadus Eesti Vabariigi põhiseadus vastu võetud 28 juunil 1992 Sümbolid Eesti lipp riigivapp ja hümn ning sümboolikat käsitlevad õigusaktid Eesti Viited teistele riiklikele institutsioonidele kodanikuportaalile rahvusringhäälingule Eesti riigipead Riigipead alates aastast 1918 läbi okupatsiooniaastate kuni iseseisvuse taastamiseni Otsused 27 08 2012 163 A Hilpuse nimetamine ja R Oidekivi tagasikutsumine 27 08 2012 162 S Kannikese nimetamine ja L Lepiku tagasikutsumine 27 08 2012 161 S Tiigi nimetamine ja A Hilpuse tagasikutsumine 27 08 2012 160 M Knapsile riikliku autasu andmine 14 08 2012 159 Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seadus 30 07 2012 158 S Tiigi nimetamine ja A Hilpuse tagasikutsumine 30 07 2012 157 G Antsu nimetamine

  Original URL path: https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/3932-536-tervishoiuameti-tervisekaitseinspektsiooni-ja-kemikaalide-teabekeskuse-terviseametiks-uehendamisega-seonduva-vabariigi-valitsuse-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus/index.html (2015-12-04)
  Open archived version from archive