archive-ee.com » EE » O » OTEPAA.EE

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Isikuandmete töötlemine
  isiku nime aadressile ja kontaktandmetele ligipääsu ei ole Kui dokumendiregistri väljadel olevast infost ilmneb teave mis avaliku teabe seaduse 35 alusel võib riivata kirja saatja eraelu või isikuandmete kaitse seadusest 4 lg 2 lähtuvalt kajastada delikaatseid isikuandmeid on dokumendiregistri avalikus vaates näha kirja saatja või saaja nime initsiaalid Muul juhul avalikustatakse dokumendiregistris kirja saaja või saatja ees ja perekonnanimi Kui kiri ei sisalda isikuandmeid või teavet mis annab aluse dokumendile juurdepääsupiirang kehtestada on kiri avaliku teabe seaduse 12 lõike 4¹ alusel dokumendiregistrist kõikidele kättesaadav Kirja saatja võib kirjas avaldada et ei soovi kirja dokumendiregistri kaudu avalikustamist 2 5 Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele 23 lg 5 31 lg 1 51 lg 6 ja 7 peavad kohaliku omavalitsuse volikogu ja vallavalitsuse õigusaktid määrused otsused ja korraldused ning komisjonide koosolekute protokollid olema igaühele kättesaadavad Õigusaktid ja protokollid tehakse kättesaadavaks dokumendiregistri kaudu Õigusaktides ja protokollides ei avalikustata isikute nimesid elukohti ning kontaktandmeid Kui õigusakt sisaldab lisaks isiku nimele ja kontaktandmetele muud seaduse alusel asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet õigusakti ei avalikustata kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 31 lg 2 ja 51 lg 8 Kui õigusakti või protokolli sisu on valdavalt asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave õigusakti või protokolli ei avalikustata 2 6 Vastavalt haldusmenetluse seadusele 31 on ametiasutusel õigus dokumendi resolutiivosa dokumendi osa millega kedagi kohustatakse midagi tegema avaldada kas üleriiklikus või kohalikus ajalehes või internetipõhises väljaandes Ametlikud Teadaanded Dokumendi resolutiivosa avalikustatakse kui 2 6 1 dokument on vaja kätte toimetada enam kui sajale isikule 2 6 2 puuduvad andmed menetlusosalise aadressi kohta või kui menetlusosaline ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada 2 6 3 haldusakt on vaja avalikult teatavaks teha ja haldusakt ei kuulu avaldamisele Riigi Teatajas 2 7 Internetipõhises väljaandes Ametlikud Teadaanded avalikustab ametiasutus isikuandmeid ka juhul kui seda näeb ette eriseadus või selle alusel antud õigusakt vt Riigi Teataja seadus 13 Ametlike Teadaannete põhimäärus 2 8 Vastavalt avaliku teabe seadusele 438 andmekogudes mille pidaja on ametiasutus isikuandmeid ei avalikustata v a juhul kui isikuandmete avaldamise kohustus ei tulene seadusest 3 Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele 3 1 Eraisikutele edastatud või eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt juurdepääsupiiranguga kuna õigusaktidega sätestatud nõuetest lähtuvalt sisaldab isiku kiri selle saatja või saaja elukohaandmeid telefoninumbrit e postiaadressi Eelloetletud andmeid loetakse isiku eraelu puudutavaks teabeks ning see ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele v a kui isiku nime või kontaktandmeid on kasutatud juriidilise isiku või asutuse esindajana Muu kirjas märgitud teabe osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust Võimalikud juurdepääsupiirangute alused sätestab avaliku teabe sea dus 35 3 2 Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastab ametiasutus dokumendi asutusele või isikule kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida nt kohtueelne menetleja kohus järelevalveasutus jms 3 3 Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele 26 avaliku teenistuse seadusele 55 on volikogu ja vallavalitsuse komisjonide liikmed nii volituste ajal kui ka pärast volituste lõppemist ning ametiasutuse teenistujad nii teenistussuhte ajal kui pärast selle lõppemist kohustatud hoidma salajas teiste inimeste perekonna ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni 3 4 Haldusmenetluse seaduse 37 lõigetele 2

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/isikuandmete-toeoetlemine (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Teabenõude esitamine
  spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Teabenõude esitamine Teabenõude esitamine Kolmapäev 12 Mai 2010 12 48 Monika Otrokova Avalikule teabele juurdepääsu tingimused kord ja viisid ning juurdepääsu võimaldamisest keeldumise alused on sätestatud avaliku teabe seaduses Teabenõude saab esitada Postiaadressile Otepää Vallavalitsus Lipuväljak 13 Otepää 67405 E posti aadressile See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Tel 372 766 4800 Mob 372 515 7139 Faks 372 766 1214 Kirjalikult või suuluselt teabenõuet esitades peab teabenõue sisaldama 1 teabenõudja ees ja perekonnanimi 2 asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus 3 teabenõudja sideandmed posti või elektronpostiaadress või faksi või telefoninumber mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta 4 taotletava teabe sisu või dokumendi liik nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid 5 taotletav teabenõude täitmise viis Teabenõude täitmise tähtaeg ja menetlustähtaegade arvestamine 1 Teabenõue täidetakse viivituseta kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul 2 Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita siis teavitab teabevaldaja sellest teabenõudjat viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks 3 Kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev võib ta teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie tööpäeva jooksul Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/teabenoude-esitamine (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Transport ja teed
  Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Transport ja teed Transport ja teed Neljapäev 01 Mai 2008 14 29 Kadri Ader Otepää valda läbivateks olulisemateks maanteedeks on riigimaanteedest Tatra Otepää Sangaste ja Rõngu Otepää Kanepi tugimaanteed Vallas on 105 km kohalikke maanteid 183 km erateid ja 40 km metsateid Otepää linnas on 55 tänavat kogu pikkusega 32 km nendest 30 km on kaetud mustkattega ja 1 5 km on kruusateid Aktiivselt on tegeletud kergliiklusteede rajamisega Valminud on rattateed suundadel Otepää Kääriku ja Otepää Kannistiku Valminud on Otepää Palupera Rõngu maantee kergliiklustee mis lahendab jalakäijate probleemid suundadel Otepää Pedajamäe ning Otepää Kanepi rist VALLASISESED LIINID Bussiliin nr 73 Otepää Kääriku Otepää KOOLIBUSSILIINID Õpilasteveo teenust osutab Otepää vallas ESNO Otepää OÜ Täpsemat infot koolibusside kohta saab koolidest ja vedaja käest 518 7306 Andres Eensoo Õpilasliinid 2014 2015 Bussiliikluse kohta saab infot Peatus ee Ühistranspordiportaal ytra eu Bussifirma Baltic Shuttle tegutseb liinil St Peterburg Lõuna Eesti Peterburi inimestel on avanenud suurepärane võimalus sõita puhkama Lõuna Eestisse Tartu Otepääle Võrru või Värskasse Projekti algatajad olid Eestist Värska sanatoorium ja Pühajärve SPA ja Puhkekeskus Mugav buss väljub Peterburist reedeti ja Eestist väljub tšarterliin Peterburi suunas pühapäeviti Marsruut kulgeb suunal St Peterburg Narva Tartu Pühajärve Võru Värska http www balticshuttle com Kaugbussiliini 112 muudatused Alates 21 augustist 2014 muutub Otepääd läbiva kaugbussiliini 112 Tallinn Tartu Otepää Kääriku Sangaste Antsla sõiduplaan Buss väljub Tallinnast võrreldes senisega iga päev 2 5 tundi varem hommikuti kell 7 15 ja Tartust edasi Antsla suunas kell 10 00 Antslast väljub buss senisel ajal kell 14 35 ja Tartust edasi Tallinna poole jätkuvalt kell 16 30 Taisto Transport AS Vaata sõiduplaani SIIT Viimati uuendatud Esmaspäev

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/transport-ja-teed (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Otepää vallavalitsus müüb
  Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Otepää Vallavalitsus müüb Otepää vallavalitsus müüb Otepää Vallavalitsus annab rendile Linnamäe oru kinnistu Kolmapäev 16 Aprill 2014 10 18 Monika Otrokova Viimati uuendatud Kolmapäev 16 Aprill 2014 10 24 Loe lisa Vana Kooli ja Pühajärve tee 14 kinnistute kirjalik kordusenampakkumine Teisipäev 27 August 2013 12 13 Monika Otrokova Viimati uuendatud Teisipäev 27 August 2013 12 16 Loe lisa Vana Kooli ja Pühajärve tee 14 kinnistu kirjalik kordusenampakkumine Neljapäev 18 Juuli 2013 15 42 Monika Otrokova Viimati uuendatud Neljapäev 18 Juuli 2013 15 46 Loe lisa Vana Kooli ja Pühajärve tee 14 kinnistute kirjalik kordusenampakkumine Teisipäev 04 Juuni 2013 14 29 Monika Otrokova Viimati uuendatud Kolmapäev 26 Juuni 2013 14 43 Loe lisa Pilkuse vallamaja Vana Kooli ja Pühajärve tee 14 enampakkumine Teisipäev 09 Aprill 2013 10 39 Monika Otrokova Viimati uuendatud Kolmapäev 10 Aprill 2013 08 04 Loe lisa Veel artikleid Pilkuse vallamaja Vana Kooli Pühajärve tee 14 kirjalik kordusenampakkumine Pilkuse vallamaja Vana Kooli ja Pühajärve tee 4 kinnistute müük Pilkuse vallamaja Vana Kooli ja Pühajärve tee 14 kinnistute müük Pilkuse vallamaja ja Luiga korterite müük Algus Eelmine 1 2 3 Järgmine Lõpp JPAGE CURRENT OF TOTAL Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/otepaeae-vallavalitsus-mueueb (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Otepäälase kaart
  lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Otepäälase kaart Otepäälase kaart Kuidas saada otepäälase kaarti Teisipäev 15 Juuni 2010 13 07 Monika Otrokova Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida Viimati uuendatud Neljapäev 22 Mai 2014 14 07 Loe lisa Otepäälase kaardiga liitunud Kolmapäev 02 Juuni 2010 12 59 Monika Otrokova Pühajärve Puhkekodu ujula ja bowling 10 Hotell Bernhard 10 Sokka Puhkekeskus 15 Fan Sport spordivarustuse müüja ja laenutaja 10 Nuustaku pubi 10 Raido Käär Takso 10 Karupesa hotell 10 saunade hinnalt ja majutuselt Swimo auto puksiiriabi 10 Nuustaku Rantšo saunade kasutus 10 VeeTee kanuumatkad 10 ArcoVara erinevad teenused kuni 20 OTI TAKSO tellimine GSM 1200 51 644 55 e post See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud 10 Viimati uuendatud Neljapäev 22 Mai 2014 14 05 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/otepaeaelase-kaart (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Lipu heiskamise päevad
  Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Lipu heiskamise päevad Lipu heiskamise päevad Monika Otrokova Lipupäevad on 1 3 jaanuar Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev 2 2 veebruar Tartu rahulepingu aastapäev 3 24 veebruar iseseisvuspäev Eesti Vabariigi aastapäev 4 14 märts emakeelepäev 5 maikuu teine pühapäev emadepäev 6 9 mai Euroopa päev 7 4 juuni Eesti lipu päev 8 14 juuni leinapäev lipp heisatakse leinalipuna 9 23 juuni võidupüha 10 24 juuni jaanipäev 11 20 august taasiseseisvumispäev 12 1 september teadmistepäev 12 oktoobrikuu kolmas laupäev hõimupäev 13 novembrikuu teine pühapäev isadepäev Lipud heisatakse ka kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päeval ning Euroopa Parlamendi valimise päeval Igaühel on õigus heisata soovi korral lipp ka muudel päevadel järgides Eesti lipu seaduse sätteid ning head tava Eesti lipp heisatakse päikesetõusul kuid mitte hiljem kui kell kaheksa hommikul ning langetatakse päikeseloojangul kuid mitte hiljem kui kell kümme õhtul Viited Eesti lipu seadus Eesti lipp kasutamine heiskamine jne Viimati uuendatud Neljapäev 30 Jaanuar 2014 09 33 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/lipu-heiskamise-paeevad (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Veebikaamera
  vormid Kasulikku lugemist Enampakkumised ja hanked Arengukavad ja uuringud Sotsiaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid SA Otepää Tervisekeskus Erihoolekanne Rehabilitatsiooniteenus Lastelaagrid 2014 Arengukavad ja uuringud Haridus ja kultuur Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Haridusalased eeskirjad ja korrad taotluste vormid Kultuuritoetuste taotlemine Otepää Kultuurikeskus Lasteaiad Üldhariduskoolid ja huvikoolid Koolibussiliinid Otepää Noortekeskus Muuseumid Eesti lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Veebikaamera Veebikaamera Monika Otrokova Press Shift Reload to refresh the image Enable JavaScript Active Scripting to see more details 1 fps 2 sec 3 sec 4 sec 5 sec 10 sec 30 sec 1 min STOP Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku Otepää Lasteaed otsib õppealajuhatajat Loe lisa LUMEINFO SÜNDMUSTE KALENDER KONTAKTANDMED Lipuväljak 13 67405 OTEPÄÄ Tel 372 766 4800 Mob 372 515 7139 E post vald otepaa ee Avatud E 8 00 18 00 T K ja N 8 00 17 00 R 8 00 15 30 LÕUNA 12 00 13 00 Reedel lõuna

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/veebikaamera (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Internetipunktid ja WiFi levialad
  16 suletud R L Sihva asula teabetuba kauplus Meie Pood Sihva asula Otepää Tel 766 9868 Guido Leesik Kannistiku teabetuba Pühajärve küla Otepää vald WIFI levialad www wifi ee andmetel Otepää Turismiinfokeskus Tartu mnt 1 Otepää Otepää Külastuskeskuse hoones Tel 766 1200 Toitlustusettevõtetes Edgari trahter Lipuväljak 3 Otepää Tel 766 6558 Avatud E N 9 19 R L 9 20 P 10 19 Hermani Pubi Lipuväljak 10 Otepää Tel 501 1062 Lahtiolekuajad P N 9 23 R L 9 03 Merano Pizza baar Tartu mnt 1a Otepää Tel 767 9444 Avatud E N 09 24 R 09 04 L 11 04 P 11 22 Nuustaku pubi Nüpli küla Otepää vald Tel 56 685 888 Avatud 11 24 Oti pubi Lipuväljak 26 Otepää Tel 766 9840 Avatud 10 24 Pühajärve Restoran Tennisevälja 1 Otepää Tel 501 0504 799 7000 Lahtiolekuajad P N 12 22 R L 12 24 Majutusettevõtetes Bernhard Spa Hotell Kolga tee 22a Otepää Tel 766 9600 Edgari külalistemaja Lipuväljak 3 Otepää Tel 766 6550 GMP Clubhotel külaliskorterid Tennisevälja 1 Otepää Tel 766 9342 Hotell Lille Lille 6b Otepää Tel 511 8170 Hotell Murakas Valga mnt 23a Otepää Tel 731 1410 Karupesa hotell Tehvandi 1a Otepää Tel 766 1500 Kikka külalistemaja Tamme pst 9 Otepää Tel 765 5982 Kunstimäe puhkemaja Risttee küla Sangaste vald Tel 505 8231 Kuutsemäe puhkekeskus Arula küla Otepää vald Tel 766 9007 Kääriku Puhke ja Spordikeskuse hotell Kääriku Otepää vald Tel 766 5600 Madsa puhkekeskus Arula küla Otepää vald Tel 767 9656 503 9120 Marguse puhkekeskus Nüpli küla Otepää vald Tel 767 9650 Nuustaku Villa Pikk 41 Otepää Tel 53 676 666 Nuustaku külalistemaja Nüpli küla Otepää vald Tel 56 685 888 Nõuni külavõrk Nõuni asula Palupera vald Pühajärve rand ja rannahoone Pühajärve küla Otepää vald Pühajärve SPA hotell fuajees Pühajärve küla Otepää vald Tel

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/internetipunktid-ja-wifi-levialad (2015-01-21)
  Open archived version from archive •