archive-ee.com » EE » O » OTEPAA.EE

Total: 481

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Savikoja tn 9 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek - Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  ja avalik väljapanek Otepää Vallavalitsus võttis oma 30 novembril 2015 a korraldusega nr 2 4 473 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pühajärve külas asuva Savikoja tn 9 kinnistu detailplaneeringu Pühajärve külas asuva Savikoja tn 9 kinnistu detailplaneering on algatatud Otepää Vallavalitsuse 8 jaanuari 2014 a korraldusega nr 2 4 10 Planeeringu eesmärgiks on Savikoja tn 9 kinnistule katastritunnus 63601 001 0223 pindala 2151 m 2 ehitusõiguse seadmine suvemaja rajamiseks ning haljastuse parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine kinnistu piires Krundi ehitusõiguseks on määratud pereelamu maa 100 hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 üksikelamu 1 abihoone ja 1 suvemaja Hoonete lubatud suurim ehitusalune pindala on 380 m 2 Suvemaja suurim lubatud kõrgus on 5 m ja katusekalle 0 20 Parkimine lahendatakse omal krundil Olemasolevad hooned üksikelamu ja abihoone säilitatakse Otepää Vallavalitsus jättis oma 08 jaanuari 2014 a korraldusega nr 2 4 10 algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise kuna kavandatud tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeameti Lõuna Päästekeskus Detailplaneering on kooskõlas Otepää valla üldplaneeringuga Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17 detsember 2015 04 jaanuar 2016 a Otepää Vallavalitsuses Lipuväljak 13 Otepää kontaktisik Enelin Alter enelin alter otepaa ee 7664820 ning valla veebilehel http www otepaa ee Ehitus ja planeerimine Planeeringud

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine/-/asset_publisher/uAlpdLHUi99x/content/savikoja-tn-9-kinnistu-detailplaneeringu-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fplaneeringute-avalikustamine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (2016-02-01)
  Open archived version from archive


 • Tennisevälja tn 1 asuva hoone maakütte kollektori detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu - Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  a otsusega nr 1 4 30 Tennisevälja tn 1 asuva hoone maakütte kollektori detailplaneeringu Planeeringu eesmärk on määrata reaalservituudi ala Tennisevälja tn 1 asuvale hoonele maakütte pinnasekollektori rajamiseks Planeeritav ala hõlmab osaliselt Pühajärve rannapargi maaüksust katastritunnus 63601 002 3520 pindala 112714 m² sihtotstarve üldkasutatav maa 100 pindalaga ca 6000 m² Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala puhkemaa haljasala ja parkmetsa maal ning Otepää looduspargi piiranguvööndis Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine/-/asset_publisher/uAlpdLHUi99x/content/tennisevalja-tn-1-asuva-hoone-maakutte-kollektori-detailplaneeringu-lahteseisukohti-ja-eskiislahendust-tutvustav-avalik-arutelu?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fplaneeringute-avalikustamine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Otepää külas asuva Vana-Otepää õppe-spordibaas katastriüksuse detailplaneeringu algatamine - Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  50 ha sihtotstarve 100 ärimaa Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala kaubandus toitlustus teenindus ja majutushoone maa kontori ja büroohoone maal mis üldplaneeringu mõistes on teenindushoonete rajamiseks mõeldud maa Üldplaneering ptk 2 8 toetab ettevõtluse ja teenindussfääri jätkuvat arengut ning turismi tugiteenuste kättesaadavuse tagamist valla erinevates piirkondades Üldplaneeringu ptk 3 1 alusel on ala määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringuga seatud ruumilise arengu suundadega Detailplaneeringu

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine/-/asset_publisher/uAlpdLHUi99x/content/otepaa-kulas-asuva-vana-otepaa-oppe-spordibaas-katastriuksuse-detailplaneeringu-algatamine?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fplaneeringute-avalikustamine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Otepää külas asuvate Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu algatamine - Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  001 1170 pindala 1 04 ha sihtotstarve 100 elamumaa ja Lombiveere katastriüksust katastritunnus 63602 001 0950 pindala 2 6 ha sihtotstarve 100 maatulundusmaa Kokku on planeeritava ala pindala 3 64 ha Planeeritav ala asub endise Otepää sovhoosi keskuse piirkonnas kus asuvad elamukrundid korterelamud lasteaed tootmishooned ja töökojad Detailplaneeringu eesmärk on Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste jagamine elamukruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine Otepää valla üldplaneeringu kohaselt on Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste maakasutuse

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine/-/asset_publisher/uAlpdLHUi99x/content/otepaa-kulas-asuvate-pihlaka-ja-lombiveere-katastriuksuste-detailplaneeringu-algatamine?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fplaneeringute-avalikustamine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu täiendatud materjalid - Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  ja kommunaal Blanketid Ettevõtlus Kaart Ametnikud Planeeringud Kehtiv üldplaneering Planeeringute avalikustamine Detailplaneeringute kokkuvõte Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Kasulikku lugemist Enampakkumised ja hanked Arengukavad ja uuringud EVALD Tagasi Juusa Peetri kinnistu detailplaneeringu täiendatud materjalid Otepää Vallavalitsus korraldas Juusa Peetri kinnistu detailplaneeringu täiendava avaliku väljapaneku ajavahemikul 19 06 06 07 2015 a Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 27 08 2015 a Täiendatud planeeringulahendus on kättesaadav aadressil juhime tähelepanu et materjalide

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine/-/asset_publisher/uAlpdLHUi99x/content/juusa-peetri-kinnistu-detailplaneeringu-taiendatud-materjalid?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fplaneeringute-avalikustamine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  11 2015 Suitsu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 10 08 2015 Juusa Peetri kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 18 06 2015 Pühajärve tee 18 20 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 22 04 2015 Vana Järvesaare kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu 05 03 2015 Tamme kinnistu detailplaneeringu algatamine 13 02 2015 Allika ja Päikeseloojangu maaüksuste detailplaneeringu algatamine 09 01 2015 Otepää vallas Pühajärve külas asuva Savikoja 9 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 10 novembril kell 17 30 Otepää Vallavolikogu saalis Lipuväljak 13 III korrus 23 10 2014 Otepää vallas Otepää külas asuva Teeääre kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 03 novembril kell 17 00 Otepää Vallavolikogu saalis Lipuväljak 13 III korrus 23 10 2014 Uue Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu algatamine 02 10 2014 Juusa Peetri DP avalik arutelu 19 06 2014 Kolga tee 22a maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu algatamine 14 05 2014 Otepää valla üldplaneeringu ülevaatamine 14 05 2014 Suitsu maaüksuse detailplaneeringu algatamine keskkonnamõjude strateeglise hindamise mittealgatamine ja eskiislahenduse avalik arutelu 27 03 2014 Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 16 01 2014 Pühajärve tee 18 20 KSH mittealgatamine 25 10 2013 Salu DP eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustava korduva avaliku arutelu tulemused 25 10 2013 Pühajärve tee 18 20 DP eskiislahendust ja lähteseisukohti

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine?p_p_id=101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x_delta=20&_101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x_keywords=&_101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&cur=2 (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  hanked Arengukavad ja uuringud EVALD Pealkiri Publitseeri kuupäev Salu kinnistu detailplaneeringu algatamine 25 07 2012 Pikendati Pülme vallatee DP avalikku väljapanekut 18 06 2012 Koljaku järve supluskoha DP algatamine 22 05 2012 Sireti kinnisti DP algatamine 24 04 2012 Poslovitsa Soo ja Poslovitsa Ranna kinnistute DP KSH algatamine 02 03 2012 Avalik arutelu Nüpli küla Poslovitsa Soo ja Poslovitsa Ranna kinnistud 26 08 2010 Juusa Peetri kinnistu DP strateegilise KSH

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine?p_p_id=101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x_delta=20&_101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x_keywords=&_101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&cur=4 (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • 2015. aasta hajaasustuse programmist toetuse saanud - Hajaasustuse programm - Otepää Vald
  toetuse suurus 5109 7 eurot toetuse omafinantseering 2554 16 eurot projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 31 detsember 2015 2 Uuve Kiho Sihva külas asuvale Vana Mäeotsa kinnistule veesüsteemi ehitamine toetuse suurus 3401 61 eurot toetuse omafinantseering 1700 37 eurot projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 31 detsember 2015 3 Leili Mitt Arula külas asuvale Kaarna kinnistule veesüsteemi ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine toetuse suurus 3281 27 eurot toetuse omafinantseering 1790 37 eurot projekti elluviimise kavandatud

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/hajaasustuse-programm/-/asset_publisher/p0H4Ym1VFi6G/content/2015-aasta-hajaasustuse-programmist-toetuse-saanud?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fhajaasustuse-programm%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_p0H4Ym1VFi6G%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 (2016-02-01)
  Open archived version from archive