archive-ee.com » EE » O » OTEPAA.EE

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kõrre-Ojaääre, Kooli 2 ja Sika DP algatamine, lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu
  ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Kõrre Ojaääre Kooli 2 ja Sika DP algatamine lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu Kõrre Ojaääre Kooli 2 ja Sika DP algatamine lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu Kolmapäev 02 Oktoober 2013 15 58 Monika Otrokova Otepää Vallavolikogu otsustas 26 09 2013 a otsusega nr 1 4 53 algatada Otepää vallas Sihva külas Kõrre Ojaääre Kooli 2 ja Sika kinnistute detailplaneeringu Planeeringu ala hõlmab järgnevaid kinnistuid Kõrre Ojaääre katastritunnus 63601 002 0029 kinnistu pindalaga 7 41 ha Ojaääre tee katastritunnus 63601 002 0030 kinnistu pindalaga 2725 m² Kooli 2 katastritunnus 63601 002 0031 kinnistu pindalaga 4632 m² ja Sika katastritunnus 63601 002 3992 kinnistu pindalaga 11889 m² Samuti hõlmab planeeringuala osaliselt Lossitare Kasepalu teed ca 8145 m² ulatuses Planeeritava ala suuruseks on ca 9 4 ha Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute sihtotstarbe muutmine kinnistute jagamine kuni 23 ks elamu ja kuni 2 ks transpordimaa krundiks ehitusõiguse võimalikkuse väljaselgitamine elamute ja abihoonete ehitamiseks ning hoonetele juurdepääsude tagamine servituutide vajaduse määramine ning tehnovõrkude ja rajatiste vajaduse määramine Uute ehitiste arv hoonete korruselisus ja kõrgus selgub planeerimise käigus Kooli 2 kinnistu on detailplaneeringu alasse võetud põhjusel et lahendada juurdepääs kinnistule Planeeringuga kavandatav toob kaasa Pühajärve valla üldplaneeringuga kavandatud maakasutuse sihtotstarve ulatusliku muutuse mis on planeerimisseaduse 9 lõike 7 punkti 1 alusel Pühajärve valla üldplaneeringut muutev Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 22 10 2013 kell 16 00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas Lipuväljak 13 Otepää Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 14 10 2013 Otepää valla veebilehel www otepaa ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses Info Enelin Alter See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2867-korre-ojaaeaere-kooli-2-ja-sika-dp-algatamine-laehteseisukohti-ja-eskiislahendust-tutvustav-avalik-arutelu (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Pühajärve tee 18/20 DP algatamine, lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu
  kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Pühajärve tee 18 20 DP algatamine lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu Pühajärve tee 18 20 DP algatamine lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu Kolmapäev 02 Oktoober 2013 15 40 Monika Otrokova Otepää Vallavolikogu otsustas 26 09 2013 a otsusega nr 1 4 52 algatada Otepää vallas Otepää linnas Pühajärve tee 18 20 katastritunnus 55601 004 0040 kinnistu detailplaneeringu Kinnistu pindala on 1377 m² ja maakasutuse sihtotstarve on elamumaa E 100 Pühajärve tee 18 20 kinnistul asub hetkel 2 hoonet Planeeringualale ulatub maantee kaitsevöönd ja elektripaigaldise kaitsevöönd Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on Pühajärve tee 18 hoone lammutamine ja uue hoone ehitamine maakasutuse sihtotstarbe muutmine korterelamumaaks juurdepääsutee tehnovõrkude ja parkimise lahendamine heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning Pühajärve tee 20 hoone rekonstrueerimine Pühajärve tee 18 soovitakse ehitada uus kortermaja nelja korteriga kokku 150 m² ehitusaluse pinnaga Detailplaneeringuga ei muudeta kinnistu piire Planeerimisseaduse 3 lõike 2 punkti 1 alusel on detailplaneeringu koostamine kohustuslik linnades uue hoone püstitamise korral Planeerimisseaduse 9 lõike 7 punkti 1 kohaselt on käesolev detailplaneering Otepää linna generaalplaani muutev maakasutuse juhtotstarbe muutmise osas Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 21 10 2013 kell 17 00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas Lipuväljak 13 Otepää Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 14 10 2013 Otepää valla veebilehel www otepaa ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses Info Enelin Alter See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud 7664820 Joonised zip Viimati uuendatud Esmaspäev 07 Oktoober 2013 13 31 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2866-puehajaerve-tee-1820-dp-algatamine-laehteseisukohti-ja-eskiislahendust-tutvustav-avalik-arutelu (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kehtestati Otepää valla üldplaneering
  Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Kehtestati Otepää valla üldplaneering Kehtestati Otepää valla üldplaneering Kolmapäev 02 Oktoober 2013 14 24 Monika Otrokova 1 oktoobril 2013 toimunud Otepää vallavolikogu istungil kehtestati Otepää valla üldplaneering Valla üldplaneeringuga ei planeerita kinnistupõhilist maakasutuse lähenemist vaid üldplaneering annab üldised suunad ja tingimused Otepää vallas planeerimis ja ehitustegevuseks Üldplaneeringu näol on tegemist Otepää vallale väga olulise arengudokumendiga mis seab paika nii ettevõtluskeskonna ruumilise planeerimise kui ka erinevate taristute paiknemise järgmiseks 10 15 aastaks tõdes vallavolikogu esimees Aivar Nigol See mõjutab nii kohalikke elanikke kui ka neid kes soovivad Otepääle elama tulla praktiliselt kõik edasised arengud hakkavad tuginema üldplaneeringule Valla üldplaneeringu koostamine on olnud pikaajaline protsess mis algatati 2005 aastal Menetlus kestis kokku üle kaheksa aasta Otepää Vallvalitsus kui üldplaneeringu menetluse korraldaja on teinud tihedalt koostööd erinevate ametkondadega Kõige tihedam koostöö on meil olnud Keskkonnaametiga sest valdav osa Otepää looduspargi maa alast jääb Otepää valda rääkis vallavanem Merlin Müür Üldplaneeringu koostamise protsessis oleme kaasanud ka palju kodanikke ning nende seisukohtade ja arvamustega on võimaluste piires ka arvestatud Täname nii kodanikke kui ka organisatsioone kes on vallale nii olulise dokumendi nagu seda on üldplaneering koostamisel kaasa aidanud lisas Aivar Nigol Uus üldplaneering jõustub 10 oktoobril 2013 a millest alates kehtib Otepää valla territooriumil vaid 1 üldakt hetkel kehtib 3 akti Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamisel lähtutakse nn väärtustepõhisest lähenemisest mille tulemusel valmiv planeering tugineb eelkõige piirkonna looduslikele kultuurilistele majanduslikele ja või sotsiaalsetele nähtustele ja või aladele Planeeringuga tagatakse väärtuste säilimine kuid samas võimaldatakse väärtuste otstarbekas kasutamine ja vastutustundlik arendamine Selline lähenemine väärtustab kohalikku elukeskkonda ning identiteeti Üldplaneeringuga saab tutvuda alates 10 10 2013 Otepää valla kodulehel www otepaa ee ja tööpäevadel Otepää Vallavalitsuses Täiendav info üldplaneeringu kohta planeerimisspetsialist Enelin Alter See e posti

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2865-kehtestati-otepaeae-valla-ueldplaneering (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Aaraini DP kehtestamine
  Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Aaraini DP kehtestamine Aaraini DP kehtestamine Neljapäev 05 September 2013 07 49 Monika Otrokova Otepää Vallavalitsus otsustas 04 09 2013 a korraldusega nr 2 4 485 kehtestada Otepää vallas Sihva külas asuva Aaraini kinnistu katastritunnus 63601 002 0039 detailplaneeringu Detailplaneeringu ülesandeks on olemasoleva kinnistu osadeks jagamine moodustatavatel kruntidel hoonestusalade ehitusõiguste ja hoonestamistingimuste määramine Vastavalt planeerimisettepanekule soovitakse määrata hoonestusalad tootmishoonete krundisiseste teede ja platside ning 3 korteriga ridaelamu ja seda teenindava kolme abihoone püstitamiseks Ehitusõiguseks on lubatud POS 1 100 tootmishoonetemaa max ehitusalune pind on 1200 m² max hoonet arv krundil on 2 max korruselisus on 2 POS 2 100 ridaelamumaa max ehitusalune pind on 550 m² max hoonet arv krundil on 4 1 ridaelamu ja 3 abihoonet max korruselisus on 2 Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Pühajärve valla üldplaneeringuga Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses Lipuväljak 13 Otepää Info Enelin Alter See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud 7664820 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2810-aaraini-dp-kehtestamine (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Sõjatamme DP avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused
  korrad taotluste vormid Haridusalased eeskirjad ja korrad taotluste vormid Kultuuritoetuste taotlemine Otepää Kultuurikeskus Lasteaiad Üldhariduskoolid ja huvikoolid Koolibussiliinid Otepää Noortekeskus Muuseumid Eesti lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Sõjatamme DP avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused Sõjatamme DP avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused Teisipäev 03 September 2013 10 14 Monika Otrokova Sõjatamme maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 22 07 19 08 2013 a Avaliku väljapaneku ajal küsimusi ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud Avalik arutelu toimus 02 09 2013 a kell 17 00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas Arutelust võtsid osa planeeringust huvitatud isikud planeerija ning Otepää Vallavalitsuse esindaja Arutelul räägiti menetlustoimingutest Info Enelin Alter See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud 7664820 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku Otepää Lasteaed otsib õppealajuhatajat Loe lisa LUMEINFO SÜNDMUSTE KALENDER KONTAKTANDMED Lipuväljak 13 67405 OTEPÄÄ Tel 372 766 4800 Mob 372 515

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2806-sojatamme-dp-avaliku-vaeljapaneku-ja-avaliku-arutelu-tulemused (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Aaraini DP korduva avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused
  ja korrad taotluste vormid Kultuuritoetuste taotlemine Otepää Kultuurikeskus Lasteaiad Üldhariduskoolid ja huvikoolid Koolibussiliinid Otepää Noortekeskus Muuseumid Eesti lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Aaraini DP korduva avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused Aaraini DP korduva avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused Kolmapäev 28 August 2013 09 48 Monika Otrokova Aaraini kinnistu katastritunnus 63601 002 0039 detailplaneeringu korduv avalik väljapanek toimus 23 07 06 08 2013 Avalikul väljapanekul esitas 1 kodanik ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringule Avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest andis Otepää Vallavalitsus ülevaate 27 08 2013 a kell 16 00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas toimunud avalikul arutelul Arutelust vastuväite tegija osa ei võtnud Info Enelin Alter See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud 7664820 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku Otepää Lasteaed otsib õppealajuhatajat Loe lisa LUMEINFO SÜNDMUSTE KALENDER KONTAKTANDMED Lipuväljak 13 67405 OTEPÄÄ Tel 372 766

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2797-aaraini-dp-korduva-avaliku-vaeljapaneku-ja-avaliku-arutelu-tulemused (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Otepää valla üldplaneeringust
  Lasteaiad Üldhariduskoolid ja huvikoolid Koolibussiliinid Otepää Noortekeskus Muuseumid Eesti lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Otepää valla üldplaneeringust Otepää valla üldplaneeringust Kolmapäev 28 August 2013 09 46 Monika Otrokova Otepää Vallavalitsus esitas 28 01 2013 a kirjaga nr 13 1 4 265 Otepää valla üldplaneeringu planeerimisseaduse 23 lõike 1 punkti 2 alusel Valga maavanemale järelevalve teostamiseks Maavanem saatis 23 08 2013 a kutse üldplaneeringu vaidlevate osapoolte ärakuulamisele PlanS 23 lõike 3 punkti 5 alusel on maavanema ülesandeks planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ning planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ärakuulamine ja seisukoha esitamine vastuväidete kohta Peale ärakuulamist annab maavanem kirjaliku seisukoha kahe nädala jooksul Maavanema seisukoht on aluseks edasistele üldplaneeringu menetlustoimingutele Info Enelin Alter See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud 7664820 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku Otepää Lasteaed otsib õppealajuhatajat Loe lisa LUMEINFO SÜNDMUSTE KALENDER

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2796-otepaeae-valla-ueldplaneeringust (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine
  Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise KSH mittealgatamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise KSH mittealgatamine Kolmapäev 28 August 2013 09 44 Monika Otrokova Otepää Vallavalitsus otsustas 14 08 2013 a korraldusega nr 2 4 436 mitte algatada Otepää vallas Kastolatsi külas asuva Teeveere kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilist hindamist Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus Planeeritav ala asub Kastolatsi külas Tatra Otepää Sangaste riigimaantee nr 46 ääres ning hõlmab Teeveere kinnistut katastritunnus 63602 001 0761 Kinnistu pindala on 17256 m² ja maakasutuse sihtostarve on elamumaa 100 E Planeeritavat ala ümbritsevad nii elamumaa kui ka maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud Kinnistu asub Otepää looduspargi piiranguvööndis kus tegevust reguleerib Otepää looduspargi kaitse eeskiri Planeeringualale ulatub maantee kaitsevöönd ja elektripaigaldise kaitsevöönd Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamise ja ehitusõiguse võimalikkuse väljaselgitamine Pühajärve valla üldplaneeringu maakasutuskaardi kohaselt asub Teeveere kinnistu nn valgel alal ehk senise maakasutuse säilitataval alal Valge ala üldplaneeringu kaardil tähendab et antud aladel maakasutuse sihtotstarve senisest ei muutu Ka pole nendel aladel Eest Vabariigi õigusaktidega ette nähtud suuremaid ja eraldi käsitlemist väärivaid kitsendusi ega piiranguid Maakasutajale tähendab see seda et praegust maakasutust võib jätkata Maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks tuleb pöörduda Otepää Vallavalitsuse endise Pühajärve Vallavalitsuse poole või koostada detailplaneering Koostatav detailplaneering on kooskõlas Pühajärve valla üldplaneeringuga ning järgib vastu võetud Otepää valla üldplaneeringus toodud elamuehituse üldpõhimõtteid hajaasustuses Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Pühajärve valla üldplaneeringuga Vaastu võetud Otepää valla üldplaneeringu järgi on planeeritav ala määratud elamumaa sihtotstarbega maaüksuseks Lähtudes keskkonnamõju eelhinnangust ja teadaolevatest andmetest ei kaasne planeeritava tegevusega olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole vajalik Keskkonnaametiga on otsus kooskõlastatud Kinnitatud otsusega on võimalik tutvuda Otepää Vallavalitsuses tööajal ja valla kodulehel ning Ametlike Teadaannete lehel alates 16 08 2013 Info Enelin Alter See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2795-keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-ksh-mittealgatamine- (2015-01-21)
  Open archived version from archive •