archive-ee.com » EE » O » OTEPAA.EE

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Juusa-Peetri DP avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused
  Kultuurikeskus Lasteaiad Üldhariduskoolid ja huvikoolid Koolibussiliinid Otepää Noortekeskus Muuseumid Eesti lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Juusa Peetri DP avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused Juusa Peetri DP avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused Kolmapäev 28 August 2013 09 43 Monika Otrokova Juusa Peetri kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 17 06 2013 16 07 2013 a Planeeringu avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 10 ettepanekute ja vastuväidete kirja millest 2 võeti tagasi probleemid lahenesid Avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest andis Otepää Vallavalitsus ülevaate 26 08 2013 a kell 16 00 Otepää Vallavalitsuse volikogu saalis toimunud avalikul arutelul Arutelust võttis osa 23 inimest Arutelu oli sisutihe ning kestis kokku 2 5 tundi Info Enelin Alter See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud 7664820 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku Otepää Lasteaed otsib õppealajuhatajat Loe lisa LUMEINFO SÜNDMUSTE KALENDER

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2794-juusa-peetri-dp-avaliku-vaeljapaneku-ja-avaliku-arutelu-tulemused (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Suure-Kalda DP vastuvõtmine ja avalik väljapanek
  Otrokova Otepää Vallavolikogu otsustas 22 08 2013 a otsusega nr 1 4 46 võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Otepää vallas Nüpli külas Suure Kalda kinnistu detailplaneeringu muutmise Detailplaneeringu ala hõlmab järgnevaid katastriüksuseid Suure Kalda katastritunnus 63602 002 0031 Põhjakalda katastritunnus 63602 002 0040 Kaldanurga katastritunnus 63602 002 0032 Taga Kalda katastritunnus 63602 002 0034 Lõunakalda katastritunnus 63602 002 0038 Väike Kalda katastritunnus 63602 002 0039 Taga Kalda tee katastritunnus 63602 002 0033 Lõunakalda tee katastritunnus 63602 002 0037 Kalda alajaam katastritunnus 63602 002 0036 ja Kalda kaev katastritunnus 63602 002 0035 Kogu planeeringuala suurus on ca 28 ha Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada elamukrundid näha ette 1 alajaama krunt 1 puurkaevu krunt ja 2 teemaa krunti planeerida soistele aladele tiigid näha ette supluskoht ja tuletõrje veevõtu koht koos ümberpööramise platsiga kavandada ehitusalade suuruseks elamukruntidel 350 m² elamu kõrguseks 8 m ja abihoone kõrguseks 5 lubada krundile ehitada kuni 3 hoonet muuta maa kasutamise sihtotstarve elamumaaks Detailplaneeringu ehitusõigusega on lubatud maksimaalne ehitusalune pind 350 m² maksimaalne hoonete arv krundil on 1 elamu ja 2 abihoonet maksimaalne korruselisus elamul on 2 abihoonel 1 ning hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnas katuseharjani elamul on 8 m ja abihoonetel 5 m Lubatud katusetüübid on viil ja kelpkatus lubatud katusekattematerjalid peavad harmoneeruma ümbritseva looduskeskkonna värvitoonidega Planeeringuga kavandatav lahendus näeb ette Pühajärve valla üldplaneeringuga kavandatud maa kasutamise juhtotstarbe muutmise elamumaaks mis on PlanS 9 lg 7 p 1 kohaselt kehtivat Pühajärve valla üldplaneeringut muutev Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16 09 14 10 2013 a Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel www otepaa ee Areng ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine ning tööajal Otepää Vallavalitsuses Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel Otepää Vallavalitsus Lipuväljak 13

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2793-suure-kalda-dp-vastuvotmine-ja-avalik-vaeljapanek (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Vana-Järvesaare DP algatamine
  Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Vana Järvesaare DP algatamine Vana Järvesaare DP algatamine Kolmapäev 28 August 2013 09 40 Monika Otrokova Otepää vallavolikogu otsustas 22 08 2013 a otsusega nr 1 4 47 algatada Otepää vallas Otepää külas Vana Järvesaare kinnistu detailplaneeringu Planeeritav ala hõlmab Vana Järvesaare kinnistut katastritunnus 63602 001 2260 pindalaga 3 ha Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse ja keeluvööndite vähendamise võimalikkuse väljaselgitamine Detailplaneeringuga soovitakse muuta maakasutuse sihtotstarvet elamumaaks 100 E ning rajada kinnistule elamu koos kahe abihoonega LKS 40 lõike 3 järgi võib kalda ehituskeeluvööndi vähendamine toimuda Keskkonnaameti nõusolekul LKS 40 lõike 4 punkti 2 alusel on vajalik selleks kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldav vastuvõetud detailplaneering mille alusel tuleb esitada Keskkonnaametile taotlus ehituskeeluvööndi vähendamiseks LKS 40 järgi tuleb käesolevat detailplaneeringut menetleda üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna Info Enelin Alter See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud 7664820 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2792-vana-jaervesaare-dp-algatamine (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kääriku Spordikeskuse DP algatamine
  Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Kääriku Spordikeskuse DP algatamine Kääriku Spordikeskuse DP algatamine Kolmapäev 28 August 2013 09 38 Monika Otrokova Otepää Vallavolikogu otsustas 22 08 2013 a otsusega nr 1 4 45 algatada Otepää vallas Kääriku külas Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu Planeeritav ala asub Kääriku külas ning hõlmab Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 1217640 kinnistut nimega Kääriku katastritunnused 63601 002 2271 63601 002 2272 63601 002 2273 ja 63601 002 2274 Katastriüksuste pindala kokku on 124 28 ha millest detailplaneeringuga hõlmatakse ca 88 ha Detailplaneeringu peaeesmärgiks on Kääriku Spordikeskuse baasil aastaringseid erinevaid sportimise treenimise ja aktiivse puhkuse võimalusi pakkuva tervikliku kompleksi väljaarendamine Samuti on eesmärkideks Kääriku spordikeskuse olemasoleva spordihoone hotelli konverentsihoone ja kergejõustikustaadioni ning väliväljakute ala rekonstrueerimine Kääriku püsisuusaradade jooksu jalgratta ja matkaradadele ning mootorsaanide sõidukoridoridele servituutide seadmise ja korrastustööde teostamise vajaduse väljaselgitamine uue kunstmuru jalgpalliväljaku ning mitmeotstarbelise spordihoone ning majutusvõimaluste ja olmehoonete rajamine Olemasolevate hoonete ja rajatiste lammutamise vajadus olemasolevate hoonete rekonstrueerimise või laiendamise vajadus uute ehitiste arv hoonete korruselisus ja kõrgus selgub planeerimise protsessi käigus Info Enelin Alter See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud 766 4820 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2791-kaeaeriku-spordikeskuse-dp-algatamine (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Juusa-Peetri DP avalik arutelu
  korrad taotluste vormid Haridusalased eeskirjad ja korrad taotluste vormid Kultuuritoetuste taotlemine Otepää Kultuurikeskus Lasteaiad Üldhariduskoolid ja huvikoolid Koolibussiliinid Otepää Noortekeskus Muuseumid Eesti lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Juusa Peetri DP avalik arutelu Juusa Peetri DP avalik arutelu Kolmapäev 24 Juuli 2013 08 53 Margit Prede Juusa Peetri kinnistu katastritunnus 63601 002 1384 detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 17 06 2013 16 07 2013 a Planeeringu avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 10 ettepanekute ja vastuväidete kirja Avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest annab Otepää Vallavalitsus ülevaate 26 08 2013 a kell 16 00 Otepää Vallavalitsuse volikogu saalis toimuval avalikul arutelul Info Enelin Alter See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud 7664820 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku Otepää Lasteaed otsib õppealajuhatajat Loe lisa LUMEINFO SÜNDMUSTE KALENDER KONTAKTANDMED Lipuväljak 13 67405 OTEPÄÄ Tel 372 766 4800 Mob 372 515

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2737-juusa-peetri-dp-avalik-arutelu (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Teeveere kinnistu DP algatamine
  vormid Kultuuritoetuste taotlemine Otepää Kultuurikeskus Lasteaiad Üldhariduskoolid ja huvikoolid Koolibussiliinid Otepää Noortekeskus Muuseumid Eesti lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Teeveere kinnistu DP algatamine Teeveere kinnistu DP algatamine Teisipäev 23 Juuli 2013 14 30 Margit Prede Otepää Vallavalitsus otsustas 18 07 2013 a korraldusega nr 2 4 423 algatada Otepää vallas Kastolatsi külas Teeveere kinnistu detailplaneeringu Planeeritav ala asub Kastolatsi külas Tatra Otepää Sangaste riigimaantee nr 46 ääres ning hõlmab Teeveere kinnistut katastritunnus 63602 001 0761 Kinnistu pindala on 17256 m² ja maakasutuse sihtostarve on elamumaa 100 E Planeeritavat ala ümbritsevad nii elamumaa kui ka maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamise ja ehitusõiguse võimalikkuse väljaselgitamine Info Enelin Alter See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud 7664820 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku Otepää Lasteaed otsib õppealajuhatajat Loe lisa LUMEINFO SÜNDMUSTE KALENDER KONTAKTANDMED Lipuväljak 13 67405

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2736-teeveere-kinnistu-dp-algatamine (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Aaraini kinnistu DP korduv avalik väljapanek ja avalik arutelu
  arutelu Esmaspäev 08 Juuli 2013 15 57 Margit Prede Otepää Vallavalitsus korraldab Otepää vallas Sihva külas asuva Aaraini kinnistu katastritunnus 63601 002 0039 detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu Detailplaneering on vastu võetu Otepää Vallavalitsuse 12 04 2012 a korraldusega nr 2 4 188 Detailplaneeringu eesmärgiks on tootmise laiendamine ja elamumaa kruntide moodustamise võimalikkuse väljaselgitamine Detailplaneeringu ülesandeks on olemasoleva kinnistu osadeks jagamine moodustatavatel kruntidel hoonestusalade ehitusõiguste ja hoonestamistingimuste määramine Planeeringu ala hõlmab Aaraini kinnistut Planeeringueelseks katastriüksuse suuruseks on 29 160 m² maa kasutamise sihtotstarbeks oli planeeringu algatamisel maatulundusmaa Vastavalt kinnistu omanike soovidele on käesolevaks ajaks muudetud Aaraini katastriüksuse kasutamise sihtotstarve tootmismaaks Planeeringuga tehakse ettepanek kinnistu jagamiseks ning moodustataval uuel krundil maa kasutamise sihtotstarbe muutmiseks Planeeringuala asub tervenisti Otepää looduspargi territooriumil seega seatakse planeeritavatele hoonetele kõrgemad nõudmised loodusmiljöösse ja maastikku sulandumisel Vastavalt planeerimisettepanekule soovitakse määrata hoonestusalad tootmishoonete krundisiseste teede ja platside ning 3 korteriga ridaelamu ja seda teenindava kolme abihoone püstitamiseks Ehitusõiguseks on lubatud POS 1 100 tootmishoonetemaa max ehitusalune pind on 1200 m² max hoonet arv krundil on 2 max korruselisus on 2 POS 2 100 ridaelamumaa max ehitusalune pind on 550 m² max hoonet arv krundil on 4 1 ridaelamu ja 3 abihoonet max korruselisus on 2 Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Pühajärve valla üldplaneeringuga Detailplaneeringu korduv avalik väljapanek toimub 23 07 06 08 2012 a Avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest annab Otepää Vallavalitsus ülevaate 27 08 2013 a kell 16 00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas toimuval avalikul arutelul Lipuväljak 13 Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel www otepaa ee Areng ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine ning tööajal Otepää Vallavalitsuses Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel Otepää Vallavalitsus Lipuväljak 13 Otepää 67405 või See

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2730-aaraini-kinnistu-dp-korduv-avalik-vaeljapanek-ja-avalik-arutelu (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Sõjatamme maaüksuse DP vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu
  21 ha millest planeeritav ala hõlmab ca 4 ha kogu Sõjatamme katastritunnus 63601 002 1681 kinnistust Planeeringuala asub Pühajärve külas Pühajärve kaldal Tegemist on kompaktse asustusega piirkonnaga kus paiknevad pereelamud äriettevõtted Ala läheduses asub Pühajärve avalik rand Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine olemasoleva hoonetekompleksi ning parkimisvõimaluste laiendamiseks Planeeringuga jagatakse Sõjatamme kinnistu kaheks ärimaa sihtotstarbega Ä 100 hoonestusalaks ning üldkasutatava maa sihtotstarbega Üh 100 puhkealaks Kogu hoonestusala pindala suurus on 4 733 m² Hoonestusala jaguneb kõrguste järgi kolmeks osaks 1 570 m² hoonestusala hoonestusala nr 1 mille ehitusõigusega ala on kuni 650 m² ja kõrgus maapinnast kuni 24 m 2 560 m² hoonestusala mille kõrgus maapinnast on kuni 5 m ja 603 m² hoonestusala koosneb hoonestusaladest nr 3 5 mille kõrgus ulatub kuni olemasoleva hoone kõrguseni Hoonestusalade nr 2 5 osas ehitusõigusega ala mahtu ei piirata Puhkeala territooriumil on planeeritud parkimiskohti kuni 150 sõiduautole 20 haagissuvilatele ning 10 bussile Olemasolev parkla pindala vähenemine hoonestusala arvelt kompenseeritakse uue 770 m² asfaltkattega parkla rajamisega ala põhjaosas vana katlamaja asemele Lisaks sellele on planeeritud 3000 m² murukiviga kaetud parkla planeeringuala lääneosas kuhu lisaks sõiduautode parkimiskohtadele on kavandatud parkimiskohad haagissuvilatele Murukiviga parkla rajamiseks on vajalik koostada vertikaalplaneerimise projekt milles antakse sademevee ärajuhtimise lahendus Pühajärve valla üldplaneeringu järgi on planeeritav ala osaliselt puhke ja spordibaaside maa ning osaliselt valge ala kus säilib senine maakasutus milleks antud juhul on üldkasutatav maa Sellest tulenevalt on tegemist üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringuga Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22 07 2013 19 08 2013 Avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest annab Otepää Vallavalitsus ülevaate 02 09 2013 kell 17 00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas toimuval avalikul arutelul Lipuväljak 13 II korrus Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel www otepaa ee Areng ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine ning tööajal Otepää Vallavalitsuses Igal isikul on õigus planeeringu avaliku

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2729-sojatamme-maaueksuse-dp-vastuvotmine-avalik-vaeljapanek-ja-avalik-arutelu (2015-01-21)
  Open archived version from archive