archive-ee.com » EE » P » PRESIDENT.EE

Total: 1418

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Liikmed
  ja peaministriga Intervjuud artiklid President Ilves Eesti ja välismeedias Bibliograafia Presidendi trükis ilmunud kõned artiklid ja intervjuud presidendi tegevuse kajastused ja kirjutised tema kohta Videod Videosalvestused riigipea kõnedest pöördumistest intervjuudest ja muudest sündmustest Fotoalbum Pildialbumid sündmuste kaupa Iseseisvusmanifest Vastu võetud Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt 1918 Põhiseadus Eesti Vabariigi põhiseadus vastu võetud 28 juunil 1992 Sümbolid Eesti lipp riigivapp ja hümn ning sümboolikat käsitlevad õigusaktid Eesti Viited teistele riiklikele institutsioonidele kodanikuportaalile rahvusringhäälingule Eesti riigipead Riigipead alates aastast 1918 läbi okupatsiooniaastate kuni iseseisvuse taastamiseni Presidendi Mõttekoda Liikmed Töökord Koosolekud ja ettekanded Presidendi Kärajad 10 10 2007 Presidendi Kärajad 08 10 2008 Presidendi Kärajad 19 03 2009 Presidendi Kärajad 09 10 2009 Presidendi Kärajad 15 10 2010 Presidendi Kärajad 22 11 2012 Presidendi Kärajad 03 06 2013 Presidendi Kärajad 15 01 2015 Presidendi kirjatalgud 2011 Eesti ustest sisse välja Vabariigi Presidendi kirjatalgud 2009 Mida mina saan teha Eesti heaks Esseekonkurss Millises Eestis ma tahan elada UUDISED Reset Liikmed Teisipäev 21 September 2010 11 41 Jevgeni Kabanov ZeroTurnaround OÜ tegevjuht ja asutaja Alar Karis riigikontrolör professor Robert Kitt TTÜ teadur Swedbank AS juhatuse liige Andrus Kivirähk kirjanik Ants Laaneots erukindral peaministri nõunik Henri Laupmaa tehnoloogiaettevõtja Eestimaa Looduse Fondi nõukogu liige Tõnu Lehtsaar TÜ

  Original URL path: https://president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/59-presidendi-mottekoda/4927-liikmed/layout-institution.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive


 • Sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu põhikiri
  on Kultuurirahastu tegevust kavandav organ kes korraldab sihtasutuse juhtimist ning teostab järelevalvet Kultuurirahastu tegevuse üle 3 3 Nõukogu pädevusse kuulub 3 3 1 preemiate stipendiumite ja toetuste andmise otsustamine arvestades Vabariigi Presidendi ettepanekuid 3 3 2 juhatusele volituste andmine tehingute tegemiseks mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest sealhulgas kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks 3 3 3 juhatusega lepingute sõlmimine ja sihtasutuse esindamine vaidlustes juhatajaga 3 3 4 Kultuurirahastu töökorraldust ja asjaajamist reguleerivate dokumentide kinnitamine 3 3 5 audiitori nimetamine ja tagasikutsumine 3 3 6 juhatuse liikme nimetamine ja tagasikutsumine 3 3 7 muude Kultuurirahastu tegevusega seotud küsimuste otsustamine 3 4 Nõukogul on oma ülesannete täitmiseks õigus 3 4 1 saada juhatuselt teavet Kultuurirahastu tegevuse kohta nõuda juhatuselt tegevusaruannet ja majandustegevuse aruandeid 3 4 2 tutvuda kõigi Kultuurirahastu dokumentidega kontrollida raamatupidamise õigsust vara olemasolu ning Kultuurirahastu tegevuse vastavust seadustele muudele õigusaktidele ja põhikirjale 3 4 3 tühistada juhatuse otsuseid 3 4 4 teha Vabariigi Presidendile ettepanek põhikirja muutmiseks 3 5 Nõukogul on kuus liiget Nõukogu liikmeid nimetab ja kutsub tagasi Vabariigi President Nõukogu liikmete volitused kestavad kaks aastat Nõukogu liikme tagasikutsumisel nimetab Vabariigi President tema asemele uue liikme Kõigi liikmete volitused lõpevad Kultuurirahastu lõppemisel 3 6 Nõukogu liikmed valivad endi seast nõukogu esimehe kelle volitused kestavad kaks aastat Nõukogu esimees korraldab nõukogu tegevust 3 7 Nõukogu esimehe ja tema liikmete tööd ei tasustata 3 8 Nõukogu korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige Nõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku kui seda nõuab nõukogu liige juhatus või audiitor 3 9 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt kolm nõukogu liiget Igal nõukogu liikmel on üks hääl Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe hääl 3 10 Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata kui otsuse poolt hääletavad ühe kalendrikuu jooksul kirjalikult kõik nõukogu liikmed 3 11 Nõukogu koosolekud protokollitakse 3 12 Juhatus on Kultuurirahastu täidesaatev organ kes esindab Kultuurirahastut suhetes kolmandate isikutega Juhatus koosneb ühest liikmest Juhatus organiseerib ja korraldab nõukogu poolt kehtestatud korras 3 12 1 Kultuurirahastu vahendite kasutamist 3 12 2 aruandlust ja jooksvat asjaajamist 3 12 3 tehingute teostamist 3 12 4 Kultuurirahastu nimel lepingute sõlmimist ja volituste andmist 3 12 5 muude ülesannete täitmist 3 13 Juhatus on kohustatud järgima nõukogu seaduslikke korraldusi 3 14 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord kvartalis ülevaate Kultuurirahastu tegevusest ja majanduslikust seisundist samuti teatama nõukogule viivitamata Kultuurirahastu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Kultuurirahastu tegevusega seotud olulistest asjaoludest 3 15 Juhatusel on õigus oma pädevuse piires esindada Kultuurirahastu kõigis õigustoimingutes nõukogu poolt kehtestatud ulatuses 3 16 Juhatus esitab pärast majandusaasta lõppu nõukogule nimekirja aasta jooksul sihtasutust toetanud füüsilistest ja juriidilistest isikutest ning igaühe poolt sihtasutusele antud annetuse või eraldise suurusest 3 17 Juhatus informeerib annetajat ja eraldajat viimase soovil kuidas on tema annetust või eraldist kasutatud 3 18 Juhatus määratakse asutamisel asutamisotsusega kolmeks aastaks edaspidi määratakse juhatus nõukogu poolt Juhatuse liikmete volitused kehtivad seni kuni ta pole ise tagasi astunud või nõukogu

  Original URL path: https://president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/66-vabariigi-presidendi-kultuurirahastu/4911-sihtasutuse-vabariigi-presidendi-kultuurirahastu-pohikiri/layout-institution.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Riigikaitse nõukogu
  Intervjuud artiklid President Ilves Eesti ja välismeedias Bibliograafia Presidendi trükis ilmunud kõned artiklid ja intervjuud presidendi tegevuse kajastused ja kirjutised tema kohta Videod Videosalvestused riigipea kõnedest pöördumistest intervjuudest ja muudest sündmustest Fotoalbum Pildialbumid sündmuste kaupa Iseseisvusmanifest Vastu võetud Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt 1918 Põhiseadus Eesti Vabariigi põhiseadus vastu võetud 28 juunil 1992 Sümbolid Eesti lipp riigivapp ja hümn ning sümboolikat käsitlevad õigusaktid Eesti Viited teistele riiklikele institutsioonidele kodanikuportaalile rahvusringhäälingule

  Original URL path: https://president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/65-riigikaitse-noukogu/4929-riigikaitse-noukogu/layout-institution.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Eesti Koostöö Kogu
  Ülevaade Vabariigi Presidendi riiklikest ametlikest ja töövisiitidest välisriikidesse Otsused Otsused seaduste ametisse nimetamiste ja tagasikutsumiste autasude andmise jms kohta Käskkirjad Käskkirjad sõjaväeliste auastmete andmiseks presidendi kantselei tegevuse korraldamiseks jne Teenetemärgid Eesti riiklike teenetemärkide kavalerid Ettepanekute tegemine teenetemärgi andmiseks Pressiteated Presidendi kantselei ametlikud teated Avaldused Presidendi avaldused ja ühisavaldused koos Riigikogu esimehe ja peaministriga Intervjuud artiklid President Ilves Eesti ja välismeedias Bibliograafia Presidendi trükis ilmunud kõned artiklid ja intervjuud presidendi tegevuse kajastused ja kirjutised tema kohta Videod Videosalvestused riigipea kõnedest pöördumistest intervjuudest ja muudest sündmustest Fotoalbum Pildialbumid sündmuste kaupa Iseseisvusmanifest Vastu võetud Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt 1918 Põhiseadus Eesti Vabariigi põhiseadus vastu võetud 28 juunil 1992 Sümbolid Eesti lipp riigivapp ja hümn ning sümboolikat käsitlevad õigusaktid Eesti Viited teistele riiklikele institutsioonidele kodanikuportaalile rahvusringhäälingule Eesti riigipead Riigipead alates aastast 1918 läbi okupatsiooniaastate kuni iseseisvuse taastamiseni Eesti Koostöö Kogu Eesti Koostöö Kogu Jääkeldri algatus UUDISED Reset Eesti Koostöö Kogu Kolmapäev 05 Detsember 2012 16 42 Eesti Koostöö Kogu EKK on Eesti pikaajalisest arengust huvitatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik EKK sihiks on oma osaliste seisukohtade teadvustamine kooskõlastamine ning selle alusel hinnangute ja ettepanekute kujundamine riigi tuleviku võtmeküsimustes Eesti Koostöö Kogu on rajanud Vabariigi President koostöövõrgustikku kuulub praegu 73 erinevat osalist EKK tegutseb Vabariigi Presidendi

  Original URL path: https://president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/uudised/4933-eesti-koostoeoe-kogu/layout-institution.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Eesti Mälu Instituut
  ja tagasikutsumiste autasude andmise jms kohta Käskkirjad Käskkirjad sõjaväeliste auastmete andmiseks presidendi kantselei tegevuse korraldamiseks jne Teenetemärgid Eesti riiklike teenetemärkide kavalerid Ettepanekute tegemine teenetemärgi andmiseks Pressiteated Presidendi kantselei ametlikud teated Avaldused Presidendi avaldused ja ühisavaldused koos Riigikogu esimehe ja peaministriga Intervjuud artiklid President Ilves Eesti ja välismeedias Bibliograafia Presidendi trükis ilmunud kõned artiklid ja intervjuud presidendi tegevuse kajastused ja kirjutised tema kohta Videod Videosalvestused riigipea kõnedest pöördumistest intervjuudest ja muudest sündmustest Fotoalbum Pildialbumid sündmuste kaupa Iseseisvusmanifest Vastu võetud Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt 1918 Põhiseadus Eesti Vabariigi põhiseadus vastu võetud 28 juunil 1992 Sümbolid Eesti lipp riigivapp ja hümn ning sümboolikat käsitlevad õigusaktid Eesti Viited teistele riiklikele institutsioonidele kodanikuportaalile rahvusringhäälingule Eesti riigipead Riigipead alates aastast 1918 läbi okupatsiooniaastate kuni iseseisvuse taastamiseni Eesti Mälu Instituut Eesti Mälu Instituut UUDISED Reset Eesti Mälu Instituut Teisipäev 21 September 2010 12 03 Eesti Mälu Instituudi asutamise algatas president Toomas Hendrik Ilves 2008 aastal seades instituudi eesmärgiks anda Eesti kodanikele põhjalik ja objektiivne ülevaade inimõiguste olukorrast Eestis Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal Instituudi tööd koordineerib rahvusvaheline ekspertkomisjon mille liikmetel on suuri kogemusi Euroopa ajaloo ning inimõiguste ja poliitiliste repressioonide ajaloo uurimisel Instituut ei ole õiguskaitseorgan ega kohus Instituudi avastustest ei tulene mitte mingeid õiguslikke tagajärgi Pigem

  Original URL path: https://president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/68-eesti-maelu-instituut/4934-eesti-maelu-instituut/layout-institution.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud
  tegemine teenetemärgi andmiseks Pressiteated Presidendi kantselei ametlikud teated Avaldused Presidendi avaldused ja ühisavaldused koos Riigikogu esimehe ja peaministriga Intervjuud artiklid President Ilves Eesti ja välismeedias Bibliograafia Presidendi trükis ilmunud kõned artiklid ja intervjuud presidendi tegevuse kajastused ja kirjutised tema kohta Videod Videosalvestused riigipea kõnedest pöördumistest intervjuudest ja muudest sündmustest Fotoalbum Pildialbumid sündmuste kaupa Iseseisvusmanifest Vastu võetud Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt 1918 Põhiseadus Eesti Vabariigi põhiseadus vastu võetud 28 juunil

  Original URL path: https://president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/60-regionaalarengu-ymarlaud/4932-vabariigi-presidendi-kohaliku-omavalitsuse-ja-regionaalarengu-uemarlaud/layout-institution.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Euroopa muutuste ristteel
  30 000 eestlase seas kes põgenesid paatidel Rootsi püüdes eemale hoida nii natside kui Nõukogude laevadest mis üritasid lahkujaid põhja lasta Kõigi nende probleemidega tegelemiseks leppisid 44 riiki sõjajärgsetes niigi erakordsetes oludes kokku luua ÜRO Abistamis ja Taastamisadministratsioon UNRRA 1945 aastast 1947 aastani mil selle ülesanded võttis suurel määral üle Marshalli plaan töötas UNRRA heaks 12 000 inimest Ja millised olid kulud et võrdlus meie probleemidega oleks selgem Kolme aasta vältel kulutas UNRRA ligemale neli miljardit USA dollarit Täna teeks see eurodes arvestatuna umbes 50 miljardit Üle poole eelarvest 2 7 miljardit dollarit ehk nüüdisväärtuses 33 miljardit eurot tuli Ühendriikide kaukast kellele järgnesid Suurbritannia kaheksa ja Kanada ühe miljardi euroga Põhilised kasusaajad ikka jätkuvalt 2015 aasta seisuga eurodes arvestatult olid Poola kes sai ümmarguselt kuus miljardit Itaalia viie Kreeka nelja ja Austria ühe miljardiga Ma tõin need arvud siin ära et panna asjad perspektiivi et ilmestada seda millise hirmutava ülesandega seisid silmitsi meie esivanemad ajal mil Euroopas polnud institutsioone mõnikord isegi mitte suveräänseid valitsusi Pidagem siis aga meeles et kõik see mida ma siin põgusalt vahetute sõjajärgsete aastate kohta ütlesin kujutab endast konkreetseid näiteid solidaarsusest Euroopaga riikide poolt mis kui Suurbritanniat mitte arvestada ei kuulu täna Euroopa Liitu Me peame ajaloo perspektiivist Winston Churchilli 1946 aastal siinsamas peetud kõne perspektiivist käsitlema ka kriisi mis seisab tänase Euroopa ees Koondagem niisiis oma vaimujõud ja ihuramm ning jätkem selja taha otsustusvõimetus näpuga näitamine ja vastutuse eest kõrvale põiklemine Me tuleme selle rändekriisiga toime Me peame ilmutama solidaarsust nende liikmesriikidega kes kannavad kriisi põhiraskust me peame võtma osa nende koormat enda kanda Meil peab olema tegus ühine varjupaigapoliitika eriti kui asi puudutab kahtlaste taotluste tagasilükkamist ja illegaalsete sisserändajate tagasisaatmist Me peame leidma ühise lahenduse meie ühise välispiiri kaitsmisel On see tõesti nii raske kui me vaatame tagasi sellele millega pidi Euroopa hakkama saama pärast Teist maailmasõda Kui ka eespool esitatud faktid ja arvud näitavad ilmekalt et Euroopa on seisnud silmitsi palju rängemate ja palju ulatuslikumate rände ja põgenikeprobleemidega kui täna siis tuletagem ometi meelde sedagi miks kõik need meetmed ning Marshalli plaan üldse kasutusele võeti Seda tehti selleks et vältida nende põhjuste taastekkimist mis viisid Teise maailmasõja verepulmani Täna võime kuulda liigagi paljude paremäärmuslike ja isegi vasakäärmuslike erakondade retoorikas verd tarretavat 1930 aastate kaja üleskutseid isolatsionismile esimest korda pärast sõda peetakse avalikus kõnepruugis taas sobivaks õhutada vihkamist rassismi ja sallimatust Mõningaid neist erakondadest rahastatakse kahtlust äratavate vahenditega autoritaarselt Venemaalt mõned kasutavad sümboolikat mis vaevu üritab varjata vormilist sarnasust svastikaga Need erakonnad ja poliitikud kasutavad ära praegust põgenikekriisi praegust majanduskriisi valijate rahulolematust Euroopa poliitikute tihtipeale tühisõnalise ja selgrootu teotsemisega Valijad ihkavad otsustavat tegelemist kriisidega ja kui traditsioonilised erakonnad seda ei paku pööravad nad pilgu nende poole kelle retoorika jätab otsustavuse mulje isegi kui selle otsustavuse varjus pakutakse lahendusi mis on väga lihtsakoelised ja sugugi mitte alati euroopalikud See on veel üks põhjus miks Euroopa peab reageerima oma demokraatlikult valitud poliitikute ja oma institutsioonide kaudu õigusriigi põhimõtteid järgides ja au sees pidades kokkuleppeid mida me oleme sõlminud Ma kardan et pärast Pariisi 13 novembri rünnakute

  Original URL path: https://president.ee/et/ametitegevus/koned/11775-euroopa-muutuste-ristteel/print.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive


 • müüride ehitamine Euroopas lõhub meie ühtsust Президент Ильвес в Праге возведение стен в Европе разрушает наше единство President Ilves in Prague building walls within Europe will break our solidarity The Walls We Build Ourselves PREVIOUS Järgmine Praha Aspeni Instituudi juhtkond

  Original URL path: https://president.ee/et/pilt/collection_id-3078.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive