archive-ee.com » EE » O » OTEPAA.EE

Total: 481

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine - Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  Jaanimäe kinnistu detailplaneering on algatatud Otepää Vallavolikogu 18 septembri 2014 a otsusega nr 1 4 53 eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringu krundijaotust ning selgitada välja võimalused elamukruntide arvu suurendamiseks Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu aadress Lipuväljak 13 67405 Otepää koostamise korraldaja Otepää Vallavalitsus aadress Lipuväljak 13 67405 Otepää ja koostaja osaühing Maastik aadress Koidu tn 20 68605 Tõrva Keskkonnaameti Põlva Valga Võru regioon on oma 18 detsembri 2015

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine/-/asset_publisher/uAlpdLHUi99x/content/keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-ksh-algatamata-jatmi-3?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fplaneeringute-avalikustamine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (2016-02-01)
  Open archived version from archive


 • Tamme kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine - Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  looduspargi kaitse eeskiri Vabariigi Valitsuse 18 märtsi 1997 a määrus nr 63 Otepää looduspargi kaitse eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine Keskkonnaregistri EELIS andmetel ei ole katastriüksusel registreeritud kaitsealuste liikide leiukohti samuti puuduvad seal Natura 2000 elupaikade kriteeriumitele vastavad kooslused Detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõjude eelhinnang mille kokkuvõttes ei kaasne detailplaneeringu realiseerimisega olulist negatiivset keskkonnamõju Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse 33 lõike 2 ja lõike 6 ning Vabariigi Valitsuse 29 augusti 2005 a määruse nr 224 Tegevusvaldkondade mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang täpsustatud loetelu alusel ei kaasne detailplaneeringuga kavandatud tegevusele keskkonnamõju strateegilise hindamise edaspidi KSH kohustust kuid enne keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamise otsuse tegemist tuleb küsida seisukohta Keskkonnaametilt Keskkonnaamet oma 09 12 2015 a kirjas nr PVV 6 5 15 20041 4 on seisukohal et lähtudes teadaolevast informatsioonist ei kaasne planeeritava tegevusega olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole vajalik Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik detailplaneeringu menetluse käigus Keskkonnaamet jutis oma kirjas tähelepanu et kuna planeeritav ala asub Natura 2000 võrgustiku alal siis soovituslik täpsustada eelhinnangu punkti 1 Eelhinnangu õiguslik alus viitega Vabariigi Valitsuse 29 augusti 2005 a määruse nr 224 Tegevusvaldkondade mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang täpsustatud loetelu 15 punktile 8 ja lisas

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine/-/asset_publisher/uAlpdLHUi99x/content/keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-ksh-algatamata-jatmi-2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fplaneeringute-avalikustamine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Savikoja tn 9 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu - Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  Kasulikku lugemist Enampakkumised ja hanked Arengukavad ja uuringud EVALD Tagasi Savikoja tn 9 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu Savikoja tn 9 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 17 12 2015 04 01 2016 Avaliku väljapaneku ajal esitas 1 kodanik ettepanekuid ja vastuväiteid Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 25 01 2016 kell 17 00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas Avaliku väljapaneku järgselt täiendatud planeeringuga on võimalik tutvuda alloleval lingil ning alates

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine/-/asset_publisher/uAlpdLHUi99x/content/savikoja-tn-9-kinnistu-detailplaneeringu-avaliku-valjapaneku-jargne-avalik-arutelu?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fplaneeringute-avalikustamine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine - Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  detailplaneering on algatatud Otepää Vallavalitsuse 30 novembri 2015 a korraldusega nr 2 4 471 eesmärgiga katastriüksuseid jagada moodustada elamukrunte ja määrata ehitusõigused Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja Otepää Vallavalitsus aadress Lipuväljak 13 67405 Otepää kehtestaja on Otepää Vallavalitsus või Otepää Vallavolikogu aadress Lipuväljak 13 67405 Otepää ja koostaja osaühing Melotrix Grupp aadress Käo tee 23 61504 Elva Keskkonnaameti Põlva Valga Võru regioon on oma 18 detsembri 2015 a kirjaga

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine/-/asset_publisher/uAlpdLHUi99x/content/keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-ksh-algatamata-jatmi-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fplaneeringute-avalikustamine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine - Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  tankla hoone maad mille juurde kuulub autopesula kauplus jms teenindus Keskkonnaameti Põlva Valga Võru regioon 18 12 2015 a kirjaga nr PVV 6 8 15 28136 2 on seisukohal et lähtudes teadaolevast informatsioonist ei kaasne eeldatavalt planeeritava tegevusega olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole vajalik Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik detailplaneeringu menetluse käigus Keskkonnaamet märkis oma kirjas et eelhinnangus tuleks täpsustada et Otepää looduspark on Natura 2000 võrgustiku linnu ning

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine/-/asset_publisher/uAlpdLHUi99x/content/keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-ksh-algatamata-jatmine?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fplaneeringute-avalikustamine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Otepää külas asuva Tiku katastriüksuse detailplaneeringu algatamine - Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  m2 säilitades ülejäänud osas esialgselt olemasoleva situatsiooni Planeeritava ala suuruseks on seega ca 6275 m² Planeeringualale ulatub tee kaitsevöönd ja elektripaigaldise piiranguvöönd Planeeringualal kehtib Otepää Vallavolikogu 18 juuni 2015 a otsusega nr 1 4 33 kehtestatud Väike Veske kinnistu detailplaneering Planeerimisseaduse 140 lõike 7 alusel tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering lähtudes käesolevas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest Planeerimisseaduse 140 lõike 8 alusel muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks Väike Veske kinnistu detailplaneeringuga määrati POS 2 le käesoleval ajal Tiku katastriüksus järgmine ehitusõigus max ehitusalune pind 1500 m 2 max 2 hoonet korruselisus kuni 3 max täisehituseprotsent 34 2 10 parklakohta Krundile määrati kasutamise sihtotstarve vastavalt 70 mootorsõidukite remondi ja hooldusmaa LH ning 30 kaubandus toitlustus ja teenindushoone maa BT Käesolevaks ajaks on kinnistu omaniku äriplaan muutunud ning ta taotleb Väike Veske kinnistu detailplaneeringuga moodustatud Tiku katastriüksusele tankla rajamist Detailplaneeringu eesmärk on välja selgitada Tiku katastriüksusele tanka ja seda teenindavate rajatiste rajamise võimalikkus Detailplaneeringuga soovitakse määrata alale tankla ja teenindushoone maa ÄH kasutamise sihtotstarve Tankla ja teenindushoone maa alla mõistetakse tankla hoone maad mille juurde kuulub autopesula kauplus jms teenindus Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala segafunktsiooniga maal kaubandus toitlustus teenindus

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine/-/asset_publisher/uAlpdLHUi99x/content/tiku-katastriuksuse-detailplaneeringu-algatamine?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fplaneeringute-avalikustamine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Tennisevälja tn 1 asuva hoone maakütte kollektori detailplaneering - Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  detailplaneeringu algatamine motiveeriva osa neljas lõige sätestab Pühajärve rannapargi maaüksusel on Otepää Vallavolikogu 27 veebruari 2003 a otsusega nr 1 4 15 kehtestatud Pühajärve ranna ja rannapargi detailplaneering Kehtiva detailplaneeringu kohaselt on alale määratud haljasala juhtotstarve ning määratud 951 m² suurune ehitusala sihtotstarve 100 ühiskondlike hoonete maa täisehituse 30 lubatud ehitiste arv 1 korruselisus 1 ehitiste suurim lubatud kõrgus 4 m katusekalle 0 30 Maakütte pinnasekollektori rajamisel ja reaalservituudi seadmisel tuleb arvestada kehtiva Pühajärve ranna ja rannapargi detailplaneeringuga määratud maa kasutamise otstarbeid ja ehitusõigusi Korteriühistu GMP Clubhotel on esitanud taotluse registreeritud 17 novembril 2015 a nr 1 10 2438 all otsuse sõnastuse muutmiseks Detailplaneeringu koostamise käigus on selgunud et maakütte pinnasekollektori paigaldamiseks kasutada soovitud ala ei pruugi olla piisav kui planeeringu koostamisel peab arvestama kehtiva Pühajärve ranna ja rannapargi detailplaneeringu POS 1 määratud ehitusõigust Tänaseni ei ole realiseeritud rohkem kui 10 aastat tagasi kehtestatud Pühajärve ranna ja rannapargi detailplaneeringu POS 1 ette nähtud ehitusõigust ega asutud püstitama planeeritud ühiskondliku kasutusotstarbega ehitist Muutunud on planeeringuala ümbritsev miljöö Pühajärve rannapark on välja kujundatud puhkemaastikuks ning omab suurt esteetilist ja rekreatiivset väärtust Arvestades tänast maastikulist situatsiooni ning vajadust rajada alale maakütte pinnasekollektor on Pühajärve ranna ja rannapargi detailplaneeringu lahenduse muutmise võimaldamine põhjendatud Otepää

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine/-/asset_publisher/uAlpdLHUi99x/content/tennisevalja-tn-1-asuva-hoone-maakutte-kollektori-detailplaneering?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fplaneeringute-avalikustamine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Kõrre-Ojaääre, Kooli 2 ja Sika kinnistute detailplaneeringu kehtestamine - Planeeringute avalikustamine - Otepää Vald
  Heakord ja kommunaal Blanketid Ettevõtlus Kaart Ametnikud Planeeringud Kehtiv üldplaneering Planeeringute avalikustamine Detailplaneeringute kokkuvõte Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Kasulikku lugemist Enampakkumised ja hanked Arengukavad ja uuringud EVALD Tagasi Kõrre Ojaääre Kooli 2 ja Sika kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Otepää Vallavolikogu kehtestas 17 detsembri 2015 a istungil otsusega nr 1 4 66 Sihva külas asuvate Kõrre Ojaääre Kooli 2 ja Sika kinnistute detailplaneeringu Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses Lipuväljak 13

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine/-/asset_publisher/uAlpdLHUi99x/content/korre-ojaaare-kooli-2-ja-sika-kinnistute-detailplaneeringu-kehtestamine?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fplaneeringute-avalikustamine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uAlpdLHUi99x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (2016-02-01)
  Open archived version from archive •